GRĀMATA: “Par cilvēka psihi”, Imants Eglītis

Grāmatā populāri pastāstīts par vesela cilvēka psihi (emocionālās dzīves, atmiņas, intelekta īpatnībām) un psihiskajām novirzēm. Aplūkoti arī biežāk sastopamie patoloģiskie stāvokli (murgi, emociju traucējumi, alkoholisma sekas u. c.).

Grāmatas atsevišķās daļās ir runa gan par psihiski veselu, gan slimu cilvēku, bet, ievērojot to, ka cilvēks visā savā daudzveidībā vienmēr ir apskatāms kopumā, vienotībā, abi stāvokļi nav strikti viens no otra nošķirti.

No daudzām aktuālām tēmām esam izvēlējušies tās, kuras, no mūsu viedokļa raugoties, var radīt interesi ikvienā lasītājā — tie ir jautājumi par garīgā darba higiēnu, cilvēku emocionālās un intelektuālās dzīves attīstību, alkoholismu, narkomānijām utt. Sīkāk ir iztirzāti tie psihiskās darbības patoloģijas gadījumi (tā sauktie murgi, aplama uzvedība), kuri reizēm sadzīvē rada pārpratumus, pat nepamatotus konfliktus.

Grāmatas nolūks, protams, nav apskatīt slimību diagnostiku un ārstēšanu — šie speciālie jautājumi arī turpmāk lai paliek tikai speciālistu ziņā — mēs centāmies tikai sniegt īsu un populāru ieskatu par dažām iespējamām psihiskās darbības patoloģijas izpausmēm, lai tādējādi mazinātu vēl nereti sastopamos kazuistiskos, pat mistiskos uzskatus par psihiskām slimībām un psihiatrijas zinātni.

Grāmatu var lejupielādēt te: http://www.mediafire.com/?4uyp2zeerut2n9q ; https://yadi.sk/i/TWds9nbA3SQJec ; https://e-gramatas.com/arhivs/FILOSOFIJA%20UN%20PSIHOLOGIJA/Par%20cilveka%20psihi(Eglitis).fb2

Šis ieraksts tika publicēts K01: Par alkohola un smēķēšanas nāvējošo ietekmi, K06: Par lasīšanu. Kāpēc gudri cilvēki lasa?, K07: Par veselīgu dzīvesveidu, T: Grāmatas. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.