PREZENTĀCIJA: Par aristokrātiskas uzvedības pamatiem

15305417-media_httpfarm5static_ryAIC1. Kas ir aristokrātija?

Var izdalīt sekojošas aristokrātijas definīcijas:
•    Pēc būtības;
•    Vēsturiskā;
•    Formālā;
•    Mūsdienu reālā

Formāli aristokrāti ir aristokrātisko titulu īpašnieki (karaļi, hercogi, grāfi, baroni …).

Pēc būtības: Aristokrātija ir sabiedrības labākie pārstāvji (Vārda «aristokrātija» izcelsme: no sengrieķu aristoslabākais; kratosvara).

2. Vēsturisks aristokrātijas skatījums

Kopš seniem laikiem aristokrātija asociējas ar monarhisku (karaļu varas) pārvaldes iekārtu, monarhu piešķirtajiem tituliem (piemēram, hercogs, grāfs, barons) un īpašumiem (dzimtmuižām), kas mantošanas kārtā tiek nodoti pēcnācējiem.

Feodālā laikmeta (V – XVIII gs.) galvenās aristokrātu vērtības: UZTICĪBA un GODS (Jābūt uzticīgam savam monarham un dotajam vārdam (solījumam), nedrīkst pieļaut necienīgu (aristokrātu godam pretrunā esošu) uzvedību).

Aristokrātijas pretmets – neizglītoti un tumši cilvēki, plebeji, pūlis, pūļa cilvēki, kurus nesaista aristokrātu goda jūtas un kuri neprot aristokrātiski uzvesties.

3. Feodālās aristokrātijas noriets un naudas aristokrātijas triumfs

Feodālā aristokrātija (hercogi, grāfi, baroni) radās uz Senās Romas impērijas drupām V gadsimtā (vairāk kā 1500 gadus atpakaļ).

Laika gaitā feodālie aristokrāti zaudēja savas aristokrātiskās īpašības (saglabājot titulus un īpašumus), pārvēršoties par iedomīgiem, stulbiem un izvirtušiem plebejiem ar labskanīgiem tituliem.

Paralēli radās jauna tipa aristokrātija – buržuāzija jeb naudas aristokrātija.

XVIII – XIX gadsimtu laikā (pirms 100 – 200 gadiem) naudas aristokrātija gāza deģenerējušos feodālo aristokrātiju, pārņēma daļu tās tikumus, pārveidoja pēc saviem ieskatiem feodālās valstis un sāka valdīt, ko dara līdz pat mūsdienām.

Daļa feodālo aristokrātu piemērojās jaunajiem apstākļiem un kļuva par naudas aristokrātiem, saglabājot iepriekšējos titulus. Bet daļa jauno naudas aristokrātu nopirka sev feodālo aristokrātu titulus vai apprecējās ar izputināto feodālo aristokrātu mantiniekiem.

4. Mūsdienu reālā aristokrātija

•    Lielbagātnieki (Īpašumi mērāmi 100-os miljardu un triljonos dolāru. Piemēram, Rotšildi, Rokfelleri, Baruhi utt.)
•    Bagāti feodālo titulu īpašnieki (Karaļi, hercogi, grāfi, baroni utt. un viņu radinieki)
•    Senu, bagātu un ietekmīgu dzimtu pārstāvji
•    Ļoti spējīgi un talantīgi cilvēki ar aristokrātiskas uzvedības manierēm (Ir uzņemti lielbagātnieku, feodālo titulu īpašnieku un seno dzimtu pārstāvju lokā. Pilda dažādas pasaules pārvaldības funkcijas.)

5. Aristokrātiskas uzvedības pamatprincipi

•    Augsta pienākuma apziņa (Zin, kas jādara, dara bez skubināšanas, cenšas izdarīt maksimāali labi)
•    Disciplīna (Disciplinē sevi mērķa sasniegšanai un pienākuma izpildei)
•    Kolektīvisms (Saprot, ka cilvēks viens pats ir nekas, ka cilvēkam ir jāspēj iekļauties kolektīvā un kalpot kolektīvam)
•    Loģiskā domāšana
•    Pieklājība un laipnība (Saprot, ka nepieklājīgi cilvēki noskaņo apkārtējos pret sevi, tādēļ ir “ievainojami” un ar apgrūtinātām organizēšanas un vadīšanas iespējām)
•    Gribasspēks un savaldība
•    Pieticība (Patiesi pilnvērtīgi cilvēki ir pieticīgi gan tādēļ, ka tas ir droši, gan tādēļ, ka nav nepieciešamība kompensēt iekšējo nepilnvērtības sajūtu ar ārišķībām)
•    Organizatora spējas un prasme produktīvi strādāt
•    Idejiska darbības motivācija (Dara idejas vārdā nevis pašlabuma un/vai naudas ieguves dēļ)
•    Drosme (Nebaidīšanās no kritikas, nesapratnes, atlaišanas, vajāšanām, gatavība mirt par saviem ideāliem)
•    Goda sajūta, dotā vārda turēšana, nemelošana (Izjūt apkaunojumu kā traģēdiju)
•    Neiecietība pret zemiskumu un zemiskiem cilvēkiem (plebejiem, pūli, pūļa cilvēkiem)
•    Spēja atšķirt būtisko no nebūtiskā
•    Kaitīgu ieradumu neesamība (Nesmēķē, nelieto alkoholu un citas narkotikas, dzīvo veselīgi)
•    Spēja un vēlme nepārtraukti mācīties; lasīšana

6. Aristokrātiskuma apraksts dzejā

Radjeds Kiplings „Ja…”

Ja spēji drosmīgs būt, kad visi citi
Kļūst bailīgi un tavu drosmi peļ,
Ja tici sev, kad netic tev vairs citi,
Tiem atļaujot, lai viņu šaubas zeļ;

Ja spēji paciesties un negurt gaidot
Vai, ja tu apmelots, – pats taisnīgs būt,
Vai, ja tu ienīdēts, – to panest smaidot,
Pie tam ne pārāk maigs un lepns kļūt;

Ja spēji ilgas just, tām liedzot varu,
Ja spēji domāt, nevergojot tām,
Ja spēji panest slavas spožos starus
Un neveiksmi ar jūtām vienādām;

Ja spēji ciest, ka tavi vārdi cēli
Kļūst nelgu mutē naiviem lamatas
Jeb, redzot drupās to, kam ziedoji sirds kvēli,
Ņemt tomēr salabot, kaut gan nav viegli tas;

Ja spēji to, ko ieguvi, it visu
Tad drosmīgi uz vienu kārti likt
Un, pazaudējis sava darba risu,
No gala sākt, un skumīgs nepalikt;

Ja spēji sirdij, nerviem, savam spēkam
Likt kalpot vēl, kaut neder tie nekur,
Vēl izturot, kad tavā miesas ēkā
Vairs tikai griba mīt, kas pavēl: „Jāiztur!”

Ja spēji pūlī sargāt cieņu savu,
Bet, galmā dzīvojot, ar tautu saistīts būt,
Ja naidnieks, draugs skar velti godu tavu
Un to, cik tiešām vērts tu, visi ļaudis jūt;

Ja spēji veikt ik minūtē daudz laba,
Tavs laiks ja tālāk tad ar dārgu kravu trauks, –
Tad Zeme tava būs un viss, ko viņa glabā,
Un vairāk vēl – tu būsi Cilvēks tad, mans draugs!

7. Vai var kļūt par aristokrātu?

Jā, …, bet grūti… Jāiemācās un jāpierod uzvesties kā aristokrātam.

Grūtības:
1. Spēja pārvarēt un mainīt sevi
2. Lielas daļas apkārtējo nesapratne un nosodījums (Sabiedrības vairākums bieži vien nesaprot un pat nosoda savus potenciāli spējīgākos pārstāvjus, uzskata tos par sapņotājiem, nejēgām, neveiksminiekiem utt., un rauj viņus “pie zemes”, pie savām piezemētajām vērtībām)
3. Pseidoaristokrātu  kaitniecība

8. Pseidoaristokrāti

Pseidoaristokrāti – cilvēki, kuri nepamatoti sevi uzskata par labākajiem, neprot aristokrātiski uzvesties un pretendē (bieži vien agresīvi) uz ārišķīgiem savas „aristokrātiskās” dabas apliecinājumiem – naudu (mantu), tituliem, amatiem.

Pseidoaristokrātiem ārišķība ir daudzkārt svarīgāka par būtību.

Pseidoaristokrāti tiecas pēc pārspīlētām tiesībām un atmet pienākumus, no kurām šīs tiesības izriet.

Pseidoaristokrāti ir egoisti un egocentriķi.

Pseidoaristokrātus var iedalīt aristokrātiskos plebejos (degradētās aristokrātu atvasēs, kuras vairs nespēj aristokrātiski uzvesties) un plebejos, kuri kaut kādā veidā (visbiežāk zemiskām metodēm) ir ieguvuši bagātību un ietekmi, tāpēc iedomājas sevi par „izredzētiem”, „labākajiem”, „aristokrātiem”, lai gan aristokrātiski uzvesties neprot.

9. Aristokrātiska plebeja piemērs

00496_img_7173_kate_wills_baby_bath_lores
Kā var noteikt, ka attēlā redzamais vīrietis ir plebejs?
1.    Pēc izskata: sejas mīmikas un pozas
2.    Pēc fotogrāfijas fakta. Kāds ir nofotogrāfējis cilvēku intīmā situācijā. (Šis kāds ir galma fotogrāfe, tas ir – pēc būtības svešs cilvēks)
3.    Pēc  fotogrāfijas publiskošanas fakta

10. Aristokrāti – sabiedrības parādnieki un kalpi

Pseidoaristokrāti aplami iedomājas, ka ir vislabākie, visgudrākie un ka apkārtējiem viņiem tādēļ jākalpo.
aristokratija
Patiesībā:
1. Aristokrātija ir visas sabiedrības kopēju pūliņu radīta un uzturēta parādība
2. Katrs aristokrāts ir neatmaksājamā parādā sabiedrībai, kura viņu radīja (no kuras tas ir cēlies) un šis parāds ir atdodams godprātīgi kalpojot un vadot sabiedrību
3. Ja aristokrātija kļūst iedomīga, negrib kalpot sabiedrībai un uzskata, ka sabiedrība ir domāta tās zemisko vēlmīšu apmierināšanai, tad:
3.1. Sabiedrība pārstāj atbalstīt šādus aristokrātus (neklausa tos, izjūt pret viņiem naidu un nicinājumu)
3.2. Šādi aristokrāti deģenerējas un paši sāk «rakt sev bedri»
3.3. Sabiedrības dzīlēs sāk veidoties citi aristokrāti, kuri tiecas nomainīt deģenerātus

11. Aristokrātu ienaidnieki

1. ARISTOKRĀTISKI PLEBEJI (Aristokrātu, lielbagātnieku un senu dzimtu atvases, kuras ir deģenerējušās par plebejiem un kuras vairs ne spēj, ne grib uzvesties kā aristokrāti. Tie ir tumši un zemiski cilvēki ar pietiekami lielām iespējām)
2. IETEKMI UN BAGĀTĪBU IEGUVUŠI PLEBEJI (Nelietīgi vidusmēra cilvēki, kuri ir spējuši iegūt bagātību un ietekmi, un kuri par visām varītēm pie tām turas. Šādi cilvēki parasti rodas pārmaiņu rezultātā un juku laikos.)
3. PLEBEJU MASAS (Sabiedrības padibenes – nelietīgākie, amorālākie un pagrimušākie sabiedrības pārstāvji; nelietīgi vidusmēra cilvēki)
4. NORMĀLO VIDUSMĒRA CILVĒKU MAZISKUMS (Egoisms, piezemēti un primitīvi mērķīši, nespēja atšķirt būtisko no mazbūtiskā, nespēja saskatīt kopsakarības, domāt plaši un ilgtermiņā, sīkzādzības un sīkkaitnīcības, nevēlēšanās kalpot kopībai)

12. Aristokrātu uzdevums

Izglītot, apgaismot un pacelt normālus vidusmēra cilvēkus, vienlaicīgi aizsargājot tos no neliešiem.

/V.1 – 20.09.2015/

Publicēts iekš K03: Par aristokrātiskas uzvedības pamatiem, T: Lekciju prezentācijas | 2 komentāri

PREZENTĀCIJA: Par dzīves jēgu

naturestudies_thumb1. Kas ir dzīves jēga?

Visbūtiskākā cilvēka pamatatziņa (svarīgākais dzīves jautājums), kas nosaka cilvēka uzskatus, mērķus un rīcību.

Daudzi cilvēki nezina atbildi uz savu svarīgāko dzīves jautājumu, nesaprot tā būtiskumu un vispār neaizdomājas par dzīves jēgu, kas rada viņu dzīvē pārpratumus un padara viņus par ļaunu cilvēku manipulāciju upuriem.

Dzīves jēga ir atbilde uz jautājumu, kādēļ vispār cilvēks dzīvo, kam viņš šajā dzīvē ir noderīgs un ko viņš šajā dzīvē grib sasniegt un izdarīt.

Atbildot uz dzīves jēgas jautājumiem maziski, cilvēks pats sevi noniecina un devalvē. Piemēram, uzskatot par dzīves jēgu pelnīt daudz naudas, cilvēks sevi padara par pērkamu dvēseli, naudas vergu un nostājas uz ceļa, pa kuru ejot viņš kļūs par ļaunu, zemisku cilvēku.

2. Dzīves nejēgas pamatatziņas

Plaši izplatīti maldi: Viss ir relatīvs. Dzīve ir bezjēdzīga. Dzīvei jēgas nav.

No tā izriet: Dzīves jēga ir “baudīt dzīvi” (jādzīvo, ja jau dzīvo, jāgūst no dzīves viss patīkamais, ko var gūt, un jāizvairās no visa nepatīkamā; jāizbauda ik mirklis, jātiecas pēc patīkamām sajūtām un maksimāli jāizvairās no sāpēm un grūtībām)

3. Dzīves nejēgas sekas

“Dzīves baudīšana” kā dzīves jēga = egoisms  – Egocentrisms – Sabiedrisko struktūru sairšana (Visi domā tikai par sevi, neviens negrib būt tas muļķis, kuram jāvelk viss vezums un kuram pārējie kāpj uz galvas) – Negatīvi dzīves apstākļi, dzīves kvalitātes pasliktināšanās – “Dzīves baudīšanas” iespēju samazināšanās – utt. uz leju …

4. “Dzīves baudas”

Jutekliskās baudas
·    Garšīgi paēst, izgaršot ēdienus un dzērienus, pierīties
·    Masāžas, sekss, seksuālās dzīves “dažādošana”, seksuālās perversijas
·    Komforta (maksimāli iespējama bezgrūtību, bezpiepūles) esamība

Apziņas izmaiņu baudas
·    Apdullinoša mūzika
·    Smēķēšana, alkohols, narkotikas

Emocionālās baudas
·    Ceļošana, piedzīvojumu meklēšana, TV, seriāli, extrīms, spēles, soc.tīklu mānija, datorspēles, azartspēles
·    Kolekcionēšana, mantu mānija (mantas, to esamība svarīgāka par cilvēkiem), shopings (iepirkšanās kāre)
·    Uzslavas, pagodinājumi, ārišķīgi nopelnu un nozīmības apliecinājumi
·    Sajūta, ka esi līderis, vislabākais, visgudrākais, visskaistākais, visstiprākais utt., vēlme būt pirmajam, pašapmierinātība, narcisisms, nesodāmības sajūta
·    Pārākuma apziņa, ambīciju apmierināšana, kritizēšana, komandēšana, pavēlēšana
·    Naudas kāre, varaskāre, citu pazemošana, paverdzināšanas kāre, sadisms, mocītkāre …

5. Baudas apnīk, notrulina, iztukšo

Cilveks_riteniBaudām piemīt pārsātināšanās efekts: Baudas apnīk! Baudas notrulina un iztukšo! Jo vairāk baudu gūts, jo vairāk gribas vēl – lielākas un spēcīgākas!

Baudas izsūc spēkus no cilvēka. Baudu izraisītais iekšējais tukšums spiež cilvēkus meklēt arvien jaunas un spēcīgākas baudas, kas savukārt notrulina vēl vairāk un izsūc iekšējos spēkus vēl vairāk. Un tā nepārtraukti līdz brīdim, kad cilvēkam savu spēka rezervju vairs nav un iegūt tās no citiem parazītiski – vampīriskā ceļā arī vairs nav iespējams.

Sākot skriet arvien jaunu baudu meklēšanas vāveres ritenī, cilvēks nolaižas līdz dzīvnieciskam līmenim vai pat zemāk un ir spējīgs pastrādāt visdrausmīgākos un visnejēdzīgākos noziegumus.

5. Dzīves nejēga

“Dzīves baudīšana” ir nepilnvērtīgu cilvēku dzīves jēga, kas tos grūž postā.

“Dzīves baudīšana” kā dzīves jēga ir nāves ideoloģijas elements, kā mērķis ir nemanāma un pakāpeniska cilvēku nogalināšana.

6. Cilvēka būtība

Cilvēks ir garīga būtne. Cilvēks nevar pilnvērtīgi dzīvot bez augstākiem garīgiem ideāliem un bez savas misijas apziņas.

Cilvēks ir sociāla būtne. Cilvēks nevar pilnvērtīgi dzīvot viens pats, tikai priekš sevis un domājot tikai par sevi. Kas ir derīgs tikai sev, nav derīgs it nekam.

Cilvēks ir būtne, kura nevar pilnvērtīgi dzīvot bez nepārtrauktas garīgas izaugsmes. Kurš apstājas (garīgā izaugsmē), tas mirst.

7. Mācīšanās kā dzīves jēga

No cilvēka būtības izriet un cilvēka attīstība apstiprina, ka vienīgā dzīves jēga ir MĀCĪŠANĀS un no tās izrietošā nepārtrauktā izaugsme. Dzīve ir viena liela un bezgalīga skola!

Cilvēka mācīšanās iespējas dzīves laikā ir neierobežotas. Pasaulē izzināmā, apgūstamā un iemācāmā apjoms ir bezgalīgs.

Mācīšanās ir dzīves jēga gan no ateistiska, gan no kristīga, gan no reinkarnāciju (“dvēseļu pārceļošanas”) reliģiju skatu punkta.

8. Radīšana kā dzīves jēga

Kā obligāta un neaizvietojama mācīšanās sastāvdaļa ir RADĪŠANA. Teorija bez prakses ir maznoderīga. Mēģinot kaut ko radīt, cilvēks mācās. Radot cilvēks nostiprina savas zināšanas un prasmes un paver sev jaunus apgūstamā horizontus. Nemēģinot radīt, cilvēks pilnībā negūst mācību.

Standarta augstākie radīšanas līmeņi: cilvēka radīšana (ģimenē, kā skolotājam, kā sabiedrības loceklim) un sociālu kolektīvu radīšana (ģimene, interešu pulciņi, darbavieta, uzņēmumi, biedrības, kustības (reliģiskas, politiskas, sabiedriskas), organizācijas, valstis utt.)

9. Kalpošana kā dzīves jēga

Kas ir derīgs tikai sev, nav derīgs it nekam. Cilvēks, kurš koncentrējas tikai uz sevi, kurš mācās tikai sev, kurš rada tikai sev, gala beigās zaudē mācīšanās un jaunā uztveršanas spēju. Lai uzturētu dzīvību, ir nepieciešama nepārtraukta informatīvi – enerģētiska apmaiņa ar apkārtējo vidi, ar citiem cilvēkiem, tāpēc jārada ir priekš citiem jeb ir JĀKALPO citiem.

Ir pareizi teikts: Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Kas arī nozīmē: Kalpo savam tuvākajam kā sev pašam.

Lai dzīvotu laimīgi, lai būtu patiešām veiksmīgs, no sirds un dvēseles ir jākalpo citiem (jāmīl apkārtējie), jācenšas patiešām palīdzēt citiem viņu vislabākajās un viscēlākajās vēlmēs, kā arī jāpalīdz cilvēkiem tikt galā ar zemisko un dzīvniecisko.

10. Nav jākalpo cilvēku netikumiem

Ir jāmīl un jākalpo tuvākajam, bet … Nav jāizdabā citu kaislībām un grēcīgām iegribām.

Ir jāmīl tuvākais, bet ne viņa netikumi. Pret tuvākā netikumiem ir jāizturas neiecietīgi un pret netikumiem ir jācīnās.

Nav jākalpo ļauniem cilvēkiem un “dzīves baudītājiem” viņu netikumos, jo tā tiek atbalstīts viņu destruktīvais dzīvesveids. Šādu cilvēku netikumiskās vēlmītes principā ir neapmierināmas, viņi ir nepateicīgi, arvien pieprasīs vēl un vēl, centīsies uzkundzēties tam, kurš palīdz.

Ja palīdz, kalpo un izdabā cilvēku netikumiem, tad uzzina, ka… Nepateicība ir pasaules alga … un kā jebkura alga, arī tā ir jānopelna

11. Noderīgākās profesijas un to misijas

Ir daudz veidu kā kalpot, mūsdienās visizplatītākais – caur izvēlēto profesiju. Katrai profesijai ir sava misija. Profesija bez misijas – bezjēdzīga vai antisabiedriska darbošanās.

Sabiedrībai visnoderīgākās profesijas:
1. Skolotāji, garīdznieki, rakstnieki, žurnālisti … (Misija: audzināt, mācīt, izglītot, apgaismot cilvēkus)
2. Ārsti (Misija: rūpēties par cilvēku veselību, izārstēt, padarīt cilvēkus veselus )
3. Lauksaimnieki (Misija: pabarot cilvēkus)
4. Inženieri, meistari,  būvnieki, programmētāji … (Misija: labiekārtot cilvēku dzīves telpu, radot instrumentus, ēkas, ierīces, tehnoloģijas)
5. Juristi, ierēdņi, politiķi … (Misija: nodrošināt sabiedrisko kārtību)
6. Policisti, karavīri, tiesneši (Misija: cilvēku aizsargāšana, ļaunprātīgo nelaimju izraisītāju atrašana un sodīšana )
7. Grāmatveži, finansisti, banku darbinieki (Misija: matemātiski uzskaitīt sabiedriskos labumus)

12. Antisabiedriskās profesijas

·    T.s. “seileri” un mārketinga speciālisti (produktu iesmērētāji)
·    Reklāmisti, Publisko attiecību (PR) speciālisti (maldinātāji un meļi, kuru galvenais uzdevums ir pozitīviskot jebkuru, parasti negatīvu, parādību; viens no skolotāju pretmetiem)
·    Visu veido apkalpotāji, t.s. “servisa” darbinieki (jāapkalpo jebkurš, bet galvenā mērķauditorija ir tie, kam “labs serviss” ir visbūtiskākais – piekasīgi ļautiņi, kam visbiežāk ir zems morāles līmenis)
·    Pūļa izklaidētāji (entertaiment industrijas darboņi)
·    Kredītpiedzinēji un algotņi (par naudu karojoši “karavīri”)
·    Alkohola, cigarešu un citu narkotiku ražotāji un izplatītāji
·    Prostitūtas, zagļi, krāpnieki, killeri …

Asinizatora (mēslu izvedēja) vai apkopēja profesija ir sabiedriski daudzkārt noderīgāka un daudzkārt cienījamāka par “seileru”, mārketinga un PR speciālistu, kā arī jebkāda paveida naudas pelnītāju (biznesmeņu) darbošanos.

13. Nauda kā augstākā vērtība visu samaitā un padara nederīgu

Ja sabiedriski noderīgām profesijām atņem vai ievērojami samazina misijas apziņu (aizstājot to ar nepieciešamību pelnīt naudu un personisko prestižu), tad šo profesiju pārstāvji sāk kaitēt sabiedrībai, pārvēršoties par saviem pretmetiem un sabiedrības ienaidniekiem.

·    Skolotājs – naudas pelnītājs necenšas iemācīt, imitē mācīšanas procesu un galējos gadījumos apzināti maldina un melo apmācāmajiem.
·    Ārsts – naudas pelnītājs necenšas izārstēt, bet tikai nodarbojas ar ārstniecības pakalpojumu sniegšanu, kuri nedod cilvēkam veselību. Galējos gadījumos ārsts – naudas pelnītājs apzināti neizārstē (lai saglabātu klientus) vai pat apzināti bojā cilvēku veselību (lai paplašinātu savu klientu bāzi), vai veic daudz drausmīgākus noziegumus (cilvēku orgānu tirdzniecība utt.)
·    Lauksaimnieki – naudas pelnītāji audzē nekvalitatīvu pārtiku mērenos gadījumos vienkārši krāpjot patērētāju (piemēram, atšķaidot pienu ar ūdeni), bet galējos gadījumos izmantojot īpaši neveselīgas pārtikas radīšanas, apstrādes vai uzglabāšanas metodes (ķimikālijas, radiācija, ģenētiski modificēti produkti utt.)
·    Inženieri – naudas pelnītāji nerūpējas par būvju (infrastruktūras) sabiedrisko labumu un to drošību, tāpēc tās kļūst funkcionāli neefektīvas, neizturīgas un mēdz sabrukt.
·    Juristi, ierēdņi un politiķi, kuriem galvenais ir pelnīt naudu, kļūst par vislielākajiem sabiedrības ienaidniekiem, jo viņi rada kroplu un ilglaicīgi dzīvot nespējīgu sabiedrisko kārtību, kurā attaisno savus netikumus. Sabiedrības atveseļošanas praktiskā realizācija sākas ar ļoti stingru šīs grupas “attīrīšanu” no antisabiedriskiem elementiem.
·    Policisti un karavīri, sākot kalpot zelta teļam (naudai), pārvēršas par bandītiem, pie tam par visbīstamākajiem bandītiem.
·    Grāmatvežiem, finansistiem, banku darbiniekiem un arī tirgotājiem nauda kā visa mērs ir visdabiskākā, tāpēc no vienas puses šai profesiju grupai peļņas kāre ir vismazāk nosodāmā (bet tāpat nosodāma) un no otras puses šīs grupas cilvēki tāpēc nedrīkst tikt pielaisti pie sabiedrībai nozīmīgu lēmumu pieņemšanas. Šīs grupas cilvēkiem obligāti ir jābūt kādam hierarhiski pakļautam. Ja tas tā nav, tad viņi samaitā sabiedrību līdzīgi kā juristi, ierēdņi un politiķi, tikai no grāmatvežu – baņķieru – tirgotāju  puses tas ir dabiskāks process ar mazāku ļaunprātības devu.

14. Kā cilvēkiem atņem dzīves jēgu?

·    Noklusē, maldina, melo. Pirmkārt, par “dzīves baudīšanu” kā dzīves jēgu un šāda dzīvesveida destruktīvajām sekām.
·    Diskreditē mācīšanos. Pārlieku teoretizējot, sarežģot, padarot nesaprotamu, piepičkājot ar svešvārdiem un akadēmiskām definīcijām, mācot fragmentāri un mazbūtisko, neievērojot mācīšanas secību no vienkāršā uz sarežģīto, no saprastā uz pagaidām nesaprotamo, neveido pamatus (universālu izpratnes un zināšanu bāzi)
·    Nesniedz pamatinformāciju, sapratnei nepieciešamos pamatprincipus (universālus atslēgprincipus)
·    Formalizē un komercializē mācību procesu.

Rezultātā cilvēki it kā kaut ko mācās, bet nesaprot, it kā eksistē informācijas pārpilnība, bet cilvēki ir informatīvi izsalkuši, viņi nezin, ko meklēt, kā meklēt un sameklēto nesaprot. Tādējādi  cilvēki tiek atsvešināti no zināšanām un viņos likvidē vēlmi mācīties.

·    Samazina radīšanas iespējas. Tiek piedāvāts viss gatavs. Darba organizācijā valda tendence visu stingri reglamentēt, kas nedod cilvēkiem iespēju realizēt savu radošo potenciālu. Cilvēkam darbā tiek atvēlēta tikai mehāniskas skrūvītes, “robota” funkcija un tiek ierobežota tā pašizpausme.
·    Diskreditē un kropļo ģimenes jēdzienu. Ģimene ir galvenā cilvēka radošo spēku izpausmes vieta, bet bērni viena no augstākajām katram cilvēkam pieejamajām radīšanas iespējām. Ģimeni diskreditē, parāda kā novecojušu parādību, izkropļo, par ģimeni pasludinot perversas “dzīves baudītāju” kopības un plaši reklamē bērnu radīšanas nevajadzību un tēzi par bērniem kā apgrūtinājumu.
·    Diskreditē kalpošanas idejas un altruismu. Reklamē un veicina egoismu, alkatību un strādāšanu tikai par naudu. Attiecīgi rodas apstākļi, kad vairums cilvēku negrib kalpot, uzskata to par kaut ko pazemojošu. Ir izplatīts uzskats, ka kalpo tikai dīvaiņi, muļķi un neveiksminieki. Nomelno kalpošanas idejā balstītas ideoloģijas, mācības un sabiedriskās iekārtas.

Kāpēc cilvēkiem atņem dzīves jēgu?
·    Lai atbrīvotu “dzīves telpu”.
·    Lai pazeminātu apkārtējo attīstības līmeni, izceltos to vidū, pārvaldītu un izmantotu tos savām vajadzībām.
·    Lai radītu ļaunu pasaules kārtību (elli zemes virsū – paradīzes zemes virsū koncepcijas pretmetu).

15. Dzīves jēga

Dzīves jēga ir MĀCĪŠANĀS, RADĪŠANA, KALPOŠANA!

/V.1 – 16.09.2015/

Publicēts iekš K02: Par dzīves jēgu, T: Lekciju prezentācijas | 2 komentāri

RAKSTS: Par cilvēka “slinkajām” smadzenēm

Danils Dehkanovs

Danils Dehkanovs

Vai jūs esat ievērojuši, ka jo vecāks kļūstat, jo ar mazāku prieku ķeraties pie darba, kurš nav pierasts vai ir saistīts ar lielu uzmanības koncentrāciju un nezināmu iemaņu apgūšanu? Atklāšu jums mazu noslēpumu: iemīļoto avīžu (autoru) lasīšana, darbs labi zināmā specialitātē, dzimtās valodas izmantošana, saskarsme ar draugiem, kuri jūs ļoti labi saprot, iemīļoto restorānu apmeklējums, iemīļoto seriālu skatīšanās utt. – tas viss, kas mums tik ļoti patīk, noved pie smadzeņu degradācijas.

Jūsu smadzenes (tāpat kā jūs paši) ir slinkas, tāpēc cenšas samazināt enerģijas patēriņu tai vai citai darbībai, veidojot savdabīgus “makrosus” – programmas, kuras jūs izpildāt pēc šabloniem. Vācu biologs Ričards Volfgangs Simons (1859-1918) aizpagājušā gadsimta beigās nosauca šīs programmas par “engrammām” – fizisku pieradumu vai atmiņas nospiedumu, ko atstāj atkārtota kairinātāja iedarbība. Engrammas var iztēloties kā taciņas, kuras jūsu smadzenēs “iemin” neironi, kad izpilda vienu un to pašu darbību. Jo biežāk mēs izpildām kādu darbību, jo mazāk enerģijas tās izpildei tērē mūsu smadzenes. Reizēm šīs taciņas pārvēršas par ceļiem, bet pēc tam par autobāņiem, piemēram, kā zemāk redzamā video ķīnietim, kurš saliek kārtis ātrāk par robotu.

No vienas puses tā ir lieliska superspēja, jo priekš kam lieki tērēt enerģiju vienai un tai pašai darbībai. Tomēr šīs spējas otra, ēnas puse ir smadzeņu plastiskuma samazināšanās. Lieta tāda, ka, jo vairāk mēs izmantojam engrammas, jo mazāk mūsu smadzenēs strādā bazālie gangliji. To galvenā funkcija ir izstrādāt neiromediatoru acetilholīnu, kurš palīdz neironiem “izcirst” jaunas taciņas smadzenēs (kaut kas tamlīdzīgs visdrīzāk jums notiek pašreiz, lasot šo rakstu)

Atcerieties savu ceļu uz darbu vai institūtu. Ja jūs braucat pa vienu un to pašu maršrutu, tad jūsu darbības kļūst tik automātiskas, ka paralēli jūs varat veikt arī citas darbības – lasīt, klausīties mūziku, atbildēt uz e-pastiem. Iecienītajā restorānā jums nevajadzēs izspiest no sevis acetilholīnu un domāt par to, ko paņemt pusdienās, jo jūs jau no galvas zināt visu, kas tur tiek piedāvāts. Aiz drauga uzspēlētā smaida jūs uzreiz saredzat satraukumu un jums nevajag iespringt, lai atšifrētu šo komunikāciju signālu.

Var likties, kādēļ gan tas ir jāmaina? Tādēļ, ka visa dzīve ir nepārtraukts izmaiņu avots, ko jūs nespējat kontrolēt. Lielākai daļai izmaiņu mums nākas piemēroties, tāpēc smadzeņu plastiskums ir jāuztur un tas ir jātrenē.

Iedomājaties, ka jūsu smadzenes ir betons, kurš pēc kāda laika sastings. “Sastingušu” smadzeņu tēlu jūs varat iegūt paskatoties uz lielāko daļu 70 gadīgo večuku, kuri nespēj apgūt pat taimera lietošanu uz mikroviļņu krāsns, negatīvi uzņem visu jauno un gadiem ilgi veic vienas un tās pašas darbības (vai arī atveido vienus un tos pašus domāšanas šablonus). Neironu “taciņas” viņu smadzenēs ir pārvērtušās par klinšu alām un tuneļiem, un “izrakt” eju uz blakus alu ir praktiski neiespējami.

Cilvēka uzdevums ir pastāvīgi maisīt “domu maisījumu”, neļaujot tam sacietēt. Tiklīdz mēs atslābināmies un sākam pārmērīgi izmantot engrammas, kāda mūsu smadzeņu daļa sāk sastingt un mēs pat to nepamanām.

Kas ir jādara, lai nepieļautu smadzeņu degradāciju? Es šai ziņā esmu izdomājis dažus vienkāršus un pietiekami efektīvus paņēmienus.

Sekojiet sev. Ja jūs pēkšņi sajutīsiet diskomfortu no tā, ka kaut kas ir ne tā (piemēram, jūsu iecienītais saits ir nomainījis dizainu vai veikalā vairs nav dabūjams jūsu iemīļotais jogurts), “noķeriet” šo sajūtu un izmantojiet to, lai apgūtu ko jaunu.  Kāpēc gan neizmēģināt visus jogurtus vai var pat sākt taisīt pašam savu?!

Nepārlasiet jau izlasītas grāmatas un nepārskatiet jau redzētas filmas. Jā, tās ir psiholoģiski patīkamas jūtas iegremdēties tajā komfortablajā pasaulītē, kurā ir jau pazīstamie personāži, nav nekādu pārsteigumu, zini beigas, var izbaudīt detaļas un pievārēt grāmatu stundas laikā (vai arī noskatīties visu seriāla sezonu brīvdienās). Tai pat laikā šādi rīkojoties jūs atņemat iespēju jaunām grāmatām un filmām atklāt jums kaut ko principiāli jaunu, laupāt savām smadzenēm iespēju izveidot alternatīvas neironu ķēdes. [Nopietnu literatūru pārlasīt reizēm vajag un tas pat ir nepieciešams – tā var padziļināt zināšanas. Vienu un to pašu darbu var atklāt vairākas reizes, katru reizi no savas puses, jo īpaši pārlasot pēc vairāku gadu pārtraukuma. Tas, protams, neattiecas vai mazā mērā attiecas uz izklaides produkciju un masu maldināšanai domāto pseidointelektuālo un pseidoinformatīvo makulatūru.]

Meklējiet jaunus maršrutus. Centieties meklēt jaunus maršrutus ierastajam ceļam uz mājām un atpakaļ, atrast alternatīvus veikalus, kinoteātrus un citus infrastruktūras punktus jūsu dzīves kartē. Tas var aizņemt papildus laiku, bet var arī dot patīkamus bonusus, piemēram, zemākas cenas veikalos vai mazāk cilvēku kinoteātrī.

Meklējiet jaunu mūziku. Ja jūs esat melomāns un jūsu iPodā ir desmit tūkstoši kompozīciju, un jums šķiet, ka jūsu gaume ir visai bagāta un daudzveidīga, tad apbēdināšu jūs – visbiežāk cilvēki klausās 50 – 100 zināmus trekus, kas ir patīkami jau iepriekš minēto iemeslu dēļ (cilvēks tiem ir adaptējies, tā smadzenēm nevajag tērēt papildus resursus to apstrādei un apdomāšanai). Pasaulē ir vairāki simti tūkstoši interneta radiostaciju un pat, ja katru dienu pārslēgtu uz jaunu, tāpat nepietiktu mūsu dzīves, lai pārklausītu tās visas.

Meklējiet jaunus draugus un paziņas. Jā, tas, protams, ir labi, kad ir draugi, ar kuriem ir patīkami sapulcēties un pārrunāt ierastās tēmas. Tas ir psiholoģiski komfortabli. Bet vairums no mums taču dzīvo megapolēs, tāpēc kāpēc gan aprobežot sevi ar 4-5 cilvēku loku, kurus visbiežāk neesam izvēlējušies mēs paši un kurus mums ir “uzspieduši” apstākļi – skola, institūts, darbs?! Sociālie instrumenti, kuri mūsos ir ielikti, ļoti stipri ietekmē mūsu domāšanas veidu, un dažreiz mēdz būt tā, ka mēs to vai citu draugu ietekmē mainām savu viedokli, intereses, bet reizēm pat nodarbošanos.

Radiet bērnus. Bērni ir permanents haosa un nenoteiktības avots jūsu dzīvē. Bērni ir dzīvi “betonmaisītāji” jūsu galvā, kuri iznīcina visus šablonus un pārveido visus maršrutus pa jaunam. Man ir trīs dēli (dažādu vecumu), kuri katru dienu atnes kaut ko jaunu ar saviem jautājumiem, uzvedību, zinātkāri un eksperimentiem ar visu apkārtesošo. Bērnu iespaidā jūs paši nepamanīsiet kā jūsu domāšana atbrīvosies un jūs sāksiet domāt savādāk.

Ja tikt pie bērniem pagaidām nesanāk, tad iegādājieties suni. Suns, pirmkārt, prasa pastaigas (bet svaigs gaiss nāk par labu smadzenēm). Otrkārt, suns neviļus jūs iesaista sarunās ar citiem suņturētājiem. Treškārt, suns arī var kļūt par haosa avotu (mans suns, piemēram, kad dzenas pakaļ mušām, nepievērš uzmanību kādi tam ceļā gadās šķēršļi).

Pārstājiet kritizēt. “Kāds drausmīgs dizains!”, “Cik pretīgas beigas!”, “Cik neērti sēdēt šajos jaunajos krēslos!” – šādus un tamlīdzīgus izsaukumus var lasīt sociālajos tīklos, par negaidīti notikušajām pārmaiņām cilvēku dzīvē. Daudz lietderīgāk jūsu attīstībai ir pieņemt ārišķīgas izmaiņas un motivēt savas smadzenes dzīvot jaunos apstākļos, nevis iespringt uz mazbūtiskām pārmaiņām, kuras jūs tāpat visbiežāk nespējat ietekmēt. Piekrītiet taču, ka ir daudz interesantākas nodarbes kā pieprasīt restorānā sūdzību grāmatu un rakstīt kļauzu par nelaipnu oficiantu. Jūsu domu gājienam vajadzētu būt apmēram šādam: “Jauna ēdienkarte? Lieliski! Vecie ēdieni jau ir apnikuši.” “Remonts uz ceļa un jāmeklē apkārtceļš? Lieliski! Tātad pēc mēneša te būs labs ceļš, bet tikmēr es uzzināšu kaut ko jaunu par šo rajonu.”

Pārstājiet kabināt cilvēkiem “birkas”. Tas ir ļoti ērti, tā vietā, lai tiktu skaidrībā ar cilvēku un padomātu kāpēc viņš tā vai savādāk ir rīkojies, nolamāt to, uzstādīt viņam “diagnozi” un ar vieglu roku pievienot kādai no tipizētajām grupām.

Eksperimentējiet ar aromātiem. Neskatoties uz to, ka evolūcija smaržas receptorus ir izspiedusi otrajā plānā, smaržas joprojām atstāj uz mums lielu ietekmi. Tāpēc, ja jums ir mīļākais smaržūdens, kuru jūs gadiem neesat mainījis, tad ir pēdējais laiks to izdarīt. Un jādara tas ir regulāri.

Mācieties svešvalodas. Svešvalodas vārdi un ar to saistītie semantiskie lauki bieži vien atšķiras no jūsu dzimtās valodas, tāpēc visefektīvākais veids kā trenēt smadzeņu plastiskumu ir svešvalodu apguve (īpaši ejot tālāk par virspusēju tūrista leksikona apguvi un iedziļinoties kultūras īpatnībās).

Tāpat nevajag aizmirst, ka mūsu smadzenes ir daudz sarežģītākas nekā vairumam šķiet. Engrammas, kas saistītas ar vienas un tās pašas mūzikas klausīšanos ietekmē to, kā mēs sazināmies ar draugiem. [Ja nepārtraukti klausās apstulbinošu bum-bum tipa mūziku, tad rezultāts ir atbilstošs – cilvēks notrulinās, kļūst primitīvāks.]  Negaidītas ēdiena smaržu sajūtas restorānā var izraisīt mūsos vēlēšanos pārvērtēt mīļotā cilvēka vārdus un rīcību (saprast un piedot). Bet pastaiga pēc darba pa nezināmu ieliņu var uzvedināt uz domu kā atrast risinājumu problēmai darbā. Tāpēc augstākminētās metodes vislabāk ir kombinēt.

[Pie teiktā ir jāpiebilst, ka tiecoties pēc jaunā nevajag pārlieku aizrauties un nonivilēt veco. Lai apgūtu kaut ko jaunu, ir nepieciešama intelektuālā (informatīvā) bāze, pamats, savādāk nekāda apgūšana nesanāk, bet tā vietā notiks putrošanās (sapīšanās jaunajā informācijā, nespējot to apstrādāt un adekvāti izanalizēt). Lai iegūtu (papildinātu, pilnveidotu) intelektuālo bāzi bieži vien nepieciešama padziļināta apgūšana un koncentrēšanās uz vienu lietu, atmetot visu citu, kamdēļ nepieciešams izmantot tos pašus ieradumus un engrammas laika un enerģijas taupīšanai. Aizraujoties ar visu “jauno”, var nonākt līdz virspusējai visa apgrābstīšanai neko tā pa īstam neizzinot – sākot ar daudzajiem “draugiem”, kas pēc būtības ir tikai paziņas un beidzot ar specialitāti un personisko dzīvi.

Vēl būtiski ir kāds tieši tas “jaunais” ir. Ne viss jaunais ir kaut kas labs un pozitīvs, un ne viss dzīvē ir jāizmēģina. Viss kaitīgais arī visbiežāk sākumā ir kaut kas jauns un visas nāvējošās indes pēc garšas noteikti ir jaunas. Alkohols, smēķēšana, narkotikas, gadījuma sakari, perversijas, noziedzīga un amorāla rīcība – tas viss normālam cilvēkam ir kaut kas jauns, bet tas cilvēku pazudina daudz lielākā mērā kā smadzeņu “sacietēšana”.

Var apgūt jaunus fundamentālus principus no kā izriet ļoti daudz kas, bet var apgūt informatīvo spamu, kas neko nenozīmē, kam nav nekādas jēgas, vai arī no kā ļoti maz kas izriet.

Svarīgas vēl ir jomas, kurās cilvēks attīsta jauno. Var, piemēram, koncentrēties uz jauno tikai fiziskā plānā – izgaršot ēdienus, dzērienus, izbaudīt visādas citādas jutekliskas lietas. Tas ir zemākais līmenis, ar kuru aizraujas primitīvākie cilvēki. Tālāk var ceļot un gūt arvien jaunus iespaidus no redzētā, no patīkamas laika pavadīšanas. Tas ir raksturīgs mazliet attīstītākiem cilvēkiem. Visbeidzot var gūt prieku no izziņas, jaunas informācijas apguves, uzzināšanas, mācīšanās, izdomāšanas un gala beigās arī radīšanas. Tas ir raksturīgs Cilvēkiem un būtiska šādu cilvēku dzīves sastāvdaļa ir informatīvi bagātas grāmatas un lasāmviela.

Visbeidzot, kādēļ vispār ir jāapgūst kas jauns, kāds tam ir mērķis un kāds vispār ir cilvēka dzīves mērķis? Tikai gūt pozitīvas izjūtas, apmierināt savas dziņas, bēgt no vecuma utt., tas ir dzīvot pārsvarā vai tikai sev un “baudīt dzīvi”? Vai arī izdarīt kaut ko labu, palīdzēt citiem un caur to arī kaut ko iemācīties un varbūt pat iegūt? Egoistiska motivācija, lai gan ir dziļa un noturīga, tai pat laikā ir neefektīvāka, mazāk produktīva, nedroša un ar lielu varbūtību novest neceļos (nemaz nerunājot par tās antisabiedrisko orientētību).]

Danils Dehkanovs
/07.06.2015/

Avots:
http://siliconrus.com/2014/11/train-your-brain/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://infoagentura.wordpress.com/2015/07/15/par-cilveka-slinkajam-smadzenem/

Publicēts iekš K02: Par dzīves jēgu, K06: Par lasīšanu. Kāpēc gudri cilvēki lasa?, K07: Par veselīgu dzīvesveidu, T: Raksti | Komentēt

RAKSTS: Lasāmviela zinātkāriem cilvēkiem

00354_booklist

Regulāra grāmatu lasīšana ir viena no galvenajām izglītotu un inteliģentu cilvēku pazīmēm. Lai gan ne visus, kuri regulāri lasa, var nosaukt par gudriem, jo lasīt var dažādus lubenēm un „50 nokrāsām” līdzīgus mēslus, pseidozinātnisku maldu literatūru ar ko pašreiz ir pārbāzti grāmatnīcu plaukti un lasīto var dažādi uztvert, tai skaitā „nogrimstot” informācijas pārbagātībā un sapinoties neizprastu teoriju mudžekļos, tomēr cilvēks nevar kļūt par patiesi izglītotu, ja viņš regulāri nelasa grāmatas. Citiem vārdiem sakot:  ne visi, kuri daudz lasa ir izglītoti, bet visi izglītotie regulāri lasa.  Un neizglītotus cilvēkus var muļķot uz velna paraušanu, kas plaši arī tiek darīts.

Grāmatu lasīšana attīsta valodas izjūtu, fantāziju, spēju izteikties, formulēt savas domas un rada informatīvi faktoloģisko bāzi. Lai faktoloģiskā bāze būtu patiesa un galvu pārāk nepiesārņotu ar informatīvām drazām, zemas kvalitātes darbiem, personīgai garīgai attīstībai kaitīgām atziņām (piemēram, ka augstākā vai viena no augstākajām dzīves jēgām ir izklaide, jeb t.s. „dzīves baudīšana”), jācenšas lasīt kvalitatīvas un augstvērtīgas grāmatas. Tas ir būtiski arī dēļ ierobežotā laika un gigantiskā izdoto grāmatu daudzuma. Šai ziņā vislielākā problēma rodas noteikt kuras grāmatas tad ir „kvalitatīvas” un „noderīgas” un kuras nav. Līdztekus puslīdz pieņemamiem un ilgākā laika posmā profesionālu literātu  pārbaudītiem kritērijiem eksistē arī subjektīvais faktors: katra cilvēka garīgās attīstības un sapratnes līmenis, gaume, intereses, nepieciešamība. Pie tam pat nepatiesas, zemas kvalitātes un kaitīgas grāmatas gudriem cilvēkiem var pietiekami daudz dot un iemācīt, un sabiedrisko procesu izziņas nolūkos var būt nepieciešamība lasīt arī visādas drazas.

Latviešvalodīgo publika kvalitatīvu grāmatu ziņā diemžēl ir stipri apdalīta. Lielākā daļa Latvijā izdodamo un grāmatnīcās sastopamo grāmatu ir maldinošas, ideoloģizētas, zemas kvalitātes, vietējos elitāros neliešus slavinošas un/vai kaitīgas, tāpēc pat, ja kāds zinātkārs jaunietis mēģinās sākt lasīt, tad viņam līdz zināšanām un patiesai sapratnei būs jālaužas caur milzu dezinformācijas un mazkvalitatīva spama džungļiem. Palīdzēt šai ziņā var ieteicamo grāmatu saraksti, kurus ir sastādījuši zinoši cilvēki vai arī tie, kuri caur šiem džungļiem jau ir izlauzušies. Zemāk piedāvāju vairākus ieteicamo grāmatu sarakstus, kuros katrs var atrast sev ko noderīgu. Trulu literāru izklaidu cienītājus šie saraksti gan var sarūgtināt  – viņiem ir jāmeklē citi vai jādodas uz grāmatnīcām.

Tiem, kuri ieraugot tik daudz grāmatu nosaukumu, nobīstas no it kā nepaceļamā apjoma, ieteiktu to apgūt pamazām, sākotnēji izvēloties visvairāk ieinteresējošos darbus, nedomājot par tūlītējiem rezultātiem un rezultātiem vispār un pakāpeniski censties audzēt savas lasītspējas apjomu un uztveršanas kvalitāti. Ļoti ieteicams ir apgūt valodas (pirmkārt krievu un angļu), lai spētu lasīt oriģinālvalodā, jo tulkojumos „pazūd” gana daudz nianšu un ar tulkojumu palīdzību oriģināldarbi nereti tiek sakropļoti.

Kā piemēru uz ko tiekties var minēt pie mums daudz pelto Staļinu, kurš, papildus saviem dienesta pienākumiem, kuru viņam bija daudz, esot pamanījies diennaktī izlasīt 400 lappuses. Pie tam, ne tikai virspusēji pārlasīt, bet tiešām izlasīt, iedziļinoties tekstā un pārlasot neskaidrās vietas.

Cits piemērs pēc kā tiekties – vienas elitāras Rietumu augstskolas prasība saviem potenciālajiem studentiem, kuri tiek speciāli meklēti pa visu pasauli: viņiem ir jāspēj diennaktī izlasīt 300 lappuses (un jāzina vairākas „lielās valodas”, lai vispār būtu ko lasīt). Tie, kuri to nespēj, šai augstskolā netiek uzņemti, bet, ja kāds netīšām ielavās bez šādām spējām, viņš ātri vien atkrīt, jo nespēj izturēt slodzi.

Valodu prasmes ziņā latviešiem milzu lāča pakalpojumu ir izdarījusi stulbā nacionālā politika un antikrieviskums, kā rezultātā liels daudzums jauniešu vairs nezina krievu valodu, kas ne tikai ir viena no pasaules „lielajām valodām” (un valoda, kurā pašreiz tiek pausts degradētajiem, izvirtušajiem, debilizētajiem un izmirstošajiem Rietumiem alternatīvi uzskati), bet ir arī latviešu valodai ļoti radnieciska (daudz radnieciskāka par angļu valodu, attiecīgi krievu valodu latvietim ir vieglāk iemācīties). Līdz ar Padomju sistēmas sabrukumu un stulbo nacionālisma politiku Latvijā ir izveidojusies situācija, kad latviešu jaunieši krievu valodu vairs lāga neprot, bet arī angļu valodas, kuru mēģina likt krievu valodas vietā,  zināšanas ir nepietiekami augstas. Un pāri visam latvieši gandrīz ir zaudējuši vācu valodas prasmes, kas nozīmē, ka savus vēsturiskos oriģinālmateriālus, kuru lielākais vairums ir vāciski,  latvieši jau drīz vien lasīt nespēs un būs spiesti lietot citu sarakstīto vēsturi (angļu, protams, kuriem ir īpašas politiski – ideoloģiskas imperiālistiskas intereses un spējas pasaules tautu pakļaušanā caur to apstulbošanu un muļķošanu).

Īsāk sakot, gribi būt gudrs, daudz sasniegt un/vai vismaz „nepazust” mežonīgā kapitālisma džungļos, kur pārsvarā pelna uz citu apmānīšanas un nekompetences rēķina, tad  ir daudz jālasa – jo vairāk lasīsi, jo labāk (protams, bez absurdizētiem pārspīlējumiem) . Zemāk, kā viens no palīgiem lasāmvielas izvēlē, ir vairāki ieteicamo grāmatu saraksti. Lielāko daļu šo grāmatu var atrast internetā elektroniskā formā vai arī nopirkt amozonveidīgās lapās.

1. Ieteicamā lasāmviela jauniešiem (latviešu valodā)
1 Bērnu
1.1 Džanni Rodāri “Sīpoliņa piedzīvojumi”
1.2 Džanni Rodāri “Dželsomīno melu zemē”
1.3 Nikolajs Nosovs “Nezinīša piedzīvojumi”
1.4 Antuāns de Sent-Ekziperī “Mazais princis”
1.5 Jānis Jaunsudrabiņš “Baltā grāmata”
1.6 Ēriks Kestners “Emīls, divas lotiņas un citi”
1.7 Alans Milns “Vinnijs Pūks un viņa draugi”
1.8 Aleksandrs Volkovs “Smaragdas pilsētas burvis”
1.9 Luiss Kerols “Alises piedzīvojumi Brīnumzemē un Alise Aizspogulijā”
1.10 Lazars Lagins “Vecais Hotabičs”
1.11 Jānis Grīziņš “Vārnu ielas republika”
1.12 Tūkstots un viena nakts. Arābijas pasakas
1.13 Marks Tvens “Haklberija Fina  un Toma Sojera piedzīvojumi”
1.14 Aleksandrs Puškins “Pasaka par zvejnieku un zivtiņu”
1.15 Valdis “Staburaga bērni”
1.16 Andrejs Upīts “Sūnu ciema zēni”
1.17 Greiems  Kenets “Vējš vītolos”
1.18 Kārlis Skalbe “Pasakas”
1.19 Antons Čehovs “Kaštanka”
1.20 Arkādijs Gaidars “Timurs un viņa komanda”
1.21 Hanss Kristiāns Andersens “Pasakas”
1.22 Pēteris Lustigs “Kā darbojas auto?”
1.23 Eugēns Aisbergs “Radio tas ir ļoti vienkārši”
1.24 Eugēns Aisbergs “Televīzija? … Tas ir ļoti vienkārši!”
1.25 Eugēns Aisbergs “Tranzistors? … Tas ir ļoti vienkārši!”
1.26 Eugēns Aisbergs “Krāsainā televīzija? … Tas ir gandrīz vienkārši!”

2 Populārzinātniski, izglītojoši
2.1 Imants Eglītis “Par cilvēka psihi”
2.2 Ivans Vedins „Zinātne un patiesība”
2.3 Ivans Vedins „Loģika”
2.4 Ivans Vedins „Mācīšanas māksla”
2.5 Aleksandrs Kovaļovs “Personības psiholoģija”
2.6 Anna Ļubļinska “Bērnu psiholoģija”
2.7 Imants Eglītis “Psihiatrija”
2.8 Alans Pīzs “Ķermeņa valoda”
2.9 Guna Svence “Attīstības psiholoģija”
2.10 Guna Svence “Pieaugušo psiholoģija”
2.11 Sergejs Kovaļovs “Ģimenes attiecību psiholoģija”
2.12 Anna Ļubļinska “Audzināšana darbā”
2.13 Džeims Dobsons “Savaldi sava bērna dusmas”
2.14 Jānis Birzkops “Muzicēšana – labākā intelektuālo spēju attīstīšana”
2.15 Šarlote Auerbaha “Ģenētika”
2.16 Augusts Milts “Harmoniskais un disharmoniskais personībā”
2.17 Augusts Milts “Ētika”
2.18 Augusts Milts “Morāles struktūra”
2.19 Ina Āsamā “Vai jūs protat uzvesties?”
2.20  A. Cuzmere, O. Petrišina “Cilvēka anatomija, fizioloģija un higiēna 8. klasei”
2.21 G.M.Pavlovs “Cilvēka anatomija un fizioloģija”
2.22 P.Zvidriņš “Demogrāfija”
2.23 Tas jāzina un jāprot katram. PSRS civilā aizsardzība
2.24 L.Čerfasa, T.Fomina “Antīkās literatūras vēsture”
2.25 Indiešu literatūra. Vissenākais posms
2.26 Nikolajs Kūns “Zelta aunāda. Sengrieķu mīti un varoņteikas”
2.27 Jans Parandovskis “Mitoloģija. Grieķu un romiešu ticējumi un teiksmas”
2.28 H.Grase E.Zimule “Pie tautu daiļrades avotiem”
2.29 Zenons Kosidovskis “Bībeles stāsti”
2.30 Zenons Kosidovskis “Ēvanģēlistu stāsti”
2.31 Zenons Kosidovskis “Kad saule bija dievs”
2.32 Johans Pohls “Talmūda gars”
2.33 Arturs Priedītis “Ievads kulturuloģijā. Kultūras teorija un kultūras vēsture”
2.34 M.Aleksejevs, S.Morkuļskis, A.Smirnovs, V.Žirmunskis “Ārzemju literatūras vēsture. Viduslaiki un renesanse.”
2.35 S. Artamonovs, Z.Graždanska, R.Samarins “Ārzemju literatūras vēsture XVII un XVIII gadsimts”
2.36 Z. Graždanska “XX gadsimta ārzemju literatūras vēsture”
2.37 Latviešu literatūras vēsture, 1.- 6.sējums (1959.g.)
2.38 Alise Elstiņa “Pasaules tautu lirika. Antoloģija”
2.39 Padomju tautu lirika
2.40 V.Valeinis “Latviešu lirika XX gadsimta sākumā”
2.41 Andris Rubenis “Senās Grieķijas kultūra”
2.42 Andris Rubenis “Senās Romas kultūra”
2.43 Andris Rubenis “Varas politika Senajā Romā”
2.44 Jans Amoss Komenskis “Lielā didaktika”
2.45 Johans Gotlībs Fihte  “Cilvēka sūtība. Par cilvēka lielumu”
2.46 Konstantīns Ušinskis “Pedagoģisko rakstu izlase”
2.47 Ēriks Berns “Spēles ko spēlē cilvēki”
2.48 Alfrēds Brēms “Dzīvnieku valsts”
2.49 Konrāds Lorencs “Cilvēks atklāj suni”
2.50 Fārlijs Mouats “Nevainojiet vilkus”
2.51 Džoja Adamsone “Dzimusi brīvībai”
2.52 Džeralds Darels “Mana ģimene un citi zvēri”
2.53 Aizeks Azimovs “No augšas raugoties”
2.54 Genrihs Altovs “Un tad atnāca izgudrotājs”
2.55 Boriss Rjabikins “Stāsti par elektrību”
2.56 Jevgēņijs Sedovs “Aizraujoši par elektroniku”
2.57 Jakovs Perelmanis “Saistošā astronomija”
2.58 Anatolijs Tomiļins “Interesanti par astronomiju”
2.59 Martins Gardners “Relativitātes teorija visiem”
2.60 Artūrs Mauriņš “Saistošā dendraloģija”
2.61 Ēriks Fromms “Mīlestības māksla”
2.62 Teofrasts “Raksturi”
2.63 Vladimirs Levi “Es un mēs”
2.64 Hanss Seljē “Mana mūža stress”
2.65 Alēns Bombārs  “Aiz borta pēc paša gribas”
2.66 Antons Makarenko “Pedagoģiskā poēma”
2.67 Antons Makarenko “Grāmata vecākiem”

3 Filozofiski-reliģiskās literatūras klasika
3.1 Homērs „Odiseja”
3.2 Homērs „Iliāda”
3.3 Laodzi “Daodedzin”
3.4 Netveramais Sokrāts
3.5 Aristotelis „Poētika”
3.6 Aristotelis “Nikomaha ētika”
3.7 Konfūcijs “Apkopotas runas”
3.8 Vergilijs „Eneīda”
3.9 Jāņa, Mateja, Lūkas un/vai Marka evaņģēlijs (no Bībeles Jaunās derības)
3.10 Jāņa atklāsmes grāmata (no Bībeles Jaunās derības)
3.11 Pirmā Mozus grāmata (no Bībeles Vecās derības)
3.12 Jozua grāmata (no Bībeles Vecās derības)

4 Politika, ekonomika, vēsture
4.1 Miķelis Ašmanis “Politikas teorija”
4.2 Kārlis Balodis “Ievads tautsaimniecībā un ekonomiskā politika”
4.3 Imants Plotnieks “Psiholoģija propogandas darbā”
4.4 Augusts Milts “Buržuāziskā individuālisma krīze”
4.5 Josifs Staļins “Marksisms un nacionālais jautājums”
4.6 Kārlis Markss, Frīdrihs Engelss “Komunistiskās partijas manifests”
4.7 Platons “Valsts”
4.8 Cicerons “Par valsti”
4.9 Plutarhs “Esejas par politiku”
4.10 Tommazo Kampanella “Saules pilsēta”
4.11 Nikolo Makjavelli “Valdnieks”
4.12 Vladimirs Ļeņins “Imperiālisms kā kapitālisma augstākā stadija”
4.13 Gustavs Lebons “Pūļa psiholoģija”
4.14 Valdis Zāle “Psihotriki. Blefošana. Manipulācijas”
4.15 Sundzi “Kara māksla”
4.16 Karls fon Klauzevics “Kara un karavešanas pamatdomas”
4.17 Ādolfs Kontrovskis “Bruņoto spēku kvalitatīvā un skaitliskā nozīme karā”
4.18 Gundars Valdmanis “Starp dzirnakmeņiem”
4.19 Jānis Kučinskis “Jaunā pasaules kārtība un mēs paši”
4.20 Valentīns Zorins “Amerikas nekronētie karaļi”
4.21 Frīdrihs Elarts  „Bads pārpilnībā”
4.22 Džons Pērkinss “Ekonomiskā slepkavas grēksūdze”
4.23 E.Ivanjans “Baltais nams: prezidenti un politika”
4.24 D.Tomass “Finansu pasaules dūži”
4.25 Arnis Terzens “Visapkārt tikai mūsējie”
4.26 Kurts Cerams “Dievi, kapenes, zinātnieki”
4.27 Ksenofonts “Kad uzvarētāji atkāpjas”
4.28 Plutarhs “Hellāda no Perikla līdz Aleksandram”
4.29 Tits Līvijs “Hannibals pret Romu”
4.30 Jūlijs Cēzars “Piezīmes par gallu karu”
4.31 Plutarhs “Tālo gadsimtu slava”
4.32 Hērodots “Teiksmainā senatne”
4.33 Georgs Karlsons “Kara mākslas vēsture. Grieķu un romiešu laikmets”
4.34 Garlībs Merķelis “Vidzemes senatne”
4.35 Garlībs Merķelis „Latvieši”
4.36 Indriķa hronika
4.37 Vilis Samsons “Partizanu kustība Ziemeļlatvijā Lielajā Tēvijas karā”
4.38 Jūliuss Māders “Melnā ordeņa bagātības”
4.39 Arkādijs Poltoraks “Nirnbergas epilogs”
4.40 F.Korovkins “Seno laiku vēsture 5.klasei”
4.41 J.Agibalova, G.Donskojs “Viduslaiku vēsture 6.klasei”
4.42 A.Jefimovs “Jauno laiku vēsture 8.klasei”
4.43 PSRS vēsture. Mācību grāmata vidusskolas 8.klasei
4.44 E.Plaude, J.Kripēns, E.Lielā “Latvijas PSR vēsture vidusskolām”
4.45 Imants Ziedonis “Kas tas ir – kolhozs?”
4.46 Alma Zusāne. Osvalds Mačs “Patiesība ir dzīva”
4.47 LPSR kriminālkodekss
4.48 LR Satversme
4.49 ASV Konstitūcija
4.50 PSRS konstitūcija

5 Veselība
5.1 G.Spokoino, J.Prombergs “Veselības ābece”
5.2 Orlins Sorensens “Atjauno savu redzi”
5.3 Imants Eglītis  “Par norūdīšanos”
5.4 Jānis Kancāns “Skriešana veselībai”
5.5 Stīvs Šenkmans “Mēs – vīrieši”
5.6 Ēvalds Apīnis “Dzert vai nedzert?”
5.7 Imants Eglītis, Jānis Strazdiņš  “Par alkoholismu”
5.8 Dace Rezeberga “Gribu būt māmiņa”
5.9 Velta Grīnfelde “Kas jāzina jaunai mātei”
5.10 I.Volperts “Nervozs cilvēks”
5.11 Imants Eglītis “Mūsdienu medicīna cīņā ar depresiju”

6 Latviešu daiļliteratūra
6.1 Anna Brigadere „Dievs, daba, darbs”
6.2 Andrejs Upīts „Zaļā zeme”
6.3 Andrejs Pumpurs „Lāčplēsis”
6.4 brāļi Kaudzītes “Mērnieku laiki”
6.5 Augusts Deglavs “Rīga”
6.6 Vilis Lācis “Putni bez spārniem”
6.7 Vilis Lācis “Zvejnieka dēls”
6.8 Vilis Lācis “Cilvēki maskās”
6.9 Vilis Lācis “Zītaru dzimta”
6.10 Jēkabs Janševskis “Dzimtene”
6.11 Jēkabs Janševskis “Mežvidus ļaudis”
6.12 Kārlis Ieviņš “Putras Dauķis”
6.13 Māteru Juris “Sadzīves viļņi”
6.14 Andrejs Upits “Kailā dzīvība”
6.15 Andrejs Upīts “Jaunā dzērve”
6.16 Rainis “Pusideālists”
6.17 Rainis „Zelta zirgs”
6.18 Rainis «Jāzeps un viņa brāļi»
6.19 Rainis “Spēlēju, dancoju”
6.20 Rainis „Gals un sākums”
6.21 Rūdolfs Blaumanis „Noveles”
6.22 Rūdolfs Blaumanis „Skroderdienas Silmačos”
6.23 Rūdolfs Blaumanis «Indrāni»
6.24 Anna Brigadere „Maija un Paija”
6.25 Aspazija «Sidraba šķidrauts»
6.26 Aspazija «Vaidelote»
6.27 Linards Laicens “Kliedzošie korpusi”
6.28 Anna Sakse “Pret kalnu”
6.29 Jānis Poruks “Stāsti”
6.30 Edvarts Virza “Straumēni”
6.31 Aleksandrs Grīns “Dvēseļu putenis”
6.32 Jānis Jaunsudrabiņš „Aija”
6.33 Anšlavs Eglītis “Līgavu mednieki”
6.34 V.J.Gregri “Latvijas karalis jeb cilvēks, kam visi parādā”
6.35 Pāvils Rozītis “Ceplis”
6.36 Egons Līvs “Velnakaula dvīņi”
6.37 Kārlis Zariņš “Kaugurieši”
6.38 Anna Sakse “Pasakas par ziediem”
6.39 Imants Ziedonis  “Epifānijas”
6.40 Jānis Klīdzējs „Cilvēka bērns”
6.41 Vladimirs Kaijaks “Likteņa līdumnieki”
6.42 Māra Svīre “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”

7 Ārzemju daiļliteratūra
7.1 Leonīds Solovjovs  “Stāsts par Hоdžu Nasredinu”
7.2 Nikolajs Ostrovskis “Kā rūdījās tērauds”
7.3 Romēns Rolāns “Apburtā dvēsele”
7.4 Marks Tvens “Princis un ubaga zēns”
7.5 Marks Tvens “Konektikutas jeņķis karaļa Artūra galmā”
7.6 Marks Tvens “Žanna d’Arka”
7.7 Rafaello Džovanjoli “Spartaks”
7.8 Teodors Dreizers “Amerikāņu traģēdija”
7.9 Dante Aligjēri “Dievišķā komēdija”
7.10 Migels De Servantess Saavedra “Dons Kihots”
7.11 J.V.Gēte “Fausts”
7.12 Fjodors Dostojevskis “Brāļi Karamazovi”
7.13 Boļeslavs Pruss “Faraons”
7.14 Džeks Londons “Dzelzs papēdis”
7.15 Rejs Bredberijs “451 grāds pēc Fārenheita”
7.16 Džordžs Orvels “1984”
7.17 Džordžs Orvels “Dzīvnieku ferma”
7.18 Viljams Šekspīrs “Venēcijas tirgotājs”
7.19 Viljams Šekspīrs “Makbets”
7.20 Viljams Šekspīrs “Karalis Līrs”
7.21 Viljams Šekspīrs “Hamlets”
7.22 Viljams Šekspīrs “Romeo un Džuljeta”
7.23 Viljams Šekspīrs “Ottelo”
7.24 Ēzopa fabulas
7.25 Hitopadeša jeb derīgi padomi
7.26 Aleksandrs Dimā “Grāfs Monte-Kristo”
7.27 Hermanis Hese “Sidharta”
7.28 Ričards Bahs “Ilūzijas”
7.29 Ričards Bahs “Kaija vārdā Džonatans Livingstons”
7.30 Radjeds Kiplings “Džungļu grāmata”
7.31 Ilfs un Petrovs “Divpadsmit krēsli. Zelta teļš”
7.32 Nikolajs Gogolis “Revidents”
7.33 Viktors Igo “Cilvēks kas smejas”
7.34 Šarlote Brontē “Džeina Eira”
7.35 Ēriks Marija Remarks “Rietumu frontē bez pārmaiņām”
7.36 Herberts Velss “Pasauļu karš”
7.37 Jaroslavs Hašeks “Krietnā kareivja Šveika dēkas pasaules karā”
7.38 Rožē Frizons – Rošs “Baismā ieleja”
7.39 Čārlzs Dikenss “Olivera Tvista piedzīvojumi”
7.40 Nikolajs Gogolis “Mirušās dvēseles”
7.41 Čārlzs Dikenss “Pikvika kluba piezīmes”
7.42 Džeks Londons “Jūras vilks”
7.43 Džeks Londons “Mārtiņš Īdens”
7.44 Džeks Londons “Baltais Ilknis”
7.45 Aleksandrs Puškins “Jevgēņijs Oņegins”
7.46 Herberts Velss “Ārsta Moro sala”
7.47 Vladimirs Obručevs “Saņņikova zeme”
7.48 Agata Kristi “Desmit mazi nēģerēni”
7.49 V.Kaverins “Divi kapteiņi”
7.50 Andrejs Dripe “Kolonijas audzinātāja piezīmes”
7.51 Viktors Igo “Nožēlojamie”
7.52 Boriss Poļevojs “Stāsts par īstu cilvēku”
7.53 Boļeslavs Pruss “Lelle”
7.54 Viktors Igo  “Parīzes Dievmātes katedrāle”
7.55 Fjodors Dostojevskis “Velni”
7.56 Fjodors Dostojevskis “Noziegums un sods”
7.57 Fjodors Dostojevskis “Piezīmes no Mirušo nama”
7.58 Nikolajs Čukovskis “Fregašu komandieri”
7.59 Valentīns Pikulis “Dzelzs kancleru kauja”
7.60 Aleksejs Korobicins “Huans Markado – atriebējs no Teksasas”
7.61 Fēlikss Gra “Marselieši”
7.62 Grigorijs Daņiļevskis “Nodedzinātā Maskava”
7.63 Dž.F.Kūpers “Pēdējais mohikānis”
7.64 Danušs Pšimanovskis “Četri tankisti un suns”
7.65 Arkādijs Vasiļjevs “Pulksten vienos, Jūsu Ekselence… “
7.66 Juliāns Semjonovs “Septiņpadsmit pavasara mirkļi”
7.67 Mihails Ļermontovs “Mūsu laiku varonis”
7.68 Mihails Šolohovs “Klusā Dona”
7.69 Ernests Hemingvejs „Kam skanēs zvans”
7.70 Ļevs Tolstojs „Karš un miers”
7.71 Maksims Gorkijs “Māte”
7.72 Mihails Bulgakovs „Baltā gvarde”
7.73 Mihails Bulgakovs “Suņa sirds”
7.74 Frīdrihs Šillers «Laupītāji»
7.75 Henriks Ibsens “Pērs Gints”
7.76 Žils Verns “Noslēpumu sala”
7.77 Žils Verns “Kapteiņa Granta bērni”
7.78 Žils Verns “2OOOO lje pa jūras dzelmi”
7.79 Žils Verns “Astoņdesmit dienās ap Zemeslodi”
7.80 Žils Verns “Ceļojums uz Zemes centru”
7.81 I.Krilovs “Fabulas”
7.82 Umberto Eko “Rozes vārds”
7.83 Dž.R.Tolkiens “Gredzenu pavēlnieks”
7.84 Staņislavs Lems “Solāris”
7.85 Staņislavs Lems “Summa Technologiae”
7.86 Robērs Merls “Cilvēcīgais dzīvnieks”
7.87 Robērs Merls “Malvilas pils”
7.88 Džeims Vaits “Kosmiskais hospitālis”
7.89 Hals Klements “Uguns cikls”
7.90 Hals Klements “Tuvu kritiskajam”
7.91 Endrū Nortone “Sargasi kosmosā”
7.92 Herberts Velss “Laika mašīna”
7.93 F.Hoils, Dž.Eliots “Andromēda. Andromēdas izlaušanās”
7.94 J.Miltons “Pazaudētā paradīze”
7.95 Ovidija Metamorfozas
7.96 Oldess Hakslijs “Brīnišķīgā jaunā pasaule”
7.97 Džonatans Svifts “Gulivera ceļojumi”
7.98 Daniels Defo “Robinsons Kruzo. Robinsona Kruzo jaunie piedzīvojumi”
7.99 Fransuā de Larošfuko “Maksimas”
7.100 Ž.B.Moljērs “Mizantrops”
7.101 Raiders Hegards “Montesumas meita”
7.102 Henriks Senkevičs “Quo vadis”
7.103 Artūrs Konans Doils “Zudusī pasaule”
7.104 Artūrs Konans Doils “Stāsti par Šerloku Holmsu”
7.105 Stendāls „Sarkanais un melnais”
7.106 A. Fadejevs ”Jaunā gvarde”
7.107 Nikolajs Birjukovs “Kaija”
7.108 Tomass Manns “Budenbroki”
7.109 Tomass Manns “Doktors Fausts”
7.110 Stefans Heims “Krustneši”
7.111 G.Prodls “Temīda ir bezspēcīga” 

2. Ieteicamā lasāmviela jauniešiem (krievu valodā)
2.1. И. Бабель  «Одесские рассказы», «Конармия»
2.2. Б. Балтер  «До свидания, мальчики»
2.3. В. Белов  «Привычное дело»
2.4. А. Бек  «Волоколамское шоссе», «Новое назначение»
2.5. В. Богомолов  «В августе сорок четвертого»
2.6. Ю. Бондарев «Батальоны просят огня»,
2.7. Р. Брэдбери «451 по Фаренгейту»
2.8. М. Булгаков «Мастер и Маргарита»
2.9. Веркор «Люди или животные»
2.10. И. Во «Пригоршня праха», «Мерзкая плоть», «Незабвенная», «Не жалейте флагов»
2.11. К. Воннегут «Колыбель для кошки», «Сирены Титана»
2.12. К. Гамсун «Пан»
2.13. Я. Гашек «Похождения бравого солдата Швейка» (части 1, 2, 3 и 4)
2.14. О. Генри «Короли и капуста», большинство рассказов
2.15. Н. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» (части 1 и 2), «Тарас Бульба»
2.16. Д. Голсуорси «Сага о Форсайтах»
2.17. М. Горький «В людях», «Мать»  
2.18. Д. Гранин «Зубр», «Искатели», «Иду на грозу»
2.19. Г. Грин «Комедианты», «Наш человек в Гаване»
2.20. Дж. Даррелл «Под пологом пьяного леса», «Путь кенгуренка»
2.21. Ч. Диккенс «Давид Коперфильд»
2.22. Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание», «Идиот»
2.23. В. Дудинцев «Не хлебом единым»
2.24. А. Дюма Трилогия о д’Артаньяне
2.25. Ф. Дюрренматт «Физики», «Визит старой дамы»
2.26. В. Иванов «Русь Великая»
2.27. В. Каверин «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове», «Два капитана»
2.28. Б. Келлерман «Тоннель»
2.29. Р. Киплинг «Книга Джунглей»
2.30. У. Коллинз «Лунный камень»
2.31. Э. Колдуэлл «Мальчик из Джорджии», большинство рассказов
2.32. А. Конан Дойл «Записки о Шерлоке Холмсе», «Сэр Найгель»
2.33. Ш. де Костер «Легенда об Уленшпигеле»
2.34. М. Крайтон «Штамм АНДРОМЕДА»
2.35. А. Куприн «Поединок», «Гранатовый браслет», «Суламифь»
2.36. В. Курочкин «На войне как на войне»
2.37. Л. Лагин «Старик Хоттабыч» (первое издание)
2.38. С. Лем «Солярис», «Голос неба», «Записки Ийона Тихого»
2.39. М. Лермонтов «Герой нашего времени»
2.40. Н. Лесков «Несмертельный Голован», «Леди Макбет Мценского уезда», «Левша»
2.41. Х. Ли «Убить пересмешника»
2.42. Д. Лондон «Мексиканец», «Морской волк», рассказы
2.43. Т. Манн «Записки авантюриста Феликса Круля»
2.44. Г. Г. Маркес «Осень патриарха»
2.45. П. Мериме «Хроники времен Карла IX», «Локис»
2.46. С. Моэм «Дождь» и другие рассказы
2.47. П. Нилин «Жестокость», «Испытательный срок»
2.48. Д. Олдридж «Морской орел», «Не хочу, чтобы он умирал»
2.49. В. Орлов «Альтист Данилов»
2.50. Д. Оруэлл «1984»
2.51. Э. А. По «Приключения Артура Гордона Пима», «Черный кот»
2.52. Н. Помяловский «Очерки бурсы»
2.53. Д. Пристли «Затемнение в Грэтли»
2.54. А. Пушкин «Капитанская дочка», «Пиковая дама», «Дубровский» и так далее
2.55. К. Саймак «Заповедник гоблинов», «Все живое»
2.56. Д. Свифт «Путешествия Гулливера»
2.57. Ю. Семёнов «Семнадцать мгновений весны»
2.58. Э. Сетон-Томпсон «Королевская аналостанка», «Домино» и прочие рассказы о животных
2.59. Ж. Сименон «И всётаки орешник зеленеет», «Братья Рико», «Осень президента», «Негритянский квартал» 
2.60. К. Симонов «Живые и мертвые»
2.61. А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»,
2.62. Д. Стейнбек «Зима тревоги нашей»
2.63. Р. Стивенсон «Остров сокровищ»
2.64. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи»
2.65. М. Твен «Том Сойер», «Гек Финн», «Янки при дворе короля Артура»
2.66. Л. Толстой «Хаджи Мурат», «Война и мир»
2.67. Ю. Трифонов «Старик», «Дом на набережной»
2.68. Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара», «Подпоручик Киже», «Пушкин» (части 1, 2 и 3)
2.69. Т. Уайлдер «Мартовские иды», «Теофил Норт», «День восьмой» и всё, что достанете
2.70. Р. П. Уоррен «Вся королевская рать»
2.71. Г. Уэллс «Война миров», «Человек-невидимка»
2.72. А. Фадеев «Разгром»
2.73. Г. Флобер «Саламбо»
2.74. У. Фолкнер «Деревушка», «Город», «Особняк»
2.75. М. Фриш «Homo faber»
2.76. Э. Хемингуэй «По ком звонит колокол», «Иметь и не иметь», «Фиеста» 
2.77. Д. Хеллер «Уловка-22»
2.78. К. Чапек «Война с саламандрами»
2.79. А. Чапыгин «Разин Степан»
2.80. Г. К. Честертон «Рассказы о патере Брауне»
2.81. А. Чехов Рассказы
2.82. Е. Шварц  «Дракон», «Голый король»
2.83. В. Шефнер «Сестра печали»
2.84. М. Шолохов «Тихий Дон» (книги 1,2), (книги 3,4), «Поднятая целина»    
2.85. И. Шоу «Богач, бедняк», «Молодые львы»
2.86. В. Ян «Чингиз-хан» (Книга 1), (Книга 2)

3. Krievijas prezidenta oficiāli apstiprināts „100 grāmatu saraksts par Krievijas Federācijas tautu vēsturi, kultūru un literatūru”.
Sarakstu izstrādāja Krievijas Izglītības ministrija sadarbībā ar Krievijas Zinātņu akadēmiju un tas oficiāli tiek ieteikts skolniekiem patstāvīgai ārpusklases lasīšanai.
3.1. Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга
3.2. Айтматов Ч. И дольше века длится день/ Белый пароход
3.3. Аксенов В. Звездный билет/ Остров Крым
3.4. Алексин А. Мой брат играет на кларнете
3.5. Арсеньев В. ДерсуУзала
3.6. Астафьев В. Пастух и пастушка/ Царь-рыба
3.7. Бабель И. Одесские рассказы / Конармия
3.8. Бажов П. Уральские сказы
3.9. Белых Л., Пантелеев Л. Республика Шкид
3.10. Богомолов В. Момент истины (В августе сорок четвертого)
3.11. Бондарев Ю. Батальоны просят огня/ Горячий снег
3.12. Боханов А. Император Александр III
3.13. Булгаков М. Белая гвардия
3.14. Булычев К. Приключения Алисы
3.15. Бунин И. Темные аллеи
3.16. Быков В. Мертвым не больно/ Сотников
3.17. Васильев Б. А зори здесь тихие…/ В списках не значился
3.18. Вернадский Г. Начертание русской истории
3.19. Волков А. Волшебник Изумрудного города
3.20. Гайдар А. Тимур и его команда/ Голубая чашка / Чук и Гек
3.21. Гамзатов Р. Мой Дагестан/ Стихотворения
3.22. Гиляровский В. Москва и москвичи
3.23. Гончаров И. Обыкновенная история
3.24. Горянин А. Россия. История успеха (в 2 книгах)
3.25. Грин А. Алые паруса/ Бегущая по волнам
3.26. Гумилёв Л. От Руси к России
3.27. Гумилев Н. Стихотворения
3.28. Деникин А. Очерки русской смуты
3.29. Джалиль М. Моабитская тетрадь
3.30. Довлатов С. Зона/ Чемодан/ Заповедник/ Рассказы
3.31. Достоевский Ф. Идиот
3.32. Драгунский В. Денискины рассказы
3.33. Дудинцев В. Белые одежды
3.34. Думбадзе Н. Я, бабушка, Илико и Илларион
3.35. Ибрагимбеков М. И не было лучше брата
3.36. Ильин И. О России. Три речи
3.37. Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев/ Золотой телёнок
3.38. Ишимова А. История России в рассказах для детей
3.39. Искандер Ф.Сандро из Чегема
3.40. Каверин В. Два капитана/ Открытая книга
3.41. Кассиль Л. Будьте готовы, Ваше высочество!/ Кондуит и Швамбрания
3.42. Катаев В. Белеет парус одинокий
3.43. Кондратьев В. Сашка
3.44. Кончаловская Н. Наша древняя столица
3.45. Крапивин В. Мальчик со шпагой
3.46. Кузьмин В. Сокровище нартов: Из кабардинских и балкарских сказаний о богатырях-нартах
3.47. Куприн А. Поединок/ Гранатовый браслет
3.48. Лагин Л. Старик Хоттабыч
3.49. Лесков Н. Очарованный странник
3.50. Лихачев Д. «Слово о полку Игореве» и культура его времени/ Раздумья о России (сборник)/ Рассказы русских летописей XII-XIV вв.
3.51. Лотман Ю. Беседы о русской культуре/ Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий
3.52. Набоков В. Дар/ Защита Лужина /Приглашение на казнь
3.53. Некрасов В. В окопах Сталинграда
3.54. Носов Н. Приключения Незнайки/ Незнайка на Луне/ Живая Шляпа/ Мишкина каша
3.55. Обручев В. Земля Санникова
3.56. Олеша Ю. Три толстяка
3.57. Островский Н. Как закалялась сталь
3.58. Паустовский К. Повесть о жизни/ Мещерская сторона
3.59. Пикуль В. Реквием каравану PQ-17/ Миниатюры
3.60. Приставкин А. Ночевала тучка золотая
3.61. Петрушевская Л. Рассказы и повести
3.62. Полевой Б. Повесть о настоящем человеке
3.63. Прутков Козьма Сочинения
3.64. Распутин В. Прощание с Матерой
3.65. Рождественский Р. Стихотворения
3.66. Рубцов Н. Стихотворения
3.67. Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре
3.68. Рыбаков А. Кортик/ Бронзовая птица/ Выстрел
3.69. Самойлов Д. Стихотворения
3.70. Симонов К. Стихотворения/ Живые и мертвые
3.71. Соловьев Л. Повесть о Ходже Насреддине
3.72. Стругацкий А., Стругацкий Б. Понедельник начинается в субботу/ Трудно быть богом
3.73. Токарева В. Рассказы и повести
3.74. Толстой А. Князь Серебряный
3.75. Толстой JI. Хаджи-Мурат/ Казаки/ Анна Каренина
3.76. Тукай Г. Шурале
3.77. Тынянов Ю. Пушкин/ Смерть Вазир-Мухтара
3.78. Успенский Э. Крокодил Гена и его друзья./ Дядя Федор, пес и кот
3.79. Фадеев А. Молодая гвардия/ Разгром
3.80. Фраерман Р. Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви
3.81.Хетагуров К. Стихотворения
3.82. Шварц Е. Дракон/ Снежная королева
3.83. Шукшин В. Рассказы
3.84. Эйдельман Н. Лунин/ Твой XIX век
3.85. Эренбург И. Люди, годы, жизнь
3.86. Ян В. Чингиз-хан. Батый. К последнему морю
3.87. Янин В. Я послал тебе бересту
3.88. Эпосы, былины, летописи Алпамыш
3.89. Гэсэр
3.90. Давид Сасунский
3.91. ДжанГар
3.92. Калевала
3.93. Кер-оглы
3.94. Манас
3.95. Олонхо
3.96. Урал – Батыр
3.97. Древние Российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым
3.98. Повесть временных лет
3.99. Былины (сост. Чечеров К., Ухов П.)
3.100. Сказки народов России (сост.Ватагин М.)

4. Ieteicamās literatūras saraksts bērniem un jauniešiem krievu valodā (sastādīja krievu politologs Sergejs Kurginjans)
4.1. Абрамов Ф.А. «Братья и сестры».
4.2. Аксаков С.Т.«Аленький цветочек».
4.3. Алданов М. «Бельведерский торс» (повесть о художниках Возрождения).
4.4. Алексеев С.П. «Небывалое бывает» (повести и рассказы о русской истории).
4.5. Амундсен Р. «Южный полюс».
4.6. Андерсен Х.-К.Сказки («Снежная королева». «Дикие лебеди». «Дюймовочка». «Свинопас». «Огниво». «Соловей» и др.)
4.7. Аполлинер Г. Стихотворения.
4.8. Арагон Л. Стихотворения.
4.9. Арсеньев В.К. Роман «Дерсу Узала».
4.10. Ахматова А.А. Стихотворения («Мужество» и др.) Поэмы («У самого моря» и др.) 4.11. Багрицкий Э.Г. Стихотворения («TBC». «Папиросный коробок»).
4.12. Бажов П.П.Сборник сказов «Малахитовая шкатулка» и др.
4.13. «Баллады о Робин Гуде»(английская средневековая литература).
4.14. Барто А.Л. Стихи для детей.
4.15. Беляев А.Р. «Звезда КЭЦ». «Подводные земледельцы» и др.
4.16. Берестов В.Д. Стихи для детей.
4.17. Бехер Й. Стихотворения («Человек, который молчал» и др.)
4.18. Бернс Р. Стихотворения («Джон Ячменное зерно». «Пробираясь до калитки…». «Застольная» и др.)
4.19. Бианки В.В. Рассказы («Аришка-трусишка» и др.) Сказки («Сова» и др.) «Лесная газета».
4.20. Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома».
4.21. Блок А.А. Стихотворения («О, весна без конца и без краю». «Фабрика». «Все это было, было, было» и др.) Поэмы («На поле Куликовом». «Роза и крест». «Возмездие» и др.)
4.22. Богомолов В.М.«Иван». «Момент истины».
4.23. Бондарев Ю.В. Повесть «Батальоны просят огня» и др.
4.24. Бредбери Р. «451 по фаренгейту». «Канун всех святых».
4.25. Брехт. Б. Пьесы («Кавказский меловой круг». «Добрый человек из Сычуани». «Винтовки Тересы Каррар» и др.)
4.26. Бруштейн А.Я. «Дорога уходит в даль».
4.27. Булгаков М.А. Пьеса «Дни Турбиных». «Мастер и Маргарита».
4.28. Буссенар Л. «Капитан Сорви-голова». «Похитители бриллиантов».
4.29. Валек М. Стихи для детей («Канитель» и др.)
4.30. Вега Л. де. Пьесы («Собака на сене» и др.)
4.31. Верн Ж. Романы («Дети капитана Гранта».«20 000 лье под водой». «Таинственный остров». «Пятнадцатилетний капитан» и др.)
4.32. Войнич Э. «Овод».
4.33. Волков А.М.Повести («Волшебник Изумрудного города» и др.)
4.34. Воннегут К. Романы («Колыбель для кошки». «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей». «Мать Тьма»).
4.35. Воронкова Л.Ф. «Сын Зевса». «В глуби веков» (исторические романы об Александре Македонском)
4.36. Вэши Куоннезина (Серая Сова). «Саджо и ее бобры».
4.37. Гайдар А.П.Повести («Чук и Гек». «Тимур и его команда». «Комендант снежной крепости». «Клятва Тимура» и др.) Рассказы («Военная тайна». «Горячий камень» и др.) «Сказка о Мальчише-Кибальчише».
4.38. Ганзелка И., Зикмунд М. «Африка грез и действительности».
4.39. Гарин-Михайловский Н.Г.«Детство Темы».
4.40. Гаршин В.М.Сказки («Лягушка-путешественница» и др.)
4.41. Гауф В.Сказки («Маленький Мук» и др.)
4.42. Гейне Г. Стихотворения.
4.43. Гете И. Баллады («Лесной царь» и др.)
4.44. Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Тарас Бульба».
4.45. Голдинг У. Романы («Повелитель мух». «Наследники». «Шпиль»). Притча «Хапуга Мартин».
4.46. Голосовкер Я.Э. «Сказания о титанах».
4.47. Горький А.М.Повести («Детство» и др.) Рассказы («Утро». «Воробьишко». «Случай с Евсейкой». «Самовар». «Про Иванушку-дурачка».) Стихотворения («Песня о соколе».) Роман «Мать». Драма «На дне».
4.48. Гофман Э.Т.А.Сказки («Щелкунчик, или Мышиный король» и др.) «Житейские воззрения кота Мура». «Крошка Цахес» и др.
4.49. Грибачев Н.М. «А это мы!».
4.50. Грибоедов А.С. «Горе от ума».
4.51. Григорович Д.В.«Гуттаперчевый мальчик».
4.52. Гримм Я. и В.Сказки.
4.53. Гумилев Н.С. Стихотворения («Индюк». «Старый конквистадор». «Слово». «Заблудившийся трамвай». «Шестое чувство» и др.)
4.54. Гусев В.И. «Легенда о синем гусаре» (исторический роман о декабристе М.С.Лунине).
4.55. Гюго В. Романы («Отверженные» – в т.ч. отрывок «Гаврош». «Девяносто третий год». «Собор Парижской богоматери»).
4.56. Даль В. Сказки («Привередница». «Девочка Снегурочка» и др.)
4.57. Даррелл Дж. «Говорящий сверток». «Поймайте мне колобуса» и др.
4.58. ДжованьолиР. «Спартак».
4.59. Дефо Д. «Робинзон Крузо».
4.60. Диккенс Ч. Романы («Давид Копперфильд». «Домби и сын» и др.)
4.61. Додж М. «Серебряные коньки».
4.62. Достоевский Ф.М. Романы («Преступление и наказание». «Братья Карамазовы» и др.)
4.63. Драгунский В.Ю.«Денискины рассказы».
4.64. Дюма А. «Три мушкетера». «Двадцать лет спустя».
4.65. Езерский М.В. «Гракхи».
4.66. Житков Б.С. «Как я ловил человечков». Морские истории. Рассказы о животных.
4.67. Жуковский В.А.«Сказка о царе Берендее». «Сказка об Иване-царевиче и Сером волке». Стихотворения. Переводы.
4.68. Еврипид. Трагедии.
4.69. Ершов П.П.«Конек-Горбунок».
4.70. Есенин С.А. Стихотворения («Черемуха». «Отговорила роща золотая…» и др.).
4.71. Ефремов И.А. «На краю Ойкумены».
4.72. Заболоцкий Н.А.Стихотворения («Некрасивая девочка» и др.)
4.73. Заходер Б.В.Стихи. Переводы. Сказки.
4.74. Зощенко М.М.Рассказы (из цикла «Леля и Минька» и др.)
4.75. Ибсен Г. Пьесы («Брандт». «Пер Гюнт» и др.)
4.76. Ирландский эпос (цикл о Кухулине и др.)
4.77. Искандер Ф. Цикл рассказов «Детство Чика».
4.78. Исландские саги.
4.79. Каверин В.А.«Два капитана».
4.80. Камю А. «Посторонний».
4.81. Кассиль Л.А. «Кондуит и Швамбрания».
4.82. Катаев В.П.«Цветик-семицветик». «Белеет парус одинокий». «Сын полка».
4.83. Керн Л. Стихи для детей («Стихи про четыре ноги» и др.)
4.84. Киплинг Р.«Книга джунглей». Сказки («Откуда взялись броненосцы». «Как краб играл с морем». «Слоненок». «Как было написано первое письмо». «Как была выдумана азбука» и др.) Стихи для детей («Горб верблюжий». «Кошка чудесно поет у огня». «Есть у меня шестерка слуг». «Если в стеклах каюты»). Цикл рассказов «Три солдата». Стихотворения («Баллада о Востоке и Западе». «Заповедь».«Мери Глостер»).
4.85. Коваль Ю.И.«Недопесок». «Самая легкая лодка в мире» и др.
4.86. Корнель П. «Сид».
4.87. Короленко Д.У.«Дети подземелья». «Слепой музыкант».
4.88. Корчак Я. «Король Матиуш Первый».
4.89. Крылов И.А. Басни.
4.90. Крюс Д. «Тим Тайлер или проданный смех».
4.91. Костер Ш. де. «Легенда об Уленшпигеле».
4.92. Кун Н.А. «Мифы и легенды Древней Греции».
4.93. Купер Ф. Романы («Зверобой» и др.)
4.94. Куприн А.И.Рассказы («Белый пудель». «Слон». «Олеся» и др.)
4.95. Лагерлёф С.«Путешествие Нильса с дикими гусями».
4.96. ЛагинЛ.И.«Старик Хоттабыч».
4.97. Ларри Я. «Необыкновенные приключения Карика и Вали».
4.98. Левшин В.«Три дня в Карликании» и др.
4.99. Лем С. «Солярис».
4.100. Лермонтов М.Ю. Стихотворения («Казачья колыбельная песня». «Ночевала тучка золотая». «Воздушный корабль» и др.) Поэмы («Мцыри». «Демон» и др.)
4.101. Лесков Н.С. Повести и рассказы («Левша» и др.)
4.102. Лесли Р. «Медведи и я».
4.103. Ли Х. «Убить пересмешника».
4.104. Линдрген А. «Пеппи Длинныйчулок». «Мы – на острове Сальткрока».
4.105. Линдсей Дж. «Беглецы».
4.106. Ломоносов М.В. Стихотворения («Лице свое скрывает день…»и др.)
4.107. Лонгфелло Г. «Песнь о Гайавате».
4.108. Лондон Дж. «Северные рассказы» («Любовь к жизни». «Конец сказки» и др.) «Сказки южных морей». Рассказы («Мексиканец» и др.) Романы («Смок Беллью». «Белый клык». «Мартин Иден». «Железная хватка» и др).
4.109. Лорка Ф.Г. Стихотворения («Гитара». «Романс об испанской жандармерии» и др.)
4.110. Льюис К. «Лев, Колдунья и платяной шкаф» (часть «Хроник Нарнии»).
4.111. Макаренко А.С. «Педагогическая поэма». «Флаги над башней».
4.112. Мало Т.«Без семьи».
4.113. Мамин-Сибиряк Д.Н.Сказки и рассказы (цикл «Аленушкины сказки». «Серая Шейка». «Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей царевну Кутафью и царевну Горошинку».«Зимовье на Студеной». «Приемыш». «Емеля-охотник». «Богач и Еремка». «Вертел»).
4.114. Мандельштам О.Э. Стихотворения («Приглашение на луну». «Ламарк» и др.)
4.115. Манн Г. «Молодые годы короля Генриха IV».
4.116. Манн Т. «Иосиф и его братья».
4.117. Маршак С.Я.Стихи для детей. Английские народные песенки. Пьесы («Кошкин дом». «Теремок». «Двенадцать месяцев»).
4.118. Маяковский В.В.Стихи для детей («Что такое хорошо и что такое плохо» и др.) Стихотворения («А вы могли бы?». «Нате!». «Послушайте». «Паспорт». «Сергею Есенину» и др.) Пьеса «Мистерия-буфф». Поэмы («Облако в штанах». «Во весь голос» и др.)
4.119. Мериме П. «Хроника времён короля Карла IX». Новеллы.
4.120. Мильн А. Стихи для детей («Непослушная мама» и др.)
4.121. Михалков С.В.Стихи для детей.
4.122. Мифы народов мира.
4.123. Мифы древней Греции.
4.124. Мольер Ж.-Б. Пьесы («Тартюф» и др.)
4.125. Нансен Ф. «”Фрам” в Полярном море».
4.126. Некрасов Н.А.Рассказы («Дедушка Мазай и зайцы». «Крестьянские дети» и др.) Стихотворения («Поэт и гражданин» и др.) Поэмы («Русские женщины». «Железная дорога»).
4.127. Нилин П.Ф. «Жестокость». «Испытательный срок» (про работу угрозыска).
4.128. Нобиле У. «Мои пять лет с советскими дирижаблями».
4.129. Носов Н.Н.Рассказы («Мишкина каша» и др.) «Приключения Незнайки и его друзей». «Витя Малеев в школе и дома».
4.130. Обручев В.А. «Плутония». «Земля Санникова».
4.131. Одоевский В.Ф.«Мороз Иванович». «Городок в табакерке».
4.132. Олеша Ю.К. «Три толстяка».
4.133. Ольгин О. «Чудеса на выбор. Забавная химия для детей».
4.134. Островский А.Н. Пьесы («Гроза» и др.)
4.135. Островский Н.А. «Как закалялась сталь».
4.136. Пантелеев Л. Сказки («Две лягушки» и др.) «Республика Шкид».
4.137. Пастернак Б.Л. Стихотворения («Снег идет» и др.; в том числе, из романа «Доктор Живаго» – «Сказка» и др.) Поэмы («Лейтенант Шмидт»).
4.138. Паустовский К.Г. Сказки («Растрепанный воробей» и др.) Рассказы («Стальное колечко» и др.)
4.139. Перро Ш.Сказки.
4.140. «Песни южных славян».
4.141. «Песнь о Гильгамеше» (шумерский эпос).
4.142. «Слово о полку Игореве».
4.143. «Песнь о Роланде»(французская средневековая поэма).
4.144. «Песнь о моем Сиде»(испанская средневековая поэма).
4.145. Платонов А.П. Повести («Сокровенный человек». «Джан»).
4.146. Плутарх. Сравнительные жизнеописания.
4.147. Погорельский А.«Черная курица, или Подземные жители».
4.148. Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке».
4.149. Превер Ж. Стихотворения («Семейное» и др.)
4.150. Пришвин М.М.Рассказы («Лисичкин хлеб». «Золотой луг». «Берестяная трубочка» и др.) Сказка-быль «Кладовая солнца».
4.151. Пушкин А.С. Сказки («Сказка о рыбаке и рыбке». «Сказка о царе Салтане». «Сказка о золотом петушке». «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». «Сказка о попе и о работнике его Балде»). Поэмы («Руслан и Людмила»). Маленькие трагедии. Стихотворения («Песньо вещем Олеге»и др). «Повести Белкина». Романы («Капитанская дочка», «Евгений Онегин» и др.) Трагедии («Борис Годунов»).
4.152. Радищев А.Н. «Путешествие из Петербурга в Москву».
4.153. Расмуссен К. «Великий санный путь».
4.154. Распутин В.Г. Рассказы («Уроки французского»). Повести («Прощание с Матерой» и др.)
4.155. Рид М. Романы («В дебрях Южной Африки» и др.)
4.156. Родари Дж.«Приключения Чиполлино». «Джельсомино в Стране лжецов». Стихи для детей («Чем пахнут ремесла?» «Какого цвета ремесла?»)
4.157. Русские народные сказки.
4.158. Русские народные былины.
4.159. Руставели Ш. «Витязь в тигровой шкуре».
4.160. Рылеев К.Ф. Стихотворения («Я ль буду в роковое время» и др.)
4.161. Рытхеу Ю.С. «Айвангу».
4.162. Салтыков-Щедрин М.Е. Сказки («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» и др.) Повести («История одного города»).
4.163. Сартр Ж.-П. «Тошнота». «Стена».
4.164. Сат-Ок.«Земля соленых скал». «Таинственные следы».
4.165. Свирский А.И.«Рыжик».
4.166. СвифтДж. «Путешествия Гулливера».
4.167. Селлинджер У. Роман «Над пропастью во ржи». Повести («Выше стропила, плотники» и др.) Рассказы.
4.168. Сент -Экзюпери А.«Маленький принц». «Военный летчик» и др.
4.169. Сервантес М. де. «Дон Кихот».
4.170. «Сказание о Мамаевом побоище».
4.171. Сказки народов мира.
4.172. Скотт В. Романы («Айвенго» и др).
4.173. Слуцкий Б.А. Стихотворения («Деревья и мы» и др.)
4.174. Софокл. Трагедии.
4.175. Станюкович К.М.Рассказы («Максимка». «Нянька» и др.)
4.176. «Старшая Эдда»(скандинавский эпос).
4.177. Сутеев В.Г. Сказки.
4.178. Твардовский А.Т. Стихотворения («В тот день, когда окончилась война» и др.) Поэмы («Василий Теркин». «Теркин на том свете»).
4.179. Твен М.«Приключения Тома Сойера». «Приключения Гекльберри Финна». «Принц и нищий». «Янки при дворе короля Артура».
4.180. Токмакова И. Стихи для детей («Сонный слон» и др.)
4.181. Толстой А.К. Исторический роман «Князь Серебряный».
4.182. Толстой А.Н.«Золотой ключик, или Приключения Буратино». «Сорочьи сказки». «Русалочьи сказки».«Детство Никиты».
4.183. Толстой Л.Н. Сказки. «Детство». «Кавказский пленник».Романы («Война и мир», «Воскресение» и др.) Рассказы («После бала»).
4.184. Трэверс П. «Мэри Поппинс».
4.185. Тудоровская Е.А. «Троянская война и ее герои». «Одиссея» (прозаический пересказ).
4.186. Тувим Ю. Стихи для детей («Словечки-калечки» и др.)
4.187. Тургенев И.С.Рассказы («Бежин луг». «Певцы». «Муму» и др.) Стихотворения в прозе («Воробей» и др.) «Отцы и дети».
4.188. Тынянов Ю.Н. «Кюхля» (исторический роман о В.К.Кюхельбекере»). 
4.189. Тынянов Ю.Н. «Смерть Вазир-Мухтара» (исторический роман о А.С.Грибоедове).
4.190. Тютчев Ф.И. Стихотворения («Счастлив, кто посетил сей мир…» и др.)
4.191. Уайльд О.Сказки («Счастливый принц». «Соловей и роза». «Рыбак и его Душа». «Мальчик-Звезда». «Кентрвилльское привидение»)
4.192. Ушинский К.Д.Сказки («Два плуга». «Охотник до сказок». «Не ладно скроен, да крепко сшит». «Лиса и козел». «Плутишка кот».)
4.193. Фадеев А.А. «Молодая гвардия».
4.194. Фейхтвангер Л. Исторические романы («Иудейская война». «Испанская баллада». «Еврей Зюсс» и др.)
4.195. Фет А.А. Стихотворения.
4.196. Фолкнер У. Романы («Осквернитель праха» и др.) Рассказы.
4.197. Фонвизин Д.И. «Недоросль».
4.198. Франс А. «Боги жаждут».
4.199. Фриш М. Романы («HomoФабер» и др.) Повесть «Человек появляется в эпоху голоцена».
4.200. Хармс Д.И. Стихи для детей.
4.201. Хемингуэй Э. Романы («И восходит солнце» и др.)
4.202. Цветаева М.И. Стихотворения.
4.203. Чаплина В.В.Рассказы («Кинули» и др.)
4.204. Чарушин Е.И. Рассказы.
4.205. Черный С.Стихи для детей («Азбука» и др.)
4.206. Чехов А.П.Рассказы («Каштанка». «Ванька». «Мальчики». «Детвора». «Белолобый». «Володя». «Беглец». «Спать хочется» и др.) Пьесы («Чайка» и др.)
4.207. Чернышевский Н.Г. «Что делать?»
4.208. Чуковский К.И.Стихотворные сказки («Телефон», «Айболит», «Мойдодыр» и др). Загадки.
4.209. Шаров А. «Приключения Еженьки и других нарисованных человечков».
4.210. Шварц Е.Л. Сказки («Сказка о потерянном времени» и др.)
4.211. Шекспир У. Трагедии («Гамлет». «Король Лир». «Антоний и Клеопатра» и др) Комедии («Двенадцатая ночь». «Венецианский купец» и др.)
4.212. Шиллер У. Баллады («Ивиковы журавли» и др.). Пьесы («Дон Карлос» и др.)
4.213. Шолохов М.А. Рассказы («Нахаленок» и др.). Романы («Тихий Дон»).
4.214. Шотландские народные песенки («Крошка Вилли Винки» и др.)
4.215. Шоу Б. Пьесы («Пигмалион». «Тележка с яблоками» и др.)
4.216. Шукшин В.М. Рассказы («Земляки» и др.) Повести («Калина красная» и др.) Сказка «До третьих петухов».
4.217. Экхольм Э. «Тутта Карлссон Первая и Единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие».
4.218. Элюар П. Стихотворения («Извещение» и др.)
4.219. Эрвильи Э. д’. «Приключения доисторического мальчика».
4.220. Эсхилл. Трагедии.

5. „Iesācēja līmeņa” literatūras saraksts dažādu zinātnes  un kultūras jomu zināšanu minimuma apguvei (sastādīja krievu politologs Sergejs Kurginjans)
5.1. Filozofija
5.1.1. Асмус В. Ф. Античная философия.
5.1.2. Декарт Р. Первоначала философии.
5.1.3. Краткий очерк истории философии. Под редакцией М. Т. Иовчука, Т. И. Ойзермана, И. Я. Щипанова.
5.1.4. Рассел Б. История западной философии.
5.1.5. Философский словарь.
5.2. Reliģija
5.2.1. Косидовский З. Библейские сказания.
5.2.2. Косидовский З. Когда солнце было богом
5.2.3. Косидовский З. Сказания евангелистов.
5.2.4. Рассел Б. Внесла ли религия полезный вклад в цивилизацию?
5.2.5. Рассел Б. Почему я не христианин.
5.2.6. Рассел Б. Есть ли Бог?
5.3. Vēstures teorija
5.3.1. Блок М. Апология истории.
5.3.2. Тойнби А.Дж. Постижение истории
5.4. Vispasaules vēsture
5.4.3. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция.
5.4.4. Кнабе Г.С. Древний Рим – история и повседневность
5.4.5. Федорова Е.В. Императорский Рим в лицах.
5.5. Krievijas vēsture
5.5.1. Скрынников Р.Г. Русская история IX-XVII веков.
5.5.2. Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Россию
5.5.3. Уткин А.И. Вторая мировая война.
5.5.4. Яковлев Н.Н. 1914 год.
5.6. Biogrāfijas
5.6.1. Гладилин А.Т. Евангелие от Робеспьера.
5.6.2. Тарле Е.В. Наполеон.
5.7. Psiholoģija
5.7.1. Берн. Э.Л. Игры, в которые играют люди.
5.7.2. Берн. Э.Л. Люди, которые играют в игры.
5.7.3. Грановская Р. М. Психология в примерах.
5.7.4. Грановская Р. М. Элементы практической психологии
5.7.5. Фромм Э. Иметь или быть.
5.8. Socioloģija
5.8.1. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод и назначение.
5.8.2. Зиновьев А.А. Коммунизм как реальность. Кризис коммунизма.
5.8.3. Кун Т. Логика и методология науки. Структура научных революций.
5.8.4. Маркс К. Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии.
5.8.5. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов
5.8.6. Франкфорт Г. и др. В преддверии философии. Духовные искания древнего человека
5.9. Politika un politoloģija
5.9.1. Дюверже М. Политические партии.
5.9.2. Перкинс Д. Исповедь экономического убийцы.
5.9.3. Канетти Э. Масса и власть.
5.9.4. Зиновьев А.А. Катастройка.
5.10. Kulturoloģija un antropoloģija
5.10.1. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление.
5.10.2. Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история.
5.10.3. Тайлор Э.Б. Первобытная культура.
5.10.4. Де Граф Дж., Ванн Д., Нэйлор Т.Х. Потреблятство. Болезнь, угрожающая миру.

6. „Vidējā līmeņa” literatūras saraksts sabiedrisko zinību apguvei (sastādīja krievu politologs Sergejs Kurginjans)
6.1. Filozofija
6.1.1. Аристотель. Метафизика
6.1.2. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского
6.1.3. Кампанелла Т. Город Солнца
6.1.4. Мор Т. Утопия
6.1.5. Ницше Ф. Антихрист
6.1.6. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла.
6.1.7. Ницше Ф. Так говорил Заратустра
6.1.8. Оуэн Р. Книга о новом нравственном мире
6.1.9. Платон. Государство
6.1.10. Платон. Критий.
6.1.11. Платон. Протагор.
6.1.12. Прудон П.Ж. Что такое собственность?
6.1.13. Роттердамский Э. Похвала глупости.
6.1.14. Руссо Ж. Ж. Об Общественном договоре, или Принципы политического Права
6.1.15. Руссо Ж. Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми.
6.1.16. Федоров Н. Философия общего дела
6.1.17. Шпенглер О. Закат Европы
6.1.18. Энгельс Ф. Анти-Дюринг.
6.2. Reliģija
6.2.1. Авеста.
6.2.2. Ветхий завет
6.2.3. Древняя Индия. Три великих сказания.
6.2.4. Конфуций. Луньюй
6.2.5. Коран.
6.2.6. Лао-Цзы. Дао Дэ Дзин.
6.2.7. Новый завет.
6.2.8. Тора.
6.2.9. Армстронг К. История бога.
6.2.10. Васильев Л. С. История религий Востока.
6.2.11. Ленин В. И. Социализм и религия.
6.2.12. Торчинов Е.А. Введение в буддологию: курс лекций.
6.2.13. Торчинов Е.А. Религии мира: опыт запредельного: психотехника и трансперсональные состояния.
6.3. Vēstures teorija
6.3.1. Валлерстайн И. После либерализма
6.3.2. Капица С.П. Парадоксы роста. Законы развития человечества.
6.3.3. Коллингвуд Р.Д. Идея истории.
6.3.4. Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории
6.3.5. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.
6.4. Vispasaules vēsture
6.4.1. Блок М. Феодальное общество.
6.4.2. Бонгард-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация.
6.4.3. Брестед Д., Тураев Б. История Древнего Египта.
6.4.4. Грэй Дж. Г. История древнего Китая.
6.4.5. Ковалев С.И. История Рима.
6.4.6. Ласло Э. Век бифуркации.
6.4.7. Сергеев В.С. История Древней Греции
6.4.8. Черчилль У. Вторая мировая война.
6.5. Krievijas vēsture
6.5.1. Вернадский Г.В. Русская история.
6.5.2. Карамзин Н.М. История государства российского.
6.5.3. Поршнев Б.Ф. Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и Московского государства
6.5.4. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян
6.5.5. Тарле Е.В. Крымская война.
6.5.6. Тарле Е.В. Северная война и шведское нашествие на Россию.
6.5.7. Уткин А.И. Мировая «холодная война».
6.5.8. Уткин А.И. Первая мировая война.
6.5.9. Уткин А.И. Русско-японская война. В начале всех бед.
6.6. Biogrāfijas
6.6.1. Бурлацкий Ф.М. Мао Цзедун.
6.6.2. Левандовский А.П. Дантон.
6.6.3. Левандовский А.П. Кавалер Сен-Жюст.
6.6.4. Логинов В.Т. Неизвестный Ленин.
6.6.5. Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой французской революции.
6.6.6. Молчанов Н.Н. Генерал де Голль.
6.6.7. Скрынников Р.Г. Борис Годунов
6.6.8. Скрынников Р.Г. Иван Грозный.
6.6.9. Скрынников Р.Г. Три Лжедмитрия.
6.6.10. Уткин А.И. Теодор Рузвельт.
6.6.11. Уткин А.И. Уинстон Черчилль.
6.6.12. Утченко С.Л. Юлий Цезарь.
6.7. Psiholoģija
6.7.1. Адорно Т. Исследование авторитарной личности.
6.7.2. Аронсон Э. Общественное животное.
6.7.3. Выготский Л.С. Психология искусства.
6.7.4. Лебон Г. Психология народов и масс
6.7.5. Лоренц К. Агрессия (Так называемое зло).
6.7.6. Лурия А.Р. Язык и сознание.
6.7.7. Московичи С. Век толп.
6.7.8. Пиаже Ж. Психология интеллекта.
6.7.9. Франкл В. Человек в поисках смысла.
6.7.10. Фромм Э. Бегство от свободы.
6.8. Socioloģija
6.8.1. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма
6.8.2. Веблен Т. Теория праздного класса.
6.8.3. Данэм Б. Человек против мифов
6.8.4. Дебор Г. Общество спектакля.
6.8.5. Джилас М. Несовершенное общество.
6.8.6. Зиновьев А.А. Запад.
6.8.7. Зомбарт В. Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного экономического человека
6.8.8. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием
6.9. Politika un politoloģija
6.9.1. Грамши А. Тюремные тетради (избранное)
6.9.2. Данилевский Н. Я. Россия и Европа
6.9.3. Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма.
6.9.4. Ленин В.И. Партийная организация и партийная литература
6.9.5. Ленин В.И. Развитие капитализма в России
6.9.6. Ленин В.И. Что делать?
6.9.7. Ленин В.И. Что такое “друзья народа” и как они воюют против социал-демократов?
6.9.8. Ленин В.И. Шаг вперёд, два шага назад
6.9.9. Ли Куан Ю. Сингапурская история: из «третьего мира» – в «первый».
6.9.10. Локк Д. Два трактата о правлении.
6.9.11. Макиавелли Н. Государь.
6.9.12. Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта
6.9.13. Ришельё А.-Ж. Политическое завещание. Принципы управления государством
6.10. Kulturoloģija un politoloģija
6.10.1. Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Западе
6.10.2. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация.
6.10.3. Леви-Стросс К. Структурная антропология.
6.10.4. Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследования по истории морали.
6.10.5. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки
6.10.6. Семенов Ю.И. О теории первобытности.
6.10.7. Семенов Ю.И. Общественно-экономические уклады.
6.10.8. Тейяр де Шарден П. Феномен человека
6.10.9. Тиллих П. Мужество быть

7. „Eksperta līmeņa” literatūras saraksts sabiedrisko zinību apguvei (sastādīja krievu politologs Sergejs Kurginjans)
7.1. Filozofija
7.1.1. Аристотель. Политика
7.1.2. Бугера В. Сущность человека.
7.1.3. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук.
7.1.4. Декарт Р. Размышления о первой философии, в коих доказывается существование бога и различие между человеческой душой и телом.
7.1.5. Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках
7.1.6. Зотов А. Ф., Мельвиль Ю. К. Западная философия ХХ века. – М.,1994.
7.1.7. Ильенков Э. В. Диалектика абстрактного и конкретного
7.1.8. Кант И. Основы метафизики нравственности.
7.1.9. Локк Д. Опыт о человеческом разумении.
7.1.10. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология.
7.1.11. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс.
7.1.12. Спиноза Б. Политический трактат.
7.1.13. Философская энциклопедия в 5 томах (издательство «Советская энциклопедия», 1960-1970).
7.1.14. Фуко М., Ницше, Фрейд, Маркс.
7.1.15. Юм Д. Трактат о человеческой природе.
7.2. Reliģija
7.2.1. Амбелен Р. Иисус, или Смертельная тайна тамплиеров.
7.2.2. Докинз Р. Бог как иллюзия.
7.2.3. Жирар Р. Козел отпущения.
7.2.4. Жирар Р. Насилие и священное.
7.2.5. Мюллер А. История ислама
7.2.6. Фрейд З. Моисей и монотеизм.
7.2.7. Элиаде М. История веры и религиозных идей. Том 1: От каменного века до Элевсинских мистерий.
7.2.8. Элиаде М. История веры и религиозных идей. Том 2. От Гаутамы Будды до триумфа христианства.
7.2.9. Элиаде М. История веры и религиозных идей. Том 3. От Магомета до Реформации.
7.3. Vēstures teorija
7.3.1. Валлерстайн И. Исторический капитализм.
7.3.2. Гегель Г. В. Ф. Философия истории.
7.3.3. Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли.
7.3.4. Мизес Л. Теория и история.
7.3.5. Ясперс К. Смысл и назначение истории
7.4. Vispasaules vēsture
7.4.1. Бродель Ф. Время мира.
7.4.2. Бродель Ф. Игры обмена.
7.4.3. Бродель Ф. Структуры повседневности
7.4.4. Геродот История
7.4.5. Дройзен И. История эллинизма
7.4.6. Ксенофонт Анабасис
7.4.7. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада.
7.4.8. Ливий Т. История от основания города
7.4.9. Мюссе Л. Варварские нашествия на Европу. Германский натиск
7.4.10. Мюссе Л. Варварские нашествия на Западную Европу. Вторая волна
7.4.11. Осокин Н. История альбигойцев и их времени
7.4.12. Полибий Всеобщая история
7.4.13. Поршнев Б.Ф. Народные восстания во Франции перед Фрондой (1623 – 1648). 7.4.14. Поршнев Б.Ф. Франция, Английская революция и европейская политика в середине XVII века.
7.4.15. Светоний Жизнь двенадцати цезарей
7.4.16. Тацит П. История
7.4.17. Цезарь Г.Ю. Записки о Галльской войне.
7.4.18. Флавий И. Иудейская война
7.4.19. Хобсбаум Э. Век революции 1789-1849. Том 1.
7.4.20. Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914-1991).
7.4.21. Хобсбаум Э. Век Империи 1875-1914. Том 3.
7.4.22. Хобсбаум Э. Век Капитала 1848-1875. Том 2.
7.5. Krievijas vēsture
7.5.1. Бескровный Л. Северная война 1700-1721 гг.
7.5.2. Дюков А.Р. «Пакт Молотова-Риббентропа» в вопросах и ответах
7.5.3. Дюков А.Р. За что сражались советские люди.
7.5.4. Житорчук Ю. Так кто же виноват в трагедии 1941 года?
7.5.5. Исаев А. Десять мифов Второй мировой
7.5.6. Исаев А. В., Драбкин А. В. 22 июня. Черный день календаря.
7.5.7. Лысков Д.Ю. Сталинские репрессии. Великая ложь XX века.
7.5.8. Лысков Д.Ю. Три революции.
7.5.9. Нарочницкая Н., Фалин В. Партитура Второй Мировой. Кто и когда начал войну?
7.5.10. Скрынников Р.Г. 1612 год.
7.5.11. Скрынников Р.Г. Смутное время. Крушение царства.
7.6. Biogrāfijas
7.6.1. Скрынников Р.Г. Иван III
7.6.2. Скрынников Р.Г. Михаил Романов.
7.6.3. Поршнев Б.Ф. Мелье.
7.6.4. Тарле Е.В. Талейран.
7.6.5. Утченко С.Л. Цицерон и его время.
7.6.6. Фромм Э. Адольф Гитлер.
7.6.7. Черкасов П.П. Кардинал Ришелье.
7.7. Psiholoģija
7.7.1. Бандура А. Теория социального научения.
7.7.2. Выготский Л.С. Лурия А.Р. Этюды по истории поведения: Обезьяна. Примитив. Ребенок.
7.7.3. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние.
7.7.4. Лурия А.Р. Культурные различия и интеллектуальная деятельность.
7.7.5. Фрейд З. Лекции по введению в психоанализ.
7.7.6. Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия.
7.7.7. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности.
7.7.8. Чалдини Р. Психология влияния.
7.7.9. Эриксон Э. Г. Детство и общество.
7.8. Socioloģija
7.8.1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности
7.8.2. Бланшо М. Неописуемое сообщество.
7.8.3. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть.
7.8.4. Бурдье П. Социология политики.
7.8.5. Кули Ч.Х. Человеческая природа и социальный порядок.
7.8.6. Мангейм К. Идеология и утопия.
7.8.7. Маркс К. Капитал.
7.8.8. Поланьи К. Великая трансформация.
7.9. Politika un politoloģija
7.9.1. Бакунин М.А. Государственность и анархия
7.9.2. Бакунин М. А. Революционный катехизис
7.9.3. Блондель Ж. Политическое лидерство: Путь к всеобъемлющему анализу.
7.9.4. Вебер М. Политика как призвание и как профессия
7.9.5. Калхун К. Национализм.
7.9.6. Ларин Ю. Частный капитал в СССР.
7.9.7. Робин К. Страх. История политической идеи.
7.9.8. Ферр Г. Антисталинская подлость.
7.9.9. Хевеши М. А. Толпа, массы, политика. Историко-философский очерк.
7.9.10. Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г.
7.9.11. Хомский Н. Прибыль на людях
7.9.12. Хопкирк П. Большая игра против России.
7.10. Kultūra un antropoloģija
7.10.1. Берг М. Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти. 7.10.2. Голосовкер Я.Э. Логика мифа
7.10.3. Грейвс Р. Белая богиня
7.10.4. Дольник В.Р. Непослушное дитя биосферы.
7.10.5. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство
7.10.6. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории.
7.10.7. Тахо-Годи А.А.Греческая мифология
7.10.8. Тэрнер В. Символ и ритуал
7.10.9. Фрэзер Дж.Д. Золотая ветвь
7.10.10. Фуко М. Археология знания.
7.10.11. Хейзинга Й. Homo ludens
7.10.12. Элиаде М. Аспекты мифа.

8. Ieteicamā mākslinieciskā literatūra (sastādīja krievu politologs Sergejs Kurginjans)
8.1. Гоголь Н.В. Ревизор.
8.2. Грибоедов А.С. Горе от ума.
8.3. Лермонтов М.Ю. Дума.
8.4. Некрасов Н.А. Дума.
8.5. Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо.
8.6. Островский А.Н. На всякого мудреца довольно простоты.
8.7. Пушкин А.С. Борис Годунов.
8.8. Салтыков-Щедрин М.Е. История одного города.
8.9. Симонов К.М. Русский вопрос.
8.10. Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне. (Новая библиотека поэта. Большая серия)
8.11. Толстой А.К. История государства Российского от Гостомысла до Тимашева.
8.12. Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы.
8.13. Уоррен Р.П. Вся королевская рать.
8.14. Шекли Р. Билет на планету Транай.
8.15. Шекспир У. Гамлет
8.16. Шекспир У. Король Лир.
8.17. Шекспир У. Макбет
8.18. Ахматова А.А. Реквием
8.19. Ахматова А.А. Мне голос был. Он звал утешно.
8.20. Ахматова А.А. Мужество
8.21. Бакланов Г.Я. Июль 41-го года.
8.22. Бакланов Г.Я. Навеки – девятнадцатилетние.
8.23. Блок А.А. Двенадцать
8.24. Блок А.А. Народ и интеллигенция
8.25. Блок А.А. Скифы
8.26. Бомарше П.-О.К. Безумный день, или Женитьба Фигаро.
8.27. Брехт Б. Страх и отчаяние в Третьей империи
8.28. Васильев Б.Л. В списках не значился.
8.29. Гессе Г. Игра в бисер.
8.30. Гете И. Фауст
8.31. Гоголь Н.В. Мертвые души
8.32. Гомер. Илиада
8.33. Гомер. Одиссея
8.34. Гончаров И.А. Обломов.
8.35. Горький М. Жизнь Клима Самгина.
8.36. Горький М. Мать.
8.37. Горький М. На дне.
8.38. Гудзенко С.П. Мое поколение
8.39. Гудзенко С.П. Перед атакой
8.40. Данте А. Божественная комедия.
8.41. Диккенс Ч. Пиквикский клуб.
8.42. Достоевский Ф.М. Бесы.
8.43. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы.
8.44. Ефремов И.А. Туманность Андромеды
8.45. Ефремов И.А. Час Быка
8.46. Искандер Ф.А. Созвездие Козлотура.
8.47. Канетти Э. Ослепление.
8.48. Киплинг Д.Р. Бремя белых
8.49. Киплинг Д.Р. Завещание
8.50. Киплинг Д.Р. Ким
8.51. Кольцов М.Е. Испанский дневник
8.52. Лагерквист П. Варавва.
8.53. Лем С. Футурологический конгресс.
8.54. Лесков Н.С. Очарованный странник
8.55. Лондон Д. Железная пята
8.56. Майоров Н. Нам не дано спокойно сгнить в могиле.
8.57. Манн Т. Иосиф и его братья
8.58. Маркес Г. Осень патриарха.
8.59. Маркес Г. Сто лет одиночества.
8.60. Маяковский В.В. Владимир Ильич Ленин.
8.61. Мильтон Дж. Потерянный рай
8.62. Мольер Ж.-Б. Мещанин во дворянстве
8.63. Мольер Ж.-Б. Тартюф
8.64. Островский А.Н. Бешеные деньги.
8.65. Островский А.Н. Волки и овцы.
8.66. Островский А.Н. Доходное место.
8.67. Островский Н.А. Как закалялась сталь
8.68. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль.
8.69. Салтыков-Щедрин М.Е. Господа Головлевы.
8.70. Салтыков-Щедрин М.Е. Современная идиллия.
8.71. Свифт Дж. Путешествие Гулливера (полная версия).
8.72. Сенкевич Г. Камо грядеши.
8.73. Сервантес М. Дон Кихот
8.74. Симашко М.Д. Маздак.
8.75. Симонов К.М. Живые и мертвые.
8.76. Симонов К.М. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины
8.77. Стейнбек Дж. Гроздья гнева.
8.78. Твардовский А.Т. В тот день, когда окончилась война
8.79. Твардовский А.Т. Василий Теркин
8.80. Твардовский А.Т. Я убит подо Ржевом
8.81. Твен М. Янки из Коннектикута при дворе короля Артура
8.82. Толстой А.К. Смерть Иоанна Грозного
8.83. Толстой А.К. Царь Фёдор Иоаннович
8.84. Толстой А.Н. Петр Первый
8.85. Толстой А.Н. Хождение по мукам
8.86. Толстой Л.Н. Война и Мир.
8.87. Уайлдер Т. Мост короля Людовика Святого.
8.88. Фолкнер У. Осквернитель праха.
8.89. Фолкнер У. Шум и ярость.
8.90. Хемингуэй Э. По ком звонит колокол.
8.91. Цицерон М.Т. Речи.
8.92. Шекспир У. Антоний и Клеопатра
8.93. Шекспир У. Все Генрихи (IV,V,VI)
8.94. Шекспир У. Король Ричард III
8.95. Шекспир У. Ричард II
8.96. Шолохов М.А. Они сражались за Родину.
8.97. Шолохов М.А. Поднятая целина
8.98. Шолохов М.А. Судьба человека
8.99. Шолохов М.А. Тихий Дон

9. „100 visu laiku labākās grāmatas” pēc Norvēģijas grāmatu kluba aptaujas
Saraksts sastādīts 2012.gadā, apkopojot 54 pasaules autoru viedokli.
9.1. 1984 by George Orwell, England, (1903-1950)
9.2. A Doll’s House by Henrik Ibsen, Norway (1828-1906)
9.3. A Sentimental Education by Gustave Flaubert, France, (1821-1880)
9.4. Absalom, Absalom! by William Faulkner, United States, (1897-1962)
9.5. The Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain, United States, (1835-1910)
9.6. The Aeneid by Virgil, Italy, (70-19 BC)
9.7. Anna Karenina by Leo Tolstoy, Russia, (1828-1910)
9.9. Beloved by Toni Morrison, United States, (b. 1931)
9.9. Berlin Alexanderplatz by Alfred Doblin, Germany, (1878-1957)
9.10. Blindness by Jose Saramago, Portugal, (1922-2010)
9.11. The Book of Disquiet by Fernando Pessoa, Portugal, (1888-1935)
9.12. The Book of Job, Israel. (600-400 BC)
9.13. The Brothers Karamazov by Fyodor M Dostoyevsky, Russia, (1821-1881)
9.14. Buddenbrooks by Thomas Mann, Germany, (1875-1955)
9.15. Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer, England, (1340-1400)
9.16. The Castle by Franz Kafka, Bohemia, (1883-1924)
9.17. Children of Gebelawi by Naguib Mahfouz, Egypt, (b. 1911)
9.19. Collected Fictions by Jorge Luis Borges, Argentina, (1899-1986)
9.19. Complete Poems by Giacomo Leopardi, Italy, (1798-1837)
9.20. The Complete Stories by Franz Kafka, Bohemia, (1883-1924)
9.21. The Complete Tales by Edgar Allan Poe, United States, (1809-1849)
9.22. Confessions of Zeno by Italo Svevo, Italy, (1861-1928)
9.23. Crime and Punishment by Fyodor M Dostoyevsky, Russia, (1821-1881)
9.24. Dead Souls by Nikolai Gogol, Russia, (1809-1852)
9.25. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories by Leo Tolstoy, Russia, (1828-1910)
9.26. Decameron by Giovanni Boccaccio, Italy, (1313-1375)
9.27. The Devil to Pay in the Backlands by Joao Guimaraes Rosa, Brazil, (1880-1967)
9.29. Diary of a Madman and Other Stories by Lu Xun, China, (1881-1936)
9.29. The Divine Comedy by Dante Alighieri, Italy, (1265-1321)
9.30. Don Quixote by Miguel de Cervantes Saavedra, Spain, (1547-1616)
9.31. Essays by Michel de Montaigne, France, (1533-1592)
9.32. Fairy Tales and Stories by Hans Christian Andersen, Denmark, (1805-1875)
9.33. Faust by Johann Wolfgang von Goethe, Germany, (1749-1832)
9.34. Gargantua and Pantagruel by Francois Rabelais, France, (1495-1553)
9.35. Gilgamesh Mesopotamia, (c 1800 BC)
9.36. The Golden Notebook by Doris Lessing, England, (b.1919)
9.37. Great Expectations by Charles Dickens, England, (1812-1870)
9.39. Gulliver’s Travels by Jonathan Swift, Ireland, (1667-1745)
9.39. Gypsy Ballads by Federico Garcia Lorca, Spain, (1898-1936)
9.40. Hamlet by William Shakespeare, England, (1564-1616)
9.41. History by Elsa Morante, Italy, (1918-1985)
9.42. Hunger by Knut Hamsun, Norway, (1859-1952)
9.43. The Idiot by Fyodor M Dostoyevsky, Russia, (1821-1881)
9.44. The Iliad by Homer, Greece, (c 700 BC)
9.45. Independent People by Halldor K Laxness, Iceland, (1902-1998)
9.46. Invisible Man by Ralph Ellison, United States, (1914-1994)
9.47. Jacques the Fatalist and His Master by Denis Diderot, France, (1713-1784)
9.49. Journey to the End of the Night by Louis-Ferdinand Celine, France, (1894-1961)
9.49. King Lear by William Shakespeare, England, (1564-1616)
9.50. Leaves of Grass by Walt Whitman, United States, (1819-1892)
9.51. The Life and Opinions of Tristram Shandy by Laurence Sterne, Ireland, (1713-1768)
9.52. Lolita by Vladimir Nabokov, Russia/United States, (1899-1977)
9.53. Love in the Time of Cholera by Gabriel Garcia Marquez, Colombia, (b. 1928)
9.54. Madame Bovary by Gustave Flaubert, France, (1821-1880)
9.55. The Magic Mountain by Thomas Mann, Germany, (1875-1955)
9.56. Mahabharata, India, (c 500 BC)
9.57. The Man Without Qualities by Robert Musil, Austria, (1880-1942)
9.59. The Mathnawi by Jalal ad-din Rumi, Afghanistan, (1207-1273)
9.59. Medea by Euripides, Greece, (c 480-406 BC)
9.60. Memoirs of Hadrian by Marguerite Yourcenar, France, (1903-1987)
9.61. Metamorphoses by Ovid, Italy, (c 43 BC)
9.62. Middlemarch by George Eliot, England, (1819-1880)
9.63. Midnight’s Children by Salman Rushdie, India/Britain, (b. 1947)
9.64. Moby-Dick by Herman Melville, United States, (1819-1891)
9.65. Mrs. Dalloway by Virginia Woolf, England, (1882-1941)
9.66. Njaals Saga, Iceland, (c 1300)
9.67. Nostromo by Joseph Conrad, England,(1857-1924)
9.69. The Odyssey by Homer, Greece, (c 700 BC)
9.69. Oedipus the King Sophocles, Greece, (496-406 BC)
9.70. Old Goriot by Honore de Balzac, France, (1799-1850)
9.71. The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway, United States, (1899-1961)
9.72. One Hundred Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez, Colombia, (b. 1928)
9.73. The Orchard by Sheikh Musharrif ud-din Sadi, Iran, (c 1200-1292)
9.74. Othello by William Shakespeare, England, (1564-1616)
9.75. Pedro Paramo by Juan Rulfo Juan Rulfo, Mexico, (1918-1986)
9.76. Pippi Longstocking by Astrid Lindgren, Sweden, (1907-2002)
9.77. Poems by Paul Celan, Romania/France, (1920-1970)
9.79. The Possessed by Fyodor M Dostoyevsky, Russia, (1821-1881)
9.79. Pride and Prejudice by Jane Austen, England, (1775-1817)
9.80. The Ramayana by Valmiki, India, (c 300 BC)
9.81. The Recognition of Sakuntala by Kalidasa, India, (c. 400)
9.82. The Red and the Black by Stendhal, France, (1783-1842)
9.83. Remembrance of Things Past by Marcel Proust, France, (1871-1922)
9.84. Season of Migration to the North by Tayeb Salih, Sudan, (b. 1929)
9.85. Selected Stories by Anton P Chekhov, Russia, (1860-1904)
9.86. Sons and Lovers by DH Lawrence, England, (1885-1930)
9.87. The Sound and the Fury by William Faulkner, United States, (1897-1962)
9.89. The Sound of the Mountain by Yasunari Kawabata, Japan, (1899-1972)
9.89. The Stranger by Albert Camus, France, (1913-1960)
9.90. The Tale of Genji by Shikibu Murasaki, Japan, (c 1000)
9.91. Things Fall Apart by Chinua Achebe, Nigeria, (b. 1930)
9.92. Thousand and One Nights, India/Iran/Iraq/Egypt, (700-1500)
9.93. The Tin Drum by Gunter Grass, Germany, (b.1927)
9.94. To the Lighthouse by Virginia Woolf, England, (1882-1941)
9.95. The Trial by Franz Kafka, Bohemia, (1883-1924)
9.96. Trilogy: Molloy, Malone Dies, The Unnamable by Samuel Beckett, Ireland, (1906-1989)
9.97. Ulysses by James Joyce, Ireland, (1882-1941)
9.99. War and Peace by Leo Tolstoy, Russia, (1828-1910)
9.99. Wuthering Heights by Emily Brontë, England, (1818-1848)
9.100. Zorba the Greek by Nikos Kazantzakis, Greece, (1883-1957)

10. „Sabiedriskās aizsardzības koncepcijas” ieteicamās literatūras saraksts
10.1. Pasaulskata literatūra
10.1.1. В.И.Даль. Словарь живого Великорусского языка (лучше дореволюционных изданий).
10.1.2. Библия — изд. Московской патриархии по благословению патриарха Московского и Всея Руси.
10.1.3. Библия — канонические издания, доставляемые из-за рубежа “благодетелями”, отличающиеся от православной Библии.
10.1.4. Коран — русские переводы И.Ю.Крачковского, изд. АН СССР, 1986 г., и Г.С.Саблукова, 1907 г. и И.В.Пороховой.
10.1.5. “Бхагавад-гита как она есть”. Авт. — Шри Шримад А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада. Бхактиведанта Бук Траст. Перевод на русский.
10.1.6. Бхагавад-гита — в переводе Б. Л. Смирнова.
10.1.7. Д.Прейгер и Д.Телушкин. «Восемь вопросов по иудаизму для интеллигентного скептика». Перевод на русский, Лос-Анджелес, 1988.
10.1.8. И.Б.Пранайтис. Христианин в Талмуде еврейском или тайны раввинского учения о христианах. СПб, 1911.
10.1.9. Ф.Энгельс. «Анти-Дюринг».
10.1.10. Ф.Энгельс. «Диалектика природы».
10.1.11. В.И.Ленин. «Материализм и эмпириокритицизм».
10.1.12. В.И.Ленин. «Государство и революция».
10.1.13. И.А.Ефремов. «Туманность Андромеды».
10.1.14. И.А.Ефремов. «Час Быка».

10.2. Faktoloģiskā literatūra (minimums)
10.2.1. С.Ю.Витте. Воспоминания. М., 1960.
10.2.2. И.В.Сталин. Марксизм и национальный вопрос. Соч., т. 2, М., 1946.
10.2.3. К.Маркс. К еврейскому вопросу. Соч. т. 1.
10.2.4. М.Е.Салтыков-Щедрин. Помпадуры и помпадурши.
10.2.5. Ю.Ларин. Евреи и антисемитизм в СССР. М., Л., 1929.
10.2.6. Д.Рид. Спор о Сионе. Перевод на русский. Иоганнесбург , 1986 г.
10.2.7. В.Сергин. Мозг как вычислительная система. В журн. «Информатика и образование», № 6, 1987.
10.2.8. В.В.Иванов. Чёт и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. Москва, “Советское радио”, 1978 г.
10.2.9. А.Ревиль. Иисус Назарянин. СПб, 1909.
10.2.10. В.П. фон Эгерт. Надо защищаться. СПб, 1912.
10.2.11. А.Селянинов. Тайная сила масонства. СПб, 1911.
10.2.12. Ф.Алестин. Палестина в петле сионизма. М., 1988.
10.2.13. Э.Б.Тайлор. Первобытная культура. М., 1989.
10.2.14. А.С.Хомяков. О старом и новом. М., 1988.
10.2.15. В.И.Ленин. Как чуть не потухла «Искра». ПСС, т. 4.
10.2.16. А.С.Пушкин. Об истории Русского Народа Полевого;
10.2.17. А.С. Пушкин. О народном возпитании. Сочинения и письма под ред. Морозова, т. 6, СПб. 1909.(В советских изданиях многочисленные искажения, извращающие мировоззрение А.С.Пушкина).
10.2.18. А.3.Романенко. О классовой сущности сионизма, Л., 1986. (Тест на жидовосхищение, определивший стиль перестройки; подобный “делу Бейлиса”, определившему стиль революций 1917 г.). (не удаётся найти)
10.2.19. С.Платонов. После коммунизма. М., 1989.
10.2.20. В.И.Ленин. Развитие капитализма в России. ПСС, т. 3.
10.2.21. Н.С.Лесков. Жидовская кувырколлегия. ПСС, т. 18, изд. 3, А.Ф.Маркса, СПб, 1903.
10.2.22. Н.Н.Яковлев. ЦРУ против СССР. М., 1985 г.
10.2.23. Н.Н.Яковлев. 1 августа 1914 г., М., 1974; изд. 3, доп., Москва, “Москвитянин”, 1993 г.
10.2.24. Книги из серии материалов партийных съездов, начатых изданием в 1958 г.
10.2.25. В.И.Даль. Записка о ритуальных убийствах. СПб, 1913.
10.2.26. Н.М.Никольский. История русской церкви. М., 1985 г.
10.2.27. М.Палеолог. Царская Россия накануне революции. М., Петроград, 192З.
10.2.28. Л.Д.Троцкий. Сборник под ред. Н.А.Васецкого. К истории русской революции. М., 1990.
10.2.29. История внешней политики СССР. 1917 — 1980. В 2 х томах. М., 1980.
10.2.30. К.Маркс. Капитал.
10.2.31. Бисмарк. Воспоминания.
10.2.32. А. фон Тирпиц. Воспоминания. М., 1957.
10.2.33. А.Н.Крылов. Мои воспоминания. Л., 1979.
10.2.34. Г.К.Жуков. Воспоминания и размышления. М., 1970.
10.2.35. А.И.Шахурин. Крылья победы. М., 1990.
10.2.36. В.В.Шульгин. Дни. 1920. М., 1989.
10.2.37. В.Г.Грабин. Оружие победы. М., 1989.
10.2.38. В.Буковский. И возвращается ветер. Письма русского путешественника. М., 1990. Вступит. статья Алексея Ад-жубея.
10.2.39. П.Баржо. Флот в атомный век. М., 1956.
10.2.40. Н.М.Карамзин. История государства российского.
10.2.41. Палю де Ла Барьер. Курс теории автоматического управления. М., 1973.
10.2.42. Н.Винер. Кибернетика. М., 1967.
10.2.43. И.П.Игнатов Как стать буддой. Л., 1991. (Правильно Игнатьев).
10.2.44. Д.Волков. За кулисами второй мировой войны.
10.2.45. 1939 год. Уроки истории. М., 1990.
10.2.46. П.Я.Чаадаев. Статьи и письма. М., 1989.
10.2.47. Р.Макнамара. Путём ошибок к катастрофе. М., 1988.
10.2.48. А.А.Громыко. Внешняя экспансия капитала. М., 1982.
10.2.49. П.Н.Милюков. Воспоминания. М., 1991.
10.2.50. Апокрифы древних христиан. М., 1989.
10.2.51. Э.Шюре. Великие посвящённые М., 1990.
10.2.52. В.Калугин. Струны рокатаху… М., 1989.(правильное название “Струны рокотаху”)
10.2.53. А.Я.Аврех. Масоны и революция. М., 1990.
10.2.54. Л.Замойский. За фасадом масонского храма. М., 1990.
10.2.55. В.Я.Бегун. Рассказы о «детях вдовы». Минск. 1986.
10.2.56. Ф.М.Достоевский. Бесы.
10.2.57. И.В.Сталин. О проекте Конституции Союза ССР. М., 1951, или в сб. «Вопросы ленинизма». М., 1947.
10.2.58. И.В.Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР. М., 1952.
10.2.59. Конституционные идеи Андрея Сахарова. М., 1990.
10.2.60. Н.А.Бердяев. Смысл истории. М., 1990.
10.2.61. Н.А.Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.
10.2.62. Контрреволюционный заговор Имре Надя и его сообщников. Изд. 2, Будапешт. 1959.
10.2.63. Программа КПСС (принята ХХII съездом в 1961 г.), М., 1974
10.2.64. Н.П.Дубинин. Вечное движение. М., 1989.
10.2.65. Я.Л.Сухотин. Сын Сталина. Жизнь и гибель Якова Джугашвили. Ленинград. 1990.
10.2.66. Е.Джугашвили. Эпоха борьбы и побед. В журн. “Молодая гвардия”, № 3, 1991 (в частности, о “геройской” гибели предателя — сына Н. стр. Хрущёва — Леонида).
10.2.67. Хрущёв о Сталине. Телекс. Нью-Йорк. 1989. (сборка по кускам из того, что удалось найти)
10.2.68. Б.Н.Ельцин. Исповедь на заданную тему.
10.2.69. А.А.Громыко, В.Ломейко. Новое мышление в ядерный век.
10.2.70. И.Р.Григулевич. История Инквизиции. М., 1970.
10.2.71. С.П.Мельгунов. Красный террор. М., 1990.
10.2.72. В.П.Костенко. На «Орле» в Цусиме. Л., 1955.
10.2.73. А.Н.Яковлев. Цель жизни. Записки авиаконструктора.(Интересен сравнительный анализ изданий разных периодов «застоя»).
10.2.74. Сочинения Козьмы Пруткова. М., 1959.
10.2.75. А.Гитлер. Майн кампф.
10.2.76. В.И.Бельский. Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии. Либретто оперы. СПб., 1907.
10.2.77. Д.Е.Мельников, Л.Б.Черная. Преступник № 1. Нацистский режим и его фюрер. М., 1981, 1991.
10.2.78. Иванов-Разумник. Что такое «махаевщина»? СПб, 1908.
10.2.79. Полистайте ПСС «основоположников» “научного коммунизма”.
10.2.80. Ф.М.Достоевский. Дневник писателя.
10.2.81. И.Флавий. Иудейская война. СПб АН. т. 1, 1804 г.; т. 2, 1818.
10.2.82. И.Флавий. Иудейские древности.
10.2.83. Дорогами тысячелетий. М., 1991.
10.2.84. И.Ш.Шевелев, М.А.Марутаев, И.П.Шмелев. Золотое сечение М. 1990.

10.3. „Athermetizācija”
10.3. 1. “История XIX века” под ред. Лависса и Рамбо, пер. с фр., изд. 2, под ред. акад. Е.В.Тарле, ОГИЗ, Москва, 1939 г.
10.3. 2. М.Я.Гефтер “Россия и Маркс”, в журнале “Коммунист”, № 18, 1988 г.
10.3. 3. В.И.Ленин Полное собрание сочинений, изд. 5, т. 26.
10.3. 4. В.И.Ленин “Детская болезнь «левизны» в коммунизме”, ПСС, т. 41
10.3. 5. Р.Гароди “Дело об Израиле”, Политический сионизм, Досье, Париж, 1988 г.(не удаётся найти)
10.3. 6. В.Ушкуйник “Каган и его бек”, без выходных данных, где-то за рубежом.
10.3. 7. “Фрейлина её величества” Интимный дневник и воспоминания А.Вырубовой, Рига, 1928 г.
10.3. 8. Марк Аврелий Антонин “К самому себе”, Размышления, СПб, 1895 г.
10.3. 9. Н.С.Гордиенко “Крещение Руси: факты против легенд и мифов”, Ленинград, 1986 г.
10.3. 10. А.Г.Кузьмин “Падение Перуна. Становление христианства на Руси”, Москва, 1988 г.
10.3. 11. В.Н.Емельянов “Десионизация”, Самиздат, 1975, 1988
10.3. 12. М.Е.Салтыков-Щедрин “История одного города”, Собрание сочинений в 20 томах, Москва, 1969 г.
10.3. 13. И.П.Шмелев “Золотая симфония” (Кто такой Хеси-Ра?), в сб. “Проблемы русской и зарубежной архитектуры”, Ленинград, 1988 г.(не удаётся найти)
10.3. 14. “Советский энциклопедический словарь”, Москва, “Советская энциклопедия”, 1987 г.
10.3. 15. Арон Симанович “Рассказывает секретарь Распутина”, в журн. “Слово” (“В мире книг”), № 5, 6, 7, 1989 г.
10.3. 16. И.Ш.Шифман “Ветхий Завет и его мир”, Москва, 1987 г.
10.3. 17. А.К.Толстой Собрание сочинений в 4 томах, Москва, 1969 г.
10.3. 18. Л.М.Спирин “Россия 1917. Из истории борьбы политических партий”, “Мысль”, 1987 г.
10.3. 19. А.Снисаренко “Третий пояс мудрости”, Ленинград, 1989 г.
10.3. 20. Д.Странден “Герметизм”, Сокровенная философия египтян, СПб, 1911г.
10.3. 21. “Письма Елены Рерих (1929 – 1938)”, т. 2, Рига, 1940 г.
10.3. 22. “Философский словарь” под ред. И.Т.Фролова, Москва, 1981 г.
10.3. 23. “Введение в философию”, учебник для вузов в двух частях, Москва, 1989 г.
10.3. 24. А.С.Пушкин в серии “Библиотека великих писателей” изд. “Брокгауз и Ефрон”, А.С.Пушкин, т. 3, СПб, 1909 г.
10.3. 25. И.Т.Фролов “Перспективы человека”, Москва, 1983 г.
10.3. 26. Макс Гендель “Космогоническая концепция розенкрейцеров”, Основной курс по прошлой эволюции человека, его нынешней конституции и будущему развитию. Перевод с оригинального английского издания 1911 года. Изд. общества “Эзотеризм и парапсихология”, Израиль, 1984 г.
10.3. 27. В.И.Ленин “Конспект «Науки логики»”, ПСС, т. 29.
10.3. 28. В.И.Ленин “Конспект книги Гегеля «Лекции по истории философии»”, ПСС, т. 29
10.3. 29. В.И.Ленин “Задачи союзов молодежи”, ПСС, т. 41, с. 298 – 318.
10.3. 30. В.Н.Емельянов “Еврейский нацизм и азиатский способ производства”, Москва, Самиздат, 1988 г.
10.3. 31. А.Дикий “Русско-еврейский диалог”, изд. 2, Нью-Йорк, 1971 г.
10.3. 32. В.И.Ленин “К вопросу о диалектике”, ПСС, т. 29, с. 316 – 322.
10.3. 33. А.В.Аникин (Еврейский) “Муза и мамона. Социально-экономические мотивы у Пушкина”, Москва, Мысль, 1989 г.
10.3. 34. К.Маркс, Ф.Энгельс “Альянс социалистической демократии и Международное товарищество рабочих”, Соч.,, т. 18, с. 329.
10.3. 35. И.Л.Солоневич “Дух народа” в журн. “Наш современник”, № 5, 1990 г.
10.3. 40. Т.П.Очирова “Народность. Нация. Национальность” в журн. “Слово”, № 2, 1990 г.
10.3. 36. “Протоколы съездов и конференций Всесоюзной Коммунистической партии (б) – Шестой съезд”, Москва, Ленинград, 1927 г.
10.3. 37. Л.Я.Дадиани “Критика идеологии и политики социал-сионизма”, Москва, 1986 г.
10.3. 38. Н.Куниицын “Утаенное письмо”, в журн. “Диалог”, № 7, 1990 г. (не удаётся найти)
10.3. 39. А.И.Деникин “После приказа № 1”, в журн. “Слово”, № 3, 1990 г.
10.3. 40. В.Якушев “Свой человек… в экономике”, “Московский строитель”, 24-1, 16, 1990 г.(не удаётся найти)
10.3. 41. В.И.Ленин “Набросок тезисов 4(17) марта 1917г.”, ПСС, т. 31.
10.3. 42. В.И.Ленин “Письма издалека”, ПСС, т. 31.
10.3. 43. В.И.Ленин “Доклад на собрании большевиков-участников Всероссийского совещания рабочих и солдатских депутатов 4(17) апреля 1917 г.”, ПСС, т. 11. (на самом деле том. 31)
10.3. 44. В.И.Ленин “Две тактики социал-демократии в демократической революции”, ПСС, т. 11.
10.3. 45. В.И.Ленин “О лозунге Соединенных Штатов Европы”, ПСС, т. 26.
10.3. 46. В.И.Ленин “Военная программа пролетарской революции”, ПСС, т. 30.
10.3. 47. Учебник для вузов “История Коммунистической партии Советского Союза” авторского коллектива под руководством акад. Б.Н.Пономарева и И.И.Минца, Москва, “Политиздат”, 1982 г.
10.3. 48. И.В.Алексеев “Агония сердечного согласия”, Ленинград, 1990 г.
10.3. 49. Б.В.Савинков “Между Корниловым и Керенским”, в журн. “Слово”, № 9, 1990 г.
10.3. 50. П.Н.Краснов “Спасти армию”, в журн. “Слово”, № 9, 1990 г.
10.3. 51. Е.Е.Алферьев “Император Николай II как человек сильной воли”, Свято-Троицкий монастырь, Джорданвилль, H.I., 1983 г.
10.3. 52. С.Д.Сазонов “Воспоминания”, Москва, “Международные отношения”, 1991 г.; репринтное воспроизведение парижского издания 1927 г.
10.3. 53. Дж.Бьюкенен “Мемуары дипломата”, Москва, “Международные отношения”, 1991 г.; текст по изданию “Мемуары дипломата”, Москва, Гос. издат., 1924 г.
10.3. 54. А.Спиридович “Записки жандарма”, Москва, “Художественная литература”, 1991 г.; репринтное воспроизведение издания 1930 г., Москва, “Пролетарий”.
10.3. 55. М.Палеолог “Царская Россия во время мировой войны”, Москва, “Международные отношения”, 1991 г.; текст по одноименному изданию — Москва, Петроград, 1923 г.
10.3. 56. “Русские веды”. “Песни птицы Гамаюн”. “Велесова книга”. Реставрация, перевод и комментарии Буса Кресеня (Александра Игоревича Асова), Китежград, 3000 год от исхода из Семиречья, Москва, 1992 г.

10.4. Papildinājums
10.4. 1. Чуев Ф. – Молотов:полудержавный властелин
10.4. 2. Нечволодов А. Д. – “От разорения к достатку”
10.4. 3. Идрис Шах – «Суфии»
10.4. 4. Евангелие Мира от Ессеев
10.4. 5. И.Б.Пранайтис. Христианин в Талмуде еврейском или тайны раввинского учения о христианах. СПб, 1911
10.4. 6. Каддафи М. Зелёная книга
10.4. 7. Деньги без процентов и инфляции (Маргрит Кеннеди)

11. Andreja Fursova (krievu sociologs un vēsturnieks) literatūras saraksts
1  The Crisis of Democracy,  Michel Crozier, Samuel P. Huntington, Joji Watanuki
2  The New World Order,  H. G. Wells
3  The Open Conspiracy,  H. G. Wells
4  Les coulisses de la terreur,  Richard Labévière
5  Les dollars de la terreur: Les Etats-Unis et les islamistes,  Richard Labeviere
6  The Anglo-American Establishment: From Rhodes to Cliveden,  Quigley Carroll
7  Tragedy & Hope: A History of the World in Our Time,  Carroll Quigley
8  The Evolution of Civilizations,  Carroll Quigley
9  Blowback, Second Edition: The Costs and Consequences of American Empire, Chalmers Johnson
10  The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy, and the End of The republic,  Chalmers Johnson
11  The Rise of Professional Society,  Harold Perkin
12  Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001, Steve Coll
13  The German Genius: Europe’s Third Renaissance, the Second Scientific Revolution, and the Twentieth Century, Peter Watson
14  Fulcrum of Evil : ISI, CIA, Al Qaeda Nexus, Maloy Krishna Dhar
15  Gandhi & Churchill: The Epic Rivalry that Destroyed an Empire and Forged Our Age, Arthur Herman
16  Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism,1933-1944, Franze Neumann
17  The Habsburgs, Andrew Wheatcroft
18  The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations, S. Huntington
19  Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life, Richard J. Herrnstein, Charles Murray
20  Coming Apart: The State of White America, 1960-2010, Charles Murray
21  Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World, Barrington Moore
22  Coningsby, or The New Generation, Benjamin Disraeli
23  The Ascent of Money: A Financial History of the World, Niall Ferguson
24  The Moral Basis of a Backward Society, Edward C. Banfield
25  The Unheavenly City: The Nature and the Future of Our Urban Crisis, Edward C. Banfield
26  End of the Nation State, Kenichi Ohmae
27  Behold a Pale Horse, Milton William Cooper
28  How the Scots Invented the Modern World: The True Story of How Western Europe’s Poorest Nation Created Our World & Everything in It, Arthur Herman
29  The Rise and Fall of the Great Powers, Paul Kennedy
30  The Cold War: A History, Martin Walker
31  The Great Degeneration, Niall Ferguson
32  Islamisme et Etats-Unis Une Alliance Contre L’Europe, Alexandre Del Valle
33  La fin de l’avenir: La technologie et le declin de l’Occident (Science ouverte), Jean Gimpel
34  Les Royaumes Combattants, Jean-François Susbielle
35  L’empire et les nouveaux barbares, Jean-Christophe Rufin
36  The Lonely Crowd: A Study of the Changing American Character, David Riesman
37  The World of Late Antiquity, Peter Brown
38  Yakuza: The Explosive Account of Japan’s Criminal Underworld, David E. Kaplan, Alec Dubro
39  Tournament of Shadows: The Great Game and the Race for Empire in Central Asia, Karl Ernest Meyer, Shareen Blair Brysac  
40  The Enigma of Japanese Power: People and Politics in a Stateless Nation, Karel Van Wolferen
41  The Dialectics of Oppression in Zaire, M.G.Schatzberg
42  Globalization: The Human Consequences, Zygmunt Bauman
43  The Shanghai Green Gang: Politics and Organized Crime, 1919-1937, Brian G. Martin
44  Grey Wolf: The Escape of Adolf Hitler, Simon Dunstan, Gerrard Williams
45  The Great Game: On Secret Service in High Asia, Peter Hopkirk
46  Millenarianism and Peasant Politics in Vietnam (Harvard East Asian Series), Hue-Tam Ho Tai
47  Homo Academicus, Pierre Bourdien
48  The Habsburg Monarchy, 1809-1918: A History of the Austrian Empire and Austria-Hungary, A.J.P. Taylor
49  A Wreath for Udomo, Peter Abrahams
50  Queen Victoria’s Gene: Haemophilia and the Royal Family, Potts D.M. W.T.W. Potts.
51  Trading with the Enemy: the Nazi-American Money Plot 1933-1949, Charles Higham
52  The Development of Capitalism in Colonial Indochina (1870-1940), Martin J. Murray
53  The Watchers, Stephen Alford
54  Suicide of a Superpower: Will America Survive to 2025?, Patrick J. Buchanan
55  Dancing in the Glory of Monsters: The Collapse of the Congo and the Great War of Africa, Jason Stearns
56  War of the Windsors: A Century of Unconstitutional Monarchy, Lynn Picknett, Clive Prince, Stephen Prior, Robert Brydon
57  Germany and world politics in the twentieth century, Ludwig Dehio
58  Tournament of Shadows: The Great Game and the Race for Empire in Central Asia, Karl Ernest Meyer Shareen Blair Brysac
59  The Enigma of Capital: and the Crises of Capitalism, David Harvey
60  On Secret Service East of Constantinople: The Plot to Bring Down the British Empire, Peter Hopkirk
61  Conjuring Hitler: How Britain and America Made the Third Reich, Preparata Guido Giacomo
62  The Rise of the Fourth Reich: The Secret Societies That Threaten to Take Over America, Jim Marrs
63  Mr. Putin: Operative in the Kremlin, Fiona Hill, Clifford G. Gaddy
64  Pourquoi on tue les chrétiens dans le monde aujourd’hui, la nouvelle islamophobie, Alexandre del Valle
65  After the Empire: The Breakdown of the American Order, Emmanuel Todd
66  Bad Money, Kevin Phillips
67  Every Nation for Itself: Winners and Losers in a G-Zero World, Ian Bremmer
68  The New Dark Ages Conspiracy: Britain’s Plot to Destro…, Carol White
69  Afterthoughts on Material Civilization and Capitalism, Fernand Braudel
70  The Modern World-System 1: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, Immanuel Wallerstein
71  History of Venice, John Julius Norwich
72  Imperial Hubris: Why the West is Losing the War on Terror, Michael F. Scheuer
73  The Search for the Manchurian Candidate, John D. Marks
74  The great unraveling, Paul Krugman
75  The grand strategy of the byzantine empire, Edward n Luttwak
76  Our Times: The Age of Elizabeth II, A. N. Wilson
77  The bed of procrustes philosophical and practical aphorisms, Nassim Taleb
78  The vatican empire, Nino lo Bello
79  The Nazi Roots of the Brussels EU, Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki, Matthias Rath and August Kowalczyk
80  Странник. Угроза вторжения-1, Олег Маркеев
81  Странник. Угроза вторжения – 2, Олег Маркеев
82  Странник. Черная луна-1, Олег Маркеев
83  Странник. Черная луна-2, Олег Маркеев
84  Странник. Серый Ангел, Олег Маркеев
85  Странник. Тотальная война, Олег Маркеев
86  Странник. Цена Посвящения, Олег Маркеев
87  Неучтенный фактор, Маркеев О.
88  Угроза вторжения, Олег Маркеев
89  Оружие возмездия, Олег Маркеев
90  Дигитал, Олег Маркеев
91  Демон власти. Генезис, эволюция и кризис системы власти, Олег Маркеев
92  Око мира, Роберт Джордан
93  Великая Охота, Роберт Джордан
94  Возрожденный Дракон, Роберт Джордан
95  Восходящая Тень, Роберт Джордан
96  Огни небес, Роберт Джордан
97  Властелин Хаоса, Роберт Джордан
98  Корона мечей, Роберт Джордан
99  Сердце Зимы, Роберт Джордан
100  Перекрестки сумерек, Роберт Джордан
101  Нож сновидений, Роберт Джордан
102  Башни Полуночи, Роберт Джордан, Брендон Сандерсон
103  A Memory of Light / Память Света, Robert Jordan, Brandon Sanderson / Роберт Джордан, Брэндон Сандерсон
104  Путь кинжалов, Роберт Джордан
105  Грядущая буря, Роберт Джордан Брэндон Сандерсон
106  Англо-Бурская война. 1899-1902, Артур Конан Дойл
107  Гигантская тень (подарочное издание), Артур Конан Дойл
108  Подвиги морского разбойника, Артур Конан Дойл
109  Тень великого человека. Дядя Бернак. Рассказы, Артур Конан Дойл
110  Таинственный рыцарь [фанатский перевод], Джордж Мартин
111  Игра престолов. Книга 1, Джордж Мартин
112  Игра престолов. Книга 2, Джордж Мартин
113  Битва Королей. Книга 1, Джордж Мартин
114  Битва Королей. Книга 2, Джордж Мартин
115  Буря мечей. В 2 книгах. Книга 1, Джордж Мартин
116  Буря мечей. В 2 книгах. Книга 2, Джордж Мартин
117  Межевой рыцарь, Джордж Мартин
118  Верный меч, Джордж Мартин
119  Танец с драконами, Джордж Р. Р. Мартин
120  Пир для воронов, Мартин Джордж
121  Амбарканта, Толкин Джон Рональд Руэл
122  Элессар, Джон Рональд РуэлТолкин
123  Дети Хурина, Дж. Р. Р. Толкин
124  Сильмариллион, Джон Р. Р. Толкин
125  Хоббит, или Туда и обратно. Сказки, Джон Р. Р. Толкиен
126  Приключения Тома Бомбадила и другие истории, Дж. Р. Р. Толкин
127  Роверандом, Джон Р.Р. Толкин
128  Книга утраченных сказаний, Том I, Джон Роналд Руэл Толкин
129  Книга Утраченных сказаний, Том II, Джон Р. Р. Толкин
130  Неоконченные сказания, Джон Рональд Роуэл Толкиен
131  Властелин Колец. Трилогия. Том 1. Хранители Кольца, Джон Р. Р. Толкин
132  Властелин Колец. Трилогия. Том 2. Две твердыни, Джон Р. Р. Толкин
133  Властелин Колец. Трилогия. Том 3. Возвращение короля, Джон Р. Р. Толкин
134  Тихий американец, Грэм Грин
135  Наш человек в Гаване, Грэм Грин
136  Комедианты, Грэм Грин
137  Ведомство страха, Грэм Грин
138  Меня создала Англия. Брайтонский леденец, Грэм Грин
139  Машина времени, Герберт Уэллс
140  Россия во мгле, Герберт Уэллс
141  Ленин. Вождь мировой революции, Фридрих Платтен, Джон Рид, Герберт Уэллс
142  Освобожденный мир, Герберт Уэллс
143  Очерки истории цивилизации, Герберт Уэллс
144  Краткая история мира, Герберт Уэллс
145  Война миров. Рассказы, Герберт Уэллс
146  Собрание сочинений: Облик грядущего, Герберт Уэллс
147  Айвенго, Вальтер Скотт
148  Аббат, Вальтер Скотт
149  Антикварий, Вальтер Скотт
150  Роб Рой, Вальтер Скотт
151  Гай Мэннеринг, или Астролог, Вальтер Скотт
152  Вудсток, или Кавалер, Вальтер Скотт
153  По Уссурийскому краю. Дерсу Узала, В. К. Арсеньев
154  Сквозь тайгу, В. К. Арсеньев
155  Столкновение цивилизаций, Самюэль Хантингтон
156  Политический порядок в меняющихся обществах, Сэмюэл Хантингтон
157  Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности, Самюэль Хантингтон
158  На пороге нового тысячелетия, Жак Аттали
159  Мировой экономический кризис… А что дальше? Ж. Аттали
160  Карл Маркс, Жак Аттали
161  Краткая история будущего, Жак Аттали
162  Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV – XVIII вв. В трех томах. Том 1. Структуры повседневности: возможное и невозможное, Бродель Фернан
163  Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Том 2. Игры обмена, Фернан Бродель
164  Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Том 3. Время мира, Фернан Бродель
165  Кто стоял за спиной Сталина? Александр Владимирович Островский
166  Солженицын. Прощание с мифом, Александр Владимирович Островский
167  Кто поставил Горбачева? Александр Владимирович Островский
168  Зерновое производство Европейской Росcии в конце XIX – начале XX в, Александр Владимирович Островский
169  1993. Расстрел “Белого дома”, Островский А.В.
170  Политолог, Александр Проханов
171  Время золотое, Александр Проханов
172  Битвы алмазных баронов, Сергей Горяинов
173  Деньги террора. Кто оплатил Беслан? Сергей Горяинов
174  Алмазы Аллаха. Кто убил Пола Хлебникова? Сергей Горяинов
175  Постижение истории, А. Дж. Тойнби
176  Пережитое. Мои встречи, А. Дж. Тойнби
177  Цивилизация перед судом истории, А. Дж. Тойнби
178  Исследование истории. Цивилизации во времени и пространстве, А. Дж. Тойнби
179  Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости, Нассим Николас Талеб
180  О секретах устойчивости. По следам “Чёрного лебедя”, Нассим Николас Талеб
181  Заговорщики. В 2-х тт., Н. Шпанов
182  Поджигатели, Н. Шпанов
183  Драма русской истории, И. Я. Фроянов
184  Древняя Русь, И. А. Фроянов
185  Век революции. 1789 – 1848, Эрик Хобсбаум
186  Век капитала. 1848 – 1875, Эрик Хобсбаум
187  Век империи. 1875 – 1914, Эрик Хобсбаум
188  Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век 1914 – 1991, Эрик Хобсбаум
189  Сумма технологии, Станислав Лем
190  Солярис. Эдем, Станислав Лем
191  Лезвие бритвы, Иван Ефремов
192  Час быка, Иван Ефремов
193  Новая опричнина, или Модернизация по-русски, Максим Калашников, Виталий Аверьянов, Андрей Фурсов
194  Держава-купец, К. А. Фурсов
195  Вперед, к победе! Русский успех в ретроспективе и перспективе, Андрей Фурсов
196  De conspiratione, А.И Фурсов, Пономарева, С Горяинов
197  Системное познание мира, Анатолий Аверьянов
198  Система: философская категория и реальность, Анатолий Аверьянов
199  Тектология. Всеобщая организационная наука. В двух книгах. Книга 1, Александр Богданов
200  Тектология. Всеобщая организационная наука. В двух книгах. Книга 2, Александр 
201  Частный капитал в СССР, Ларин Юрий
202  Глобализация. Последствия для человека и общества, З.Бауман
203  Краткая история неолиберализма, Дэвид Харви
204  Исповедь экономического убийцы, Джон Перкинс
206  Капиталисты поневоле. Конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего Нового времени, Ричард Лахман
207  Финансисты, которые управляют миром, Анри Костон
208  После империи. Pax Americana – начало конца, Эмманюэль Тодд
209  Мировая кабала. Ограбление по-еврейски, Валентин Катасонов
210  Столетие войны: англо-американскская нефтяная геополитика и Новый Мировой Порядок, Уильям Фредерик Энгдаль
211  Капитал. В трех томах. В четырех книгах, Карл Маркс
212  Лондонград. Из России с наличными. История олигархов из первых рук, М. Холлингсуорт, С. Лэнсли
213  Институты, институциональные изменения и функционирование экономики, Дуглас Норт
214  Зияющие высоты, Зиновьев А.
215  Диктатор, Сергей Снегов
216  Дочь Монтесумы, Генри Райдер Хаггард
217  Институты, институциональные изменения и функционирование экономики, Карл Поланьи
218  Измена в Ватикане, или Заговор пап против христианства, Ольга Четверикова
219  Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой, И. Пригожин, И. Стенгерс
220  Мечеть Парижской Богоматери, Елена Чудинова
221  История Венецианской республики, Джон Норвич
222  Немезида. Последние дни американской республики, Джонсон Ч.
223  Мусульманские страны на пороге XXI в. Власть и насилие
224  Воспоминания. От крепостного права до большевиков, Н.Е. Врангель
225  Вся королевская рать, Роберт Пенн Уоррен
226  Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса, Л. В. Милов
227  Кровавая купель, Саймон Кларк
228  Парижские тайны. В двух томах. Том 1, Эжен Сю
229  Парижские тайны. В двух томах. Том 2, Эжен Сю
230  Война за “Асгард”, Кирилл Бенедиктов
231  Стратегия Византийской империи, Эдвард Люттвак
232  Генетическая бомба. Тайные сценарии наукоемкого биотерроризма, Ю. А. Бобылов
233  Классная Америка, Айрат Димиев
234  Об интеллигентной молодежи. Социализм, культура и большевизм
235  Английские корни немецкого фашизма. От британской к австро-баварской “расе господ”, Мануэль Саркисянц
236  Восстание элит и предательство демократии, Кристофер Лэш
237  Хрупкий баланс. Четыре столетия борьбы за господство в Европе, Людвиг Дехийо
238  Следующие 100 лет: Прогноз событий XXI века, Джордж Фридман
239  Заговор против России, Сергей Норка
240  Самодвижение материи в свете кибернетики, Л.А. Петрушенко
241  Наука логики, Г. В. Ф. Гегель
242  Структура научных революций, Томас Кун
243  Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени, Джованни Арриги
244  Великая ложь, Пол Кругман
245  Нервные люди, Александр Кустарев
246  Психология народов и масс, Гюстав Лебон
247  Foundation, Isaac Asimov
248  Раймон Арон. Мемуары. 50 лет размышлений о политике, Раймон Арон
249  История России. 1917-2009, Вдовин А.И.,Барсенков А.С.
250  Апология истории, Марк Блок
251  Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума, Карл Саган
252  Пески Калахари, Уильям Малвихилл
253  Маисовые люди. Ураган, Мигель Анхель Астуриас
254  Царство Земное, Алехо Карпентьер
255  Я, Верховный, Аугусто Роа Бастос
256  Вена на рубеже веков. Политика и культура, Карл Эмиль Шорске
257  Д. М. Гвишиани. Избранные труды по философии, социологии и системному анализу, Д. М. Гвишиани
258  Сын человеческий, Аугусто Роа Бастос
259  Индивид и социум на средневековом Западе, Арон Гуревич
260  Африка: возникновение отсталости и пути развития
261  История и классовое сознание, Георг Лукач
262  Теория Формаций, Крылов В.В
263  Секретные генетические, финансовые и разведывательные программы Третьего рейха
264  За пеленой янтарного мифа. Сокровища в закулисье войн, революций, политики и спецслужб, Мосякин А.
265  Иной Сталин, Юрий Жуков
266  Всемирная мятежевойна, Е. Э. Месснер
267  Великорусская идея, Михаил Меньшиков
268  Геополитика и геостратегия, Е. А. Вандам
269  ГИТЛЕР, Inc. Как Британия и США создавали Третий рейх, Гвидо Джакомо Препарата
270  Коалиционные войны англосаксов. история и современность, С.Л. Печуров
271  Персидская казачья бригада 1879–1921 гг, Нугзар Константинович Тер-Оганов
272  Криминология кризиса, В.С. Овчинский
273  Шах дому Виндзоров. Охота за королевским порно, Г. Е. Соколов
274  Мифы устойчивого развития. Глобальное потепление» или «ползучий» глобальный переворот?, В. Б. Павленко
275  Самоубийство империи. Терроризм и бюрократия. 1866-1916, Анджей Иконников-Галицкий
276  Московские против питерских. Ленинградское дело Сталина, Станислав Рыбас
278  Десять дней, которые потрясли мир, Джон Рид
279  13 банков, которые правят миром, Саймон Джонсон, Джеймс Квак
280  Практическое китаеведение, А. П. Девятов
281  Зависть. Рассказы, Юрий Олеша
282  Германия: самоликвидация, Тило Саррацин
283  Конец Америки. Истоки мирового кризиса, Платонов О.А., Райзеггер Г.
284  Английские корни немецкого фашизма, Мануэль Саркисянц
285  Государственный переворот, Эдвард Люттвак
286  Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения, Кейт Фокс
287  Социалистические Штаты Америки. Дежа-вю, или Новые песни о старом, Виктор Фридман
288  Дневники исследователя Африки, Давид Ливингстон
289  Реализм — земля перестройки. Избранные выступления и статьи, Александр Яковлев
290  Деньги. Рассказы, Эмиль Золя
291  Наследник из Калькутты, Роберт Штильмарк
292  Спасти СССР! “Попаданец” в пенсне, Валерий Белоусов
293  Твёрдая рука, Гюстав Эмар
294  Похитители бриллиантов. Капитан Сорвиголова, Луи Буссенар
295  Шпион номер раз, Геннадий Соколов
296  Номенклатура, Михаил Восленский
297  Технология власти, А. Авторханов
298  Теодор Моммзен. История Рима. В пяти томах, Теодор Моммзен
299  Острие бритвы, Сомерсет Моэм
300  Свобода Шамана, Владимир Серкин
301  Главная тайна Смутного времени, Валерий Куклин
302  Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ, Садовский В.Н
303  Леди Dолжна умереть, Франсис Жиллери
304  История новейшего времени стран Европы и Америки: 1918-1945
305  Исследования по общей теории систем
306  Тавистокский институт, Даниэль Эстулин
307  Иван Ефремов, О. А. Ерёмина, Н. Н. Смирнов
308  Красный свет, Максим Кантор
309  Стратегия Левиафана, Максим Кантор
310  Начало самодержавия в России, Д. Н. Альшиц
311  Чрезвычайный посол, Уильям Голдинг
313  Культура и религия Запада. Религиозные традиции Европы. От истоков до наших дней, Четверикова О.Н., Крыжановский А.В.
314  Виртуоз, Проханов А.А.
315  Что такое собственность? Прудон П.Ж.
316  О геополитике, Карл Хаусхофер
317  Всеобщая история стран мира. Новое и новейшее время, Оскар Егер
318  Капитализм. История и идеология “денежной цивилизации”, В. Ю. Катасонов
319  В поисках темного Логоса. Философско-богословские очерки, А. Г. Дугин
320  Средневековье и деньги. Очерк исторической антропологии, Жак Ле Гофф
321  Мартин Хайдеггер: философия другого Начала, Александр Дугин
322  Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, М. О. Гершензон, А. С. Изгое…
323  Адам Смит в Пекине: Что получил в наследство XXI век. Арриги Джованни, Арриги Джованни
324  Русь, которая правила миром, или Русь Мiровеева, Владимир Карпец
325  По следам ушедших эпох. Статьи и заметки, Милов Л.В.
326  Города-государства Древней Руси, Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю
327  Европа и душа Востока, Вальтер Шубарт
328  Поворотные времена, А. В. Ахутин
330  Общественное мнение, Уолтер Липпман
335  Сумрачный гений III рейха. Карл Хаусхофер. Человек, стоявший за Гитлером, А.В. Васильченко
337  К критике политической экономии, Карл Маркс
339  Сеньор Президент, Мигель Анхель Астуриас
340  История одного города. Сказки, Михаил Салтыков-Щедрин
345  Тайна Воланда, Ольга Бузиновская, Сергей Бузиновский
346  Герой с тысячью лицами, Джозеф Кэмпбелл
350  General System Theory, Bertalanffy L. von.
351  Колокола Истории, Андрей Фурсов
352  Педро Парамо. Равнина в огне, Хуан Рульфо
354  Кто правит миром? Или вся правда о Бильдербергском клубе, Эстулин Д.
355  Похищение Европы. Исламизация и капкан толерантности, Елена Чудинова
357  22 июня. Детальная анатомия предательства, Арсен Мартиросян
358  Сталин: биография вождя, Мартиросян А. Б.
359  Сталин и репрессии 1920-х – 1930-х гг., Мартиросян Арсен
360  Н. С. Лесков. Избранное, Н. С. Лесков
361  Стратегический взгляд. Америка и глобальный кризис, Збигнев Бжезинский
368  Бухтины Вологодские завиральные, Василий Белов
369  Преступные интернационалы в центре Европы. Как НАТО создают государства-бандиты, Елена Пономарева
370  Мировые войны и мировые элиты, Дмитрий Перетолчин
371  Эректус бродит между нами. Покорение белой расы, Ричард Ферле
372  Холод. Неотвратимая гибель,  Сергей Тармашев
373  Холод. Ледяная бесконечность,  Сергей Тармашев
374 Холодный восточный ветер русской весны, Андрей Фурсов

Avoti:
http://gramataselektroniski.blog.com/iesakam-izlasit/
http://rod.lv/spisok-literatury
http://www.pravmir.ru/perechen-100-knig-po-istorii-kulture-i-literature-narodov-rossijskoj-federacii-rekomenduemyj-shkolnikam-k-samostoyatelnomu-prochteniyu/
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2977
http://eot.su/list
http://www.theguardian.com/world/2002/may/08/books.booksnews
http://en.wikipedia.org/wiki/The_100_Best_Books_of_All_Time
http://kob.in.ua/knigi-/soputstvuyuschie-kob.html
http://www.livelib.ru/selection/13502
http://infoagentura.wordpress.com/lasamviela/

Publicēts iekš K06: Par lasīšanu. Kāpēc gudri cilvēki lasa?, T: Raksti | Komentēt

GRĀMATA: “Par norūdīšanos”, Imants Eglītis

ParnorudisanosIEglitisfb2Populārzinātnisks metodiskais materiāls par psihisko un fizisko norūdīšanos.

Norādīšanās ir tādu pasākumu komplekss, ko cilvēks veic, lai paaugstinātu savu adaptācijas (pielāgošanās, piemērošanās) mehānismu efektivitāti un organisma aizsargspējas pret ārējās vides ne vienmēr labvēlīgajiem fiziskajiem un psiholoģiskajiem faktoriem. Fiziskās norūdīšanās metodes cilvēku nodrošina un sargā pret nelabvēlīgiem ārējās vides faktoriem: gaisa piesārņojumu, trokšņiem, ķīmiskajiem savienojumiem, vīrusu infekcijām, bet psihiskās metodes pret straujo dzīves tempu, aritmiju, stresiem u.c. nelabvēlīgiem faktoriem. Īpaši svarīgi tas ir mūsdienās, kad krasi izmainījies dzīves ritējums.

Norūdīšanās palīdz vieglāk pārvarēt nervu sistēmas reakcijas: nervozitāti, nogurumu, sliktu garastāvokli. Šim nolūkam var izmantot gan vienkāršākos dabas faktorus: ūdeni, gaisu, sauli, kustības, gan mūsdienu medicinas sasniegumus, piemēram, dažādas elektroterapijas metodes. Galvenais, kas jāievēro, lai norūdoties gūtu panākumus, ir konsevence un sistemātiskums. Tādejādi tiek trenēts ari cilvēka gribasspēks.

Grāmatu var lejupielādēt te: http://www.mediafire.com/file/du8a31r6632xuuj/Par_norudisanos.zip/file ; http://yadi.sk/d/TN1T6UbEPQL4P ; https://e-gramatas.com/arhivs/MEDICINA%20ARSTNIECIBAS%20AUGI/Par_norudisanos(I.Eglitis).fb2

Publicēts iekš K07: Par veselīgu dzīvesveidu, T: Grāmatas | Komentēt

RAKSTS: Kāpēc rodas tik daudz psihu?

Irina Medvedeva

Irina Medvedeva

Bērnu psiholoģe Irina Medvedeva intervijā stāsta, kā krieviem un citu valstu iedzīvotājiem uzspiež tādus uzvedības stereotipus, kuri ir psihisku slimību simptomi.

Alla Tučkova: Jūs agrāk teicāt, ka vide, kurā mēs pašreiz dzīvojam, ir nelabvēlīga psihei un šīs vides dēļ daudzi bērni un pieaugušie atrodas robežstāvoklī. Tas ir, viņi nav garīgi slimi, tai pašā laikā viņiem ir nelielas novirzes. Kāpēc mūsu vide ir tik nelabvēlīga?

Irina Medvedeva: Tāpēc, ka mūsu valstī pēc t.s. ”pārbūves” sākās mēģinājumi veikt t.s. „kultūras salaušanu” [tas pats attiecas arī uz Latviju]. Šie mēģinājumi joprojām nav pārtraukti, lai gan tagad tie nav tik agresīvi kā sākumā. Savā praksē esmu guvusi apstiprinājumu izcilā šveiciešu psihiatra un psihologa Karla Gustava Junga atklājumiem par t.s. „kolektīvās bezapziņas” esamību cilvēkiem. Jungs tā sauca cilvēka visdziļāko atmiņu, kurā kaut kādā noslēpumainā kārtā ir iekodēti galvenie uzvedības modeļi, pasaules uztvere, pasaulsakats, kas ir raksturīgs tai vai citai kultūrai, kurā cilvēks dzīvo un kurā ir dzīvojuši viņa senči. Ja ģimenē tiek pārkāptas fundamentālas krievu kultūras normas, tad bērna psihe no tā cieš. Un otrādi, kad vecāki pēc mūsu lūguma atgriežas pie bērnu audzināšanas krievu kultūras tradīcijā, tad tikai no šīs atgriešanās pie saknēm vien bērna psihe var harmonizēties.

Alla Tučkova: Kā izpaužas mūsu mentalitāte un kādā veidā tā tiek lauzta?

Irina Medvedeva: Par to pateikšu īsumā. Viens no galvenajiem principiem, kuru mēģina salauzt, ir attieksme pret nabadzību un bagātību. Vai gan Krievija kādreiz bija pieņemts pret bagātību izturēties, kā pret pašu galveno dzīvē?! Nekad bagātība netika uzskatīta par pašu galveno, jo krievu kultūra ir kopiena. Pie mums vienmēr cilvēki ir mīlējuši kopā strādāt, kopā priecāties, kopā bēdāties. Baznīcā tas ir draudzes princips (соборность), bet Padomju laikā to sauca par kolektīvismu. Pēdējā desmitgadē cilvēku mēģina atraut no citiem cilvēkiem, mēģina viņam iestāstīt, ka viņam ir jābūt vienam pašam par sevi. Ļoti labi atceros to laiku, kad parādījās mode lietot izteicienu „tās ir tavas problēmas” un kā tas grieza ausīs. Ir izdarīts viss, lai kopienas gars aizietu no mūsu dzīves, bet tas nevar aiziet, jo šis gars mūsu ģenētiskajā atmiņā tāpat ir. Tas vienkārši atrodas apspiestā stāvoklī. No jebkāda šāda spiediena notiek kaut kāda pretreakcija. Tas ir, no kaut kurienes šis kopības gars, nerodot iespējas iznākt virspusē, dod cilvēkam bezapziņas signālus. „Kultūras laušanas” mēģinājumu dēļ cieš gan pieaugušie, gan bērni. Pirmais solis psihes atveseļošanai ir pārnest apziņā bezapziņas neapmierinātību , bezapziņas trauksmi, bezapziņas atsvešinātības jūtas pret to, kam nākas pakļauties un atsvešinātību pret vides pseidoetaloniem. Pēc tam ir apzināti tas viss jānoraida.

Alla Tučkova: Kas vēl ir pretrunā mūsu kolektīvai bezapziņai?

Irina Medvedeva: Tradicionālā krievu kultūra ir ļoti patriotiska. Cilvēki par savu zemi vienmēr ir bijuši gatavi atdot dzīvību. Bet pēc „pārbūves” cilvēku sāka iedvest, ka viņiem ir apkaunojoša vergu vēsture, ka viņiem ir drausmīga tagadne, ka viņiem nav nākotnes. Daudzi cilvēki savā apziņā tam noticēja, jo bija pieraduši ar pietāti attiekties pret masu informēšanas līdzekļiem.

Alla Tučkova: Kas vēl atrodas mūsu ģenētiskajā atmiņā?

Irina Medvedeva: Milzīga nozīme ir apstāklim, ka krievu kultūra ir ļoti cēla. Viņa visa ir vērsta uz ideālā sfēru. Krievu kultūrā nav pieņemts pievērst lielu uzmanību tam, ko šodien sauc par dzīves kvalitāti – kas tev ir galdā, kas ir mugurā, kādas mājās ir mēbeles utt. Krievu kultūrā bija pieņemts bērnus pēc iespējas ātrāk pievērst ideālā sfērai, mācīt viņu mīlēt nemateriālo, bet ja arī materiālo, tad ne jau to, ko var nopirkt par naudu, bet gan „Dieva pasaules” skaistumu. Dabas mīlestība un prieks par to ir pieejams katram cilvēkam neatkarīgi no tā, cik viņš ir materiāli nodrošināts. Mīlēt Dzimteni, mīlēt draugus, vispār mīlēt savu tuvāko, mīlēt patieso mākslu [nevis mūsdienās plaši reklamēto un izplatīto pseidomākslu] – tam visam tika piešķirta ļoti liela nozīme. Krievu tradicionālā audzināšana vienmēr bija vērsta uz zemiskā un maziskā apspiešanu cilvēkā un uz viņa augšējo psihes slāņu atmodināšanu un attīstību.

Alla Tučkova: Ko mēs redzam šodien?

Irina Medvedeva: Pēdējā desmitgadē viss ir darīts tieši otrādi. Tieksmju sfēra tiek atbloķēta. Cilvēks tiek provocēts alkt pēc maziskām un zemiskām baudām. Visu laiku reklamē kaut kādas jaunas jogurta šķirnes, šokolādes, desas, sierus, mēbeles, mašīnas, apģērbu. Papildus tam notiek seksuālās sfēras atbloķēšana. Notiek kauna jūtu cilvēkā iznīcināšana – tā ir ne tikai vienkārši milzīga kļūda, tas ir drausmīgs noziegums pret bērniem un pret pieaugušajiem. Es uzskatu, ka nav nekas drausmīgāks kā kauna jūtu iznīcināšana, jo intīmās sfēras kauna jūtas ir viens no galvenajiem psihiskās normas rādītājiem. Tāpēc, kad cilvēkus aicina sekot bezkaunīgas uzvedības etaloniem un saka, ka ir jāatmet liekulīgais kauns, jo no dabiskā neesot jākaunas, tad faktiski cilvēki tiek aicināti izkropļot un invalidizēt savu psihi.

Alla Tučkova: Kādu psihisku slimību gadījumā cilvēkiem nav intīmās sfēras kauna jūtu?

Irina Medvedeva: Tās ir pašas smagākās psihiatriskās saslimšanas. Piemēram, daži šizofrēnijas veidi defekta stadijā. Defekta stadija ir pēdējā jebkuras saslimšanas stadija. Šizofrēnija defekta stadijā ir pilnīgs personas sabrukums. Tā ir smaga psihiska invaliditāte. Faktiski normālu cilvēku masas tiek aicinātas atdarināt garīgi ļoti smagi slimus cilvēkus.

Alla Tučkova: Ja normāls cilvēks sāks dzīvot bez intīmām kauna jūtām, vai tas var atstāt iespaidu uz viņa psihi?

Irina Medvedeva: Esmu pilnīgi pārliecināta, ka tas vienkārši nevar neatstāt iespaidu uz psihi. Tas nenozīmē, ka veseli cilvēki uzreiz saslims ar šizofrēniju, bet kaut kādas psihiskas novirzes, tādas vai citādas, agri vai vēlu, izteiktas vai slēptas, noteikti parādīsies.

Alla Tučkova: Kāds šodien ir cilvēku psiholoģiskais stāvoklis?

Irina Medvedeva: Protams daļai cilvēku psiholoģiskais stāvoklis nav labākajā formā, jo daudzi cenšas iet līdzi laikam, cenšas pakļauties jaunajiem stereotipiem un, esot normāli, imitē garīgi slimu cilvēku uzvedību, jo uzspiežamie stereotipi ļoti atgādina psihiatriskos simptomus. Šodien ir daudz nepareizu diagnožu, jo normāli cilvēki var uzvesties kā garīgi neveseli.

Alla Tučkova: Varbūt varat dot kādu piemēru, kad tiek imitēta psihiski slimu cilvēku uzvedība?

Irina Medvedeva: Kā piemēru var minēt agresīvo uzvedību, kas tiek demonstrēta trilleros, kad galvenais varonis savā ceļā visu salauž un sadragā, izsit durvis, logus, lec no divdesmitā stāva un papildus tam absolūti aukstasinīgi (nevis afekta stāvoklī) nogalina cilvēkus, kuri viņam traucē. Te tiek parādīta heboīdās šizofrēnijas slimnieka uzvedība, kurā apvienojas pusaudžu agresija un bezatbildība ar absolūti aukstu vienaldzību. Tas ir, tāds pacients uzklūp cilvēkiem un izsit durvis nevis savas „karstasinības” dēļ, bet gan pilnīgas vienaldzības pret apkārtējiem dēļ.

Alla Tučkova: Nosauciet vēl kādu uzvedības modeli, kurš tiek cilvēkiem uzspiests un kurš ir psihiskas slimības simptoms?

Irina Medvedeva: Piemēram, kad pieaugušie reklamējot kaut kādus jaunus produktus, aplaizās un saldkaislīgi virina acis, tad viņi imitē garīgi slimos. Pieaugušie, kuri attiecas pret ēdienu ar tādu saldkaisli, ka ir gatavi aizmirst par visu pasaulē, ja viņiem nepārtraukti gribas kaut ko garšīgu, ja ēdiens viņiem ir kļuvis par galveno ideju tādā mērā, ka viņi vairs nespēj ne par ko citu ne runāt, ne domāt, tad viņi ir šizoīdie infantīļi. Savukārt bezkaunība, kuru daudzi cilvēki, jo īpaši jaunieši, uzskata par veselīgas atbrīvotības izpausmi, ir raksturīga ne tikai šizofrēniķiem, bet arī histēriķiem (piemēram, slimniekiem ar histērisko psihozi).

Alla Tučkova: Bet tas, ka daudzas sievietes vasarā staigā pusplikas, ir kādas psihiskas slimības simptoms?

Irina Medvedeva: Publiska atkailināšanās psihiatrijā saucās ekshibicionisms. Līdz noteiktam laikam šādu sieviešu psihe var netikt traumēta – kamēr viņas sevi piespiež modes ietekmē vilkt šādu apģērbu un veic tādējādi agresiju pret sevi. Bet, kad tas jau sāk patikt, aktuāls kļūst jautājums, vai šādām sievietēm ar galvu viss ir kārtībā. Cilvēki, kuri skatās visādas nepiedienības, piemēram, realitātes šovus, uzvedas līdzīgi kā psihiski slimie, kuru kaiti psihiatrijā sauc par voueverismu (voyeurisme). Šie pacienti parasti caur atslēgas caurumu skatās citu guļamistabās, tualetēs. Uz šādu uzvedību šodien faktiski tiek mudināti vairums cilvēku.

Alla Tučkova: Ko Jūs varat pateikt par satīriskajiem raidījumiem?

Irina Medvedeva: Te inducējas otršķirīgā plānprātība (вторичное слабоумие/dementia secundaria). Ja cilvēki katru dienu smejas par to, par ko pat pērtiķi nesmietos, tad viņus savā ziņā pat inficē ar plānprātību.

Alla Tučkova: Vai par tiem cilvēkiem, kuri smejas par satīrisko raidījumu laikā, var teikt, ka viņiem ir plānprātība?

Irina Medvedeva: Nē, tā teikt nevar, bet par noteiktu degradāciju jeb involūciju gan ir jārunā. Un es neesmu pārliecināta, ka šos cilvēkus būs tik vienkārši atgriezt normālā stāvoklī pēc tam, kad no cilvēkiem pārtrauks apzināti taisīt idiotus.

/17.10.2014/

Avots:
http://www.ruscur.ru/news/0/05/82/58284.shtml
http://infoagentura.wordpress.com/2014/10/23/kapec-rodas-tik-daudz-psihu/

Publicēts iekš K04: Par netikumiska un izlaidīga dzīvesveida nāvējošo ietekmi, K07: Par veselīgu dzīvesveidu, T: Raksti | Komentēt

GRĀMATA: “Mēs – vīrieši”, Stīvs Šenkmans

MesviriesiSShenkmansfb2Kā vīrietim ilgus gadus saglabāt veselību, možumu, spēku, augstas darbaspējas? Ikviens cilvēks, izvēloties savu dzīves veidu, uztura režīmu, kustību aktivitāti un psihisko noskaņojumu zināmā mērā pats var nopirkt savu mūža garumu. Izmantojot plaši pazīstamu speciālistu ieteikumus, autors sniedz atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem. Grāmatā apkopots plašs materiāls no uztura devas līdz atlētiskajai vingrošanai un sporta nodarbībām, no saaukstēšanās slimību profilakses līdz darba un atpūtas higiēnai. Vīrieša veselība – viņa dzīvesveida rezultāts. Sports – labākās zāles pret infarktu. Nervi, emocijas un veselība. Tauku vietā – muskuļus. Norūdīšanās. Elpošana. Ieteikumi tiem, kuri vēl nav kļuvuši par atturībniekiem. Ieteikumi tiem, kuri vēl nav atmetuši smēķēšanu. Jaunības atgriešanās. Māksla atpūsties. Ideāls vīrs.

Grāmatu var lejupielādēt te: https://host-a.net/f/81552-viriesizip ;
http://yadi.sk/d/FglclhoOQ5t9v ; https://e-gramatas.com/arhivs/FILOSOFIJA%20UN%20PSIHOLOGIJA/Mes-viriesi(S.Shenkmans).fb2

Publicēts iekš K07: Par veselīgu dzīvesveidu, T: Grāmatas | Komentēt

GRĀMATA: „Skriešana veselībai”, Jānis Kancāns

skriesanveselCivilizācijas sasniegumi ļauj cilvēkiem ērti dzīvot un maz kustēties. Taču mazkustības sekas visās attīstītajās valstis ir 20. gadsimta nelaime. Mazkustības dēļ organisma darbībā rodas disharmonija un pat slimības. Ikvienam veselam cilvēkam katru dienu nepaciešama noteikta fiziskā slodze. Skriešana šajā ziņa organismi ietekmē ārkārtīgi labvēlīgi. Sevišķi labi tā iedarbojas uz asinsrites, elpošanas un iekšējās sekrēcijas sistēmu, centrālo nervu sistēmu, kaulu un muskuļu sistēmu. Grāmatas mērķis ir propaganda skriešanu veseliem cilvēkiem, aicināt jauno paaudzi nopietni pievērsties šim skaistajam vieglatlētikas veidam.

Ilgu laiku mēs dzīvojām, redzot tikai savas valsts sasniegumus un citu trūkumus, nepievēršot uzmanību daudziem būtiskiem faktoriem. Un tagad konstatējam — mūsu vidējais dzīves ilgums ir krietni zemāks nekā citās attīstītajās valstīs. Tātad dzīvojam slikti un, galvenais, nepareizi. Tagad jāmaksā par kļūdām un jāmācās saglabāt sabiedrības lielāko bagātību — cilvēku veselību. Ikdienas dzīvē veselību uzlabot pastāv daudz mazāk iespēju nekā to pasliktināt. Viena no iespējām — fiziskās aktivitātes palielināšana atbilstoši vecumam. Šodien pasaulē ir veikti daudzi nopietni pētījumi, kuru rezultāti liecina par dažādu fiziskās aktivitātes veidu lomu, it īpaši aerobā režīmā izpildītu ciklisku vingrinājumu — skriešana, slēpošana, peldēšana — labvēlīgu ietekmi uz cilvēka aktīvā mūža ilgumu. Pierādīts, ka mirstība no gadsimta slimībām — infarkta, insulta — ir izteikti zemāka cilvēkiem, kuri regulāri veic mērenas cikliskas fiziskas slodzes. Tas ir tāpēc, ka tās trenē galvenokārt asinsrites un elpošanas orgānu sistēmu. Šī patiesība ir vispāratzīta un to sekmīgi izmanto slimnieku rehabilitācijas periodā.

Grāmatu var lejupielādēt te: https://host-a.net/f/82578-skriesanaveselibaizip ; http://yadi.sk/d/vkaeFa3BPA2Tn ; https://e-gramatas.com/arhivs/LATVIESU%20RAKSTNIEKI/skriesana%20veselibai(J.Kancans).fb2

Publicēts iekš K07: Par veselīgu dzīvesveidu, T: Grāmatas | Komentēt

RAKSTS: Par palmu eļļas kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību

illu_article_contentJa aplūko parastā pārtikas veikalā iegādātu produktu saturu, tad gandrīz visur var ieraudzīt palmu eļļu. Tā ir iebiezinātā piena, konfekšu, cepumu, frī kartupeļu, šokolādes krema, šokolādes, ātri pagatavojamu nūdeļu, čipšu, sausiņu, krekeru sastāvā. Tā vien šķiet, ka palmu eļļas klātbūtne produktā piešķir tam kādu īpašu garšu. Bet vai no tās ir kāds labums?

Palmu un arī kokosriekstu eļļā ir piesātinātie tauki. Augu valsts izcelsmes piesātinātajiem taukiem raksturīga spēja ilgi glabāties, nemainot savas īpašības. Palmu eļļu izmanto margarīna, krējuma aizvietotāju, augu un piena tauku maisījumu ražošanai, tādējādi ievērojami pagarinot šo produktu derīguma termiņu un uzlabojot garšu un krāsu.

Bet diemžēl tas ir arī vienīgais palmu eļļas plus. Piesātināto taukskābju spēja paaugstināt holesterīna līmeni asinīs un ierosināt aterosklerozes, asinsvadu trombozes, [insultu], sirds slimību un aptaukošanās veidošanos padara palmu eļļu par nepieņemamu uztura komponenti visa vecuma cilvēkiem. Augsts piesātināto taukskābju saturs ir arī vistu taukos, gaļā, olās, piena produktos, sviestā, kakao sviestā un šokolādē.

Cilvēki, kas cenšas dzīvot veselīgi, jau sen ir pasludinājuši margarīnu par veselīgu sviesta aizvietotāju. Tomēr, ja tam ir pievienota palmu eļļa, tad šis produkts kļūst pat kaitīgs jūsu veselībai. Ja vēlaties nopirkt veselīgu margarīnu, lasiet informāciju uz iepakojuma – palmu eļļa tajā nedrīkst būt [bet arī tas var nepalīdzēt, ja ražotājs korekti nenorāda visas produkta sastāvdaļas]. Lai saprastu, vai margarīns ir “veselīgs”, jāatceras, ka produkta sastāvdaļas vienmēr tiek norādītas atbilstoši to daudzumam. Veselīgākam margarīnam pirmajā vietā atradīsies augu eļļas – olīveļļa, saulespuķu, kukurūzas, safloras, bet beigās – hidrogenētie tauki.

Jā, hidrogenētie tauki ir tikpat kaitīgi cilvēka veselībai kā palmu eļļa. Šķidro augu eļļu hidrogenēšana notiek ar ūdeņraža palīdzību. Šī procesa rezultātā rodas daudz taukskābju transizomēru, kas ir cilvēka organismam sveši. Šīs taukskābes salipina trombocītus asinīs, veidojot trombus, paaugstina holesterīna līmeni asinīs. Tā rezultātā rodas tādas saslimšanas kā cukura diabēts, onkoloģiskās slimības, impotence un neauglība vīriešiem hormonālas nepietiekamības dēļ, vielmaiņas traucējumi, sirds išēmiskā slimība, [insults].

Produkti, kuros mēs visvairāk apēdam transizomērus, ir kausētie sieri, dažādi margarīni, hamburgeri, čipsi, sausiņi, frī kartupeļi, gatava kārtainā mīkla un izstrādājumi no tās. Transizomēri var būt arī sviestā, kam pievienotas augu eļļas, saldējumā, iebiezinātajā pienā, šokolādē.

Hidrogenētie tauki padara pārtikas produktus lētākus un tādēļ ir izdevīgi to ražotājiem, bet ne mums – mēs par to maksājam ar savu veselību. “Ātrās pārtikas” sastāvdaļas kādā eksperimentā centās izšķīdināt benzīnā, bet arī tas neizmainīja tās. Viņas kā plastilīns izklāj mūsu asinsvadus no iekšpuses, liedzot mums dzīvot veselīgi.

Palmu eļļa pārtikas produktos pastiprina to garšu, liekot ēst tos vēl un vēl. Pēc šāda principa ir veidoti ātrās ēdināšanas uzņēmumi. Katrs bērns labprātāk izvēlēsies hamburgeru ar frī kartupeļiem zupas šķīvja vietā. Cilvēki, kas pagaršojuši kādu pārtikas produktu, burtiski paliek atkarīgi no palmu eļļu saturoša saldējuma vai šokolādes, hamburgeru vai čipšu garšas, tas liek viņiem pirkt tos vēl un vēl.

Droši vien daudzi cilvēki būs pārsteigti uzzinot, ka palmu eļļa plaši tiek izmantota rūpniecībā kā metalurģijas iekārtu smērviela. Tāpat palmu eļļa tiek izmantota arī lētas kosmētikas un kremu izgatavošanai.

Palmu eļļa, kas pievienota piena produktiem to derīguma termiņu pagarināšanai, padara tos grūtāk kūstošus. Palmu eļļas kušanas temperatūra ir krietni augstāka kā cilvēka ķermeņa temperatūra. Nokļūstot kuņģī, palmu eļļa nemainīgi paliek lipīga plastiska masa, kas var izraisīt gremošanas traucējumus. Palmu eļļa organismā uzkrājas.

Palmu eļļa ir spēcīgs kancerogēns. T.s. “attīstītās” valstis jau sen ir atteikušās no palmu eļļas izmantošanas pārtikas rūpniecības vajadzībām, kā arī ierobežo to saturošo produktu tirdzniecību, obligāti norādot uz iepakojuma par palmu eļļas klātieni tajos.

Palmu eļlas sastāvā gandrīz vispār nav cilvēka organismam vērtīgu vielu. Pātikas eļļu vērtību nosaka linolskābe daudzums. Vidējas kvalitātes un cenas augu eļļā tā sasniedz apmēram 70-75% līmeni, savukārt palmu eļļa satur 5% linolskābes. Cilvēkam vissabalansētāakās ir kukurūzas un olīvju eļļas, bet te ir jāatceras, ka augu eļļas nav ieteicams karsēt [jo eļļas karsēšanas rezultātā rodas kancerogēnās vielas].  Vienīgais palmu eļļas pluss ir tās ļoti zemā cena, bet par to, tās lietotājiem ļoti dārgi nākas maksāt ar savu veselību.

/2009 septembris/

Avots:
http://www.vashaibolit.ru/795-vred-palmovogo-masla-dlya-zdorovya-cheloveka.html
http://www.biolineaires.com/
http://infoagentura.wordpress.com/2015/07/31/par-palmu-ellas-kaitigo-ietekmi-uz-cilveka-veselibu/

Publicēts iekš K07: Par veselīgu dzīvesveidu, T: Raksti | Komentēt

RAKSTS: Par “E” vielām, jeb t.s.”pārtikas piedevām”

_origin_Bistamie-garsas-1Cilvēki katru dienu masveidā tiek indēti, kas grauj to veselību, atņem enerģiju un padara tos slimus ar visdažādākajām kaitēm. Bieži vien ārsti nemaz pat neprot noteikt slimību cēloņus, daudzos gadījumos ārstēšana ir jāsāk ar indējošas pārtikas lietošanas pārtraukšanu. Veselībai nekaitīgas pārtikas ieguve ir viena no lielākajām mūsdienu cilvēku problēmām.

Lai pārtikas produkti ilgi uzglabātos, labi izskatītos, lai piešķirtu vai pastiprinātu to garšu utt. tiek izmantotas vairāk kā 300 dažādu piedevu ne visas no kurām ir nekaitīgas. Šīs vielas parasti tiek apzīmētas ar burtu E un aiz tās stāvošu trīs vai četru ciparu skaitli (lai gan reizēm tiek norādīts tikai piedevas nosaukums) un uz produktu iepakojuma tiek parasti rakstītas iespējami mazākiem burtiem. Tāpēc, lai saglabātu veselību, pie rokas vienmēr ir jābūt uzziņas informācijai par katras no šo vielu iespējamo ietekmi uz cilvēku. Tiem, kuri patiešām vēlas saglabāt savu veselību un domā par saviem pēcnācējiem, turpmāk izklāstītā informācija ir neaizvietojama.

„E” vielas, ko satur nopērkamie pārtikas produkti, ir pilnīgi nevajadzīgi un visbiežāk arī mūsu organismam kaitīgi svešķermeņi.  Gandrīz viss, ko satur pārtikas produkts, ir atzīmēts uz tā iepakojuma (bet tā tas var arī nebūt, Latvijā noteikti). Normatīvie akti nosaka, ka ir pārtikas produktā esošajām vielām ir jābūt norādītām to koncentrācijas (procentos no visas masas)  secībā. Esiet uzmanīgi, tas par ko būs runa parasti atrodas šī saraksta beigās. Šis saraksts ir pati svarīgākā informācija pēc kā jāvadās, iegādājoties pārtikas produktus.

Kam tas viss ir izdevīgi?

Protams, plaša piedevu izmantošana ir izdevīga ražotājiem, konkrēti:
– lētāka un atvieglotāka pārtikas produktu ražošana, pārvadāšana un uzglabāšana;
– preces pērkamības palielināšana (piemēram, pievienojot dažādas krāsvielas);
– pārdošanas apjomu palielināšana, radot „jaunus” produktus (piemēram, enerģijas dzērieni, arvien jauni maizes veidi utt.);
– iespēja slēpt vai mazināt atsevišķu produktu negatīvās īpašības (piemēram, speciāli līdzekļi maizes izstrādājumu produktos);
– iespēja nodrošināt ļoti smalku desu izstrādājumu šķēlīšu nogriešanu (izmantojot fosfātus);
-utt.

Interesanti, ka sākotnējā pārtikas piedevu attīstības periodā [Vācijā] tās saucās par svešķermeņiem, jeb piesārņotājiem (vāciski Fremdstoffe), jo mākslīgās krāsvielas, aromatizatori vai konservanti nav pārtikas vielas, bet tikai veicina preces ārējā izskata uzlabošanos, apetītes rosināšanu vai arī nebojāšanās laika paildzināšanu. Bet kaut kā nemanāmi šīs vielas sāka saukt daudzkārt pozitīvāk – par „pārtikas piedevām”. Un nav pārāk grūti iedomāties, kam tas ir izdevīgi.

Tiesa gan jāatzīmē, ka patērētājam arī ir dažas priekšrocības. Piemēram, tā saucamo „ātrās ēdināšanas” vietu apmeklēšana vai arī pusfabrikātu izmantošana ļauj ievērojami ietaupīt laiku. Bet, ja zinām kāda ir šī ietaupījuma patiesā cena, tad te nevar runāt par kādu izdevīgumu.

Kur mēs ejam?

Neliels ieskats vēsturē. Pārtikas piedevām ir ne viens vien tūkstotis gadu priekšvēstures. Cilvēki vienmēr ir meklējuši ceļu kā paildzināt produktu uzglabāšanās ilgumu, uzlabot tā garšu un izskatu un, lai to panāktu, izmantoja sāli, cukuru, medu, etiķi, eļļas, garšvielas utt. 20.gadsimtā šādu vielu skaits jau pārsniedza simtu. 1953.gadā pēc Vācijas iniciatīvas Rietumvalstis vienojās par vienotu šādu vielu ciparisku klasifikāciju ar burtu E priekšā (no vārda Eiropa) un šī sistēma tagad ir spēka Eiropas Savienībā. Daļēji tā tiek lietota visā pasaulē. PSRS šo marķēšanas sistēmu pieņēma 1978.gadā.

Līdz 1993.gadam Eiropā bija atļauts izmantot 297 dažādas piedevas, bet interesanti, ka tai pašā Vācijā tikai 265. Tolaik visi Vācijā pārdodamie produkti, tai skaitā Holandes saldumi un Fraņču garšvielas, drīkstēja saturēt tikai Vācijas Federatīvajā Republikā (VFR) atļautās piedevas.

Un kāds ir stāvoklis pēc visai Eiropas Savienībai vienotas likumdošanas izstrādes? „Lielu pūliņu” rezultātā atļauto piedevu skaits palielinājās līdz 311, bet šodien (visdrīzāk 2011.g.) to skaits jau ir sasniedzis 320. Ar veselo saprātu un vienkāršu aritmētiku to nav iespējams izskaidrot. Pie tam ražotāji tagad drīkst izmantot dažādas piedevas daudz lielākā koncentrācijā kā agrāk. Lielākas iespējas ražotājiem nozīmē mazākas izredzes patērētājiem veselības saglabāšanas ziņā.

Pārtikas piedevu nozīme.

Visas izmantojamās piedevas, atkarībā no to nozīmes, iedala sekojošās grupās:
Krāsvielas (E100… E199) – tie pilda sava veida „dekoratīvās kosmētikas„ funkciju pārtikas produktiem, lai tie izskatītos pievilcīgi un garšīgi. Bieži pircējam, dēļ šo vielu izmantošanas šķiet, ka produkts satur ko tādu, kas patiesībā tajā nav: augļi saldumos vai arī olu dzeltenums cepumos.
Konservanti (E200… E299) – palielina produkta saglabāšanās laiku.
Antioksidanti (E300… E399) – traucē produkta saskābšanu un veicina tā derīguma termiņa palielināšanos.
Stabilizatori, emulgātori (E400… E499) – pielieto šķidrumu sasaistei produktos. Pie tam palielina apjomu (īpaši cepjamos produktos), ietekmē kušanas ilgumu (saldējumos). Bez šīm piedevām nebūtu iespējams sagriezt desu ļoti smalkos gabaliņos. Dod labumu tādā ziņā, ka iedarbojas uz gremošanas sistēmu kā organismam nepieciešamas balasta vielas.
Skābuma regulatori (E500… E599) – dod produktam skābu piegaršu un uztur taj’;a noteiktu skābuma līmeni. Papildus pilda konservantu un garšas piedevu lomu.
Garšas un aromāta pastiprinātāji (E600… E699) – pastiprina garšas izjūtas. Tās parasti provocē pārēšanos un rezultātā noved pie liekā svara problēmas. Papildus šīs vielas var izsaukt garšas orgānu atrofēšanos (cilvēks vairs nejūt dabisku garšu).
Antibiotikas (E700-E799).
Saldinātāji un citas piedevas (E900… E999) – padara produktus, jo īpaši dzērienus, saldus. Ir liela varbūtība pārdozēt ar šīs vielas saturošu produktu lietošanu, īpaši, ja uzturs nav sabalansēts.
Aromatizatori un citas papildus ķīmiskās vielas (E1000… E1999) Diemžēl ir vēl arī daudz piedevu bez attiecīgiem apzīmējumiem. Pie tādām var pieskaitīt gandrīz 2700 aromatizatorus. Diemžēl daudzi ražotāji izmanto to savā labā tādējādi, ka atsevišķas aromatizatoru sastāvdaļas paliek nenorādītas. Piemēram, pievieno aromatizatoram aizliegtu konservantu (propilenglikolu) un tādā veidā izvairās no nepieciešamības to uzrādīt produkta sastāvā. Citi ražotāji izmanto alkoholu saturošus aromatizatorus  bērnu pārtikas produktos, ne tikai izvairoties no pienākuma norādīt to produkta sastāvā, bet pieradinot bērnus pie alkohola garšas. Katrs aromatizators sastāv no 50-100 dažādām sastāvdaļām tāpēc ne tikai ir viegli „noslēpt „ aizliegto komponenti, bet arī nav grūti to izgatavot. Dēļ aromatizatoriem bulciņās, saldējumā un saldumos daudzi patērētāji, jo īpaši bērni, lielā mērā zaudē savu garšas orgānu dabīgās spējas. Kā papildus ievērojamas garšas sajūtu pastiprināšanas problēma ar aromatizatoru palīdzību ir pārēšanās un liekā svara parādīšanās.

Cik (ne)veselīgas ir pārtikas piedevas?

Pirms atļaut pielietot pārtikas piedevu ir jāveic plaši pētījumi, tomēr pat tas negarantē, ka konkrētā piedeva neatstāj negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību. Vairumam piedevu eksperimentu uz dzīvniekiem rezultātā ir noskaidrots cik daudz attiecīgās vielas cilvēks var ikdienā uzņemt, lietojot to visas dzīves laikā. Tas ir pazīstams kā „ADI rādītājs” (Accetable Daily Intake – Pieļaujamā dienas deva) un tiek izteikts miligramos uz ķermeņa kilogramu.

Šie rādītāji par katru piedevu tiek noteikti divos etapos:
1.Dzīvnieku barošanas eksperimentos: tiek noteikta deva , kura, lietojot to ikdienā visas dzīves laikā, neatstāj nekādu negatīvu iespaidu uz dzīvnieku
2. Riska faktoru vērā ņemšana: Eksperimentu rezultāti ar dzīvniekiem netiek 1:1 pārnesti uz cilvēkiem.  Šādu eksperimentu rezultātā iegūtais ADI tiek samazināts 100kārtīgi un cilvēkiem tas tiek noteikts 1% apmērā no tā rādītāja, kurš tika konstatēts dzīvniekiem

Teorētiski šī metode var šķist droša. Tomēr pilnībā risku cilvēka veselībai tādā veidā izslēgt nevar, jo:
– Notestēt visus iespējamos mijiedarbību variantus ar citām vielām un faktoriem (piemēram, piesārņotu apkārtējo vidi, smēķēšanu, alkoholu, medikamentiem utt.) nav iespējams.
– Katra cilvēka individuālās īpašības var būt dažādas attiecīgi tā rezultātā piedevas var izraisīt alerģiskas reakcijas vai citas slimības. Šādas sekas bieži vien iestājas pēc palielinātas devas uzņemšanas vai ekstremālu fizisku vai psiholoģisku slodžu gadījumos.
– Pārmēru aizraujoties ar kādu no produktiem var sasniegt vai pat pārsniegt konkrētas piedevas pieļaujamo ADI rādītāju (piemēram, praksē daudzi pārlieku lieto saldinātos dzērienus, tādus kā Coca(Pepsi)-Cola, limonādes utt.)
– Novērtējot piedevas dažādi speciālisti reizēm nonāk pie dažādiem rezultātiem. Tā, piemēram, tāds konservants kā propinoskābe (E280) līdz 1988.gadam Vācijā bija aizliegts. Bet kopš 1996.gada to ir atļauts izmantot maizē, tortēs un keksos. Pie tam daudzi speciālisti nevar tikt uzskatīti par neatkarīgiem, jo viņu pētījumus apmaksā pārtikas industrija. Ir piedevas, kas ir aizliegtas ASV, bet ir atļautas ES vai arī ir atļautas Krievijā, bet ir aizliegtas ES utt.

Tātad, secinājums ir viens – neviens nevar dot 100% garantijas par pārtikas piedevu nekaitīgumu, attiecīgi veselību saglabāt griboša cilvēka devīzei ir jābūt: Jo mazāk piedevu, jo labāk!

Kaitīgāko pārtikas piedevu un to kodu uzskaitījums.

Viskaitīgākās e-vielas ir sekojošas. Lietot un vēl jo vairāk pirkt produktus, kas satur šīs vielas, nedrīkst.

E102(Tartrazīns).Dzeltenā krāsviela, tiek iegūta no akmeņogļu darvas atkritumiem, tā ir pati lētākā sintētiskā krāsviela. Tiek izmantota, lai piešķirtu produktam dzeltenīgu krāsu. Pielietojums: konditorejas izstrādājumi ,atspirdzinošie dzērieni, augļu sulas, marinēti dārzeņi, marcipāns, sausās zupas, siera cepumi, saldā kukurūza, saldējums, jogurti, sinepes, konfektes. Tiek pielietots arī: kosmētika, vilnas un zīda krāsa.
Iespējamā iedarbība: astma (hroniska slimība, kurai raksturīgas dažādas smaguma pakāpes atkārtotas elpas trūkuma un sēkšanas epizodes), dermatīts (ādas iekaisums), nātrene (slimība, kam raksturīgi nātres dzēlumiem līdzīgi ādas (retāk gļotādas) izsitumi un nieze) , depresija, bezmiegs, redzes pasliktināšanās
E104(Hinolīna dzeltenais). Pielietojums: dzērieni, tehnoloģiski apstrādāti produkti. Tiek pielietots arī: kosmētiskās krāsas, lūpu krāsa, ziepes, zobu pasta, matu kopšanas līdzekļi, odekolons. Vairākās valstīs (ASV, Japāna) aizliegts kā kancerogēns (vēzi izraisošs).
Iespējamā iedarbība: hiperaktivitāte (uzvedības traucējums, ja bērnu raksturo pārmērīga aktivitāte, impulsivitāte, uzbudināmība, kā arī uzmanības nenoturība un vāja kustību koordinācija), astma, nātrene, anafilakse (slimīgi pastiprināta organisma jutība pret svešas vielas atkārtotu ievadi organismā), jāizvairās pret aspirīnu jūtīgiem cilvēkiem
E110(Saulrieta dzeltenais FCF. Oranži-dzeltenais). Pielietojums:  augļu sulas, sausās zupas, konservētas zivis, konditorejas izstrādājumi, dzērienu pulveris, marcipāns, graudu produkti, želejas (apelsīnu un aprikozu), citronu biezpiens, siera mērces, cepumi, garšvielas, saldējums, marmelādes. E110 bieži tiek izmantota kopā ar E123, lai iegūtu brūnu krāsu (šokolādes un karameļu krāsu). Tiek pielietots arī: kosmētika, matu skalošanas līdzekļi.
Iespējamā iedarbība: Vemšana, siena drudzis, astma, nātrene, alerģijas (īpaši pret aspirīnu jūtīgiem cilvēkiem), hiperaktivitāte. Kancerogēns. Eksperimentos ar dzīvniekiem paaugstinātas devas izraisīja plaušu slimības.
E120(Karmīnskābe, košenils). Pielietojums: Pīrāgu pildījums, gaļas izstrādājumi, jogurts, cepti produkti, daži alkoholiskie dzērieni, sarkano ābolu biezenis. Tiek pielietots arī: kosmētika, šampūns, skropstu tuša, sarkanas krāsas acu dekoratīvā kosmētika.
Iespējamā iedarbība: anafilakse, astma, nātrene.
E123(Amarants). Sintētiskas izcelsmes ķīmiska viela , ko iegūst no akmeņogļu darvas un kas dod zilgani sarkanu, sarkanīgi brūnu un sarkanīgi violetu krāsu.
Pielietojums:  atspirdzinošie dzērieni, upeņu produkti, sausais kūku maisījums, želejas kristāli, graudu produkti.  Tiek pielietots arī: vaigu sārtumam un citos kosmētikas izstrādājumos, lūpu krāsās. ASV pētījumi uz žurkām parādīja, ka šīs vielas lietošana palielina vēža rašanās varbūtību pēc kā ASV šī piedeva tika aizliegta. Aizliegts vēl Krievijā, Norvēģijā, Austrijā, Somijā.
Iespējamā iedarbība: astma, nātrene, hiperaktivitāte. Kancerogēns. Var ietekmēt aknas, nieres. Lietojot grūtniecības laikā var izsaukt augļa iedzimtas anomālijas.
E124(Košenila sarkanais, kumačs 4R). Pielietojums: tomātu zupa, biskvītkūkas sausais maisījums, deserta garnējums, želejas kristāli.
Iespējamā iedarbība: kancerogēns,  hiperaktivitāte, astma, siena drudzis (alerģiska slimība, kas saistīta ar iesnām, lēkmjveida šķavām, asarošanu, konjunktivītu, bronhiālās astmas lēkmēm).
E127(Eritrozīns). Zilirozā vai sarkana krāsviela, kas tiek ražota no naftas pārstrādes atkritumiem. Pielietojums:  cukuroti ķirši, konservēti sarkanie ķirši, cepumi, desu apvalki, konservēti augļu kokteiļi, pusfabrikāti, keksi, biskvīti, sausās brokastis, želejas, dzērieni.  Tiek pielietots arī: vaigu sārtumam, zobu pasta, medikamenti. Eksperimentos ar dzīvniekiem tika konstatētas vēžveidīgas vairogdziedzera izmaiņas. Aizliegts Krievijā.
Iespējamā iedarbība: Kancerogēns. Hiperaktivitāte, astma, nātrene, var iespaidot aknas, vairogdziedzeri, kuņģi, vairošanās funkcijas, sirds darbību.
E128(Sarkanais 2G). Pielietojums: desas, hamburgeru gaļa, vārīti gaļas produkti.
Iespējamā iedarbība: Kancerogēns. Kuņģis, astma, hiperaktivitāte, nātrene, angioedēma (milzu nātrene, atšķirībā no parastās nātrenes, lokalizējas dziļākos ādas slāņos, tāpēc izpaužas kā izteikts audu pietūkums).
E129(Alūra sarkanais AC). Sarkana un oranža krāsviela. Pielietojums: želejas kristāli, sausais kūku maisījums, šokolādes cepumi, graudu produkti. Tiek pielietots arī: lūpu krāsa, kosmētika, ārstniecības līdzekļi.
Iespējamā iedarbība: Kancerogēns. Alerģijas, astma, hiperaktivitāte, nātrene.
E132(Indigotīns). Pielietojums: cepumi, saldējums, konditorejas izstrādājumi, pudelēs pildīti atspirdzinošie dzērieni, saldumi, maizes izstrādājumi. Tiek pielietots arī: tabletes un kapsulas, matu skalošanas līdzekļi.
Iespējamā iedarbība: hiperaktivitāte, astma
E133(Briljantzilais FCF). Pielietojums: konservēti zaļie zirnīši, deserti, piena produkti, graudaugu produkti, želantīns, atspirdzinošie dzērieni. Tiek pielietots arī: dezodorants, matu krāsa, zobu pasta, kosmētika.
Iespējamā iedarbība: Kancerogēns. Hiperaktivitāte, astma, jāizvairās pret aspirīnu jūtīgiem cilvēkiem.
E142(Zaļais S). Izgatavo no akmeņogļu darvas. Pielietojums:  siera kūkas sausais maisījums, konservēti zirņi, piparmētru mērce, saldējums, konfektes, konservēti zirņi.  Eksperimentos ar dzīvniekiem tika novērots spontānais aborts.
Iespējamā iedarbība: astma, izsitumi uz ādas, bezmiegs, hiperaktivitāte, Alcheimera slimība (centrālās nervu sistēmas (CNS) deģeneratīva slimība, kuras raksturīgās iezīmes ir prāta spēju pasliktināšanās, atmiņas traucējumi un izmaiņas uzvedībā ), spontānais aborts.
E150a(Karamele). Pielietojums: kolas dzērieni, džemi, saldumi, šokolāde, tumšā maize, dzērieni.
Iespējamā iedarbība: gremošanas orgānu problēmas, ietekmē vairošanās funkcijas
E150c(Amonija karamele). Pielietojums: cepumi, džemi, sojas mērce, šokolāde, tumšā maize, austeru mērce, marinēti dārzeņi.
Iespējamā iedarbība: hiperaktivitāte, var ietekmēt aknas,kuņģi. Testos uz dzīvniekiem izraisīja asins saindēšanos žurkām.
E151(Briljanta melnais BN, melnais PN). Pielietojums: dzeramais jogurts, upeņu kūkas sausais maisījums, brūnā mērce.
Iespējamā iedarbība: kancerogēns. Astma, ietekmē nieres, kuņģi, hiperaktivitāte
E154(Brūnais FK). Pielietojums: kūpinātas un sālītas zivis, žāvētas siļķes, kartupeļu čipsi, vārīts šķiņķis.
Iespējamā iedarbība: astma, alerģijas, var ietekmēt nieres, aknas, sirdi. Vajadzētu izvairīties cilvēkiem jūtīgiem pret aspirīnu.
E155(Brūnais HT). Pielietojums: šokolādes cepumi, šokolādes kūkas sausais maisījums. Aizliegts Krievijā.
Iespējamā iedarbība: astma, alerģijas, nātrene, var ietekmēt nieres. Jāizvairās cilvēkiem jūtīgiem pret aspirīnu.
E160b(Annato, biksīns, norbiksīns). Pielietojums:  cepti produkti, brokastu pārslas, piena produkti, margarīns, samazināta tauku satura pastas. Tiek pielietots arī: ziepes, auduma krāsviela.
Iespējamā iedarbība: dunoņu galvā. Pazemināts asinsspiediens. Prurīts (nieze). Bērniem var izraisīt aizkaitināmību.
E210(Benzoskābe). Pielietojums:  saldējums, margarīns, vārīti atspirdzinošie dzērieni, sidrs, uzkodu mērce, augļu sula, košļājamā gumija. Tiek pielietots arī: ādas tīrīšanas līdzeklis, kosmētika, matu skalošanas līdzeklis, medikamenti, smaržas.
Iespējamā iedarbība: ādas kairinājums, uzvedības problēmas, alerģijas. Astma, nātrene, var ietekmēt plaušas.
E211(Nātrija benzoāts). Var atrast kečupā, kaviārā, siera kūkā, pīrāgos, margarīnā, marinētos gurķīšos, ananāsu sulā, garnelēs, sojas mērcē, saldumos un galda olīvēs. Arī piena un gaļas produktos, konfektēs un dzērienos. Tiek pielietots arī: mutes dobuma ārstniecības līdzekļos, zobu pasta. Savienojumā ar askorbīnskābi (E 300, vitamīns C) var veidot kancerogēnu bezolu. Profesors Pēteris Paipers (Peter Piper) no Šefīldas universitātes uzstāj, Nātrija benzoāts var bojāt ļoti svarīgas šūnu  mitohondrija DNA daļas. Mitohondrijs sintezē adenozīntrifosforskābi {ATF) (oksidatīvās fosforilēšanās procesā). ATF apgādā ar enerģiju citus šūnas organoīdus un šūnu kopumā, tādēļ mitohondrijus bieži dēvē par šūnas spēkstacijām. Ir daudzas slimības, kuras saista ar bojātu DNA, tai skaitā Pārkinsona slimība un novecošanas process.
Iespējamā iedarbība: Mutes un ādas kairinājums, hiperaktivitāte, anafilakse, kontakta dermatīts, astma, nātrene.
E212(Kālija benzoāts). Var atrasties cukurotos ķiršos, džemos un pastās, čili pastā.Lieto arī kosmētikā.
Iespējamā iedarbība: Kuņģa kairinājums, alerģijas, astma, nātrene, ekzēma (alerģisks neinfekciozs ādas iekaisums).
E213(Kalcija benzoāts). Var būt košļājamā gumijā, augļu sulās, margarīnā un saldējumā, kā arī vārītos atspirdzinošos dzērienos.
Iespējamā iedarbība: Anafilakse, hiperaktivitāte, ekzēma, uzvedības problēmas, astma, nātrene.
E214(Etil-p-hidroksibenzoāts). Var būt saldējumā, sidrā, margarīnā, košļājamā gumijā, augļu sulās un vārītos atspirdzinošos dzērienos. Lieto arī kosmētikā.
Iespējamā iedarbība: alerģijas, ādas apsārtums, nieze, uztūkums, anafilakse, astma, nātrene.
E215(Nātrija etil-p-hidroksibenzoāts).
Iespējamā iedarbība: mutes nejūtīgums, alerģisks kontakta dermatīts, kuņģa kairinājums, astma.
E216(Propil-p-hidroksibenzoāts). Pielietojums: saldumi, cepti izstrādājumi, želejas konservi, dzērieni. Tiek pielietots arī: kosmētika, tonālais krēms, šampūns.
Iespējamā iedarbība: ādas kairinājums, uzpampums, alerģijas, astma, anafilakse.
E217(Nātrija propil-p-hidroksibenzoāts). Iespējamā iedarbība: Kuņģa kairinājums, alerģisks kontakta dermatīts, nātrene, astma, mutes nejūtīgums.
E218(Metil-p-hidroksibenzoāts), E219 (Nātrija metil-p-hidroksibenzoāts). Var būt konservos, želejās, ceptos izstrādājumos, augļu sulās un slātu mērcēs. Tiek pielietots arī: ādas  un matu kopšanas līdzekļi, kosmētika.
Iespējamā iedarbība: Alerģijas, ādas apsārtums, nieze, uztūkums, anafilakse, astma, nātrene.
E220(Sēra dioksīds). Var atrasties alū, sidrā, vīnos, žāvētos augļos, etiķī, želatīnā un augļu sulā.
Iespējamais pielietojums: Iespējamā iedarbība: astma un bronhu spazmas, bronhu sažņaugšanās, pazemināts asinsspiediens, anafilakse, bronhīts (bronhu gļotādas iekaisums, kam raksturīgs gļotādas pietūkums un pastiprināta gļotu izdalīšanās), pārtikā noārda A un B vitamīnu
E221(Nātrija sulfīts). Var būt saldētos ābolos, maraschino ķiršos, žāvētos un grieztos augļos, augļu pīrāga sausajos maisījumos.
Iespējamā iedarbība: Astma, kuņģa kairinājums, izsitumi uz ādas, nelabums, caureja, pārtikā iznīcina B vitamīnu.
E222(Nātrija hidrogēnsulfīts). Var atrasties augļu sulās, tomātu pastā, žāvētos augļos, džemos un želejās. Tiek pielietots arī: mutes skalošanas līdzeklis, kārpu noņēmējs un matu krāsa.
Iespējamā iedarbība: astma, nātrene, ādas kairinājums, mutagēns (izraisa mutāciju)
E223(Nātrija metabisulfīts). Var atrasties žāvētos augļos, tomātu pastā, maizes un miltu izstrādājumos, maraschino ķiršos un želejās. Tiek pielietots arī: vannas putas un matu kopšanas līdzekļi, padušu dezodorants.
Iespējamā iedarbība: astma (dzīvībai bīstamas lēkmes), siena drudzis, nātrene, atopisks dermatīts (hroniski recidivējoša ādas iekaisuma saslimšana).
E224(Kālija metabisulfīts). Var būt sierā un to saturošos produktos, kā arī mājas vīna gatavošanas komplektos.
Iespējamā iedarbība: anafilakse, astma, nātrene, uzvedības problēmas, kuņģa kairinājums.
E226(Kalcija sulfīts), E227(Kalcija hidrogensulfīts). Konservēti dārzeņi un augļi.
Iespējamā iedarbība: astma, ādas un kuņģa kairinājums, var ietekmēt nieru, zarnu trakta, plaušu un aknu darbību.
E228(Kālija hidrogēnsulfīts). Var atrasties žāvētos augļos un maz-kaloriju džemā.
Iespējamā iedarbība: astma, ādas kairinājums, anafilakse, kuņģa kairinājums, hiperaktivitāte
E230(Difenils, bifenils). Pielietojums: Var atrasties marmelādē, citrusaugļu mizā. Lieto dažu augļu dezinficēšanai (atliekas var būt mizā), pārtikā, kas ietīta papīrā, kurš impregnēts ar difenilu. Aizliegts Krievijā.
Iespējamā iedarbība:  var izraisīt tādas acu un deguna kairinājumu, vemšana, depresija, toksiska iedarbība uz nierēm, elpošanas orgāniem, asinsrites orgāniem ,nervu sistēmu un sirdi.
E231(Ortofenilfenols). Lieto pārtikas piedevu ražošanā. Aizliegts Krievijā.
Iespējamā iedarbība: Kancerogēns. Krampji, nelabums, iedarbojas uz CNS un aknām.
E232(Nātrija o-fenilfenols). Lieto cīņai ar nezālēm, kaitēkļiem un augu slimībām. Tiek apsmidzināta augļu miza. Var atrasties produktos, kas satur augļu mizu, marmelādē. Aizliegts Krievijā.
Iespējamā iedarbība: Kairina acis un ādu, vemšana, krampji.
E235(Natamicīns). Konservants-antibiotika, ko iegūst no mikroorganismiem. Atļauts lietošanai tikai siera mizas un vārītos, apstrādātos gaļas izstrādājumos (desās). Nedrīkst būt produktā dziļāk par 5 milimetriem (bet kā to var pārbaudīt?). Attiecīgi desu un sieru mizas ir jānoņem un pēc tam ir jānomazgā rokas. Ja ražotājs uzskata, ka siera vai desas mizu nav iespējams apēst, viņš var neuzrādīt šo komponenti. Tāpat tiek lietots kā ārējas iedarbības ārstniecības līdzeklis pret sēnīšu infekciju ārstēšanu (acu plakstiņu sēnīšu infekciju ārstēšanā).
Iespējamā iedarbība: Nelabums, vemšana, caureja, anoreksija (apetītes zudums), ādas kairinājums
E239(Heksametilēntetramīns). Var būt provolones sierā. Tiek pielietots arī: kosmētika, lubrikantu eļļa.
Iespējamā iedarbība: Aizdomas, ka ir kancerogēns. Dermatīts, kuņģa un zarnu trakta traucējumi, nieru bojājumi.
E249(Kālija nitrīts), E250(Nātrija nitrīts), E251(Kālija nitrāts), E252(Nātrija nitrāts). Visbiežāk izmantotie konservanti. Tiek izmantoti kā līdzeklis pret botulisma baktērijām šķiņķos, karbonādēs, bekonos un citos gaļas produktos, kā arī zivju izstrādājumos, pusfabrikātos, konservos, picās un desās. Cilvēka asinīs izraisa skābekļa piegādes traucējumus. Īpaši bīstami zīdaiņiem. Pie temperatūras virs 130°С reakcijā ar olbaltumvielām var radīt kancorigēnas vielas. Neskatoties uz to šīs vielas ir atļauts izmantot „bioproduktos”. Produktus ar šīm piedevām nedrīkst cept, grilēt vai sautēt krāsnī (jo tā rezultātā var izveidoties kancerogēnās vielas). Daži produkti ar šīm piedevām ir paredzēti lietošanai tikai pēc pagatavošanas pie augstām temperatūrām.
Iespējamā iedarbība: Astma, nieru iekaisums, reibonis, galvassāpes, vemšana, nelabuma sajūta, var ietekmēt vairogdziedzeri, uzvedības problēmas, nieru iekaisums, reibonis.
E280(Propionskābe). Var tikt lietots saldējumā, kausētos sieros, saldumos, ceptos izstrādājumos, maizes rūpniecībā.
Iespējamā iedarbība: migrēna, ādas kairinājums, galvassāpes.
E281(Nātrija propionāts). Tiek lietots kūku glazūrām, ceptos  un konditorejas izstrādājumos. Tiek pielietots arī: kosmētika, ādas sēnīšu infekciju apstrādei medicīnā.
Iespējamā iedarbība: ādas kairinājums, mācīšanās grūtības, astma, kuņģa kairinājums, galvassāpes
E284(Borskābe). Tiek  izmantota sēnīšu slimību noteikšanai citrusaugļos. Var būt kaviāros.
Tiek pielietots arī: pūderis bērniem, ziepes, krēms ādai ap acīm, mutes skalošanas līdzeklis, kosmētika.
Iespējamā iedarbība: toksiska (indējoša) iedarbība uz nierēm, asinsrites orgāniem, dzimumorgāniem, aknām un centrālo nervu sistēmu.
E285(Nātrija tetraborāts,; boraks). Var atrasties no ASV importētos gaļas produktos. Tiek pielietots arī: tonālais krēms, skūšanās krēms. Aizliegts lielākajā daļā valstu.
Iespējamā iedarbība: patstāvīga saskare var izraisīt nieru mazspēju, krampjus. Toksisks.
E320(Butilēts hidroksianizols). Naftas derivāts. Var tikt lietots košļājamā gumijā(piemēram Orbit), pārtikas taukos un eļļās, ātri pagatavojamās kartupeļu biezputrās, saldējumā, margarīnā un gaļas izstrādājumos. Pielieto arī kosmētikā.
Iespējamā iedarbība: Kancerogēns. Galvassāpes, nogurums, miegainība, astma, hormonu līdzsvara sagraušana. Var ietekmēt nieres, aknas, dzimumorgānus.
E321(Butilēts hidroksitoluols). Var tikt lietots pārtikas taukos un eļļās, zivju produktos, alus un iesala dzērienos, polietilēna plēve pārtikas produktu iesaiņošanai, košļājamā gumija, sausās brokastu pārslas. Tiek pielietots arī: eļļa un losjons bērniem, skūšanās krēms, acu kontūrzīmulis, lūpu krāsa, reaktīvo lidmašīnu degviela.
Iespējamā iedarbība: hroniska nātrene, dermatīts, nogurums, astma, agresīva uzvešanās, bronhu spazmas.
E385(Kalcija dinātrija etilēndiamīntetraacetāts). Atļauts lietošanai konservētiem produktiem stikla burkās, margarīnos ar zemu tauku līmeni un žāvētās garnelēs.  Var tikt lietots šķīstošās tējās, margarīnā, dažādās mērcēs, atspirdzinošos dzērienos un alū, gaišajā alū un sviestmaižu pastā. Lieto arī medicīnā saindēšanās gadījumos ar smagajiem metāliem. Dažās valstīs aizliegts.
Iespējamā iedarbība: vielmaiņas traucējumi, asinis urīnā, zarnu darbības traucējumi, nieru bojājumi, hromosomu bojājumi, muskuļu krampji.
E407(Karagināns). Var tikt lietots saldējumā, konditorejas izstrādājumos, cepumos, šokolādes produktos, smalkmaizītēs un deserta maisījumos. Tiek pielietots arī: zobu pasta, klepus zāles, kosmēttika.
Iespējamā iedarbība: var ietekmēt gremošanas orgānus, kuņģi, čūlains stomatīts.
E420(Sorbīts; sorbīta sīrups). Var būt sūkājamās konfektēs uz kociņa, šokolādē, košļājamā gumijā, konditorejas izstrādājumi, žāvēti augļi. Tiek pielietots arī: šampūns, mutes skalojamais līdzeklis, matu aerosols, kosmētika, zobu pasta, antifrīzs. Iekļauts NIH (National Institutes of Health) bīstamo vielu sarakstā.
Iespējamā iedarbība: Kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumi, vēdera uzpūšanās, katarakta, caureja, zarnu krampji.
E421(Mannīts). Var būt pārtikā ar modificētiem ogļhidrātiem un samazinātu kaloriju daudzumu, saldumi, džemi, želejas un košļājamā gumija. Tiek pielietots arī: matu kopšanas līdzekļi, krēms rokām.
Iespējamā iedarbība: vemšana, caureja, nātrene, nieru disfunkcija, anafilakse. Īpaši nav ieteicams diabētiķiem.
E425(Konjacs). Želejveida viela, ko iegūst no kāda Āzijas auga saknes. Pielieto Āzijas tautu nacionālajos ēdienos un „stikla” makaronos. Var būt sūkājamās konfektēs, džemā, majonēzē, zupā, gaļas mērcēs. Organisms šo vielu nespēj pārstrādāt.
Iespējamā iedarbība: Caureja, vēdergraizes, uzturvielu sagremošanas traucējums.
E433(Polioksietilēna sorbitāna monooleāts; polisorbāts 80), E435(Polioksietilēna sorbitāna monostearāts; polisorbāts 60). Var būt saldētā ogu krēmā, majonēzē, šerbertā, marinētos dārzeņos, saldējumā, kūku sausajos maisījumos, kūkās, glazūrās, dzērienu sausajos maisījumos un konditorejas izstrādājumos. Lieto arī vitamīnu un minerālvielu piedevās. Līdzīgs indīgai vielai – 1,4-dioksānam, ko pazīst, kā vēža izraisītāju dzīvniekiem.
E434(Polioksietilēna sorbitāna monopalmiāts; polisorbāts 40), E436(Polioksietilēna sorbitāna tristearāts; polisorbāts 65). Var būt putukrējumā, konditorejas izstrādājumos, zupās, dzērienos, saldētā olu krēmā, saldējumā, sausos kūku maisījumos, glazūrā un pildījumos. Piedevu lietošanas rezultātā produkts var saturēt kaitīgu ķīmisku vielu atliekas.
E469(Fermentatīvi hidrolizēta karboksimetilceluloze). Var būt treknos gaļas izstrādājumos, saldējumā un zupās.
Iespējamā iedarbība: Izraisa vēzi dzīvniekiem, caureja, zarnu trakta darbības traucējumi.
E512(Alvas hlorīds). Atļauts tikai baltas krāsas augļu konservēšanai. Var būt konservētās augļu sulās, konservētos sparģeļos un konservētos atspirdzinošos dzērienos. Papildus lieto krāsu ražošanā. Lielu koncentrāciju gadījumā dod metālisku piegaršu. Aizliegts Krievijā.
Iespējamā iedarbība: var kairināt gļotādu, ādu, izraisīt sliktu dūšu un vemšanu.
E553b(Talks). Var būt košļājamās gumijas bāzē, šokolādē, slīpētajos rīsos, konditorejas izstrādājumos un garšvielās. Tiek pielietots arī: pūderis pēc vannas, pūderis bērniem, barība dzīvniekiem, vitamīnu piedevas, acu dekoratīvā kosmētika.
Iespējamā iedarbība: kuņģa un olvadu vēzis, vemšana, audzēji, elpošanas problēmas.
E579(Dzelzs (ll) glukonāts). Pielietojums: piena maisījums zīdaiņiem, konservētas olīvas, diētiskie produkti. Var būt ģenētiski modificēts.
Iespējamā iedarbība: vemšana, var ietekmēt kuņģi un zarnu traktu.
E621(Mononātrija glutamāts), E622(Monokālija glutamāts), E623(Kalcija diglutamāts), E624(Monoamonija glutamāts). Var atrasties ātri pagatavojamās zupās, sausajās zupās, aromatizētās nūdelēs, iesala ekstraktā, rauga ekstraktā, sojas gaļā, sojas mērcē, želatīnā, aromatizētājos (vista, liellopu gaļa, dūmi, cūkgaļa) un sāls aizvietotāji.
Tiek pielietots arī: ziepes, kosmētika, šampūns, lielākā daļa dzīvo vīrusu vakcīnas. Var būt ģenētiski modificēts.
Iespējamā iedarbība: aizkaitināmība, bezmiegs, depresija, migrēna, astma, redzes pasliktināšanās, vēdergraizes, bronhu spazmas.
E634(Kalcija 5′ ribonukleotīts). Pielietojums: aromatizētas uzkodas, pīrāgi.
Iespējamā iedarbība: hiperaktivitāte, lūpu, kakla, mēles pampums, astma.
E635(Dinātrija 5′ ribonukleotīdi). Var būt aromatizētos kraukšķos, rūpnieciski pagatavotos pīrāgos un ātri pagatavojamās nūdelēs. Aizliegts izmantot zīdaiņu pārtikā.
Iespējamā iedarbība: garastāvokļa maiņas, astma, nieru problēmas, hiperaktivitāte.
E912(Montānskābes esteri). Līdzeklis citrusaugu un citu eksotisko augļu, piemēram, mango un avokado, virsmas apstrādei. Eksperimentos ar dzīvniekiem tika novērota negatīva iedarbība. Tāpēc augļi ir rūpīgi jāmazgā, bet to mizu nekādā gadījumā nedrīkst ēst.
E914(Oksidēti polietilēna sveķi). Iegūst no naftas produktiem. Izmanto augļu un dārzeņu virsmas apstrāde.
Iespējamā iedarbība: Kancerogēns. Izraisa nieru un aknu bojājums.
E950(Acesulfāms K). Košļenes, maz-kaloriju produkti.
Iespējamā iedarbība: Dzīvniekiem izraisījis vēzi.
E951(Aspartāms), E962(Aspartāma – acesulfāma sāls). Mākslīgi saldinātāji, diētiskie dzērieni, košļenes. Pielieto daudzos diētiskos produktos, arī Latvijā ražotajās «dabiskajās» sulās, jogurtā utt. Var būt pievienots jebkuram produktam bez cukura. Var būt izgatavots ar ģenētiski modificēta enzīma palīdzību. Piena produktus, ievārījumu, pārslas, augļu sulu, eļļu, saldinātājus, bezalkoholiskos dzērienus, vīnu, alu utt. bieži ražo ar ģenētiski modificētu enzīmu palīdzību. ASV Pārtikas un zāļu admistrācija jau 1995.gada augustā ziņoja par 92 ar aspartāma lietošanu pārtikā saistītām saslimšanām, tostarp nāvi. Pilotiem aizliegts lietot ēdienus un dzērienus, kas saldināti ar aspartāmu, jo tas izraisījis epilepsijai līdzīgu bezsamaņu un smaržas halucinācijas. Aspartāms, kas iebērts par 30C karstākos dzērienos, izdala toksisko metanolu (metilspirtu), kas ir arī daudzu metilspirta jeb krutkas dzērāju nāves cēlonis.
Iespējamā iedarbība: depresija, astma, aklums, agresivitāte, bezmiegs, atmiņas zudumi, lēkmes.
E952(Ciklāmskābe un tās nātrija un kalcija sāļi). Konservēti augļi, maz-kaloriju produkti.
Iespējamā iedarbība: migrēna (periodiskas hroniskas galvassāpes), ādas slimība, nātrene, sirds, asinsrite.
E954(Saharīns un tā nātrija, kālija un kalcija sāļi). Diētiskie dzērieni. Daudzās valstīs aizliegts. Kancerogēns.
E999(Kvilaija ekstrakts). Putu veidotājs, ko iegūst no kvilaijas (rets koks) mizas. Stabilizē ilgstošu putu veidošanos. Tomēr satur hepatoksīnus, kas ir kaitīgi asinsritei un aknām. Vācijā ilgu laiku bija aizliegts, bet tagad atļauts tikai bezalkoholisko dzērienu aromatizēšanai.
E1201(Polivinilpirolidons), E1202(Polivinilpolipirolidons). Var tikt izmantots alus, etiķa un vīna ražošanai. Tiek pielietots arī: matu aerosols un laka, šampūns, pret-iedeguma līdzeklis.
Iespējamā iedarbība: Kancerogēns. Audzēji, plaušu un nieru bojājumi, gāzes, alerģisks kontakta dermatīts lietojot pret-iedeguma līdzekli.
E1520(Propān-1,2-diols; propilēnglikols). Viskozs, bezkrāsains šķidrums ar vārgu, bet specifisku smaku un saldu garšu. Pielietojums: šokolāde, konditorejas izstrādājumi.
Iespējamā iedarbība: toksisks elpošanas orgāniem, nervu sistēmai, imūnsistēmai. Dermatīts (ādas iekaisums). Depresija.

Lūk, visvairāk izmantoto kaitīgo E vielu saraksts: E150c, E150d, E161g, E173, E174, Е175, Е180, E210-E219, E220-E228, E249-E252, E280-E283, E315, E320, E321, E330, E331, E450-452, E491-E495, E541, E574,E620-E625, E951, E952, Е953, Е954, E965-E967, E1201, E1202. No tām visplašāk lietotās ir šīs piedevas:
E249, E250, E251, E252.

Vairāk par konkrētām „E” vielām var uzzināt te: http://www.evielas.lv

Kas vēl būtu jāpasaka?

Vēl jāpiebilst, ka likumdošana pret ražotājiem ir iecietīga un atļauj sekojošo.
– Produkta sastāvā drīkst nenorādīt piedevas, ja tās nerada “tehnoloģisku” ietekmi uz galaproduktu. Piemēram, ja jēls kartupelis pēc nomizošanas no ārpuses tiek apstrādāts ar pretbojāšanās līdzekli, tad kartupeļu biezeņa ražotājam nav obligāti jānorāda šis līdzeklis.
– Sēra dioksīds un viņu saturošas vielas tiek uzrādītas uz iepakojuma tikai, ja to daudzums pārsniedz 10mg.
– Vairākiem produktiem drīkst vispār nenorādīt to sastāvu. Šie produkti ir: alkoholiskie produkti ar stiprumu virs 1,2% (izņemot alu), atsevišķi iepakotas cukura figūriņas, mazizmēra pārtikas produkti ar kopējo platību mazāku kā 10cm2, kondensētais piens vai arī sausā piena izstrādājumi, kakao, šokolādes un konfektes.

Tas viss attiecas uz produktiem, kuri pārdodas iepakojumos. Produktiem, kuri tiek pārdoti neiepakotā veidā, uz atsevišķas lapiņas vai plakāta ir jānorāda krāsvielas, konservantus, antioksidantus, garšas piedevas, saldinātāji, vasks, fosfāti, un sērs. Kurš gan ir redzējis šādas lapiņas veikalos, tirgū un ēstuvēs?!

Un vēl. Arvien vairāk pārtikas piedevu sāk izgatavot mākslīgā ceļā, tai skaitā izmantojot gan gēnu inženierijas, gan nanotehnoloģijas, kuru abu izmantošanas sekas pārtikas industrijā ir neprognozējamas.

Daudzi var iebilst, ka šeit aprakstītais ir pārāk pārspīlēts, jo ir cilvēki, kas, lietojot mūsdienu pārtiku, dzīvo ilgi un ka vidējais dzīves ilgums nav nemaz tik zems. Uz šādu iebildumu ir jāaizrāda, ka cilvēki, kam pašreiz ir 50-80 gadu, bērnībā, kad tiek likts pamats cilvēka veselībai (veidojas veselības bāze, kas pavada cilvēku visu mūžu), lietoja dabīgus, nevis “mūsdienīgus” produktus.

Pie tam mūsdienu pārtikas un dzērienu graujošās sekas ir pietiekami uzskatāmi redzamas. Tā, piemēram, nesen Lietuvā tika publicēts pētījums, saskaņā ar kuru lielākā daļa Lietuvas pirmsskolas vecuma bērni ir slimi ar kādu slimību, respektīvi, lielākā daļa pirmsskolas vecuma bērnu Lietuvā ir slimi. Līdzīga situācija, ja ne vēl sliktāka, visdrīzāk ir arī Latvijā. Un ja tā, tad par kādu šo bērnu dzīves ilgumu un dzīves kvalitāti var runāt?!

Ko iespējams darīt lietas labā?

Pirmkārt katrs sev var palīdzēt vienkārši vienmēr izlasot uz iepakojuma norādīto produkta sastāvu un nelietojot tos produktus, kuri satur vai par kuriem ir aizdomas, ka tie satur kaitīgas vielas. Latvijā gan situācija ir īpaša, jo dēļ cilvēku augstā pērkamības līmeņa, ļoti izplatītas ir dažāda veida legālas krāpniecības, attiecīgi uz daudziem Latvijā vai speciāli Latvijai ražotiem produktiem var vienkārši nebūt norādīts to patiesais sastāvs.

Var lietot t.s.”biopārtiku”, ko par tādu var nosaukt tikai nosacīti, tai pat laikā tā nesatur garšas piedevas, mākslīgos aromatizatorus un konservantus (izņemot E220-228 vīnos un E249-253 gaļas izstrādājumos). Kopumā “bioproduktos” tiek izmantota tikai sestā daļa no visām 320 pārtikas piedevām, kas tomēr ir būtiski. Tai pat laikā daudzi produkti, kuriem nav marķējums “bio” un kuri nesatur nekādas piedevas. Protams “bioprodukti” ir dārgāki un arī starp tiem var būt tādi produkti, kuri maz atšķiras no “parastiem produktiem”, bet kuriem apzīmējumam “bio” ir tikai mārketinga nozīme.

Tas, ko var un ko vajadzētu izdarīt katram, pārstāt lietot tos produktus par kuriem pilnīgi noteikti ir zināms, ka tie ir kaitīgi, un tie būtu – Coca(Pepsi)-Cola un citi līdzīga veida saldināti, dzirkstoši dzērieni, ātrās ēdināšanas iestādījumu (McDonalds, Hesburger utt.) produkcija, čipsi, košļenes, enerģijas dzērieni, konfektes un citi saldumi, krāsaini saldējumi, alus, veikalos nopērkamās desas utt.

Par katru cenu vajadzētu izvairīties no lielveikalos radītas produkcijas pirkšanas, jo lielveikalu tehnoloģiskais process ir tā atstrādāts, ka neatkarīgi no tā cik ilgi kāds produkts tur atrodas galu beigās tiek pārstrādāts un pārdots pilnīgi viss. Tas ir, produktiem bojājoties, tie tiek pārstrādāti un izmantoti kur citur un tā vairākas reizes līdz pilnīgi visi atlikumi tiek pārdoti. Citiem vārdiem sakot, lielveikali bojātos produktus ārā nemet, bet to pārstrādā un pilnībā izlieto.

No alkahola un cigaretēm vajadzētu atteikties vispār, jo tie paši par sevi ievērojami bojā veselību, bet komplektā ar indējošu pārtiku, kaitējums veselībai ir daudzkārt lielāks. Ja vēl pie visa pieskaita mazkustīgu un stresa pārbagātu dzīvesveidu, tad kaitējums vēl vairākkārtīgi pastiprinās.

Uzturā vajadzētu lietot vairāk augļus, dārzeņus un tādus izstrādājumus, kas izskatās vai šķiet dabīgi. Viens no mazkaitīgas pārtikas ieguves risinājumiem, ir to iegādāties pa tiešo no zemniekiem. Tas prasa laiku, ir neērti, dārgāk un arī nav pilnīgas garantijas, ka attiecīgais zemnieks nav izmantojis kādas kaitīgas vielas vai metodes, tomēr kopumā tas ir labāk kā pārtikt tikai no veikalos un ēstuvēs iegādājamās produkcijas.

Visbeidzot pats drošākais puslīdz veselīgas pārtikas ieguves veids ir audzēt pārtiku pašiem (tiem kam ir sava zeme) un vasarā pašiem iet mežā pēc sēnēm un ogām. Un pat ja nav iespējams sevi pilnībā nodrošināt ar šāda veida pārtiku, tad tāpat ir jācenšas to iegūt un maksimāli palielināt šāda tipa lietojamās pārtikas īpatsvaru.

Nobeigumam

No senās Romas vēstures ir zināms, ka šī impērija, pateicoties labi organizētai un apbruņotai armijai, vairākus gadsimtus valdīja teju pār visu pasauli. Bet sabruka tā dēļ pusmežonīgu, vāji bruņotu barbaru regulāriem iebrukumiem. Paradoksāli, vai ne?

Lūk, viens maz kam zināms fakts, ko atklāja angļu arheologs, kurš visu dzīvi veltīja senās Romas arheoloģiskajiem pētījumiem. Šis arheologs konstatēja, ka romieši noteiktā savas attīstības stadijā , iemācījušies izkausēt svinu, sāka no tā izgatavot dažādus mājsaimniecības priekšmetus, tai skaitā traukus un galda piederumus. Plaši svina trauki tika izmantoti vīna uzglabāšanā, jo tas vīnam deva saldenu piegaršu un veicināja konservāciju. Tika arī realizēti pilsētas ūdensapgādes projekti, kurās ūdens tika piegādāts pa svina trubām. Šodien, zinot par svina uzkrāšanās organismā kaitīgo ietekmi uz nākamajām paaudzēm, grūti nepiekrist angļu zinātnieka izteiktai hipotēzei, ka tieši “tehnoloģiskais progress” varēja būt galvenais iemesls Romas iedzīvotāju kvalitātes kritumam un attiecīgi arī pašas Romas impērijas bojāejai. Un vai gan nav iespējams, ka līdzīgi arī mūsu pēcnācēji vēlāk brīnīsies kā gan varēja nepievērst pietiekamu uzmanību tehnoloģiskā progresa ēnu pusēm.

Vecāka gadagājuma cilvēka vēl atceras, ka kādreiz no saskābuša piena iznāca rūgušpiens, bet pārgriezti āboli kļuva vietām brūngani. Izskatās, ka plaši zināmajam teicienam, ka “cilvēks sev roka kapu ar nazi un dakšiņu” ir jāpievieno “paātrinātā tempā”. Ir jāsaprot, ka papildus citiem draudiem (alkaholisma, narkotiku, kara, tehnoloģisko katastrofu utt.) eksistē arī pārtikas drošības draudi un nevis vietējo ražotāju apdraudējuma ziņā, bet gan pārtikas kvalitātes un līdz ar to cilvēku veselības apdraudējuma ziņā. Ir pienācis pēdējais laiks, kad kādam jāpasaka STOP un šis ārprāts ir jāapstādina. Tas ir grūts, bet tomēr izpildāms uzdevums.

Avoti:
http://nstarikov.ru/blog/19787
http://www.heko.ch/toxin/index.html .
http://www.medicine.lv/raksti
http://www.metalinfo.ru/ru/magazine/2007/7-8/408
http://www.dabatev.lv/e-numuru-saraksts.html
http://www.evielas.lv
https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/13/904/

Publicēts iekš K07: Par veselīgu dzīvesveidu, T: Raksti | Komentēt

VIDEO: Patiesība par cigaretēm un kā atmest smēķēšanu (krieviski)

Filmā tiek pastāstīts kā “darbojas” cigaretes un kādā veidā tās nogalina cilvēkus, izraisot visdažādākās slimības, tai skaitā impotenci vīriešiem, insultu (kas bieži vien izraisa paralīzi), gangrēnu ar locekļu amputācijām un daudzas citas slimības. Par to visu stāsta veselīgā dzīvesveida propagandētājs Vladimirs Ždanovs. Filmas nosaukums: “Patiesība par cigaretēm un kā atmest smēķēšanu” (“Правда о табаке и как бросить курить”)

Publicēts iekš K01: Par alkohola un smēķēšanas nāvējošo ietekmi, T: Video | Komentēt

GRĀMATA: “Atjauno savu redzi”, Orlins Sorensens

atjaunosavuredzifb2Autors interesanti stāsta par savu ceļu uz mūža sapni – lidotāja karjeru, ko varējis īstenot, pateicoties dabiskas redzes atjaunošanas programmai. Sorensens piedāvā arī ļoti konkrētu vingrinājumu kompleksu, kuru izstrādājis, balstoties pats uz savu pieredzi.

“Redzes problēmas man sākās jau mazā vecumā. Skolotājas rakstītais teksts uz tāfeles kļuva miglains. Mani metieni basketbola grozā, lai gan biju trenējies tūkstošiem reižu, pēkšņi vairs nebija tik precīzi kā agrāk. Mans pirmais apmeklējums pie okulista apstiprināja to, ko jau apzinājos – man bija nepieciešamas brilles. Katru gadu savā ikgadējā vizītē pie okulista, man nācās dzirdēt nebūt ne patīkamus jaunumus – mana redze bija pasliktinājusies un man bija nepieciešama stiprāku briļļu recepte.

Pirmo reizi par redzes trenēšanu es uzzināju no kāda kapteiņa, ar kuru sarunājos kāda kruīza laikā. Viņš ieminējās, ka nesen esot izlasījis kādu rakstu par redzes vingrinājumiem, kas, kā pierādīts, uzlabojot redzes asumu. Es ļoti ieinteresējos par šo lietu un, pārbraucis mājās, sāku meklēt veidus, kā uzlabot savu redzi. Es izpētīju no A līdz Z visu par redzes trenēšanu. Lai kā man gribējās ticēt, ka tā darbojas, tomēr man bija nepieciešami pārliecinoši fakti. Ja tā tiešām darbojas, kāpēc tad neviens man agrāk to nebija ieteicis? Savos patiesības meklējumos es izlasīju daudzas grāmatas par šo tēmu, un tās visas vienoja simtiem stāstu par brīnumainu redzes atjaunošanos, kā arī pētījumi, kas liecināja, ka redzes trenēšana ir zinātniski pierādīta un profesionālajā acu aprūpē iekļauta prakse.

Vācot informāciju no desmitiem grāmatu, kas uzrakstītas pēdējo 80 gadu laikā, es izmēģināju dažādus redzes uzlabošanas vingrinājumus un programmas. Es koncentrējos uz vingrinājumiem, kas bija fiziski stimulējoši un ko atklāju kā iedarbīgus manu fokusēšanās spēju stiprināšanai. Es izstrādāju plānu un izveidoju palīgrīkus regulāriem redzes treniņiem. Es trenējos fanātiski, neizlaižot ne dienu. Valkāju brilles cik vien reti iespējams, lai atradinātu no tām savas acis no šiem redzes kruķiem, uz ko tās bija balstījušās gadiem ilgi. Daudzi no maniem draugiem un ģimenes locekļiem gan smīkņāja par manām ekscentriskajām nodarbēm, bet dziļi sirdī viņi visi atbalstīja manus drosmīgos centienus atgūt redzi. Viena mēneša laikā es biju uzlabojis savu dabisko redzi no 20/85, kā to tika novērtējis mans okulists, uz 20/25. Mans mērķis ir līdzdalīt savu panākumu stāstu un ikdienas vingrojumu plānu, ko esam izstrādājuši, lai arī jūs varētu samazināt vai pat likvidēt savus redzes traucējumus un noņemt koriģējošās lēcas, tādējādi novēršot tālāku redzes bojāšanos. Tā radās „Atjauno Redzi” treniņu programma.”

1. Kāpēc nekur nedzirdam par redzes trenēšanu? 2. Acs funkcijas 3.Kas izraisa redzes traucējumus? 4.Noklusētā patiesība par koriģējošajām lēcām 5. Kas ir redzes vingrinājumi un kā tie darbojas? 6. Redzes trenēšanas alternatīvas 7. 7 panākumu atslēgas 8.Ceļvedis redzes trenēšanām 9.Redzes uzlabošanas vingrinājumi 10.Vingrinājumu plāns

Grāmatu var lejupielādēt te: https://host-a.net/f/89625-atjaunoredzizip ; http://yadi.sk/d/3RHNQd7EPQH9b

Publicēts iekš K10: Par redzi. Kāpēc labāk nenēsāt brilles?, T: Grāmatas | Komentēt

VIDEO: Vladimira Ždanova lekcija Rīgā par redzes atgūšanu un briļļu kaitīgumu (krieviski)

11.11.2013 Rīgā notika slavenā krievu mācībspēka Vladimira Ždanova (Владимир Жданов) lekciju-nodarbību kurss par redzes atgūšanu, veicot acu vingrinājumus.

Ievadlekcijā V.Ždanovs dod īsu, viegli saprotamu teorētisku pamatojumu kādēļ un kā brilles nopietni bojā (kropļo) redzi un kādā veidā iespējams atgūt redzi tādā apmērā, ka brilles vairs nav nepieciešamas, izmantojot acu vingrinājumus. Šī metode balstās uz noklusētu amerikāņu zinātnieka Viljama Beitsa (William Horatio Bates, 1860–1931) teoriju, saskaņā ar kuru cilvēka redzi ietekmē sešu ārējo acs muskuļu darbība un, ka redzes traucējumi ir saistīti ar kāda no šo muskuļu darbības traucējumiem. Plaša briļļu lietošana, savukārt balstās uz Hermaņa Helmholca (1821-1894) teoriju, kas tiek plaši popularizēta un, kas redzes traucējumus skaidro ar problēmām acs iekšienē esošās lēcas muskuļos (attiecīgi to nevar nekādi novērst kā tikai lietojot brilles). Lekcijā uzskatāmi tiek izskaidrots kādēļ un kādā veidā brilles kropļo redzi (atrofē ārējos acs muskuļus un padara acis mazkustīgas), jo īpaši bērniem (redzes traucējumu gadījumā nekādā gadījumā nedrīkst sākt lietot brilles, jo tas tikai redzi pasliktinās).

Publicēts iekš K10: Par redzi. Kāpēc labāk nenēsāt brilles?, T: Video | Komentēt

RAKSTS: Darba nozīme psihiskajā attīstībā un audzināšanā

Konstantīns Ušinskis

Konstantīns Ušinskis

Darba politiski ekonomisko nozīmi zinātne ir pilnīgi noskaidrojusi, un tam sen jau ierādīta goda vieta starp dabu un kapitālu. Šī darba nozīme ir redzama it visur, kurp vien tikai raugies, un te mēs nevaram neko piebilst. Mums tikai liekas, ka arī ekonomiskajā ziņā darbu vajadzētu likt divu pārējo cilvēka bagātības sekmētāju — dabas un kapitāla priekšgalā, bet ne blakus tiem. Ja daba pastāv un producē bagātības, kas derīgas cilvēkam, neatkarīgi no darba, tad nevar neredzēt, ka cilvēks, atklādams dabas likumus un apgūdams dabas spēkus, liek tiem darīt kaut ko pilnīgi jaunu; savukārt kapitāls nav nekas vairāk kā tas, ko radījis darbs, lielāks nekā vajadzīgs pašreizējo vajadzību apmierināšanai. Taču bez darba dabas bagātības un kapitāla pārpilnība atstāj postošu ietekmi ne tikai uz cilvēku morālo un intelektuālo attīstību, bet arī uz visu viņu personību.

Indijas arhipelāga salu dabiskās bagātības cilvēku atstāja kailu, mežonīgu un nevarīgu; abu Indiju bagātības iznīcināja spāņu civilizācijas varenos dīgļus, kaut gan spāniešiem bija labas iedzimtas īpašības; Holandes zvejnieki, kas bija uzdzīti uz tuksnešaina sēkļa, atņēma jūras viļņiem zemi un lika pamatus Eiropas kapitālam.

Mūsdienās [1860.gads] redzam vēl spilgtāku darba nozīmes piemēru tautu dzīvē. Salīdziniet Ziemeļamerikas ziemeļu un dienvidu štatus pirms simt gadiem un tagad! Daba, kapitāli, iedzīvotāju izglītība — tas viss bija dienvidu štatu priekšrocība vēl neilgi pirms neatkarības kara; tikai neatlaidīgs, varētu teikt, pat kaislīgs angļu trimdinieku darbs bija ziemeļu koloniju priekšrocība. Nēģeru ievešana atbrīvoja dienvidu štatu iedzīvotājus arī no pēdējās nepieciešamības pašiem strādāt — un kādi rezultāti! Niecīgajā Rodailendā izglītības vajadzībām izdod divreiz lielāku summu nekā visos vergturu štatos kopā! Pati dienvidu plantatora eksistēšana pamatojas uz kristietības pamatlikumu pārkāpšanu, un ikkatrs jauns civilizācijas sasniegums neatturami viņu tuvina bojāejai. Viņam jātop par vergturu tirdzniecības, netikumības, mežonības, tumsonības, nabadzības aizstāvi un jāuzvar šajā necilvēciskajā cīņā vai jāceļ sava dzīve no jauna. Kāds šausmīgs, atbaidošs stāvoklis! Lūk, cik tālu dienvidu štatu iedzīvotājus novedusi viņu bagātā daba, lielie kapitāli, kas nav iegūti ar pašu darbu, un nepilnīgā izglītība, kas noniecina darbu.

Taču ir skaidrs, ka šajos piemēros personiskā darba trūkums nav samazinājis ražotās vērtības. Ja Spānija būtu atklājusi Kalifornijas vai Austrālijas raktuves, tas tikai padziļinātu tās pagrimšanu. Amerikāņu plantatori vēl ir bagāti, un verdzības aizstāvji — vēl ļoti stipri, bet izglītība, tikumība, tā dzīves enerģija, kas kūsā rietumu fermeru vienkāršajā mājoklī, uz visiem laikiem ir atstājusi dienvidu štatu krāšņās plantācijas, kas tiek apstrādātas ar nēģeru rokām. Vēl nesen Virdžīnijas iedzīvotāju bruņinieciskie tikumi vērsa uz sevi ceļotāju uzmanību; tagad tie ir zuduši un to vietā stājusies rupjība; Vašingtona tautietis senātā vārda vietā paceļ rungu un ķeras pie uzpirkšanas un naža tur, kur nevar pierādīt savas tiesības. Pie tādas nejēdzīgas, barbariskas rīcības dienvidu plantatoru noved nepieciešamība pierādīt to, ka ir tiesības tirgoties ar cilvēkiem.

Vēl jo spilgtāku piemēru par to, ka cilvēkam ir vajadzīgs brīvs darbs pats par sevi, lai attīstītu un uzturētu cilvēciskās cieņas jūtas, rāda mums Romas vēsture.

Atcerieties Romas pilsoņa raksturu tajā laika posmā, kad viņš, atstājis arklu, uzņēmās konsula vai diktatora pienākumus, un salīdziniet viņu ar Romas nesāti Domiciāna laikā, kad visa pasaule sūtīja uz mūžīgo pilsētu visattālāko zemju visizmeklētākos ražojumus un kad ne tikai Romas augstmaņi, bet arī Romas noplīsušais pūlis katru darbu uzlūkoja par nosodāmu, kad tūkstošiem vergu ne tikai atbrīvoja romieti no vajadzības kaut ko darīt, bet pat no vajadzības par kaut ko domāt, un ģermāņu algotņu bari atbrīvoja viņu no pienākuma pašam aizstāvēt savu tēviju. Par romiešu tikumiem šajā periodā nav pat ko runāt: ainas, ko attēlojis Tacits, pat tagad liekas neticamas. Vergi, atbrīvodami romieti no nepieciešamības strādāt, padarīja viņu pašu par tādu brīvprātīgu vergu, kādu ne pirms tam, ne pēc tam vēsture nav pazinusi. Bet tas vēl ir maz: kurā no šiem laika posmiem romietis bija laimīgāks? Vai tad, kad pats ara zemi un viņa sieva auda viņam drēbes, vai tad, kad viņš vienās pusdienās aprija Āzijas valstiņu gada ienākumus, kad viņš bez citu palīdzības pat ne ēda, ne staigāja, ne domāja? Apbrīnojama, mums neizprotama vienaldzība pret dzīvi kā kaut kāds elles briesmonis pavīd neskaitāmos pašnāvības skatos, ko attēlo Tacits. Visa Romas pēdējo gadsimtu dzīve šķiet kā drūma orģija, kurā tikpat daudz nelaimju un nedziedināmu dvēseles ciešanu, cik izvirtības, verdzības un ne ar paša darbu sakrātas bagātības un greznības, kas nesniedz laimi. Gandrīz var izteikt tādu domu: jo bagātāka bija Roma, jo vairāk izvirtusi un nelaimīgāka tā bija.

Vai arī Rietumu sabiedrības tagadējais [jau 1860.gadā, bet XXI gadsimtā vēl jo vairāk] stāvoklis neliecina par to, ka bagātības pieaugums nenozīmē laimes pieaugumu? Vai mēs, gluži otrādi, neredzam uz katra soļa, ka bagātības ietekme iedarbojas tieši graujoši ne tikai uz tikumību, bet pat uz sabiedrības laimi, ja šī sabiedrība tikumiskās un garīgās attīstības ziņā vēl nav sagatavota izturēt pieaugošās bagātības spiedienu?

Sliktu pakalpojumu izdarītu tas, kas būtu atradis valstij iespēju dabūt katru gadu tik daudz naudas, lai tās pilsoņi varētu ārzemēs iepirkties visu to, kas vajadzīgs visgreznākajai dzīvei.

Ja cilvēki atrastu filozofijas akmeni, tad nelaime nebūtu visai liela; zelts pārstātu būt vērtība. Bet, ja viņi atrastu burvju maisu, no kura izlec viss, ko tikai sirds vēlas, vai izgudrotu mašīnu, kas pilnīgi aizstātu jebkuru cilvēka darbu, vārdu sakot, uzreiz sasniegtu tos rezultātus, kurus cenšas iegul tehniķi un politekonomisti, tad pati cilvēces attīstība apstātos: izvirtība un mežonība pārņemtu sabiedrību, pati sabiedrība sairtu, un tad ne tikai politiskā ekonomija vien (kam gan tā būtu tad vajadzīga?) tiktu izsvītrota no cilvēku zināšanu saraksta; līdzko nebūtu vajadzības strādāt, apstātos arī vēsture.

Pārejot no valsts pie atsevišķu kārtu [šķiru] izcelšanās un iznīkšanas aplūkošanas, mēs redzam to pašu: līdzko kādai kārtai darbs vairs nav nepieciešams — vai tas būtu zinātnes, tirdzniecības, valsts dienesta, militārais vai civilais darbs —, tā šī kārta strauji sāk zaudēt spēku, tikumību un beidzot arī savu ietekmi; tā sāk ātri izdzimt [degradēties; krieviski „выродится„, no šī vārda burtiska tulkojuma latviski ir iegājies vārds „izdzimtenis” ar kuru apzīmē galēji degradētu būtni] un atdot savu vietu citai, kurā tad līdz ar darbu pāriet gan enerģija, gan tikumība, gan laime.

Privātās dzīves piemēri rāda mums to pašu: kas dzīvojis un pietiekami novērojis, lai varētu atcerēties dažus gadījumus, kā radusies un izbeigusies labklājība, tas droši ne vienreiz vien būs padomājis par kādu savādu parādību, kas periodiski atkārtojas. Tēvs, kas izlauzis pats sev ceļu, strādā, pūlas visiem spēkiem, lai atbrīvotu savus bērnus no vajadzības strādāt, un beidzot atstāj viņiem mantu, kas nodrošina viņu stāvokli. Ko gan dod šī manta bērniem? Tā visai bieži kļūst viņiem ne tikai par netikumības cēloni, ne tikai pazudina viņu garīgās spējas un fiziskos spēkus, bet pat padara viņus galīgi nelaimīgus, tā ka, ja salīdzināsim tēvu, kas ar neatlaidīgu darbu bija iekrājis mantu, un bērnus, kuri, neko nedarīdami, tērē tēva iekrāto mantu, tad mēs redzēsim, ka tēvs ir bijis nesalīdzināmi laimīgāks par bērniem. Bet viņš, nabags, pulējās visu savu dzīvi, lai viņa bērniem nebūtu jāstrādā, — nomocījās visu mūžu, lai izpostītu bērnu tikumību, saīsinātu viņu dzīvi un padarītu viņus nelaimīgus. Par saprātīgu audzināšanu viņš nerūpējās: kam tā vajadzīga? Būtu tikai nauda! Lai jau tiek audzināts tas, kam nav naudas. Viņš neiedomājās, ka darbs un līdz ar to arī laime paši atradīs nabagu, bet bagātajam viss tas jāprot atrast.

No visiem šiem piemēriem redzams, ka darbs, ar kuru cilvēks iedarbojas uz dabu, iedarbojas atpakaļ uz cilvēku ne tikai tādējādi, ka apmierina viņa vajadzības un paplašina vajadzību apjomu, bet ar savu īpašu, iekšķīgu, vienīgi darbam piemītošo spēku neatkarīgi no tām materiālajām vērtībām, ko tas sagādā. Darba materiālie rezultāti veido cilvēka mantu, bet tikai darba iekšējais, garīgais, dzīvinošais spēks ir cilvēka vērtības avots un līdz ar to arī tikumības un laimes avots. Šī dzīvinošā ietekme darbam ir tikai uz to, kas pats strādā. Darba materiālos augļus var atņemt, mantot, nopirkt, taču darba iekšējo, garīgo, dzīvinošo spēku nevar ne atņemt, ne mantot, ne nopirkt par visu Kalifornijas zeltu: tas paliek pie tā, kas strādā. Šīs darbā iegūtās neredzamās vērtības trūkums un nevis samta, zīda, maizes, mašīnu, vīnu trūkums ir pazudinājis Romu, Spāniju, pazudina dienvidu štatus, deģenerē kārtas, iznīcina dzimtas un atņem tikumību un laimi daudziem tūkstošiem cilvēku.

Šādai darba nozīmei ir psihisks pamats, bet, pirms formulējam darba psiholoģisko likumu, mums vēl jānoskaidro, ko mēs saprotam ar vārdu darbs, tāpēc ka šā vārda nozīmi ir izkropļojuši augstāko aprindu pakalpīgie iztulkojumi, kas ar šo nopietno, godīgo un cienījamo vārdu dažreiz aizklāj tumšu, vieglprātīgu, negodīgu un peļamu rīcību.

Darbs, kā mēs to saprotam, ir cilvēka brīva un ar kristīgo morāli saskanīga darbība, par kuru viņš izšķīries neapšaubāmas nepieciešamības dēj, lai sasniegtu kādu patiesi cilvēcisku mērķi dzīvē.

«Ikkatrs definējums ir bīstams,» teikuši romieši, un mēs neuzskatām mūsu neveiklo definējumu par pilnīgu, bet mēs gribējām tajā, no vienas puses, atšķirt pieauguša cilvēka saprātīgo darbu no dzīvnieku darba un nēģeru vergu darba un, no otras puses, atšķirt to no mazu un lielāku bērnu rotaļām. Strādā mašīna un dzīvnieks, strādā arī nēģeris, kas baidās tikai uzrauga pātagas un negaida nekādu labumu no sava darba: nebrīvs darbs ne tikai morāli neceļ cilvēku, bet degradē to dzīvnieka stāvoklī. Darbs tikai tad var būt brīvs, ja cilvēks pats ķeras pie tā, apzinādamies tā nepieciešamību; bet piespiests darbs, tāds, ko veic citu labā, sagrauj tā cilvēka personību, kas darbojas vai, pareizāk sakot, strādā. Nestrādā ari kapitālists, kas tikai izdomā, kā iztērēt sava kapitāla peļņu. Tirgotājs, kas apkrāpj pircējus, ierēdnis, kas piebāž kabatu ar svešu naudu, blēdis, kas vaiga sviedros vilto kārtis, — visi viņi krāpj. Bagātnieks, kas vaiga sviedros pūlas, lai sarīkotu apbrīnošanas cienīgu balli, lai pārtrumpotu savu draugu, lai nočieptu viņam kārdinošo nieciņu, rotaļājas, bet nestrādā, un viņa darbību, lai arī tā viņam būtu grūta, nevar saukt par darbu, gluži tāpat kā par darbu nevar saukt bērnu rotaļāšanos ar lellēm, koka figūriņām, zaldātiņiem. Skopulis, kas strādā pāri spēkiem, lai piepildītu savu lādi ar spīdīgam ripiņām, trako, bet arī tas nav darbs. Ir vēl tādi kungi, kam nav absolūti nekāda darba dzīvē un kas izgudro sev nodarbošanos gara un miesas izklaidēšanai: spēlē biljardu vai vienkārši skraida pa ielām, lai sagremotu bagātīgās brokastis un atgūtu apetīti pusdienām, bet šim darbam ir tāda pati nozīme, kāda bija vemjamām zālēm pie romieša nesāša galda: ierosinot mānīgu tieksmi pēc jaunām baudām, tā palīdz sabojāt cilvēka garīgo un fizisko organismu. Darbs nav ne rotaļa, ne izprieca; tas vienmēr ir nopietns un grūts; tikai apziņa, ka jāsasniedz kāds noteikts mērķis dzīvē, var piespiest cilvēkam uzņemties to smagumu, kas saistīts ar katru īstu darbu.

Īstam un katrā ziņā brīvam darbam, tāpēc ka citāda darba nav un nevar būt, ir tik liela nozīme cilvēka dzīvē, ka bez darba dzīve zaudē savu vērtību. Darbs ir ne tikai cilvēka attīstības nepieciešams noteikums, bet tas ir vajadzīgs, lai uzturētu arī to pašcieņu, kas viņam jau piemīt. Bez darba cilvēks savā attīstībā nevar virzīties uz priekšu, nevar palikt uz vietas, viņam attīstībā jāiet atpakaļ. Cilvēka ķermenim, sirdij un prātam vajadzīgs darbs, un šī vajadzība ir ļoti nopietna: ja kaut kāda iemesla dēļ cilvēkam nav sava darba dzīvē, tad viņš zaudē īsto ceļu un viņam paveras divi citi ceļi, abi vienlīdz postoši, — dzīves neremdināmās neapmierinātības, drūmas apātijas un bezgalīgas garlaicības ceļš vai labprātīgas, tikko manāmas pašiznīcināšanās ceļš, pa kuru cilvēks drīz vien nonāk līdz bērnišķīgām iegribām vai dzīvnieciskām baudām. Ejot pa kādu no šiem ceļiem, cilvēks mirst jau pirms savas nāves, tāpēc ka personisks darbs, brīvs darbs — tieši tas arī ir dzīve.

«Vaiga sviedros tev būs savu maizi ēst,» sacīja tas kungs cilvēkam, atstājot viņu aiz paradīzes vārtiem un paverot viņa priekša plašo zemi. Darbs ir kļuvis par likumu, par cilvēka fiziskas un garīgas dabas veidotāju, par viņa individuālās un sabiedriskās dzīves veidotāju, par viņa fiziskas, morālas un garīgas pilnveidošanās nosacījumu, par viņa cilvēciskas vērtības, brīvības un beidzot viņa baudas un viņa laimes priekšnoteikumu.

Nav nekādas vajadzības pierādīt, ka fiziskais darbs nepieciešams fizisko spēku, veselības un fizisko spēju attīstīšanai un uzturēšanai cilvēka ķermenī. Taču ne visi skaidri apzinās, ka cilvēka ķermeņa spēka, veselīga un normāla stāvokļa attīstībai nepieciešams garīgs darbs. Tieši otrādi. Daudzi doma, ka garīgs darbs kaitīgi iedarbojas uz organismu. Tas ir pilnīgi nepareizi. Protams, pārmērīgs garīgs darbs ir kaitīgs, bet arī pārmērīgs fizisks darbs tāpat postoši iedarbojas uz organismu. Tomēr ar ļoti daudziem piemēriem var pierādīt, ka garīgo spēju bezdarbība, atstāj kaitīgu ietekmi uz cilvēka ķermeni, kaut gan cilvēks strādā fizisko darbu. Tas vairākkārt ir ticis novērots tajās fabrikās, kur strādnieki ir mašīnu papildinājumi, jo viņu darbs neprasa gandrīz nekādu domu piepūli. Tas arī citādi nevar būt, jo cilvēka organisms pielāgots ne tikai fiziskai, bet arī garīgai dzīvei. Ikkatrs garīgs darbs turpretī, iedarbinādams nervu sistēmu, labvēlīgi ietekmē asins riņķošanu un gremošanu. Cilvēki, kas pieraduši pie garīga darba, drīzāk sajūt ēstgribas rašanos pēc mērena garīga darba nekā pēc pastaigas. Protams, garīgais darbs nevar attīstīt muskuļus, bet nervu sistēmas darbīgums un tās aktivitāte aizstāj šo trūkumu. Ja garīgais darbs cilvēku neatbrīvo pilnīgi no vajadzības kustēties, tad ievērojami samazina šo vajadzību. Cilvēks bez garīgas nodarbošanās daudz stiprāk izjūt tāda dzīves veida kaitīgumu, kur vairāk jāsēž. Tas sevišķi novērojams amatnieku darbā, kur nav vajadzīga sevišķa fiziska piepūle, kur jāstrādā sēdus un kur visai maz ir garīgas darbības. Raugoties uz vaska bālajām drēbnieku sejām, neviļus velies šujmašīnas vispārēju ieviešanu.

Spēcīga nervu sistēmas attīstība, ko sekmē garīgais darbs, dod cilvēka ķermenim neparastu dzīvības sīkstumu. Sevišķi zinātnieku vidū sastopam daudz cilvēku, kas nodzīvo līdz lielam vecumam, un cilvēki, kas pieraduši pie garīga darba, pacieš klimata pārmaiņas, sliktu gaisu, barības trūkumu, kustību trūkumu ne sliktāk (bieži pat vēl labāk) par cilvēkiem, kam stipri attīstīti muskuļi, bet vāji un kūtri darbojas nervi. Tā iemesls jāmeklē svarīgajā nozīmē, kāda ir nervu sistēmai cilvēka pārējo organisma sistēmu dzīvē, un tai līdzdalībā, kādu tā ņem visās organisma funkcijās.

Protams, visderīgākais cilvēka veselībai būtu tāds stāvoklis, ja fiziskais un garīgais darbs apvienotos cilvēka darbībā, bet pilnīgs līdzsvars starp tiem diez vai ir nepieciešams. Cilvēka daba ir tik elastīga, ka iespējams piemēroties visdažādākajiem dzīves veidiem. Vislielākais garīgā darba pārsvars pār fizisko un otrādi drīz pāriet paradumā un nekaitē cilvēka organismam: tikai pilnīgas galējības šai nozīmē ir postošas. Bez tam sabiedrības pašreizējā stāvoklī grūti iedomāties tādu dzīves veidu, kur fiziskais un garīgais darbs līdzsvarotos: viens no tiem ir tikai atpūta.

Bet, ja ķermenim ir vajadzīgs darbs, tad dvēselei tas vēl nepieciešamāks.

Kas nav izbaudījis darba dzīvinošo, atsvaidzinošo ietekmi uz jūtām? Kas nav izbaudījis, ka pēc grūta darba, kurš ilgāku laiku paņēmis visus cilvēka spēkus, gan debesis liekas gaišākas, gan saule spožāka, gan cilvēki labāki? Tāpat kā nakts rēgi bēg no rīta gaismas, tā no gaiša un mierīga darba bēg garlaicība, skumjas, kaprīzes, iegribas, visas tās sodības, kas raksturīgas bezdarbīgiem cilvēkiem un romantiskiem varoņiem, kas parasti pārdzīvo to, ka viņiem nav nekā ko darīt. Lasot kaut kādu augstākās sabiedrības romānu, kur varone, nabadzīte, ēteriska un pilnīgi dīkā dzīvojoša būtne, mokās neizprotamās skumjās, mums katru reizi liekas, ka šīs skumjas pazustu pašas no sevis, ja varone būtu spiesta pastrādāt. Romānu autori sevišķi mīl tādas dīkā dzīvojošas būtnes tieši tāpēc, ka šeit tad arī izaug visas tās kaislību, iegribu, kaprīžu, neizprotamo ciešanu nezāles, kurās tik brīvi var klejot miglainā iztēle, kas necieš īstenības gaismu.

Bet cilvēks ātri aizmirst, ka darbs viņam ir sagādājis augstākās baudas mirkļus, un nelabprāt atstāj tos jauna darba dēļ. It kā viņš nezinātu nemainīgo psihes likumu, ka bauda, ja tā nav saistīta ar darbu, ne tikai ātri zaudē savu nozīmi, bet tikpat ātri iztukšo cilvēka sirdi un atņem viņam citu pēc citas visas viņa labākās īpašības. Darbs mums ir nepatīkams kā iemaukti, kas uzlikti mūsu sirdij, kura tiecas uz mūžīgo, nesatricināmi mierīgo laimi, taču bez šiem iemauktiem sirds, atstāta savu neapvaldīto tieksmju varā, noklīst no ceļa un, ja tā ir strauja un aizrautīga, ātri sasniedz ne ar ko neremdināmas garlaicības un drūmas apātijas bezdibeni; bet, ja tā ir sīka, tad tā dienu no dienas, klusi un nemanāmi iegrims cilvēka necienīgu un sīku rūpju un dzīvniecisku instinktu purvā.

Šo nemainīgo darba likumu katrs var pārbaudīt pats pie sevis: cilvēkam rodas vajadzība mainīt baudas drīz vien pēc tam, kad viņš ir pametis darbu. Vajadzība pēc šādas maiņas jau pierāda, ka cilvēks nav spējīgs tikai baudīt. Šis pagaidu līdzeklis paturēt sirdī baudu pats drīz zaudē savu spēku. Jo vairāk cilvēks maina baudas, jo īsāku laiku viņam katra no tām sagādā patiku. Maiņa notiek arvien ātrāk un ātrāk, nekas to nevar atturēt, un beidzot tā pārvēršas kaut kādā viesulī, kas ātri iztukšo sirdi. Ja cilvēkam piemīt spēja nodoties kaut kādai vienai baudai, tad šī bauda padara viņu par savu vergu un pamazām noved viņu līdz pēdējai cilvēka pagrimšanas pakāpei. Velti cilvēks cenšas ieturēt zināmu kartību un mēru savās baudās; ja arī šāda kārtība un mērs būtu, tie ātri zaudē savu nozīmi: vajadzīgas jaunas pārmaiņas vai arī pastiprinājums kādai vienai no baudām, un, neapstājoties uz vienas pakāpes, tā aizrauj cilvēku sev līdzi garīgas un fiziskas bojā ejas bezdibenī. Tā, piemēram, iedarbojas dzeršanas paradums, opija lietošana, izvirtība, tukša augstākās sabiedrības dzīve, kāršu spēle u. c. [un tā progresē arī miesaskāre, jo īpaši homoseksuāla, pāraugot vispretīgākajās izvirtībās, tai skaitā pedofilijā] Šis viesulis neatturami aizrauj cilvēku, un beidzot tas izstumj no viņa sirds pēdējo cilvēcisko ideju un pēdējās cilvēciskās jūtas.

Šis psihes likums, pēc kura baudas jālīdzsvaro ar darbu, attiecināms uz visāda veida baudām, kaut arī tās būtu diez cik cēlas un dižas. Ņemsim, piemēram, mākslas baudu: arī šīs cēlās baudas pilnība un pastāvība ir iegūstama vienīgi ar darbu. Tikai mākslinieks, kas visu savu dzīvi ziedojis mākslai, var pilnīgi, pastāvīgi un droši baudīt mākslas darbus. Bet, ja viņš pametīs darbu, ja vairs nepētīs mākslinieciskās jaunrades likumus un sāks tikai tīksmināties, tad tīksme ātri zaudēs savu spēku un beidzot pavisam izzudīs. Kļūdama par laika kavēkli, mākslas baudīšana ātri pārstāj sagādāt līksim, bet pēc tam ātri pārstāj būt arī laika kavēklis. Kaislīgie gleznu un skulptūru kolekcionāri iesāk varbūt ar baudu, bet beidz ar vistukšāko godkāri, un dārga glezna, kas māksliniekam varētu kļūt par neizsmeļamu baudas un pētīšanas avotu, bieži vien kļūst kaitīga bagātnieka dvēselei, kurš to nopircis. Poēzija, mūzika, glezniecība, tēlniecība var būt vai nu atpūta pēc darba, vai arī tam jāatrodas ciešā sakarībā ar cilvēka darbu; kad māksla top par tukšas iegribas priekšmetu, tā zaudē ne tikai visu savu attīstītājspēku, bet iedarbojas negatīvi uz morālo un intelektuālo pilnību.[Te runa ir par XIX gadsimta mākslu; XXI gadsimta „māksla” ir deģenerēta līdz kropliem slimu apziņu ķēpājumiem.]

Bet pacelsimies vēl augstāk, līdz cilvēku baudas visaugstākajai pakāpei. Cilvēka sirds viscēlāko tieksmju piepildījumu, augstsirdības, patriotisma, cilvēces mīlestības varoņdarbus neveic baudas dēļ, un tie sniedz cilvēkam tikai īsu mirkli laimes, kas pamirdz kā dzirksts un pazūd. Bet, ja cilvēks par savu cēlo darbu gribēs saņemt bagātākus meslus, ja viņš gribēs apturēt šo valdzinošo dzirksti, tad tā ne tikai tūliņ sāks dzist, bet nodziestot piepildīs viņa sirdi ar godkārības tvanu un viszemiskāko pašapmierinātību. Taču, ja par spīti tam cilvēks tomēr pūlēsies apstādināt dziestošo baudu, tad būs vēl sliktāk: viņš var pastāvīgi gremdēties savos iedomātajos vai pat patiesajos tikumos, tapt par visneciešamāko, visnederīgāko būtni un morālā ziņā neglābjami aiziet boja. Bet ņemsim vismierīgāko, visilgstošāko baudu — ģimenes laimes baudu, un mēs tāpat redzēsim, ka bez darba ari tā nav iespējama.

Lūk, divas jaunas būtnes, kurām liktenis devis visu, izņemot vajadzību strādāt un iespēju atrast darbu. Abi viņi ir skaisti, bagāti, jauni, labsirdīgi un gudri; abi kaislīgi mīl viens otru un kaislīgi vēlas piederēt viens otram. Beidzot viņu vēlēšanās piepildās. Viņi peld svētlaimē, bet vai ilgi turpinās šī svētlaime? Ak vai, visai īsu laiku! Drīz vien apmierinātās kaisles jūtas notrulinās, un baudas starplaikos sāk iezagties garlaicība.

Sievu dievs radījis par palīgu vīram — bet ko tad viņa palīdzēs vīram, ja viņš pats nekā nedara? Tādējādi sievas galvenais uzdevums nevar tikt izpildīts, un līdz ar to pamazam izzūd arī pašas laulības nozīme. Mīlestības jūtas notrulinās — lai arī kā laulātie tās censtos iekvēlināt, tās atsaucas arvien vājāk un vājāk un beidzot apklust pavisam, taču sirdis nepārstāj prasīt pēc laimes, pēc baudas katru mirkli un visu garo cilvēka mūžu. Tad abi dzīves biedri sāk lūkoties sānis, meklēt baudu ārpus mājas dzīves, un augstākās sabiedrības virpulis ātri aiznes viņus uz dažādām pusēm. Uzrodas pasaulē bērni, taču arī bez mātes bērnus ir kam pieskatīt: šim nolūkam ir audzinātājas, mājskolotājas un mājskolotāji. Bet kāds ir tēva pienākums pret bērniem? Apmīļot bērnus, kad tie atnāk, aizdzīt, kad apnīk, — lūk, arī viss. Bet sirds nekad nepārstāj prasīt pēc dzīves un laimes, tā prasa to katru mirkli, augu dienu, garus mēnešus un ilgus gadus. Abi dzīvesbiedri, neatrazdami laimi viens otrā, meklē to citur: viņa — ballēs, tērpos, romānos, kas iekveldina meklēt laimi, koķetēšanā, jaunu jūtu, jaunas mīlestības meklēšanā; viņš — klubos, dzeršanā, kāršu spēlē, sacīkšu zirgos, dejotājās. Vēl viens solis — un laulības svētums sagrauts, tas rožu vainags, pēc kura viņi tā tiecās, pārrauts, nomests, samīdīts dubļos un uz visiem laikiem aizmirsts. Tāds liktenis ir visām laulībām, ko noslēguši mīlestības dēļ cilvēki, kam nav ko darīt. Palūkojieties pēc pieciem sešiem gadiem uz tādiem dzīves biedriem, un jūs pat iedomāties nevarēsiet, ka viņus ir kādreiz vienojušas stipras mīlestības jūtas: ne mazāko pazīmju par tādām jūtām! Vienkārša zemnieku ģimene, kur vīrs sievā meklēja tikai strādnieci, bet viņa vīra maizes devēju un saimnieku, jūs bieži atradīsit daudz vairāk jūtu un patiesa ģimenes siltuma. Viņi abi strādā — mierīgi, draudzīgi, kā divi dīseles zirgi viņi dzen sava dzīves ceļa smago vagu, un visi strīdi un nesaprašanās ātri izgaist neatliekamajā ikdienas kopīgajā darbā. Viņus apvieno darbs, un tas tad arī svēti glabā savstarpējo simpātiju vājo dzirksti un pasargā to no briesmām visos strīdos un pat netikumos un noziegumos, ko dzīvesbiedri var izdarīt viens otram, — pavada no altāra līdz kapa malai. Dziļas jēgas pilns ir tas Bībeles izteiciens, kur dievs ir noteicis sievietei būt par palīgu vīram; tā patiesīgums apstiprinās katru dienu mūsu acu priekšā, un mēs, ja negribam būt akli, pārliecināsimies, ka bez darba, bez lietišķa, nopietna darba ģimenes laime nav nekas cits kā romānu himēra. Lasot kādā romānā, kā divas būtnes, kas neko nedara, kvēlo savstarpējā kaislībā un kā pēc tam šī kaislība vainagojas ar laulībām, tā vien gribas pajautāt: «Un kas notika vēlāk?» Tekereja [Viljams Tekerejs (1811-1863) – angļu rakstnieks] joks, kurā viņš pabeidz Valtera Skota ainu un iepazīstina mūs ar Aivenho un Rovennas ģimenes dzīvi, rakstniekam ir radies jūtu dzīves dziļas izpratnes un dzīvē uz katra soļa sastopamo parādību vērojumu rezultātā.

Taču, ja vīrs strādā, lai sagādātu dzīvei iztiku, bet sieva tikai izmanto viņa darba augļus, nepiedaloties pašā darbā, arī tādā gadījuma ģimenes laime nav iespējama. Sieviete-elks, kas mūžīgi atpūšas no slinkuma rožu gultā, ir franču romānistu izvirtušās iztēles visnejēdzīgākais radījums. Tāds uzskats par sievieti, kas izplatīts modernajā augstākajā sabiedrībā, ir apkaunojums kā sievietei, tā arī vīrietim.

Tādējādi, pārskatot visas patīkamās izjūtas, ko cilvēks var izbaudīt šajā pasaulē, mēs redzam daudz baudu un nekur neatrodam laimi, tāpēc ka ar laimes vārdu cilvēks neatlaidīgi apzīmē nesatricināmu un bezgalīgu svētlaimes ideālu, kas nevis pazeminātu, bet celtu viņa cilvēcisko cieņu. Tādas laimes pasaulē nav. Baudas, lai arī cik daudz to sakrātos vienā dzīvē, vēl nav laime. Tās ir tikai arēja spožuma putekļi no tā netveramā rēga spārniem, pēc kā neatlaidīgi dzenas cilvēki. Laimes vietā, kas pazaudēta grēku dēļ, cilvēkam ir dots darbs, un bez darba viņam nav laimes. Darbs cilvēkam zemes virsū ir vienīgā pieejamā un vienīgi viņa cienīga laime. Bālu, drebošu gaismu met uz mūsu dzīvi šī svētbildes lampiņa, ko radītājs iededzis cilvēces vēstures sākumā, bet nodzēsiet to, un viss iegrims tumsa. Baudas lidinās ap to kā zelta tauriņi, ko vilina gaisma, un, jo gaišāk tā deg, jo vairāk tauriņu riņķo ap gaismu, bet nodzēsiet to, un tauriņi pārvērtīsies plēsīgos putnos, kas vienā mirklī rautin izraus visus sirds dārgumus un atstās to par upuri tukšumam un izmisumam.

«Kas gan tas ir?» jautās lasītājs. «Kāds ir šādas runāšanas mērķis? Vai tā nav ābeces patiesību sludināšana, ka bezdarbība ir visu netikumu māte?» Bet vai šī ābeces patiesība, ko pirmo reizi izteicis kāds grieķu prātnieks [Sirosas Ferekīds – Pitagora skolotājs], kas bija iegrimis pārdomās par cilvēka dzīvi, nav kļuvusi mums tukša, nesaprotama frāze? Kas gan liecina par to, ka šo ābeces patiesību, kas apnikusi mums kā visiem sen zināma lieta, esam izpratuši kā dziļu un mūžīgu, katram no mums piemērojamu patiesību? Vai visas mūsu vēlēšanās neliecina par to, ka šī patiesība nav nonākusi līdz mūsu sirdij, ka mēs neticam tam, ka tā ir patiesība? Vai mūsu vidū ir daudz tādu cilvēku, kas neraudzītos uz bagātību kā uz apskaužamu privilēģiju neko nedarīt, bet uz darbu kā uz smagu un pat pazemojošu nabadzības piederumu? Kas gan nevēlēsies nodrošināt iespēju sev vai vismaz saviem bērniem dzīvot bez darba? Vai pat bērnu izglītību vairums nevērtē zemāk par viņu neatkarīgo stāvokli? Vai maz ir tādu cilvēku, kas raugās uz izglītību tikai kā uz naudas iegūšanas līdzekli, un vai bagātnieki uzskata izglītību par līdzekli, kā atrast darbu — ne izpriecai, ne goda dēļ, bet īstu darbu?

Audzināšanai, ja tā vēlas cilvēka laimi, ir jāgatavo cilvēks nevis laimei, bet gan darbam. Jo cilvēks bagātāks, jo viņa izglītībai jābūt augstākai, tāpēc ka viņam grūtāk atrast darbu, kas pats plijas virsū trūcīgajam, stiepjot uz muguras laimi ubaga somā. Audzināšanai jāizkopj cilvēkā paradums un mīlestība uz darbu, jādod iespēja cilvēkam atrast dzīvē darbu. Bet vai mūsdienu audzināšana ir tāda?

Vai ir daudz tādu māšu, kas nerūpētos par to, lai iekārtotu vieglu dzīvi savām meitām? Vai maz ir tādu, kas gatavas savām mīļajām meitām pirkt dīkdienības tiesības, pārdodot viņu jaunību, skaistumu un karsto sirdi tādam cilvēkam, par kuru zināms, ka tas nevar izraisīt mīlestību?

«Tas ir liels ļaunums, ko es redzēju pasaulē,» saka Ekleziasts [Ekleziasta grāmata – populāra Vecās Derības daļa par kuras autoru tiek uzskatīts Zālamans.]. «Bagātība tam, kas to sargā, pašam kļūst par nelaimi.» Nav jābūt lielai novērošanas spējai, lai pārliecinātos, ka šis ļaunums eksistē arī XIX gadsimtā. Pret šo kaiti tad ir jācīnās kā atsevišķu indivīdu audzināšanā, tā arī veselas tautas audzināšanā. Jo lielāka bagātība gaida cilvēku, jo vairāk viņš morāliski un garīgi jāattīsta, lai izturētu savu bagātību.

Palūkojieties uz zemnieku pelēkajās skrandās, kas ar netīru roku noslauka sviedrus no savas nogurušās sejas; jau sen lietū viņš tur smago arklu un no paša agra rīta ar savām vīzēm min samirkušo lauku; viņš ir izmircis līdz pēdējai vīlītei, karstie sviedri uz viņa sejas sajaucas ar rudens lietus aukstajām lāsēm, rokas nolaižas aiz noguruma; viņš ir netīrs, drūms, viņa seja izvagota grumbām, kas drīzāk līdzinās vagām, ko laukā atstāj viņa smagais arkls, nekā vieglām pēdām, ko iezīmējuši gadi; viņš ir notraipījies ar dubļiem un ir slapjš no sviedriem. Bet ielūkojieties viņa sejā, viņa gurdajās, domīgajās acīs, un jūs atradīsiet tajās cilvēciskās cieņas izteiksmi, ko velti jūs meklētu tīrajā, Krimas ābolam līdzīgajā, gludajā, sārtajā un spīdīgajā tirgotāja [baņķiera, klerka] sejā, kurš jenota kažokā pastaigājas gar savu veikalu. Aiz gara laika šis sulīgais kungs ķircinās ar savu tikpat izblīdušo kaimiņu; resnā runča purns, kas redzams tā paša veikala logā, izskatās saprātīgāks!

Un, lai arī cik nabadzīgs ir zemnieks, kas tikai ar arklu sagādā sev dienišķo maizi, lai cik smags viņa darbs un cik trūcīgs atalgojums, taču tad, kad pēc garas darba dienas viņš atgriežas mājas, darbs kā norietoša saulīte ietērpj purpura un zelta vistrūcīgākās, visvienkāršākās viņa mājas lietas. Vienkārša ir arī zemnieka garīgā dzīve, bet tāda tomēr ir, un tajā daudz patiesi cilvēciskas cieņas: viņš mīl ģimeni, svētdienā priecīgi aizdedzina sveci svētbildes priekšā un, sastapdams nabagu, pārlauž uz pusēm savu maizes riecienu vai izvelk no zābaku stulma savu netīro maku, kurā trīs vara kapeikas, iegūtas grūtā darbā.

Jums liekas, ka nabags pelnījis labāku likteni? Nometiet viņam sauju zelta, kas vienā mirklī atbrīvotu viņu no nepieciešamības strādāt, un papriecājieties par viņa pārvēršanos!

Vai redzat šo izplūdušo nelieti? Viņa aptaukusī un neizteiksmīgā seja, mazās, aiztūkušās ačeles, kas pilnas viltības, nekaunības un līdz ar to zema verdziskuma jūsu augstās personas priekšā, atgādina gan jūsu rokaspuisi, gan krodzinieku sarkanā kreklā, gan jums pazīstamo iebraucamās vietas turētāju, gan izblīdušo tirgotāju miljonāru, kuru jūs atceraties vēl no tiem laikiem, kad viņš stāvēja aiz dzertuves letes, un varbūt arī kādu no jūsu draugiem. Tas ir tas pats zemnieks: viņš tapis viltīgāks un tajā pašā laikā muļķīgāks, kļuvis alkatīgs un nežēlīgs, apzog tautu un no visas sirds nicina savu bijušo darba biedru. Viņš taupa katru kapeiku, kaut arī jau daudz sudraba rubļu guļ viņa apkaltajā lādē, uz kuras viņš novietojis savu pēli un krāc, gaidīdams trieku. Viņš viss nodevies tam žagatas instinktam, ko medicīnai vajadzētu pieskaitīt visgrūtāk ārstējamam plānprātības veidam: katra jauna kapeika izrauj gabalu no viņa dvēseles, un viņa sirdī neizdzēšami ir iedegusies tā neģēlīgā slimība, par kuru tik zīmīgi teicis romietis Juvenāls (ap 60. – ap 127.): «Crescit amor nummi quantum ipsa pecunia crescit.»(Naudaskāre aug līdz ar bagātības pieaugšanu) Ardievu, cilvēk! Pāri palicis resns maiss, kas piepildīts taukiem un kam piemīt īpašība uzsūkt naudu.

Kas vērojis vienkāršās tautas dzīvi, tas zina, cik nenovēršams ir tāds pārvērtības likums un cik ātri zvēriskums uzveic zemnieku, kas atbrīvots no vajadzības pašam fiziski strādāt un kas nepazīst garīga darba dzīvi. Viņa ķermeņa varenā daba, kas izauklēta uz krievu krāsns un krievu salā, briedina arvien jaunus un jaunus spēkus, kas netiek izmantoti darbā un tādēļ pārvēršas taukos, kuri noslīcina gan viņa acis, gan sirdi, gan smadzenes.

Var būt arī cita veida pārvērtība; pēc mūsu domām, tā ne ar ko nav labāka par pirmo: zemnieks, kas pēkšņi kļuvis bagāts, ja viņa daba plašāka un sirds cēlāka, var pavisam pamest darbu un, kā saka, sākt uzdzīvot. Ātri pazudīs viņa cilvēciskais izskats: uzblīdusi, zilgana seja, ugunssarkanās lūpas un duļķainās acis ārēji paudīs viņa dvēseles neremdināmās skumjas.

Šīs divu veidu pārvērtības, kas tik krasās formās izpaužas vienkāršajā tautā, sastopamas arī augstākos — daudz augstākos sabiedrības slāņos! Formas mainās, bet saturs paliek tas pats.

Ja garīgie spēki, kas mudina cilvēku uz brīvu, jaunu, nopietnu darbu — garīgā ziņā daudz augstāku par iepriekšējo, nepalielinās līdz ar materiālām iespējām apmierināt savas vajadzības un iegribas, tad pamazinās ne tikai cilvēka morāliskā vērtība, bet arī iespēja sasniegt laimi atbilstoši viņa bagātības pieaugumam — vai nu tas izpaustos kapitāla krāšanā, vai arī tā izšķērdēšanā baudās, kur baudas priekšmets varētu būt vai nu vienkārša kandža, vai šampanietis, Orlas rikšotājs vai slavena balerīna. Bagātības pieaugums var būt cilvēkam nekaitīgs tikai tad, ja līdz ar bagātību aug viņa garīgās vajadzības, kad materiālā un garīgā sfēra paplašinās reizē un saskanīgi. Ir liela starpība, vai bagātību ieguvušam zemniekam ievajadzēsies grāmatu, klavieru, gleznu vai smalku audumu un laba vīna, vai viņš gribēs dot saviem bērniem labu izglītību vai apgādās sev mīļāko; nav vienalga, vai viņu uz jauniem darbiem pamudinās vēlēšanās paplašināt savas sabiedriskās darbības lauku vai vēlēšanās ievilkt vēl kādu tūkstoti savā lādē. Lūk, kāpēc ir svarīgi reizē ar politiskās ekonomijas rūpēm par samta, vissmalkāko audumu un greznu muslīnu ražošanu gādāt par tautas garīgo un morālo attīstību, par tās kristīgo izglītību; citādi visi šie muslīni un samti nepalielinās laimi, bet, gluži otrādi, samazinās to. Taču kam gan domāta visa šī rūpnieciskā kņada, ja ne laimei? Ne jau tam, protams, lai sagādātu ekonomistam un statistiķim labpatiku reģistrēt fabrikas un preču saiņus. Greznība, kas pēdējā laikā tik ātri sākusi izplatīties visās sabiedrības kārtās un par ko tā priecājas daži statistiķi, ekonomisti un fabrikanti, tikpat ātri var aprīt cilvēku morāli un laimi.

Greznība attīsta fabrikas, fabrikas attīsta greznību; kapitālists iegūst jaunus kapitālus, nekapitālists pūlas visiem spēkiem un iekrīt parādos, cenšoties neatpalikt greznībā no kapitālista; cilvēks grozās savā samta krēslā, gudrojot, kā lai sadabū samta drapējumu; pieaug vajadzība ieguldīt katrā patstāvīgā uzņēmumā arvien lielākus un lielākus kapitālus; patstāvīgu uzņēmumu skaits samazinās; viena milzīga fabrika aprij tūkstošiem mazo un padara to saimniekus par dienas strādniekiem; viens kļūst par muļķi aptaukošanās dēļ, cits — par mežoni nabadzības dēļ; vienu pazudina bagātība, otru galējā nabadzība pārvērš par mašīnu; kā viens, tā otrs tuvojas dzīvnieku stāvoklim, bet jaunas vajadzības, ko katru minūti rada rūpniecība, palielina ar dzīvi neapmierināto cilvēku skaitu. Tādu ceļu iet sabiedrības ekonomiskā attīstība, kas savu saturu un formu nesaista ar garīgo un tikumisko attīstību.

Tā tas kungs ir noteicis brīvā darba likumu kā attiecībā uz ārējo dabu, tā arī uz pašu cilvēku, viņa ķermeni, sirdi un prātu. Liekot cilvēkam strādāt, radītājs padarīja darbu par fiziskās, tikumiskās un garīgās attīstības nepieciešamu priekšnoteikumu, un cilvēka laimi viņš ir padarījis atkarīgu no paša darba. Sodot tas kungs juta līdzi savam radījumam; sūtot nāvi, viņš ieguldīja jaunas dzīvības sēklas. «Strādā!» viņš teica cilvēkam, un šai vārdā tika ietverta grēkos kritušā cilvēka dabas nepilnība un visa viņa zemes dzīves vērtība. Darbs kļuva par zemes dēla atšķirības pazīmi, viņa grēkos krišanas pazīmi un pilnveidošanās ceļa rādītāju, par nespēka pazīmi un spēka ķīlu, par važām, ko daba uzlikusi cilvēkam, un pavadu cilvēka rokās, ar ko apvaldīt dabas patvaļu, par verdzības kauna zīmi un brīvības zīmogu; dzīve un pati laime kļuva par darbu; toties arī tikai darbā cilvēks atrada gan dzīvi, gan viņa cienīgu laimi.

Mēs neaizrādīsim uz visām sekām, kas izriet no tādas darba nozīmes psihiskās attīstības ziņā, — to ir bezgala daudz; bet atgādināsim tikai tās, kam tiešs sakars ar audzināšanas darbu.

Mūsu gadsimta merkantilistiskais virziens, kas pastāvīgi pastiprina savu spiedienu, iekļuvis ne tikai visos sabiedrības slāņos, visās dzīves nozarēs, bet arī zinātnē un skolā. Tā saucamās humanitārās zinātnes — filozofija un vēsture ievērojami piekāpjas tehnisko zinātņu priekšā, kuru mērķi ir noskaidrot cilvēka materiālo vajadzību tendences un atrast līdzekļus to apmierināšanai. Filozofija, kurai vēl nesen bija tik svarīga nozīme Eiropas intelektuālajā izglītībā, vairs nav pirmajā vietā un ir atdevusi savu vietu materiālistu nejēdzīgajai mācībai, kas pūlas radīt sistēmu, kurā cilvēks, saimnieciskajās raizēs aizmirsis, ka viņam ir dvēsele, varētu atrast apmierinājumu. Atsacīdamās no sava aicinājuma, zinātne cenšas piemēroties dzīvei un kļūst par verdzeni rūpniecībai, kurai agrāk atmeta tikai druskas no sava bagātīgā galda. Bet, ja rūpniecība vedīs pavadā zinātni, kā pēdās tad ies pati rūpniecība? Kurp tā novedīs cilvēku?

Vai tiešām ātrā satiksmē pa dzelzceļiem un ar kuģiem, acumirklīgā meteoroloģisko ziņu vai preču cenu pārraidē pa telegrāfu, vissmalkākā samta un visbiezāko triko novalkāšana lielos daudzumos, smaržīgo cigāru un smirdošo sieru lietošanā cilvēks beidzot saskatīs savu zemes dzīves misiju? Protams, ne. Dodiet cilvēkam visus šos labumus vairumā, un jūs redzēsit, ka viņš ne tikai nekļūs labāks, bet pat nekļūs laimīgāks un ka notiks viens no diviem: vai nu viņš pašu dzīvi sajutīs par nastu, vai ātri sāks pagrimt līdz dzīvnieka stāvoklim. Tā ir morāliskās dabas aksioma, no kuras cilvēkam nav iespējams izvairīties. Cilvēka būtības kodolam, viņa nemirstīgam garam vajadzīga citāda barība, un, ja tas tādu nevar atrast, tad tas vai nu nomokās izsalkumā, vai pamet cilvēku, tam vēl dzīvam esot. Tikai reliģija, kas, iedarbodamās uz cilvēka jutām, atrisina pasaules problēmas, un zinātne savā augstākajā, nesavtīgajā, filozofiskajā nozīmē var sagādāt barību cilvēka nemirstīgajam garam. Lūk, kāpēc jebkura skola, kas aizmirsusi pestītajā izteicienu, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, un kas sagatavo cilvēku tikai materiālai dzīvei, lai arī cik izsmalcināta būtu šī dzīve un lai arī cik daudz tai būtu vajadzīgs zināšanu, nepilda savu uzdevumu: tā nesagatavo cilvēku dzīvei, bet ar pirmajiem soļiem jau novirza no īstā ceļa. Ikkatrai skolai vispirms vajag parādīt cilvēkam to, kas viņā ir visvērtīgākais, liekot viņam sevi apzināties par cilvēces nemirstīgās garīgās attīstības daļiņu un dzīvu orgānu. Bez tā visas faktiskās zināšanas — ja viņš pat nonāktu līdz visdziļākajiem matemātiskajiem vai mikroskopiskajiem pētījumiem — ne tikai nedos labumu, bet noteikti atnesīs ļaunumu pašam cilvēkam, kaut arī varbūt padarīs to par derīgu, bet dažreiz par ļoti kaitīgu sabiedriskās iekārtas mašīnu.

Cits, ne mazāk svarīgs pedagoģisks secinājums, kas izriet no darba nozīmes psihiskajā attīstībā, ir tas atzinums, ka audzināšanai ne tikai jāattīsta cilvēka prāts un jādod tam noteikts daudzums zināšanu, bet jāiekveldina viņā slāpes pēc nopietna darba; bez tā viņa dzīve nevar būt ne vērtīga, ne laimīga. Vajadzība pēc darba, kā mēs jau redzējām, cilvēkam ir iedzimta, bet tā apbrīnojamā kārtā ir spējīga kā uzliesmot, tā arī nodzist atkarībā no apstākļiem un sevišķi no tām ietekmēm, ko cilvēks saņem bērnībā un jaunībā.

Lai cilvēks patiesi iemīlētu nopietnu darbu, vispirms viņā ir jāizveido nopietns uzskats par dzīvi. Grūti iedomāties kaut ko mazāk atbilstošu patiesas audzināšanas mērķim par to vieglo, rotaļīgo nokrāsu, kādu mācībām un pat vispār audzināšanai piešķir daži pedagogi, gribēdami mazināt bērniem zināšanu apgūšanas rūgtumu. Pēdējos gados arī bez tā ākstīšanās ir ieviesusies gandrīz visās tā saucamās izglītotās sabiedrības slāņu sarunās; nopietna saruna viesistabā un pat mājas draugu pulciņā ir kļuvusi gandrīz par neiespējamu vai vismaz par savādu un nepieklājīgu parādību. Izglītoti cilvēki vai arī tādi, kas sevi uzskata par izglītotiem, cenšas par visnopietnākām lietām pajokot, un sarunu priekšmetam ir jābūt pārlieku niecīgam — kāds jauns apģērba piegriezums vai kāds notikums preferansa spēlē —, lai par to atļautos sabiedrībā runāt nopietni. Ne tikai nopietna saruna, bet pat nopietns uzskats par dzīvi tiek atzīts par nepieklājīgu, un cilvēks, sastapdamies ar citiem cilvēkiem, vispirms cenšas uzliki sev āksta masku. Augstākās sabiedrības un vidējo slāņu jaunatne, kas vēl nav atstājusi skolas solu, it kā baidās runāt nopietni par to, ko viņi mācās, un, mēģinādami pielāgoties pieaugušo tonim, itin viegli noniecina kā savus audzinātājus, tā mācību priekšmetus, atļaudamies nopietni runāt tikai par papirosiem vai cimdiem.
Iļja Glazunovs “Eiropas noriets” (Ilya Glazunov, Decline of Europe, 2005)

Iļja Glazunovs “Eiropas noriets” (Ilya Glazunov, Decline of Europe, 2005)

Mēs nepūlēsimies izdibināt, no kurienes rodas tāda sabiedrības prasība pēc ākstīšanās: vai no nopietnu interešu trūkuma, kas ilgu laiku valda mūsu sabiedriskajā dzīvē, vai franču audzināšanas ietekmē, kas līdz šim devusi mūsu augstāko aprindu korifejus, vai pat pa daļai no vispārējā pārlieku pārspīlētā humoristiskā virziena literatūrā, bet teiksim vienu: tāda visaptveroša ākstīšanās mode ne tikai nav spējīga uzturēt sabiedriskās attiecības, bet iedarbojas ārkārtīgi postoši uz tām, izskaužot no sabiedrības jebkuru saprātīgu saturu.

Nopietnai audzināšanai jācīnās ar tādu nožēlojamu sabiedrības virzienu un jādod jaunatnei pavisam nopietns dzīves uzskats. Ar rotaļām var mācīt tikai visjaunākos bērnus līdz septiņu gadu vecumam, vēlāk zināšanas jāsniedz nopietni, mācībām raksturīgā tonī. Mēs nerunājam par pedantismu, par bargumu; bet pat agrākā pedantiska, atbaidošā uzpūtība bija mazāk kaitīga par safrizēto, moderno pedagoģiju, kas pati sevi izsmej. Tagad bieži vairās nobiedēt zēnu ar zinātnes nopietnību, taču vēl jo vairāk vajadzētu bīties, lai viņš neiemācītos nicināt un it viegli nonievāt to. Drosme radīsies ar laiku, bet zinātnes nicināšanas sēkla, kas iesēta bērna sirdī, atnes vispostošākos augļus. Vai mēs uz katra soļa nesastopam jauniešus, kas pavisam nesen sākuši mācīties, bet ir jau iemācījušies nicināt mācības un, ņirgādamies par tām atziņām, ko sniedz mācības, uzklausa tikai augstākās sabiedrības norādījumus. No kurienes gan viss tas rodas? Ar to vēl ir par maz, ka pats audzinātājs raugās uz savu priekšmetu nopietni un runā par to nopietni, ka viņš veic savu uzdevumu ar pilnu apziņu par tā nozīmes svarīgumu; ir vajadzīgs, lai mācību iestādes priekšnieki, paši vecāki un visi apkārtējie pieaugušie cilvēki ar cieņu raudzītos uz bērnu pūlēm noiet ar audzinātāja palīdzību to gigantisko ceļu, ko veikusi cilvēce. Kā no indes, tā no uguns jābaidās, lai zēnam nerastos doma, ka viņš mācas tikai tādēļ, lai kaut kā apvestu ap stūri savus eksaminētājus un iegūtu dienesta pakāpi, ka zinātne ir tikai ieejas biļete sabiedriskajā dzīve un šo biļeti var aizmest vai aizmirst kabatā, kad šveicars jūs jau ir ielaidis zālē, kurā arī tas, kas ielavījies bez biļetes vai ar viltotu vai svešu biļeti, izturas vienlīdz pašpārliecināti. Bet atzīstieties atklāti, lasītāj, vai jums nav gadījies dzīvē sastapties ar tādiem uzskatiem par mācīšanos?

Mācīšanas un audzināšanas periodā cilvēka galvenajām dzīves interesēm jābūt saistītām ar mācīšanu un audzināšanu, un tāpēc videi, kurā dzīvo audzēknis, jābūt labvēlīgai. Ja viss apkārtējais bērnu vai jaunieti velk no mācībām pilnīgi uz pretējo pusi, tad veltas būs visas audzinātāja pūles iedvest viņam cieņu pret mācīšanos. Tāpēc audzināšana tik reti padodas tajās bagātajās augstākas sabiedrības ģimenēs, kur zēns, izrāvies no garlaicīgās mācību telpas, steidz gatavoties bērnu ballei vai mājas teātra izrādei, kur viņu gaida daudz dzīvākas intereses, kas pārlieku agri ir saistījušas viņa jauno sirdi, vai kur tētiņa kabinetā nopietni spriež par jauno rikšotāju, bet kur gramatikai vai vēsturei tikpat daudz vietas kā ubaga vīzei lieliskā viesistabā. Nožēlojams ir skolotajā liktenis tādās mājās: ja par viņu nezobojas atklāti, tad viņu tomēr neciena, un bērni ātri pamana šo necieņu, kaut arī tā pa pusei tiek aizsegta ar pieklājīgas izturēšanās masku, un drīz izprot, ka mācības un skolotāji ir domāti tikai bērniem, bet pieaugušiem ir kaut kas labāks. Nesalīdzināmi sekmīgāk veicas ar audzināšanu tajās vienkāršajās ģimenēs, kur vecāki skatās uz mācīšanu kā uz gaismu, kas viņiem diemžēl ir bijusi liegta, bet ko viņi grib dot saviem bērniem; taču tādu ģimeņu jau ir maz: gandrīz visur izglītību uzskata par līdzekli, kā dabūt darbu vai sameklēt izdevīgu līgavaini, par biļeti, kas paver ceļu uz sabiedrības skatuvi.

Bet audzināšanai ne tikai jāiedveš audzēknim cieņa un mīlestība pret darbu — tai jāizveido viņā vēl arī paradums strādāt tāpēc, ka īsts, nopietns darbs arvien ir grūts. Šā mērķa sasniegšanai ir daudz līdzekļu; mēs minēsim dažus no tiem.

Ikkatra priekšmeta mācīšana visādā ziņa ir jāvada tā, lai audzēknim paliktu tieši tik daudz darba, cik var paveikt viņa jaunie spēki. Ārstējot slimo, ārsts tikai palīdz dabai; gluži tāpat arī audzinātājam ir tikai jāpalīdz audzēknim pārvarēt viena vai otra priekšmeta apgūšanas grūtības, nevis jāmāca, bet tikai jāpalīdz mācīties. Šādai mācīšanas metodei bez daudzām citam labam īpašībām piemīt pati svarīgākā īpašība — iemācot audzēknim garīgu darbu, tā iemāca arī pārvarēt šā darba grūtības un izjust prieku, ko tas sagādā. Garīgais darbs diez vai nav visgrūtākais cilvēka darbs. Sapņot ir viegli un patīkami, bet domāt — grūti. Ne tikai bērnu, bet arī pieaugušo cilvēku vidū visai bieži sastopam domu kūtrību. Zēns drīzāk ir ar mieru fiziski nostrādāt visu dienu vai nosēdēt bez domām pie vienas un tās pašas lappuses vairākas stundas un iekalt to mehāniski nekā nopietni padomāt dažas minūtes. Turklāt nopietns garīgs darbs nepieradušu cilvēku nogurdina ātrāk nekā visgrūtākais fiziskais darbs. Šī parādība izskaidrojama ar nervu sistēmas darbības fizioloģiskajiem likumiem un tās spēku atjaunošanu. Neļaujot cilvēkam garīgā darbā pārpūlēties, tai pašā laikā nedrīkst viņam ļaut arī snaust bezdarbībā, nepieciešams pieradināt viņu pie šī darba. Cilvēka organisms jāpieradina pie garīga darba pamazām, uzmanīgi, un, rīkojoties tādā veidā, var izkopt paradumu viegli izturēt ilgstošu garīgu darbu bez nelabvēlīgas ietekmes uz veselību. Līdz ar paradumu strādāt garīgu darbu rodas arī mīlestība uz to vai, pareizāk sakot, alkas pēc tā. Cilvēks, kas pieradis strādāt garīgu darbu, garlaikojas bez tāda darba, meklē to un, protams, atrod uz katra soļa.

Pat audzēkņa atpūta var šai ziņā tikt izmantota lietderīgi. Atpūsties pēc garīga darba nebūt nenozīmē neko nedarīt, bet gan pārmainīt darbu; fizisks darbs ir ne tikai patīkams, bet arī derīga atpūta pēc garīga darba. Tāda atpūta ļoti pareizi ir atzīta par lietderīgu daudzās Vācijas internajās iestādēs, kur audzēkņi no mācībām brīvajā laikā ar vislielāko patiku nodarbojas ar šim nolūkam paredzētajiem darbiem — ar saimniecības darbiem, klašu telpu uzkopšanu, ar darbu augļu vai sakņu dārzā, ar galdniecību un virpošanu, grāmatu iesiešanu u. tml. Šo nodarbību izvēle nedrīkst būt pretrunā ar audzēkņu nekaitīgām tieksmēm — tad pašas nodarbības būs patiesa un derīga atpūta. Protams, atkarībā no vecuma jāiedala laiks arī rotaļām; bet, lai rotaļas būtu īstas rotaļas, ir vajadzīgs, lai bērns nekad nepārsātinātos ar tām un jau pamazām pierastu bez grūtībām un piespiešanās tās pārtraukt darba dēļ.

Visvairāk ir nepieciešams, lai audzēknim kļūtu neiespējama tāda sulainiska laika nosišana, kad cilvēka rokas paliek bez darba un galva bez domām, tāpēc ka tieši šādi brīži ir kaitīgi galvai, sirdij un tikumībai. Bet tāda laika pavadīšana ir visai parasta parādība daudzās slēgtajās sabiedriskajās iestādēs, tāpat arī daudzās ģimenēs, kur bērni un jaunieši pēc skolas beigšanas galīgi nezina, ko lai dara, un pamazām pierod nosist laiku. Šis paradums, kas iegūts vēl jaunībā, vēlāk atrod sev bagātīgu augsni sabiedrībā, kas parasti vienprātīgi un ar visiem spēkiem pūlas nosist laiku, — it kā tā cilvēkam būtu dots pārlieku daudz!

Taču ne tikai aiz klases sienām, bieži arī pašā klasē audzēkņi iemācās nosist laiku. Skolotājs izskaidro jauno stundu; skolēni, zinādami, ka atradīs šo vielu grāmatā, cenšas tikai skatīties uz skolotāju un nedzirdēt neviena vārda no tā, ko viņš runā. Divdesmito reizi skaidrodams vienu un to pašu, dabiski, skolotājs nevar runāt ar tādu sajūsmu, kas patīkami pamodina klausītāja uzmanību, un turklāt skolotājam nav nekādas metodes, kas palīdzētu pārbaudīt un uzturēt šo uzmanību. Skolotājs rūpējas tikai par to, lai lielākā daļa skolēnu zinātu priekšmetu, bet, kā šīs zināšanas nonāk līdz viņiem, par to viņš nepavisam neinteresējas. Otrā dienā skolotājs atprasa uzdoto vienam, otram, trešam, bet pārējie tai laikā uzskata sevi par pilnīgi brīviem no jebkura darba. Tā dažs laimīgs zēns pavada lielāko daļu nedēļas dienu un iegūst nejēdzīgu paradumu veselām stundām neko nedarīt un nedomāt. Paļauties uz interesi par pašu priekšmetu un saistošu izklāstu var tikai — un arī ne vienmēr — universitātēs, bet vidējās un zemākajās mācību iestādēs nav ko gaidīt, lai skolēns pats aizrautos ar priekšmetu, — ir jābūt metodei, kas skolotājam palīdz visu savu klausītāju uzmanību pastāvīgi noturēt sasprindzinātā stāvoklī. Mēs neapstrīdam, ka tas ir grūti kā skolotājam, tā skolēniem, bet ja to nevar veikt, tad labāk samazināt stundu skaitu uz pusi. Mēs centīsimies drīzumā apskatīt dažus tādas metodes paņēmienus, ar kuru palīdzību var uzturēt klases uzmanību, bet šeit tikai atzīmēsim, ka neviens audzinātājs nedrīkst aizmirst, ka viņa galvenais uzdevums ir audzēkņa pieradināšana pie garīgā darba un ka šis pienākums ir daudz svarīgāks par pašu priekšmeta iemācīšanu.

Tādējādi audzināšanai nenogurstoši jārūpējas par to, lai, no vienas puses, dotu audzēknim iespēju atrast sev derīgu darbu dzīvē, bet, no otras puses, iedvestu viņam nerimstošas alkas pēc darba. Jo materiāli vairāk nodrošināta ir audzēkņa nākotne, jo mazāk paredzams, ka nepieciešamība spiedīs viņu gribot negribot meklēt darbu, jo vairāk viņam jāpaplašina pasaules apvārsnis, kurā ikvienam, kas saprot cilvēka dzīves uzdevumu un ir iemācījies cienīt cilvēces intereses, atradīsies diezgan daudz cienījamu un derīgu darbu. Jo bagātāks ir cilvēks, jo augstākai, jo garīgākai, jo vairāk filozofiskai jābūt viņa izglītībai, lai viņš varētu atrast sevis cienīgu darbu pēc sirds patikas. Trūcīgo darbs pats atradīs, viņam jābūt tikai gatavam to izpildīt.

Iespēja strādāt un darba mīlestība ir labākais mantojums, ko var atstāt saviem bērniem kā nabagais, tā bagātais.

Darbs, protams, ir slogs, bet tāds slogs, bez kura iespējamā cilvēka cieņas un laimes apvienošana ir neiespējama, slogs, kas jānes cilvēkam, ja viņš grib iegūt to nesatricināmo mieru, uz ko tiek aicināti tikai strādājošie un rūpju nomāktie.

Konstantīns Ušinskis, pedagogs
/1860/

Avots:
http://gramataselektroniski.blog.com/2012/01/06/pedagogisko-rakstu-izlase-konstantins-usinskis/
http://politologija2.wordpress.com/2014/11/07/darba-nozime-psihiskaja-attistiba-un-audzinasana/

 

Publicēts iekš K04: Par netikumiska un izlaidīga dzīvesveida nāvējošo ietekmi, K05: Par darbu, T: Raksti | Komentēt

GRĀMATA: “Par alkoholismu” Imants Eglītis un Jānis Strazdiņš

ParalkoholismuIEglitisJStrazdinsfb2Grāmatā populāri pastāstīts par alkoholismu — vienu no lielākajiem sociālajiem ļaunumiem. Autori īpaši pakavējas pie alkohola postošās iedarbības uz galvas smadzenēm un alkoholisma smagajām sekām — dažādam psihozēm un gala rezultāta — plānprātības. Aplūkota arī populārajā literatūrā maz skartā problēma — pusaudžu alkoholisms.

“Par alkoholiķi cilvēks kļūst pamazām, izejot vairākus posmus, — mērenu alkohola lietošanu, gadījuma jeb epizodisku pārmērīgu dzeršanu un ieraduma jeb sistemātisku
dzeršanu (žūpošanu).

Mērenu alkohola lietošanu raksturo vairākas pazīmes. Cilvēks lieto alkoholiskos dzērienus tikai atsevišķos gadījumos, parasti retāk nekā reizi mēnesī. Iemesls dzeršanai arvien ir kāds īpašs gadījums — valsts svētki, dzimšanas diena, ģimenes jubilejas, Jaungada sagaidīšana, kāzas, bēres utt. Parasti tiek lietoti garšīgi alkoholiskie dzērieni, liela nozīme tiek piešķirta arī iedzeršanas rituālam — sabiedrībai, klātam galdam, uzsauktiem tostiem, sarunām. Tiek dzerti vāji dzērieni (alus, vīns), pie tam jau pēc nelielām šo dzērienu devām iestājas viegls reibums, ko pavada nedaudz pacilāts garastāvoklis, eiforija, labsajūta. Starplaikā starp iedzeršanām alkoholisko dzērienu lietotāji šajā posmā ir pilnīgi vienaldzīgi pret dzērieniem un nejūt pēc tiem nekādu vajadzību.

Gadījuma jeb epizodiska pārmērīga dzeršana ir nākamais sadzīves alkoholisma posms, kad alkohols cilvēka dzīvē jau sāk ieņemt lielāku vietu — iedzeršanas kļūst biežākas, parasti jau vairākas reizes mēnesī, piemēram, algas dienās, aizejot atvaļinājumā vai atgriežoties no tā utt. Lai sasniegtu subjektīvi patīkamo dziļākā reibuma pakāpi, parasti tiek dzerti stiprie dzērieni. Šajā posmā, kad pamazām palielinās izturība pret izdzertajiem alkoholiskajiem dzērieniem, reizēm gadās arī, ka, lai gan mēra sajūta ir vēl saglabājusies, dzērienu lietotājs piedzeras. Tas notiek, vai nu nepietiekami novērtējot savas spējas (neievērojot «normu»), vai ari dažu kompānijā esošu cilvēku, uzmācīgu dzeršanas stimulētāju, iespaidā.

Trešais sadzīves dzeršanas posms (ieraduma dzeršana) jau ir reāla augsne, kura drīz var sākt veidoties alkoholisms kā slimība. Un par tas rašanos dzērājs var vainot galvenokārt sevi.. Kā rāda statistikas dati, par hroniskiem alkoholiķiem kļūst 6—10% no visiem alkohola lietotājiem. . Ieraduma dzeršanas (žūpošanas) laikā jau ir radusies psiholoģiska atkarība no alkoholiskajiem dzērieniem. Alkohols tiek lietots reizēm gandrīz katru dienu. Par izdzerto alkoholisko dzērienu daudzumu vēl ir saglabājusies mēra sajūta, kaut arī vemšana, kas ir galvenais aizsargreflekss, kurš pasargā organismu no pārmērīgas saindēšanas, parādās tikai pēc liela alkohola daudzuma
iedzeršanas — smaga reibuma stāvoklī.”

Grāmatu var lejupielādēt te: http://www.mediafire.com/file/w1jbs2qft3p1ttq/Par_alkaholismu.zip/file ; http://yadi.sk/d/c59kFx2pPQKpL; https://e-gramatas.com/arhivs/MEDICINA%20ARSTNIECIBAS%20AUGI/Par_alkoholismu(I.Eglitis%20J.Strazdins).fb2

Publicēts iekš K01: Par alkohola un smēķēšanas nāvējošo ietekmi, T: Grāmatas | Komentēt

VIDEO: Kā alkohols ietekmē cilvēka organismu (krieviski)

Krievijas pretalkoholiskā projekta “Kopējā lieta” (Общее Дело) 2012.gada filma  “Kā alkohols ietekmē cilvēka organismu” (“Большая алкогольная болезнь. Как Алкоголь влияет на организм человека.”)

Publicēts iekš K01: Par alkohola un smēķēšanas nāvējošo ietekmi, T: Video | Komentēt

RAKSTS: Alkohols – sabiedrības nogalināšanas tehnoloģija

Alkohola patēriņš 2004.gadā

Alkohola patēriņš 2004.gadā

Cilvēka organismā nav neviena orgāna, neviena auda, nevienas tā sastāvdaļas, uz kuru neiedarbotos alkohola iznīcinošā ietekme. Alkohols ir galvenais smadzeņu asinsizplūdumu iemesls. Alkohola ietekmē sirds muskuļi aptaukojas un kļūst vārgi.

Pirmkārt, alkohols ietekmē smadzenes. Daudzi šīs ietekmes (reibuma  stāvokļa) dēļ, arī lieto alkoholu. Kad alkohols nokļūst asinīs, tas noņem tauku slāni no sarkano asinsķermenīšu (eritrocītu) virsmas un viņi tek nevis atsevišķi, bet salipuši kopā. Līdz ko šādi ķekaros salipuši eritrocīti sasniedz noteiktus galvas smadzeņu asinsvadus, eritrocītu ķekars nosprosto asinsvadu un asinis netek tālāk kā rezultātā attiecīgās galvas smadzeņu šūnas pēc kāda laika atmirst no skābekļa trūkuma. Reibuma stāvokli iedzēris cilvēks izjūt tad, kad sākas atsevišķu galvas smadzeņu šūnu atmiršana. Smadzeņu šūnu iznīcināšana ir neizbēgama, lietojot alkoholu pat nelielās devās. Ir zinātniski pierādīts, ka pat mazas alkohola devas samazina prāta spējas.

Alkohols, ko vīrietis izdzer 3 mēnešus pirms bērna ieņemšanas, atstāj stipri negatīvu iespaidu uz jaunā bērna fizisko un jo īpaši psihisko veselību. Tomēr, ja vīrietis ir pārstājis lietot alkoholu, tad trīs mēnešu laikā notiek pilnīga spermotozīdu nomaiņa.

Savukārt sievietes, kurām var vēl būt bērni, vispār nedrīkst lietot alkoholu nekādos daudzumos un tas ir zināms jau sen. Tas ir tādēļ, ka sievietes olnīcās atrodas visai viņas dzīvei paredzētās olšūnu rezerves. Atšķirībā no vīrieša, sievietes dzimumšūnas veidojas iekšķīgi vēl pirms viņas dzimšanas [un dzīves laikā neatjaunojas; tas ir – cik un kādas piedzimstot tiek dotas, tādas arī paliek visu mūžu]. Olšūnas ir visilgāk dzīvojušās sievietes organisma daļas.

Olnīcu sieniņas droši sargā olšūnas gandrīz no jebkuru negatīvu faktoru ietekmes, izņemot……. etilspirtu, kurš, būdams ļoti labs šķīdinātājs, spēj izsūkties cauri olnīcu sieniņām un traumēt daļu no olšūnām, no kurām nākotnē iespējams var rasties bērniņš. Un ar katru alkohola glāzi, ko izdzer sieviete, traumēto olšūnu skaits pieaug, un var gadīties tā, ka pēc pāris gadiem apaugļosies tieši tā olšūna, kura tika saindēta ar to pašu šampanieša glāzi Jaunajā gadā vai „tikai vienu” vīna glāzi kādā no jubilejām. Šīs šampanieša (vai vīna, vai alus utt.) glāzes ietekmes rezultātā  dzīvība var tikt dota bērnam ar nopietniem fiziskās vai garīgās attīstības traucējumiem.

Mīti par alkoholu

Mīts: Kaukāzā dzer daudz vīna un dzīvo vairāk kā 100 gadus ilgi

Ilgdzīvošanas parādība Kaukāzā tik tiešām tika konstatēta. Tās bija trīs mazas musulmaņu apdzīvotās vietas augstu, augstu kalnos. Tīrs gaiss, tīrs avota ūdens un musulmaņiem raksturīgais atturībnieku dzīvesveids [Islāms kategoriski aizliedz lietot alkoholu] veicināja ilgdzīvošanu. Savukārt Gruzijā un Armēnijā, kur ir alkohola lietošanas tradīcijas, ilgdzīvotāju apdzīvotas vietas konstatētas netika.

Mīts: Šņabis ziemā sasilda

Alkohols, nonākot organismā, veicina ādas poru atvēršanos (asinsvadu paplašināšanos) un organisms tieši zaudē siltumu, kurš uzkrājas zem apģērba, izraisot cilvēkā siltuma sajūtu. Alkohola ietekmē ātrāk iestājas iekšējo orgānu apsaldēšana. Iedzēris cilvēks nosalst daudz ātrāk nekā alkoholu nelietojušais, lai gan viņš jūtas siltumā. Kad atrod no sala mirušus cilvēkus, tad lielākai daļai no viņiem sekcijas laikā organismā konstatē alkoholu.

Mīts: Sarkanvīns paildzina dzīvi

Savulaik statistiķi konstatēja īpatnēju parādību, ka, ja paņemt trīs cilvēku kategorijas – alkoholiķus, mērenus iedzērājus un atturībniekus, tad izrādās ka vidēji visilgāk dzīvo mēreni dzerošie, atturībnieki mazliet mazāk, bet alkoholiķi pavisam maz. Rodas likumsakarīgs jautājums – kāpēc mēreni dzerošais dzīvo ilgāk par nedzērāju?! Jo no šīs statistikas tad sanāk, ka mērenas alkohola devās nāk par labu. Pētot šo parādību sīkāk, tika konstatēts, ka viss noslēpums ir nedzērāju grupā, kurā tika ieskaitīti pilnīgi visi nedzērāji, tai skaitā arī bijušie alkoholiķi un nedzerošie sliktā veselības stāvokļa dēļ (iedzimtas hroniskas slimības, piemēram, sirdskaite, dzīves laikā, tai skaitā alkohola lietošanas rezultātā, iegūtas slimības, piemēram, aknu ciroze, utt.). Tātad atturībnieku skaitā tika ieskaitīts pietiekami liels daudzums slimu cilvēku, kas arī pasliktināja vidējo rādītāju, bet, ja paņem īstus un pārliecinātus atturībniekus, tad viņi dzīvo daudz ilgāk nekā kulturāli dzerošie.

Tā, piemēram, savā mūžā vispār alkoholu nelietojušais pasaulslavenais ķirurgs Fjodors Uglovs  (1904—2008) nodzīvoja 103 gadus. Viņš bija pirmais, kurš Padomju Savienībā veica virkni vissarežģītāko operāciju ( barības vadā, aizkuņģa dziedzerī, plaušās, sirdī uc.). 100 gadu vecumā viņš vēl vadīja automašīnu, peldēja, varēja noskaitīt no galvas savas iemīļotās Puškina poēmas. Pēdējo operāciju Uglovs veica neilgi pirms savas 100 gadu jubilejas Ginesa rekordu grāmatas pārstāvju klātbūtnē.

Mīts: Alkohols noņem stresu

Pasaules Veselības organizācija un zinātnieki viennozīmīgi alkoholu pieskaita depresantu grupai. Neskatoties uz plaši izplatīto uzskatu, ka alkohols noņem stresu, tas līdzīgi kā barbiturāti, anestētiķi, opiāti nomāc centrālo nervu sistēmu. Tieši tāpēc lielākā daļa pašnāvību, sadzīves konfliktu ar letālu iznākumu notiek alkohola ietekmē.

Līdzīgi ir apgāžami arī citi kulturālas dzeršanas mīti par to, ka noteiktos gadījumos alkohols var būt nekaitīgs vai pat nāk par labu. Alkohols pat ļoti mazos daudzumos iedarbojas uz cilvēku tikai un vienīgi negatīvi.

Kulturālās dzeršanas mīti ir radīti un tiek plaši izplatīti tikai tādēļ, lai piespiestu mūs labprātīgi tērēt savu naudu par pašu veselības un pašu nākamo bērnu veselības graušanu. Mēs nogalinām savas smadzenes un labprātīgi atdodam savu naudu tiem, kuri to iztērēs alkohola propagandai – esošo mītu uzturēšanai un jaunu radīšanai.

Mērenas un kulturālas dzeršanas mīts

1950-o gadu beigās Padomju pilsoņiem plaši sāka stāstīt par vienu, it kā zinātnisku teoriju – kulturālas iedzeršanas teoriju. Šīs teorijas piekritēji apgalvoja, ka viņu mērķis ir iemācīt cilvēku dzert alkoholiskus dzērienus, bet nenodzerties.  Prakse gan parādīja ko citu – tikai 20 gadu laikā kopš šīs teorijas nostiprināšanās cilvēku apziņā alkoholiķu skaits Padomju Savienībā palielinājās 11 reizes, un tas nav nekas neparasts, jo jau vairāk kā 100 gadus atpakaļ zinātnieki konstatēja, ka etilspirts ir narkotiska viela [kura izraisa atkarību], tāpēc ir neizbēgami, ka noteikta daļa cilvēku, kuri ir sākuši lietot šo legālo narkotiku [kulturāli un mēreni iedzert], pēc kāda laika kļūs par dzērājiem un alkoholiķiem. Pie tam no paaudzes uz paaudzi alkoholiķu procentuālais īpatsvars arvien tikai pieaug.

Kulturālas iedzeršanas teorija praksē tikai pieradina lietot alkoholu tos cilvēkus, kuri vēl nedzer, pirmkārt – bērnus.

Cilvēku pieradināšana pie alkohola sākas jau no agras mazotnes. Bērni bērnudārzā no vecāku piemēra jau ir iemācīti un zina, kā pēc pieaugušo modes vajag svinēt svētkus [dzerot un šķindinot glāzes]. Un kad viņi izaug un jūtas pieauguši, sāk lietot alkoholu pēc tā parauga, ko redzējuši mājas svinībās, filmās un savā apkārtnē. Beidzot pamatskolu vairāk kā 90% Krievijas [līdzīgi ir arī Latvijā] jauniešu  jau ir pietiekami nopietna alkohola lietošanas pieredze.

Bērniem jau kopš bērnības praktiski gandrīz nav brīvas izvēles alkohola lietošanas ziņā, tā vietā praktiski piedāvājot pseidoizvēli.

Pseidoizvēle ir psihologiem labi zināma tehnika, kuru var izmantot arī bērnu audzināšanā. Piemēram, ja ir nepieciešams, lai bērns palīdzētu uzkopt māju, tad viņam netiek dota izvēle palīdzēt uzkopt māju vai arī nepalīdzēt, bet tiek dota pseidoizvēle – noslaucīt putekļus vai arī izmazgāt grīdu.

Līdzīga pseidoizvēle tiek piedāvāta arī alkohola lietošanas jomā. Mūs kopš bērnības pārliecina, ka alkoholu lietot drīkst tikai pieaugušie, un bērna acīs alkohola lietošana izskatās kā sava veida pieaugušajiem pieejama privilēģija. Un kad bērns izaug, viņam visapkārt praktiski ir tikai divu veidu attieksmes, kādas var būt pret alkoholu : 1)Nenormāla, kad cilvēks ir dzērājs vai alkoholiķis; 2) Normāla, „tāda kā visiem”, mērena, kulturāla iedzērāja attieksme, kad alkohols tiek lietots reti un salīdzinoši maz tikai īpašās svētku reizēs. Bet patiesībā ir trešais, tik tiešām normāls un dabisks variants, par kuru praktiski neviens nerunā un pret kuru pat mērenie iedzērāju attiecas ar skepsi un reizēm pat ar zināmu neiecietību – tā ir pilnīga atturība no alkohola lietošanas (tas ir, nelietot necik un nekad).

Vēlreiz par to, kā alkohols iedarbojas uz cilvēka organismu

Lūk, ko par alkoholu raksta akadēmiķis  Fjodors Uglovs: “Alkohols nekādā ziņā nav mazāks ļaunums kā jebkura cita narkotika. Jebkura alkohola deva nosprosto galvas smadzeņu asinsvadus.  Eritrocīti nespēj vairs piekļūt galvas smadzeņu šūnām, un tās pēc kāda laika iet bojā. Tā rezultātā pat pēc nelielas alkohola devas lietošanas cilvēka smadzenēs paliek vesela kapsēta bojāgājušu smadzeņu šūnu. Un pēc dažiem gadiem cilvēka smadzenes saraujas, samazinās to fiziskais izmērs. Alkohols ir visīstākā inde.”

Maskavas psihiatriskās slimnīcas vadītājs Nikolajs Tepugins savā grāmatā “Zinātniska patiesība un tautas maldi par alkoholu“ (Народные заблуждения и научная правда об алкоголе), kura iznāca 1926.gadā, raksta:  “Zinātniski ir pierādīts un ar dzīves pieredzi apstiprināts, ka spirts jeb alkohols ir inde, kas iznīcinoši iedarbojas uz katru šūnu. Vispirms iznīcinošā iedarbība skar galvas smadzenes: cilvēks reibst tādēļ, ka alkohols saindē smadzenes. Alkohola ietekmē pamazām iestājas pastāvīgas slimīgas izmaiņas galvas smadzeņu šūnās, kas tās ievērojami atšķir no alkoholu vispār nelietojošu cilvēku smadzenēm. Alkoholu lietojošā cilvēka smadzenes apvalki ir duļķaini, smadzenēs ir daudz ūdens, smadzeņu rievas ir šaurākas kā parasti. Šāda veida izmaiņu dēļ cilvēka prāta spējas alkohola lietošanas ietekmē ievērojami samazinās.

Dzīves laikā mēreni dzērušu cilvēku sekcijas rezultātā tika konstatētas visas alkoholisma ietekmē radušās izmaiņas cilvēka orgānos. Mērenas alkohola lietošanas bīstamība ir vēl arī apstāklī, ka no mēreni iedzerošajiem rodas alkoholiķi. Dzerošam cilvēkam rodas nepārvarama tieksme pēc alkohola, jo nervu sistēma pierod pie saindēšanās un pieprasa arvien jaunus kairinājumus.”

Informatīvā blokāde

Interesanti, ka šī 1926.gadā izdotā Tepugina  grāmata tā arī netika pārizdota, bet plašākai auditorijai nejauši kļuva pieejama tikai tagad ar interneta starpniecību. Faktiski jau ilgu laiku cilvēki atrodas informatīvā blokādē. Televīzija, prese, skolu programmas – visi noklusē patiesību par alkoholu un vedina cilvēkus melīgās kulturālās dzeršanas teorijas virzienā. Mūsu pašreizējais stāvoklis līdzinās gadsimta sākuma neizglītoto zemnieku stāvoklim, tikai starpība ir tā, ka viņi tolaik izdzēra litru uz iedzīvotāju, bet mēs pašreiz ievērojami daudzkārt vairāk.

Mūsu informatīvā telpa ir pārpildīta ar visādām pasaciņām  par stipri apšaubāmiem draudiem  (kā piemēru var minēt ažiotāžu ap putnu gripu vai „atipisko pneimoniju” ), toties par reāliem draudiem, no kā jau vairāk kā 30 gadus mirst vairāki tūkstoši cilvēki dienā, prese klusē.

2009.gadā Krievijas TV Pirmajā kanālā tika uzsākta antialkoholisks raidījumu cikls „Kopējā lieta” [ Krievijā atšķirībā no Latvijas ir cilvēki, kas ir spējīgi par to runāt publiski; Latvija ir kritusi tik zemu, ka neviens par to publiski nerunā un Latvijas iedzīvotāji un latvieši nodzeras un izmirst klusējot]. Pēc divu informatīvo filmu pārraidīšanas ( „Par bērnu alkoholismu” un „Iedzersim!”) raidījumu cikls, kuram bija augsti reitingi, neskaidru iemeslu dēļ un bez jebkādiem paskaidrojumiem tika slēgts, bet TV ekrānos turpina stāstīt pasaciņas, ka alkohola lietošana ir nacionāla tradīcija.

Alkohola patēriņa vēsture

Vēsturiski Krievija [arī Latvija] nav izcēlusies ar alkahola pārmērīgu lietošanu. T.s. „krievu” šņabis nav nemaz krievu izgudrojums. 14.gs. Dženovas tirgotāji pirmo reizi ieveda Krievijā vīnu un bija ļoti pārsteigti, kad krievi ekskluzīvo ārvalstu dzērienu atzina par uzturā nelietojamu. Gandrīz pēc pusgadsimta ārzemnieki ieveda šņabi Maskavijā, jaunā Vasīlija Otrā galmā, un atkal krievi neatzina jaunievedumu, atzīmējot, ka to var izmantot tikai zāļu uzlējumiem un arī tikai atšķaidītu un ierobežotos daudzumos.

Līdz 18.gs. sākumam Krievijā alkohols vienkāršajiem cilvēkiem tika pārdots tikai krogos, kuru bija ļoti maz (1 uz pilsētu) un tikai dažās svētku dienās. Par alkohola lietošanu citās dienās draudēja miesassodi vai pat cietums. Sabiedrībā alkohola lietošana tika uzskatīta par lielu kaunu.

Iedzeršanas modi Krievijā no Eiropas ieveda cars – reformators Pēteris I. Kopš Pētera I laikiem dzeršana Krievijā kļuva par neatņemamu valsts politikas sastāvdaļu.

19.gs. beigās zinātnieki veica pētījumus lielākajās Eiropas valstīs un ASV par izdzertā alkohola daudzumu uz iedzīvotāju. Krievija šai sarakstā ieņēma pirmspēdējo vietu, atstājot sev stipri priekšā Franciju, Angliju, Vāciju, ASV un citas valstis.

Alkohola patēriņa rādītājs tiek aprēķināts sekojoši. Tiek saskaitīts pilnīgi viss gada laikā valstī pārdotais alkohola daudzums; šī summa tiek pārvērsta 100% spirta mērvienībā, kas tiek dalīta ar valsts iedzīvotāju skaitu. Tādējādi tiek iegūts izdzertā 100% spirta daudzums vidēji uz vienu  valsts iedzīvotāju gadā.

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem alkohola patēriņa rādītājs līdz 3 litriem uz iedzīvotāju tiek uzskatīts par zemu rādītāju; 4-5 litri – vidējs patēriņš; patēriņš virs 8 litriem uz iedzīvotāju rada nācijas ģenētisku degradāciju.

20.gadsimta sākumā (1900.g.)  Krievijā alkohola patēriņa līmenis bija 3l/iedz.;  95% jauniešu vecumā līdz 18 gadiem, 90% sieviešu un 47% vīriešu vispār nelietoja alkoholu (tas ir – bija absolūti atturībnieki). Uz 1913.gadu alkohola patēriņš sasniedza 5l/iedz. Šai laikā presē un tautā valsts budžetu sauca par „dzērāju budžetu”, bet valsts iestādes vainoja tautas nodzirdīšanā. Tajā pašā laikā valstī sākās plaša antialkoholisma kampaņa, kurā iesaistījās arī imperatora ģimenes locekļi un tiem tuvas aprindas; izvērtās ļoti plaša antialkohola organizāciju dibināšana.

Savukārt alkohola ražotāji vēlējās saglabāt vai palielināt alkohola patēriņu. Piemēram, ebreju izcelsmes baņķieris un zeltrūpnieks barons Ginsburgs  (Rotšildu attāls radinieks) atklāti izteicās, ka no alkohola pārdošanas viņš gūst lielākus ieņēmumus nekā no zelta ieguves, tādēļ alkohola lietošanu sabiedrības acīs par katru cenu ir jāattaisno un pēc iespējas jāveicina.

Alkohola magnāti mēģināja „zinātniski pierādīt”, ka vienas glāzes šņabja izdzeršana dienā ir nekaitīga cilvēka veselībai. Tomēr mēģinājumi piesaistīt šādiem „pētījumiem” autoratīvus zinātniekus cieta neveiksmi. Piemēram, akadēmiķis un Nobela prēmijas laureāts  Ivans Pavlovs  uz šādu piedāvājumu atbildēja ar atklātu vēstuli, kurā apgalvoja, ka šādi pētījumi pēc būtības nav saucami par zinātniskiem.

Pretalkoholisma kampaņas rezultātā Krievijas impērijas pašvaldībām tika dotas tiesības ierobežot alkohola ražošanu un izplatību savā teritorijā, kas plaši arī tika darīts. Tā rezultātā 1915.gadā alkohola patēriņš Krievijas impērijā samazinājās līdz 0,2l/iedz.

Alkohola aizliegumi saglabājās līdz 26.08.1923, kad tos pilnībā atcēla jaunā Padomju vara. Neskatoties uz atceltajiem ierobežojumiem, 1925.gadā alkohola patēriņš PSRS bija 1l/iedz. Desmit gadu laikā bija izaugusi pilnīgu nedzērāju paaudze, kura neredzēja jēgu lietot alkoholu jebkādos apmēros. 1940.gadā alkohola patēriņš PSRS bija 2l/iedz. Tik zems alkohola patēriņa līmenis un attiecīga veselība un izturība ir viens no apstākļiem, kas ļāva Padomju karavīriem izturēt pārcilvēciskās grūtības un uzvarēt 2.pasaules karā (viņi bija veselīgāki un izturīgāki par saviem pretiniekiem).

1950-os gados alkohola patēriņš Padomju Savienībā joprojām bija zems. Padomju cilvēks dzēra 3x mazāk kā anglis, 7x mazāk kā amerikānis un 10x mazāk kā francūzis. Vēl 1960.gadā PSRS alkohola patēriņš bija 3l/cilv.

Tai pašā Francijā, ko PSRS pozicionēja kā kulturālas dzeršanas paraugvalsti, 19.gs. beigās stāvoklis alkohola patēriņa ziņā bija kritisks (1895.gadā – 23l/iedz.), bet visa 20.gadsimta laikā tā ieņēma vadošās vietas Eiropā alkohola patēriņa un alkoholisma ziņā. Un šodien Francijai ir ļoti nopietnas demogrāfiskas problēmas, kas tai rada papildus arī citas nepatikšanas – izmirstošo francūžu vietā nāk citi cilvēki (imigranti), kuri sāk ieviest savu kārtību.

Kā Padomju Savienība sāka nodzirdīt savus pilsoņus

50-o gadu vidū valsts sāka plānot budžetā t.s. “dzeršanas naudu”. Lai realizētu šo “dzērāju budžetu”, tika būvētas jaunas alkohola rūpnīcas, un līdz ar rūpnīcu celtniecību sākās alkoholisko dzērienu reklāma Padomju Savienībā. Alkohols sāka parādīties arī TV un Padomju filmās. Tā visa rezultātā 1965.gadā alkohola patēriņš pieauga līdz 5l/iedz., bet 1980.gadā šis rādītājs jau bija 11l/iedz.

Budžeta ieņēmumi no alkohola tirdzniecības bija grandiozi. Vienas vodkas pudeles pašizmaksa bija 15-20 kapeikas, bet pārdota tā tika par 3 rubļiem un 60 kapeikām. 80-o gadu sākumā PSRS budžeta ienākumi no alkohola tirdzniecības bija 56 miljardi rubļu.

Tomēr aiz šiem ieņēmumiem nepamanīja [vai negribēja pamanīt], kā pieauga “alkoholiskā” noziedzība, palielinājās iedzīvotāju mirstība un saslimstība, samazinājās darba ražīgums, radās “alkoholiskie” darba kavējumi un “alkoholiskais” traumatisms, notiesāto skaits par noziegumiem alkohola reibumā, alkoholiķu ārstēšanās izdevumi, “alkoholiskie” ugunsgrēki, alkoholiķiem atņemto bērnu uzturēšana. Pēc ekonomistu aprēķiniem tiešie un netiešie alkoholisma seku izdevumi pārsniedza budžeta ieņēmumus no alkohola pārdošanas vismaz 3 reizes.

1960-ajā gadā Padomju Savienībā narkologu uzskaitē bija 0,5 miljoni alkoholiķu, bet 1980ajā gadā – 5,5 miljoni. (20 gadu laikā alkoholiķu skaits palielinājās 20 reižu). Pēc statistikas oficiālā uzskaitē tolaik bija tikai viens no 3 alkoholiķiem. 1980-ajos gados apmēram katrs piektais Padomju pilsonis bija vai nu alkoholiķis vai dzērājs [pirmsalkoholisma stadija]. Šai laikā PSRS tieši no alkoholiskās saindēšanās mira apmēram 50000 cilvēku gadā. Kopējais alkoholisma seku rezultātā bojāgājušo cilvēku skaits bija apmēram 700000 cilvēku gadā. Šajā skaitlī ietilpst tie, kuri alkohola ietekmes rezultātā nosala, noslīka, nokrita no balkona, sadega, cieta autokatastrofā, un arī tie, kas alkohola lietošanas rezultātā sabojāja iekšējo orgānu veselību un nomira darbaspējīgā vecumā.

1980ajos gados noskaidrojās, ka 3,5% bērnu ir smagi fiziskas un garīgas dabas attīstības traucējumi. 13% ir vidēja rakstura garīgi traucējumi. Tas ir, katrs sestais bērns bija nenormāls (pilnībā precīzi dati joprojām ir slepeni). Šo tendenci labi raksturo garīgi atpalikušo skolu skaits dažādos laikos dažādos PSRS reģionos. Omskas apgabals: 2 garīgi atpalikušo skolas 1960.gadā; 1980.g. – 19. Doņeckas apgabals: 1960.g. – 4; 1980.g. – 38. Latvija: 1960.g. – 12; 1980.g. – 56. Hakasu republika: 1960.g. – 1; 1980.g. – 9. Padomju Savienības iedzīvotāji sāka pārvērsties par garīgi atpalikušu nāciju.

Sausā likuma brīnumainās sekas Padomju Savienībā

1985.gadā PSRS tika uzsākta cīņa pret dzeršanu un alkoholismu (tautā šo pasākumu kompleksu iesauca par “sauso likumu”). Gada laikā (1986.g.) alkohola patēriņš PSRS samazinājās līdz 4l/iedz., kas uzreiz atspoguļojās arī uz demogrāfiskajiem rādītājiem. Neskatoties uz to, ka bija pieaugusi surogātalkohola lietošana, kopējā mirstība no alkohola samazinājās par 56%, mirstība no nelaimes gadījumiem un vardarbības par 36%, pašnāvību skaits samazinājās par 41%. Antialkoholisma kampaņa 1986.gadā spēja novērst apmēram pusmilijona nāves gadījumu. “Sausā likuma” darbības laikā tika piedzīvots nepieredzēts dzimstības pieaugums; no 1985. līdz 1988.gadam PSRS piedzima par 1,5 miljoniem bērnu vairāk nekā iepriekšējos gados, kas ir absolūts rekords 30 gadu periodā.

Krievijas [arī Latvijas] nodzirdīšana

Rietumu analītiķus ieinteresēja PSRS notiekošais. ASV ekonomisti ziņo ASV prezidentam Ronaldam Reiganam, ka PSRS ekonomikai ir nopietnas problēmas milzu tēriņu „bruņošanās sacensībai” dēļ un tā ļoti stipri ir atkarīga no naftas cenas. Kara analītiķi ziņo, ka PSRS ir iestrēgusi Afganistānā. ASV pārliecina Saūdu Arābiju, apmaiņā pret vismodernāko ieroču piegādi, ievērojami palielināt naftas ieguvi, tādējādi samazinot naftas cenas pasaules tirgū. 5 mēnešu laikā uz 1986.gada pavasari naftas cena krītas no 30 uz 12 dolāriem par barelu. PSRS, kas bija plānojusi savu budžetu, ņemot vērā augstas naftas cenas, saskārās ar nopietnām problēmām. Valstī sākas preču deficīts, zelta rezerves samazinās, sociologi ziņo par iedzīvotāju neapmierinātību. Gorbačovam tiek iesniegts priekšlikums, kurš it kā varētu nomierināt ar tukšajiem veikalu plauktiem neapmierinātos iedzīvotājus un daļēji papildināt tukšo valsts budžetu. 1988.gadā valdības pārstāvji nolēma papildināt budžeta ieņēmumus uz savu iedzīvotāju nodzirdīšanas rēķina.

Pēc PSRS sabrukuma un Jeļcina nākšanas pie varas Krievijā [arī Latvijā] apdzirdītās tautas acu priekšā valsts uzņēmumi tika nodoti privātās rokās, tai skaitā arī alkohola ražošanas uzņēmumi. Alkohols ar jaunu spēku pārpludināja veikalu plauktus un televīziju. Ar alkohola reklāmas, filmu ar alkohola lietošanas scēnām [dziesmām (t.s. šlāgerdziesmas) par alkohola lietošanu un žūpošanu] cilvēkiem tika iestāstīts, ka alkohola lietošana ir tradīcija un dzīves norma.

1996.gadā alkohola patēriņš Krievijā sasniedza 16l/iedz., radās miljoniem bezpajumtnieku, bērnu, kuri ir aizbēguši no vecākiem – alkoholiķiem. Vēl lielāks bērnu skaits palika bez jebkādas pieskatīšanas un aprūpes – vecākiem, kuri nodzērās, nebija daļas pat līdz pašu bērniem. 1990-o gadu vidū bērnu – toksikomānu skaits palielinājās 3 reizes, bet bērnu narkomānu skaits – 17 reizes. Vidējais dzīves ilgums vīriešiem nokritās līdz 57 gadiem. 90% nāves gadījumu vīriešu vecuma grupā līdz 50 gadiem nāves iemesls bija alkohols.

Katru gadu Krievijā dzimst apmēram 100000 bērnu ar attīstības traucējumiem; apmēram 14-20% no tiem iet bojā pirmās dzīves nedēļas laikā. 25% mazuļu piedzimst ar sirds darbības traucējumiem. Apmēram 200000 grūtniecību beidzas ar spontāno abortu. Varbūtība dzemdēt neveselu bērnu ir tieši proporcionāla visa sievietes dzīves laikā izdzertā alkohola daudzumam [jo vairāk alkohola kopsumā sieviete ir izdzērusi savas dzīves laikā, jo lielāka varbūtība, ka tās bērns būs ar nopietniem veselības traucējumiem].

Pēc statistikas 1990-o gadu beigās 7 miljoniem sieviešu nebija vīriešu un viņām bija liegta ģimenes dzīve, kā rezultātā strauji kritās arī dzimstība. Kopš 1990-o gadu sākuma Krievija [arī Latvija] sāka izmirt – mirstība pārsniedza dzimstību. 1992.gadā Krievijā nomira par 300000 vairāk cilvēku kā piedzima, 1993.g. – 700000 un tālāk pa miljonam katru gadu. Šis process joprojām turpinās; mūs kļūst arvien mazāk.

Parādās jauni pretendenti uz Krievijas [arī Latvijas] zemi. Turcija:  alkohola patēriņš 1,5l/iedz., iedzīvotāju pieaugums 900000 gadā; Vidusāzijas valstis: 2,6l/iedz., 585000 iedz./gadā; Ķīna: 5l/iedz., 6 miljoni iedz./gadā. Salīdzinājumam Krievija: 15-18 l/iedz. un vidējais iedzīvotāju samazinājums katru gadu kopš 1994.gada – 774649 cilvēku.

Nākotnes perspektīvas

Padomju bērni savulaik ieņēma pirmās vietas pasaulē matemātikas olimpiādēs, bet pēc tam izauga un bija vieni no visas pasaules zinātnes virzītājiem – projektēja kosmosa kuģus, radīja daudzus grandiozus objektus, kuri tiek izmantoti līdz pat mūsdienām. Skolotājs un pārliecināts atturībnieks Konstantīns Cialkovskis (1857-1935)  20.gadsimta sākumā ( ilgi pirms pirmās raķetes palaišanas), dibināja Padomju Savienībā jaunu zinātnes nozari – kosmonautiku. 1957.gadā Padomju Savienība pirmā pasaulē palaida mākslīgo zemes pavadoni, bet 1961.gada 12.aprīlī kosmosā pirmo reizi tika sūtīts cilvēks.

Pašreiz Ķīnas skolnieki, kuriem ir sliktāka izglītības sistēmas kvalitāte nekā bija savulaik Padomju Savienībā, bet kur alkohola patēriņš ir mazs, ieņem pirmās vietas pasaulē fizikas un matemātikas olimpiādēs.

40 alkoholizācijas gadu laikā Krievija no pasaules līdervalsts ir pārvērtusies par trešās pasaules valsti [ko līdzīgu var teikt arī par Latviju]. Savukārt tās pašas trešās pasaules valstis, kas gandrīz nemaz nelieto alkoholu, kļūst par pasaules līderēm gan ekonomiski, gan demogrāfiski. Nākotnē mūsu planētu apdzīvos tikai pašreiz nedzerošu tautu pēcnācēji.

Rietumi un Krievija ir daudz izdarījuši visas cilvēces attīstībai, tomēr mēs esam jautājuma priekšā, vai Krievijas un Eiropas civilizācija vispār nākotnē pastāvēs. Viss ir atkarīgs no tā, ko mēs izvēlēsimies – dzeršanu vai dzīvību.

Jautājumu „Dzert vai izdzīvot?” katram ir jāuzdod sev pašam. Ir jāsaprot, ka katrs no mums var dot pietiekami lielu triecienu pa labi atstrādāto nodzirdīšanas sistēmu. Personīgi izvēloties nelietot alkoholu vispār nekad un nekādos daudzumos, mēs pārtraucam naudas pieplūdi šai industrijā un rādām personisku piemēru citiem.

P.S.
Raksta pamatā ir 2012.gada Krievijas ražojuma dokumentālās filmas „Nodzirdīšanas tehnoloģija” mazliet koriģētu fragmentu salikums.

Avoti:
http://www.uglov.tvereza.info/
http://www.host-a.net/u/fribuuki/dzertvainedzert.zip
http://pravdu.ru/lessons/jdanov/
http://www.koob.ru/tyapugin/pravda_ob_alkogole
http://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/1253/

Publicēts iekš K01: Par alkohola un smēķēšanas nāvējošo ietekmi, T: Raksti, T: Video | Komentēt

RAKSTS: Alkohola patēriņa rādītāji pasaulē (WHO atskaite 2014)

Alkoholu nelietojošo īpatsvars

Alkoholu nelietojošo īpatsvars

Alkohols ir inde, kas pakāpeniski nogalina organismu. Alkohols iznīcina smadzenes un ar katru izdzerto malku padara cilvēku neatgriezeniski stulbāku. Alkohols samazina vēl nedzimušo bērnu ģenētisko potenciālu un palielina kroplu jaundzimušo skaitu. Augsts alkohola patēriņa līmenis sabiedrībā liecina par ļoti lielām problēmām tajā, tai skaitā arī prāta spēju ziņā (jo saprātīgi cilvēki alkoholu nelieto) un tas ir viens no rādītājiem, kurš liecina, ka konkrētai sabiedrībai nav nākotnes un ka tā mirst. Tāpēc jo interesanta ir Pasaules veselības organizācijas (WHO) jaunākā atskaite par alkohola patēriņa rādītājiem. Atskaite ir publicēta 2014 gadā un tajā ir izanalizēti visu valstu iesniegtie dati par 2010.gadu.

Pasaules veselības organizācijas (WHO) 2014 gada atskaite ir pieejams te: http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/
Excel tabula ar būtiskākajiem alkohola patēriņa datiem, to analīzi un valstu kategorizāciju pieejama te: http://www.mediafire.com/view/t227ywwlvwix8cv/Alkohola_pat.xls

Sākumā vispārīgie dati. Pēc atskaites datiem alkohols ir bijis par iemeslu 5,9% visu nāves gadījumu, kas ir vairāk kā AIDS (2,8%), tuberkoloze (1,7%) un vardarbīga nāve (0,9%). Reāli šis skaitlis, protams ir ievērojami lielāks, jo alkohols izraisa virkni sekas, kuras tiek uzskaitītas kā atsevišķi nāves cēloņi, piemēram, sirds un asinsvadu slimības vai alkohola reibumā radušies nelaimes gadījumi. Pie tam atskaitē tiek norādīts, ka vīrieši no alkohola lietošanas nomirst piecas reizes biežāk.

Atskaites sastādītāji uzsver, ka alkohola lietošana var izraisīt vairāk kā 200 slimību, visbiežākās no kurām ir sirds un asinsvadu slimības (33,4%), alkohola reibumā iegūtas traumas (17,1%) un kunģa-gremošanas trakta slimības (16,2%).

Vidēji pasaulē 2010.gadā tika izdzerts 6,2 litri absolūtā alkohola (tiek saskaitīts viss alkoholisko dzērienu spirta līmeņu daudzums, pārvēršot alkoholisko dzērienu daudzumu 100% spirta daudzumā) uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem (+15). Ja izdzerto alkohola daudzumu skaita tikai uz alkoholu lietojošo iedzīvotāju skaitu, tad sanāk, ka 2010.gadā pasaulē tika izdzerti 17 litri absolūta spirta uz vienu alkoholu lietojošo iedzīvotāju.

Labā ziņa ir tāda, ka 48% pasaules iedzīvotāju (+15)  ir absolūti nedzērāji, kuri alkoholu nav lietojuši vispār, bet 61,7% iedzīvotāju alkoholiskos dzērienus  nav lietojuši 2010.gada laikā. Šie visai iepriecinošie dati, ja tiem var ticēt (iespējams, ka reālā situācija nav tomēr tik pozitīva) gan neattiecas uz degradējošajiem, savas smadzenes un veselo saprātu nodzerošajiem Rietumniekiem (arī latviešiem).

Alkohola patēriņš Latvijā

0. Iedzīvotāju skaits 2 091 000 no kuriem 86% ir virs 15 gadiem, ieskaitot (pārējie tātad bērni zem 15 gadiem), un 68% dzīvo laukos. Vidējais ienākumu līmenis pēc Pasaules bankas klasifikācijas – vidēji augsts (kopā šai klasifikācijas sistēmā ir vēl trīs līmeņi – augsts, vidēji zems un zems).
1. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 12,3 litri (vidēji WHO Eiropas reģionā 10,9 litri), no tiem vīrieši – 19,7litri; sievietes  – 6,3litri.
2. Iedzīvotāju (+15) skaits, kuri ir veikuši smagu epizodisku dzeršanu (vairāk kā 60gr. tīra alkohola pēdējās 30 dienās): 20,9%  (30,3% vīriešu un 13,2% sieviešu).
3. Alkoholu lietojošu iedzīvotāju (+15) skaits, kuri ir veikuši smagu epizodisku dzeršanu (virs 60gr. tīra alkohola pēdējās 30 dienās): 30,9% (40,9% vīriešu un 21,2% sieviešu).
4. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 14,3% (7,2% vīriešu un 20,2% sieviešu).
5. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 32,3% (25,8% vīriešu un 37,6% sieviešu).
6. Latvijā patērētā alkohola struktūra: 47% alus; 37% spirts; 11% vīns; 5% citi alkoholiski dzērieni.
7. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem:18,1 litri (26,5 litri vīrieši un 10,1 litrs sievietes).

Ko no tā visa mēs varam secināt? Pirmkārt to, ko vairums laikam jau zina tāpat, ka Latvija ir dzērāju valsts un ka Latvijas iedzīvotāji, prasti sakot, nodzeras. Nezinošie mietpilsoņi ar vārdu nodzeras domā tikai hroniskos alkoholiķus pēdējā stadijā, bet patiesībā tas attiecas uz visiem mērenajiem iedzērājiem, kuri regulāri lieto alkoholu, kaut vai tikai dažas reizes gadā.

Tas tā tādēļ, ka aprobežotie mietpilsoņi nezina, ka jebkāds alkohola daudzums neatgriezeniski nogalina smadzeņu šūnas un viņi neatgriezeniski kļūst stulbāki par izdzertā alkohola daudzumu. Tāpat vairums nezina, ka cilvēki reproduktīvā vecumā lietojot alkoholu ne tikai pazemina savu kopējo veselīguma stāvokli, bet arī grauj savu potenciālo pēcnācēju iedzimto ģenētisko potenciālu.

Visbeidzot gana daudzi arī nezina, ka alkohola lietošanas rezultātā (īpaši, ja to dara sievietes) dzimts kropli jaundzimušie. Šī iemesla dēļ sievietes reproduktīvā vecumā (kurām vēl var būt bērni) nedrīkst lietot nekādu alkoholu nekādos daudzumos (tāpat kā arī smēķēt un vēl daudz ko citu). Katrs šādas sievietes izdzertais alkohola malks palielina varbūtību, ka viņai piedzims kropls bērns (alkohols sakropļo olšūnas, kuras neatjaunojas, atšķirībā no vīrieša dzimumšūnām, kuras regulāri atjaunojas).

Pāri visam iet intensīvas gan tiešas, gan netiešas (caur dziesmiņām, neformālām tradīcijām, kino utt.) alkohola reklāmas, pieradums gan pie alkohola, gan pie alkoholizētām tradīcijām un ticība speciāli cilvēku muļķošanai radītiem mītiem par to, ka mazliet jau lietot drīkstot un ka pat tas esot veselīgi. Tā nu nezinošie un/vai aprobežotie cilvēciņi nodzeras un nodzer gan savu, gan savu bērnu veselību, prātu un nākotni.

Rādītājs „ Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem” (12,3 litri) vispārīgi parāda valstī izlietotā alkohola daudzumu uz vienu iedzīvotāju, savukārt rādītājs „Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem” (18,1 litri) ir precīzāks, parādot cik vidēji gadā izdzer viens alkoholiķis (cilvēks, kurš regulāri (kaut vai reizi gadā) lieto alkoholu). Šis rādītājs raksturo kopējo alkoholiķu nodzeršanās pakāpi. Atsķirība starp šiem rādītājiem uzskatāmi redzama Indijas piemērā, kurā „ Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem” ir 4,3 litri, „Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā”  – 84,9%, bet „Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem” ir 28,7 litri. Citiem vārdiem sakot, Indijā dzer salīdzinoši mazs cilvēku skaits, bet tie, kuri dzer, tie plosto pamatīgi (te gan jāņem vērā, ka kopējā valsts alkohola patēriņā ir ieskaitīts arī tūristu patērētais alkohols un nelegālais alkohols, kurš ir reģistrēts vienā valstī, bet reāli aizceļojis uz citu valsti).

Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas standartiem alkohola patēriņa rādītājs līdz 3 litriem uz iedzīvotāju („ Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem” ) tiek uzskatīts par zemu rādītāju; 4-5 litri – vidējs patēriņš; bet patēriņš virs 8 litriem uz iedzīvotāju rada nācijas ģenētisku degradāciju.

Zinot patiesi drausmīgos alkohola iedarbības apmērus uz sabiedrības veselību, intelektuālo līmeni un vairošanās spējām, ļoti būtisks ir „Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu)” , kas ir sabiedrības zelta fonds, jo šie cilvēki nav saindējuši sevi ar alkoholu. Balto apdzīvotās teritorijās šis zelta fonds (nedzērāju skaits) diemžēl ir gauži niecīgs (jo īpaši Rietumvalstīs), kas nozīmē, ka šīs sabiedrības atrodas deģenerācijas un izmiršanas stadijā. Valstis, kurās nedzērāju skaits ir mazāks par 10%, visdrīzāk vairs nav glābjamas, bet pārējās iespējams, ka var atrast sevī spēkus izdzīvot un viena no pirmajām lietam, kas tādēļ jādara – jāpārtrauc dzert (tas ir maksimāli jāierobežo alkohola pieejamība un patērēšanas iespējas).

Ja „Nedzērāji” vispār nav lietojuši alkoholu, tad ir arī pietiekami daudz cilvēku, kuri dzīves laikā saprot alkohola lietošanas sekas un pārstāj uzņemt šo indi. Lai gan šie cilvēki jau sevi bija sākuši indēt, tomēr, ja nav runa par hronisku alkoholiķi, tad viņi tomēr sevi saglabā. Pēc alkohola lietošanas pārstāšanas organisms sāk atjaunoties un pats galvenais, ka tiek apturēts organisma indēšanas process. Īpaši būtiski tas ir tādēļ, ka samazina tiešo alkohola ietekmi uz jaundzimušajiem (paliek netiešā – agrāk izlietotā alkohola neatgriezeniskā ietekme, kas viskritiskākā ir tieši sieviešu gadījumā (neatgriezeniski sakropļotās olšūnas, kuru apaugļošanas gadījumā piedzims kropls bērns), kā arī tā ietekme, kuru organisma reģeneratīvie procesi vēl nav paspējuši novērst).

Lai gan alkohola nelietošana neliecina, ka cilvēks ir vesels, tomēr masu alkoholisma apstākļos šie rādītāji netieši norāda uz aptuveni to iedzīvotāju daudzumu, kuri varētu būt spējīgi radīt veselus un kvalitatīvus pēcnācējus (diemžēl ir pamats uzskatīt, ka šis rādītājs ir sliktāks nekā uzrādīt statistikas datos). Par alkoholiķiem to nevar teikt. Raugoties no šādām pozīcijām Latvija ir galēji kritiskā situācijā, jo tikai 14,3% tās iedzīvotāju pieder nedzērāju zelta fondam. Labi, ka to starpā ir 20,2%, jeb piektdaļa sieviešu. Apmēram tāds pats cilvēku skaits ir sapratis alkohola nāvīgo ietekmi un atteicies no tā lietošanas, kas vieš mazas cerības (kopā alkoholu pēdējā gada laika nebija lietojuši 32,3% latvijiešu). No šiem skaitļiem var izdarīt secinājumu, ka apmēram piektdaļa sieviešu un ceturtdaļa vīriešu ir vismaz antialkoholās nostājas dēļ varētu būt spējīgi radīt veselīgus un kvalitatīvus pēcnācējus. Tiesa gan demogrāfiskās katastrofas apstākļos, kad citās valstīs (jo īpaši pārapdzīvotās) šie rādītāji ir 80 un pat 90%, tas ir gauži zems rādītājs.

No augstāk minētā arī izriet, ka jebkurai sievietei, kura nelieto alkoholu un nav citu veselības problēmu, ir pienākums radīt vismaz 4 bērnus. Ja latvijieši negrib izzust kā sabiedrība, tad 4 bērni katrai sievietei nu jau ir obligāts minimums. Pie tam tas attiecas uz visiem Latvijas iedzīvotājiem, nedalot tos pēc tautības, kā to patīk darīt pēdējās desmitgades pie varas salīdušajiem nacistiski orientētiem indivīdiem.

Visbeidzot interesants ir iedzīvotāju (+15) rādītājs (Latvijai 86%), kurš parāda cik daudz iedzīvotāju ir vecāki par 15 gadiem. Tas mums ir otrs sliktākais pasaule. Tas ir Latvija šai ziņā ir otra vecākā un otra mirstošākā valsts pasaulē, atdodot pirmo vietu tādām valstīm kā Japāna, Vācija un Bulgārija (87%) un dalot savu kaunpilno vietu ar tādām valstīm kā Itālija, Ukraina, Čehija, Slovēnija, Apvienotie Arābu emirāti un Katara. Salīdzinājumam, piemēram, Pakistānā, kurā dzīvo 173 miljoni iedzīvotāju, kuri gadā uz iedzīvotāju izdzer 0,1 litru absolūta alkohola, šis rādītājs ir 65%. Attiecīgi Pakistānā dzīvo 35% bērnu zem 15 gadiem, kas ir virs 2 reizes vairāk kā Latvijā.

Alkohola patēriņa rādītāji pa valstīm

Absolūtā alkohola gada patēriņš uz vienu iedzīvotāju

Absolūtā alkohola gada patēriņš uz vienu iedzīvotāju

Pēc „Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem” pasaules antilīderi ir Baltkrievija ar 17,1 litru uz iedzīvotāju, Moldova ar 16,8l, Lietuva – 15,4l, Krievija – 15,1l, Rumānija – 14,4l un Ukraina 13,9l. Vēl pirmajās 42 dzērājvalstīs ietilpst Andora, Ungārija, Čehija, Slovākija, Portugāle, Serbija, Grenada, Polija, Somija, Latvija (16 vieta pasaulē), Dienvidkoreja, Horvātija, Francija, Austrālija, Īrija, Luksemburga, Vācija, Slovēnija, Lielbritānija, Bulgārija, Dānija, Spānija, Dienvidāfrikas republika, Beļģija, Gabona, Jaunzēlande, Namībija, Šveice, Santlucia, Austrija, Igaunija, Grieķija, Kazakstāna, Kanāda, Nigērija un Nīderlande ar 9,9 litriem uz iedzīvotāju.

Savukārt pēc šī rādītāja visnedzerošākās valstis pasaulē ir Pakistāna, Lībija, Kuveita, Mauritānija ar 0,1 litru uz iedzīvotāju, Bangladeša, Saūda Arābija, Komorosa – 0,2l, Jemena un Nigēra – 0,3l, Ēģipte 0,4l, Somālija un Irāka – 0,5l, Indonēzija, Senegāla, Timora – 0,6l, Mjanma, Butāna, Jordāna, Afganistāna, Gvineja – 0,7l, Bruneja un Omāna – 0,9l, kā arī Alžīrija un Irāna – 1 litrs. Alkohola patēriņš zem 2 litri uz iedzīvotāju ir Mali, Eritrejā, Maldīvu salās, Sīrijā, Malaizijā, Džiboti, Tunisijā, Katarā, Tongā, Zālamanu salās, Madagaskarā, Singapūrā un Turcijā.

Ja apskatam izlietotā alkohola daudzumu tikai uz alkohola lietotājiem („Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem”), tad aina ir nedaudz cita. Visvairāk pasaulē statistiski ir izdzēruši Čadas alkoholiķi (cilvēki, kuri regulāri lieto alkoholu, kaut vai reizi gadā) – 33,9 litrus uz alkohola lietotāju. Salīdzinājumam Čadas „Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem” ir daudz zemāks – 4,4 litri. Aiz Čadas seko Apvienotie Arābu emirāti ar 32,8litriem, Gambija – 30,9l un Tadžikistāna – 30,3l. Jau pieminētai Indijai šis rādītājs ir 28,7litri, Dienvidkorejai – 27,5 litri, bet Irānai – 24,8 litri. Starp Eiropas valstīm šī antitopa augšgalā ir Moldāvija ar 25,4 litriem, Polija – 24,2l un Lietuva – 23,6l. Latvijas alkoholiķi ar 18,6 litriem ieņem 56.vietu pasaulē.

Vismazāk pasaulē statistiski dzer tās pašas Pakistānas alkoholiķi – 1,2 litrus. Tai seko Kuveita – 1,3l, Komorosa – 1,9l, Lībija un Eritreja – 2,5l, Togo – 3,7l un Saūda Arābija ar Singapūru – 3,9litri.

Būtisks sabiedrību un tās nākotnes perspektīvas raksturojošs rādītājs ir „Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu)”. Atklāts paliek jautājums cik tas ir precīzs, bet noteiktas tendences tas parāda pat pieņemot, ka reālo nedzērāju skaita noteikšana ir apgrūtinoša. Šai ziņā pasaulē visbezperspektīvākā valsts ir Luksemburga, kurā nekad nav lietojuši alkoholu tikai 1,7% iedzīvotāju virs 15 gadiem. Tālāk seko Francija – 2% (un tas ņemot vērā lielo musulmaņu imigrantu skaitu!), Čehija – 2,6%, Nīderlande – 3,8%, Dānija – 4,5%, Vācija un Norvēģija – 5,5%, Šveice – 5,7%, Beļģija – 6,2%, Kipra – 6,4%, Ungārija un Īrija – 6,7%, Horvātija -8,1% un Austrālija 10%. Lūk citas mazperspektīvas valstis, kurās nedzērāji ir zem 20%: ASV, Japāna, Zviedrija, Barbadosa, Ukraina, Andora, Spānija, Baltkrievija, Krievija, Somija, Islande, Rumānija, Latvija (14,3% un 29 bezperspektīvākā valsts pasaulē), Slovēnija, Bulgārija, Grieķija, Lielbritānija, Antigva, Moldova, Serbija, Čīle, Slovākija, Lietuva, Melnkalne, Igaunija, Kuba, Paragvaja, Austrija un Malta.

Savukārt visvairāk nedzērāju bija Lībijā – 95,4%, Bangladešā – 95,2%, Mauritānijā – 95%, Mali – 93,6%, Irānā – 93,2%, Jordānā – 92,8%, Somālijā un Afganistānā – 92,5%, Nigerā – 92,4%, Pakistānā un Jemenā – 92,1%, Irākā – 90,8%, Senegālā – 90,2% un Saūda Arābijā 90,1%. Vēl virs 80% nedzērāju ir Omānā, Ēģiptē, Katarā, Gambijā, Marokā, Tunisijā, Bahreinā, Timorā, Džibuti, Nepālā, Apvienotos Arābu emirātos, Mjanmā, Sīrijā, Gvinejā, Tadžikistānā, Indonēzijā, Alžīrā, Malaizijā, Maldīvu salās un te var minēt arī Turciju ar 79,6% nedzērāju (tas vienkārši sapratnei, kurš reāli pretendē uz nodzērušos, degradējušos un izmirstošo eiropiešu teritoriju).

Ja nedzērājiem, kuri vispār nav lietojuši alkoholu pieskaita bijušos alkoholiķus, kuri nav lietojuši alkoholu pēdējā gada laikā, tad iegūstam kopējo to cilvēku skaitu, kuri nav lietojuši alkoholu pēdējā gada laikā („Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā”). Ar dažādām atrunām to pa lielam var uzskatīt par sabiedrības veselīgāko daļu.

Visbēdīgākā situācija pasaulē šai ziņā ir ar Franciju, kurā alkoholu pēdējā gada laikā vispār nav lietojuši tikai 5,2% iedzīvotāju. Tālāk seko Luksemburga – 6,1%, Čehija – 10,9%, Dānija – 11,4%, Šveice – 11,5%, Nīderlande – 11,8%, Norvēģija – 14,1%, Kipra – 15%, Austrālija – 16%, Lielbritānija – 16,1%, Beļģija – 17,7%, Ungārija – 18,6%, Īrija – 19,1%, Horvātija – 19,5% un Vācija 19,7%. Zem 40% šis rādītājs ir Jaunzēlandei, Baltkrievijai, Austrijai, Kanādai, ASV, Japānai, Zviedrijai, Barbadosai, Ukrainai, Andorai, Spānijai, Somijai, Islandei, Krievijai, Latvijai (32,3% un 30. vieta pasaulē), Rumānijai, Slovēnijai, Itālijai, Bulgārijai, Antigvai, Moldovai, Grieķijai, Serbijai, Čīlei, Slovākijai, Lietuvai, Melnkalnei, Igaunijai, Armēnijai, Togo, Kubai, Paragvajai, Maltai.

Visvairāk pēdējā gada laikā alkoholu nelietojošo iedzīvotāju skaits bija Bangladešā – 98,1%. Tālāk seko Mauritānija – 97,7%, Lībija – 97,6%, Afganistāna – 96,3%, Mali – 96,2%, Pakistāna – 96%, Jemena – 95,9%, Irāna – 95,8%, Jordāna – 95,3%, Nigera – 94,7%, Maroka, Irāka, Somālija – 94,6%, Senegāla – 94,5%, Tunisija – 94,3%, Saūda Arābija un Džibuti – 94,2%, Omāna – 94,1%, Ēģipte – 93,5%, Katara – 93,3%, Timora – 92,9%, Sīrija – 92,5%, Nepāla – 92,4%, Mjanma – 92,1%, Indonēzija – 91,9%, Gvineja – 91,3%, Maldīvu salas – 91%, Tadžikistāna un Alžīrija – 90,7%, Kuveita – 90,3% un Bahreina 90, 1%.

Pasaules valstu kategorizācija pēc alkohola patēriņa

Ņemot vērā būtiskākos alkohola patēriņa rādītājus,  visas pasaules valstis tika sadalītas četrās kategorijās – „Nedzeroša valsts” (lieto alkoholu salīdzinoši nedaudz), „Mazliet dzeroša valsts”, „Dzērājvalsts” (tiek lietots alkohols ievērojamos daudzumos) un „Nodzērusies valsts” (alkohola patēriņš ir tik liels, ka konkrētās valsts/sabiedrības nākotnes perspektīvas ir vairāk kā bēdīgas). Kategorizācija tika veikta ņemot vērā sekojošus rādītājus „Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem”, „Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu)”, „Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā”, „Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem”, kā arī „Iedzīvotāju daudzums %, kuri ir vecāki virs 15 gadiem, ieskaitot”.

Visnodzērušākās pasaules valstis pēc šādas klasifikācijas ir (antitops pēc kārtas): Francija, Luksemburga, Čehija, Dānija, Šveice, Nīderlande, Beļģija, Ungārija, Horvātija, Vācija, Baltkrievija, Austrālija, Lielbritānija, Īrija, Jaunzēlande, Austrija, Kanāda, Ukraina, Andora, Krievija, Rumānija, Moldova, Lietuva, Norvēģija, Kipra, Spānija, Somija, Latvija (18ā pasaulē), Slovēnija, Bulgārija, Grieķija, Serbija, Slovākija, Igaunija, ASV, Zviedrija, Melnkalne, Portugāle, Polija, Japāna, Čīle, Paragvaja, Malta un Dienvidkoreja. Visas augstākminētās valstis ir klasificētas kā „Nodzērušās”.

Visnedzerošākās valstis pasaulē ir: Pakistāna, Mauritānija, Lībija, Jemena, Nigera, Somālija, Irāka, Senegāla, Saūda Arābija, Bangladeša, Afganistāna, Jordāna, Timora, Gvineja, Komorosa, Mali, Ēģipte, Sīrija, Mjanma, Indonēzija, Alžīrija, Kuveita, Malaizija, Irāna, Maroka, Omāna, Maldīvu salas, Butāna, Madagaskāra, Tunisija, Džibuti, Nepāla, Tadžikistāna, Gambija, Turcija, Bruneja, Tuvalu, Vanuatu, Zālamana salas, Tonga un Eritreja.

WHO pasaules reģioni pēc alkohola patēriņa klasifikācijas

No 53 WHO Eiropas reģiona valstīm 36 pieskaitāitāmas „Nodzērušos” valstu kategorijai (tai skaitā Vācija, Francija, Lielbritānija, Spānija, Ukraina, Polija, Rumānija, Krievija, Nīderlande, Beļģija, Portugāle, Čehija, Ungārija, Serbija, Baltkrievija, Šveice, Bulgārija, Dānija, Grieķija, Somija, Norvēģija, Īrija, Šveice un arī, protams, Latvija), 8 „Dzērājvalstu” kategorijā (piemēram, Itālija, Armēnija, Gruzija, Albānija, Bosnija Hercogovina), 5 „Mazliet dzerošu valstu kategorijā (Izraēla, Azerbaidžāna, Uzbekistāna, Kirgistāna, Turkmenistāna ) un tikai 2 „Nedzērājvalstu” kategorijai (Tadžikistāna un Turcija ar saviem 72 miljoniem iedzīvotāju no kuriem 27% ir bērni zem 15 gadiem). Tikai šī viena WHO alkohola patēriņa atskaite uzskatāmi parāda, ka Eiropas kontinents ir mirstošs kontinents. Vidējais gada Eiropas reģiona absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem – 10,9 litri.

WHO Āfrikas reģionā no 46 valstīm neviena nav ierindojama kategorijā „Nodzērusies valsts”, 14 „Dzērājvalstis” (tai skaitā Dienvidāfrika, Nigērija, Kamerūna un Namībija), 22 „Mazliet dzerošas valstis” un 10 „Nedzērājvalstis” starp kurām kā visbagātākā ir izceļama Alžīra. Vidējais gada Āfrikas reģiona absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem – 6 litri. Lielai daļai Āfrikas valstu tiesa gan ir citas nopietnas problēmas.

WHO Ameriku reģionā no 36 valstīm 4 ir kategorizējamas kā „Nodzērušās” (ASV, Kanāda, Čīle un Paragvaja), 25 ir „Dzērājvalstis” (tai skaitā Brazīlija, Meksika, Kolumbija, Argentīna, Venecuēla, Kuba, Peru, Panama, Urugvaja). Šai reģionā nav „Nedzerošu” valstu un ir tikai 6 „mazliet dzerošas valstis” (Gvatemala, Hondurasa, Salvadora, Nikaragua, Jamaika un Belīze). Vidējais gada Ameriku reģiona absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem – 8,4 litri.

Vislabākā situācija ir WHO Austrumu Vidusjūras reģionā, kurā ir 21 valsts un ir viszemākais alkohola patēriņš. Šai reģionā ir 5 „Mazliet dzerošas valstis” (Sudāna, Apvienotie Arābu emirāti, Bahreina, Katara un Libāna) un 16 „Nedzerošas valstis” (tai skaitā Pakistāna, Ēģipte, Irāna, Irāka, Afganistāna, Saūdu Arābija, Sīrija, Lībija, Jordāna). Vidējais gada Austrumu Vidusjūras reģiona absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem – 0,7 litri. Šī reģiona nealkaholisms ir izskaidrojams ar islāmticību, kas aizliedz lietot alkoholu jebkādos daudzumos. Vēl jāatzīmē, ka šai reģionā ir liels cilvēku skaits ar lielu bērnu un jauniešu īpatsvaru.

WHO Dienvidaustrumāzijas reģionā ir tikai viena „Dzērājvalsts” (Taizeme), 3 „mazliet dzerošas valstis” (Indija, Ziemeļkoreja un Šrilanka), kā arī 7 „Nedzerošas valstis (Indonēzija, Bangladeša, Mjanma, Nepāla, Timora, Butāna, Maldīvas). Vidējais gada Dienvidaustrumāzijas reģiona absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem – 3,5 litri.

WHO Rietumu Klusā okeāna reģionā ir 27 valstis no kurām 4 ir ieskaitāmas „nodzērušos” kategorijā (Japāna, Dienvidkoreja, Austrālija, Jaunzēlande), 7 ir „dzērājvalstis” (tai skaitā Ķīna, Vjetnama, Laosa, Mongolija), 9 ir „mazliet dzerošas valstis” (tai skaitā Filipīnas, Kambodža, Singapūra, Fidži) un 6 ir „nedzerošas” valstis (Malaizija, Zālamanu salas, Bruneja, Vanuatu, Tonga un Tuvala). Vidējais gada Rietumu Klusā okeāna reģiona absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem – 6,8 litri.

Alkohola patēriņš valstīs ar vislielāko iedzīvotāju skaitu

Interesanti ir alkohola patēriņa dati par valstīm ar vislielāko iedzīvotāju skaitu (piemēram, top20, kas aptver 70% pasaules iedzīvotāju). Šāds salīdzinājums pēc būtības parāda, kurām valstīm ir dēļ pārmērīga alkoholisma vājas nākotnes perspektīvas un kurām tās ir lielākas.

1. Ķīna. Dzērājvalsts. Iedzīvotāju skaits 1,37 miljardi no kuriem 82% ir virs 15 gadiem un 30% dzīvo pilsētās. Vidēji augsts ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 6,7litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 15,1litrs. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 38,7%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 55,9%.
2. Indija. Mazliet dzeroša valsts. Iedzīvotāju skaits 1,21 miljardi no kuriem 70% ir virs 15 gadiem un 47% dzīvo pilsētās. Vidēji zems ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 4,3litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 28,7litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 74,2%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 84,9%.
3. ASV. Nodzērusies valsts. Iedzīvotāju skaits 312 miljoni no kuriem 80% ir virs 15 gadiem un 82% dzīvo pilsētās. Augsts ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 9,2litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 13,3litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 12%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 31,1%.
4. Indonēzija. Nedzērājvalsts. Iedzīvotāju skaits 241 miljons no kuriem 70% ir virs 15 gadiem un 44% dzīvo pilsētās. Vidēji zems ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 0,6litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 7,1litrs. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 82,1%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 91,9%.
5. Brazīlija. Dzērājvalsts. Iedzīvotāju skaits 195 miljons no kuriem 75% ir virs 15 gadiem un 87% dzīvo pilsētās. Vidēji augsts ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 8,7litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 15,1litrs. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 21,9%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 42,3%.
6. Pakistāna. Nedzērājvalsts. Iedzīvotāju skaits 173 miljons no kuriem 65% ir virs 15 gadiem un 36% dzīvo pilsētās. Vidēji zems ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 0,1litrs. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 1,2litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 92,1%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 96%.
7. Nigērija. Dzērājvalsts. Iedzīvotāju skaits 160 miljoni no kuriem 56% ir virs 15 gadiem un 50% dzīvo pilsētās. Vidēji zems ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 10,1litrs. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 23,1litrs. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 39,2%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 56,4%.
8. Bangladeša. Nedzērājvalsts. Iedzīvotāju skaits 151 miljons no kuriem 68% ir virs 15 gadiem un 28% dzīvo pilsētās. Zems ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 0,2litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 9litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 95,2%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 98,1%.
9. Krievija. Nodzērusies valsts. Iedzīvotāju skaits 144 miljoni no kuriem 85% ir virs 15 gadiem un 73% dzīvo pilsētās. Vidēji augsts ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 15,1litrs. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 22,3litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 13%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 32,2%.
10. Japāna. Nodzērusies valsts. Iedzīvotāju skaits 127 miljoni no kuriem 87% ir virs 15 gadiem un 67% dzīvo pilsētās. Augsts ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 7,2litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 10,4litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 12%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 31,1%.
11. Meksika. Dzērājvalsts. Iedzīvotāju skaits 118 miljoni no kuriem 70% ir virs 15 gadiem un 78% dzīvo pilsētās. Vidēji augsts ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 7,2litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 12,7litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 22,6%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 43,1%.
12. Filipīnas. Mazliet dzeroša valsts. Iedzīvotāju skaits 93,4 miljoni no kuriem 65% ir virs 15 gadiem un 49% dzīvo pilsētās. Vidēji zems ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 5,4litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 12,3litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 34%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 55,7%.
13. Vjetnama. Dzērājvalsts. Iedzīvotāju skaits 89 miljoni no kuriem 77% ir virs 15 gadiem un 30% dzīvo pilsētās. Vidēji zems ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 6,6litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 17,2litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 49,3%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 61,7%.
14. Etiopija. Mazliet dzeroša valsts. Iedzīvotāju skaits 87,1 miljons no kuriem 56% ir virs 15 gadiem un 17% dzīvo pilsētās. Zems ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 4,2litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 26,5litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 71,2%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 84,3%.
15. Vācija. Nodzērusies valsts. Iedzīvotāju skaits 83 miljoni no kuriem 87% ir virs 15 gadiem un 74% dzīvo pilsētās. Augsts ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 11,8litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 14,7litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 5,5%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 19,7%.
16. Ēģipte. Nedzeroša valsts. Iedzīvotāju skaits 78,1 miljons no kuriem 68% ir virs 15 gadiem un 43% dzīvo pilsētās. Vidēji zems ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 0,4litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 6litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 89,7%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 93,5%.
17. Irāna. Nedzeroša valsts. Iedzīvotāju skaits 74,5 miljoni no kuriem 76% ir virs 15 gadiem un 71% dzīvo pilsētās. Vidēji augsts ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 1litrs. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 24,8litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 93,2%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 95,8%.
18. Turcija. Nedzeroša valsts. Iedzīvotāju skaits 72,1 miljons no kuriem 73% ir virs 15 gadiem un 70% dzīvo pilsētās. Vidēji augsts ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 2litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 17,3litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 79,6%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 86,2%.
19. Taizeme. Dzērājvalsts. Iedzīvotāju skaits 66,4 miljoni no kuriem 81% ir virs 15 gadiem un 34% dzīvo pilsētās. Vidēji augsts ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 7,1litrs. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 23,8litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 59,5%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 70,3%.
20. Francija. Nodzērusies valsts. Iedzīvotāju skaits 63,2 miljoni no kuriem 82% ir virs 15 gadiem un 85% dzīvo pilsētās. Augsts ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 12,2litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 12,9litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 2%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 5,2%.

Labākam priekšstatam var minēt vēl dažas citas valstis.

22.Lielbritānija. Nodzērusies valsts. Iedzīvotāju skaits 62,1 miljons no kuriem 82% ir virs 15 gadiem un 80% dzīvo pilsētās. Augsts ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 11,6litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 13,8litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 15,1%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 16,1%.
23.Itālija. Dzērājvalsts. Iedzīvotāju skaits 60,5 miljoni no kuriem 86% ir virs 15 gadiem un 68% dzīvo pilsētās. Augsts ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 6,7litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 9,9litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 25,7%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 32,4%.
26.Dienvidkoreja. Nodzērusies valsts. Iedzīvotāju skaits 48,5 miljoni no kuriem 84% ir virs 15 gadiem un 83% dzīvo pilsētās. Augsts ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 12,3litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 27,5litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 33,5%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 55,2%.
28.Spānija. Nodzērusies valsts. Iedzīvotāju skaits 46,1 miljons no kuriem 85% ir virs 15 gadiem un 77% dzīvo pilsētās. Augsts ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 11,2litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 16,4litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 12,6%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 31,7%.
29.Ukraina. Nodzērusies valsts. Iedzīvotāju skaits 46,1 miljons no kuriem 86% ir virs 15 gadiem un 69% dzīvo pilsētās. Vidēji zems ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 13,9litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 20,3litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 12,5%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 31,7%.
32.Argentīna. Dzērājvalsts. Iedzīvotāju skaits 40,4 miljoni no kuriem 75% ir virs 15 gadiem un 92% dzīvo pilsētās. Vidēji augsts ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 9,3litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 15,8litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 21%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 41,2%.
33.Polija. Nodzērusies valsts. Iedzīvotāju skaits 38,2 miljoni no kuriem 85% ir virs 15 gadiem un 61% dzīvo pilsētās. Augsts ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 12,5litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 24,2litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 27,3%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 48,3%.
41.Venecuēla. Dzērājvalsts. Iedzīvotāju skaits 29 miljoni no kuriem 71% ir virs 15 gadiem un 93% dzīvo pilsētās. Vidēji augsts ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 8,9litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 15,1litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 20,7%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 40,9%.
47.Ziemeļkoreja. Mazliet dzeroša valsts. Iedzīvotāju skaits 24,5 miljoni no kuriem 77% ir virs 15 gadiem un 60% dzīvo pilsētās. Zems ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 3,7litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 17,9litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 66,3%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 78,9%.
53.Sīrija. Nedzeroša valsts. Iedzīvotāju skaits 21,5 miljoni no kuriem 64% ir virs 15 gadiem un 56% dzīvo pilsētās. Vidēji zems ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 1,2litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 16,3litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 83,2%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 92,5%.
97.Izraēla. Mazliet dzeroša valsts. Iedzīvotāju skaits 7,4 miljoni no kuriem 73% ir virs 15 gadiem un 92% dzīvo pilsētās. Augsts ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 2,2litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 5,4litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 41,3%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 48,1%.

Zīmīgs ir visai zemais Izraēlas alkohola patēriņa līmenis, kas ir jo interesantāks tādēļ, ka nereti tieši ebreji ir aktīvi alkoholisma veicinātāji gan pārdodot alkoholu, gan arī plaši reklamējot alkoholismu, kā it kā nekaitīgu vai mazkaitīgu parādību. Piemēram, viens no galvenajiem cariskās Krievijas alkohola magnātiem bija to laiku ebreju lieloligarhs barons Ginsburgs (Rotšildu attāls radinieks), savukārt pirmās Latvijas laikā liels spirta rūpnieks bija ebrejs Mordehajs Dubins (esot labi pazinis Kārli Ulmani), kurš visa cita starpā bija arī visu Saeimas sasaukumu deputāts un uz kuru pēc vienas no hipotēzēm krīt aizdomu ēna par izcilā latviešu ekonomista Kārļa Baloža noindēšanas iniciēšanu (neilgi pirms savas nāves Kārlis Balodis no Saeimas tribīnes ļoti asi kritizēja Dubinu par interešu konfliktu spirta koncesijas sakarā; tiesa gan pats Baloža noindēšanas fakts netika pierādīts; minējumu par noindēšanu ļoti uzstājīgi pauda Baloža māsa pēc kuras pieprasījuma pat tika veikta speciāla ekspertīze, kurā indēšanas fakts netika konstatēts).

Kā redzams pēc Izraēlas alkohola patēriņa datiem, tad alkoholismu veicinošā retorika ir domāta tikai muļķa gojiem (neebrejiem), savukārt liela daļa pašu ebreju alkoholu nelieto vai lieto maz.

131.Lietuva. Nodzērusies valsts. Iedzīvotāju skaits 3,1 miljons no kuriem 85% ir virs 15 gadiem un 67% dzīvo pilsētās. Vidēji augsts ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 15,4litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 23,6litrs. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 16,8%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 34,7%.
139.Latvija. Nodzērusies valsts. Iedzīvotāju skaits 2 miljoni no kuriem 86% ir virs 15 gadiem un 68% dzīvo pilsētās. Vidēji augsts ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 12,3litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 18,1litrs. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 14,3%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 32,3%.
139.Igaunija. Nodzērusies valsts. Iedzīvotāju skaits 1,3 miljoni no kuriem 85% ir virs 15 gadiem un 69% dzīvo pilsētās. Augsts ienākumu līmenis. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 10,3litri. Absolūta alkohola patēriņš uz vienu alkoholu lietojošu iedzīvotāju virs 15 gadiem: 15,7litri. Nedzērāju skaits (cilvēki (+15), kuri nekad nav lietojuši alkoholu): 17%. Cilvēku skaits (+15), kuri vispār nav lietojuši alkoholiskos dzērienus pēdējā gada laikā: 34,8%.

Avoti:
http://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/1253/
http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/
http://svoim.info/201425/?25_7_94
http://gramataselektroniski.blog.com/2012/07/11/profesora-dr-k-baloza-un-profesora-dr-p-zalites-runas-saeima/
http://www.uglov.tvereza.info/
http://www.host-a.net/u/fribuuki/dzertvainedzert.zip
http://pravdu.ru/lessons/jdanov/
http://www.koob.ru/tyapugin/pravda_ob_alkogole

http://infoagentura.wordpress.com/2014/08/18/alkohola-paterina-raditaji-pasaule-who-atskaite-2014/

Publicēts iekš K01: Par alkohola un smēķēšanas nāvējošo ietekmi, T: Raksti | Komentēt

RAKSTS: Mērenās ex-alkoholiķes pārdomas jeb kā bērnus padara par alkoholiķiem

Olga Valajeva

Olga Valajeva

Jau sešus gadus es vispār vairs nelietoju alkoholiskus dzērienus. Necik. Ne šampanieti, ne vīnu, ne alu un vēl jo vairāk neko stiprāku. Un jau trīs gadus mūsu mājā nenotiek iedzeršanu, pat uz svētkiem ne. Bet iepriekš tā nebija.

Man bija parasta bērnība, kā visiem. Es atceros šņabja talonus [1980-o gadu Padomju Savienība], kurus mamma izmantoja, lai veidotu mūsu “noliktavu”. Skapī stāvēja daudz dažādu pudeļu – “Pšeņičnaja”, “Stoļičnaja” [to laiku šņabja zortes] . Nē, mamma to nedzēra. Vodka bija valūta, par kuru varēja nomainīt radiatorus vai arī noregulēt krānu, uztaisīt remontu vai ko citu. Tā palīdzēja vienoties un atrisināt problēmas.

Pēc tam pietiekami brīvā izplatībā parādījās arī vīni, šampanieši, alus. Un tad es, vēl bērns būdams, redzēju, ka dzer ne tikai santehniķi, bet arī citi parastie cilvēki. Izrādījās dzer visi. Visi pieaugušie dzer alkoholiskus dzērienus. Tātad tas ir normāli!

Mans tētis gāja bojā autoavārijā, būdams iedzēris. Mana mamma nekad nav daudz lietojusi alkoholu, viņai tas nepatika, viņa neveicināja iedzeršanu un iedzēruši cilvēki viņai nepatika. Bet viņa dzīvoja tāpat kā visi, tā kā “pienākas” – svētki, dzimšanas dienas un labs vīns tāpat vien. Gatavojot viesu galdu, viņa vienmēr gāja uz veikalu pēc pudeles. Un, iespējams, iet vēl tagad, jo ciemiņi taču dzer.

Un arī es atceros kā viņi jautrojās, izrunājās “no sirds”, nodibināja attiecības un strīdējās pie viena un tā paša galda. Atceros kā adekvāti, pieauguši cilvēki no dažām alkohola glāzēm pārvērtās par dzīvniekveidīgām būtnēm vai pat “dārzeņiem”. Atceros kā viņu acis aizmiglojās, ķermenis atslābinājās un viņi sāka runāt visādas muļķības. Toreiz man likās, ka es noteikti nekad tāda nebūšu.

Katrās viesībās es kā bērns redzēju kā pieaugušie To dzer. Kā viņi saviebjas, uzdzer un uzkož. Bet tāpat dzer – un pēc tam vēl skrien pakaļ pēc papildus devām uz veikalu. Viņi man stāstīja, ka tad, kad izaugšu, es arī dzeršot, bet pagaidām nedrīkstot, jo neesmu vēl izaugusi. Vienreiz pat iedeva pagaršot. “Cik pretīga garša,” es toreiz padomāju un nolēmu nekad, nekad to nedzert. Bet sociālā programmēšana ir nepielūdzama – kļūsi pieaugušāks, sāksi dzert…

Un tā pamazām pat nepamani, ka sāc gaidīt, kad tad beidzot kļūsi pieaudzis. Lai kļūtu par pieaugušo ir jāiziet noteikta iniciācija, iesvētības. Un mūsdienu pasaulē tā diemžēl nav pase, bet gan pirmā legāli izdzertā alkohola glāze. Ja dzer ar pieaugušajiem pie viena galda, tātad esi izaudzis. Bet, ja reiz gribi kļūt pieaudzis, tātad sāc gribēt arī sākt lietot alkoholu kopā ar visiem. Un tas tā ir pat neskatoties uz to, ka garša ir pretīga, jo ne dēļ garšas tiek dzerts, bet dēļ statusa.

Vecākajās klasēs mēs sākām dzert alu. Tas šķita droši un pareizi. Paradoksāli, bet, kad mēs izmēģinājām cigaretes, es jutu lielāku kaunu (manās mājās neviens nesmēķēja). Bet, kad mēs dzērām alu, man kauna sajūtas par to nebija. Tas bija tā, it kā es neko traku nedaru, tikai mazliet, mazliet priekš sevis patinu laiku uz priekšu. Un vecākiem tas arī bija tikai normāli, jo agri vai vēlu, bet bērniem taču ir jāsāk lietot alkohols, vai ne?

Aizsteidzoties uz priekšu, jāpasaka, ka man nekad nav garšojuši alkoholiskie dzērieni. Nekad. Jebkāds vīns man vienmēr bija par skābu, alus – pretīgs, bet visi grādīgākie alkoholiskie dzērieni pārāk drausmīgi. Bet, neskatoties uz to, es tos visus dzēru. Visi dzer un arī es dzēru, jo tas tak ir tik pareizi.

Skolas izlaiduma pasākumā skolotāji dzēra kopā ar mums, sak jūs jau tagad esat pieauguši. Tas bija kas līdzīgs kaujas kristībām. Ar šausmām atceros kā mūsu klases audzinātāja, kura vienmēr bija pret iedzeršanām, pēc skolas beigšanas kopā ar mums pie viena galda saskandināja vīna glāzītes un arī ko stiprāku. Un joprojām mūsu klases salidojumi notiek ar alkohola lietošanu, kur skolotāji dzer kopā ar saviem bijušajiem skolēniem. Ja jau skolotāji, kurus tu tik daudzus gadus esi cienījis, uzskata alkohola lietošanu par normālu, tad kādēļ, lai bijušie skolēni tā neuzskatītu?

Kad es pēc skolas nodarbībās aizrāvos ar tūrismu, mūsu tūrisma sekcijas vadītāji pārgājienos ņēma līdzi šņabi. Tas slimību, aukstuma un nezinu kā vēl gadījumā. Likās, ka šņabis ir ļoti laba lieta, ja jau palīdz pret visu un uzreiz. Jā, un arī viņi ar mums dzēra. Kad mēs pabeidzām skolu un mums tikko palika 16 gadi, mēs kļuvām par pilntiesīgiem dzerstiņu dalībniekiem. Dziesmas ģitāras pavadībā, teltis un grādīgā pudele. Romantika, vai ne?

No manas skolas paralēl klasēm jau vairāki cilvēki ir miruši. Vienu nodūra iereibušu personu kautiņā. Cits dzērumā pakļuva zem autobusa. Vēl viens nodzērās. Man ir 32 gadi un dzīve tikai sākas.

Kāds gan var būt svētku galds bez alkoholiskiem dzērieniem, vai ne? Uzklāj svētku galdu Jaunam gadam, dzimšanas dienai, kāzām vai cita iemesla dēļ un centrā vienmēr ir alkohola pudele. Un ne viena vien. Skaiti svētku dalībniekus un rēķini cik pudeles šampanieša, vīna un šņabja būs nepieciešams. Un tas tak esot normāli, jo tā ir visiem. Bet nenormāli ir , ja tev uz galda nekā no tā nav.

Kad pirmajos universitātes gados mums bija garlaicīgi (bet garlaicīgi mums bija gandrīz vienmēr, jo vairums no mums nebija sapņojuši kļūt par matemātiķiem), mēs dzērām alu tieši iepretim institūtam. Kad mēs gribējām atpūsties, mēs atkal dzērām alu. To pašu ar pretīgo garšu, kuru es bērnībā grasījos nekad mūžā nedzert. Alus kļuva par studentu labāko draugu. Lai nokārtotu ieskaiti, mēs bieži vien nesām pasniedzējam dārgu konjaku vai viskiju. Vienreiz pasniedzējs piespieda mūs kopā ar viņu to izdzert. Iedzēri – četri. Pateici labu tostu – pieci. Bet, ja nedzēri, tad jāpārliek ieskaite.

Mēs dzērām kopā ar vecākiem gan svētkos, gan arī tāpat vien kompānijas pēc. Toreiz tas likās normāli, tagad vairs ne.

Alkohols ir kļuvis neaizstājams daudzu cilvēku ikdienas dzīvē, ka man paliek bail. Un tie ir cilvēki, kuri nav hroniski alkoholiķi [viņi ir mērenie alkoholiķi – cilvēki, kuri regulāri lieto alkoholu, kaut vai tikai vienreiz gadā, bet regulāri]. Man paliek bail, kad uz ielas es redzu mazgadīgus bērnus, kuri saskandina savas spēļu glāzītes, spēlējot Jaungada svinības. Man paliek bail, kad es redzu pavisam jauniņus skolēnus ar alus pudelēm rokās. Ir drausmīgi redzēt jaunās māmiņas ar mazuļu ratiņiem un alus bundžām. Tas viss ir drausmīgi. Tagad es to saprotu.

Bet kādreiz nesapratu un kādreiz no tā man nebij bail. Tad man tas šķita normāli. Neskatoties uz to, ka man nepatīk alkohola garša, tieksme kļūt pieaugušam visu kompensēja. Alkohols deva sava veida atslābināšanās iespēju – tā ietekmē vieglāk bija diskotēkās dejot, no sirds izrunāties, pajautroties. Vai arī tikai šķita, ka tā ir vienkāršāk? Pie tam, tas nekad netika aizliegts, netika uzskatīts par kaut ko nepieņemamu. Saprotiet? Lietot alkoholu tas ir normāli, tikai līdz tam ir jāizaug.

Es nebiju alkoholatkarīga. Vai arī man tikai šķita, ka es tāda neesmu? [Jebkurš, kurš regulāri lieto alkoholu, kļūst no tā fiziski un psiholoģiski atkarīgs.] Ar laiku es iemācījos dejot tāpat vien, bez alkohola palīdzības. Arī atslābināties un jautroties. Bet katros svētkos uz galda mani sagaidīja alkohola pudele. Tagad tas bija dārgs itāļu vīns, kurš pēc nostāstiem esot pat veselīgs. Tikai no rītiem pat pēc vienas glāzes šāda vīna sāpēja galva un tukšuma sajūta neļāva neko jēdzīgu izdarīt. Dīvaini, jo vīns taču esot tik “veselīgs”…

Tas šķita dīvaini neuzlikt Jaunajā gadā uz galda pudeli šampanieša. Un kā lai iedomājas vēlēšanās? Un kā lai svin dzimšanas dienu bez alkoholieskiem dzērieniem?

Sievietēm atbrīvoties no alkohola savā ziņā ir vienkāršāk. Vienu brīdi vienkārši paliec stāvoklī un tev no tā visa ir pilnībā jāatsakās, pat pa svētkiem. [Jaunāko laiku “trends” ir pat bērnu gaidošām sievietēm neatteikties no alkohola un cigaretēm, kas gana plaši tiek reklamēts caur pseidozinātniskiem pētījumiem, popkultūru un mākslas filmām, sak “mazliet jau drīkst”.] Un šis iemesls visiem šķiet attaisnojošs, neviens neuzmācas ar iedzeršanas piedāvājumiem un saprot atteikumu. Ir vēl cits alkohola nelietošanas “attaisnojošs” iemesls – antibiotikas. Citu attaisnojošu iemeslu nav.

Ja neesi stāvoklī vai nelieto antibiotikas, tad cilvēki [mērenie alkoholiķi un žūpas] uzskata, ka tev obligāti ir jālieto alkohols kopā ar viņiem. Nu tikai mazliet, mazliet, uz veselību. Pat, ja baro mazuli ar krūti, tiek teikts, ka tas nu pienu taču nesabojāšot…

Bērniņa gaidīšana un dzemdības deva man iespēju pamēģināt citu dzīvi – bez alkohola. Lai gan manam vecākajam dēlam ir 8 gadi, bez alkohola es dzīvoju tikai sešus. Pēc vecākā dēla piedzimšanas es atkal atgriezos pie vīna svētku reizēs. Bet otra grūtniecība iemācīja mani vairāk ieklausīties sevī un arī sadzirdēt. Es iemācījos atteikties no iedzeršanas. Tā klusiņām un neuzkrītoši, un vienkārši dzert sulu vai ūdeni.

Trīs gadus atpakaļ notika mazs brīnums. Mēs ar vīru nejauši nokļuvām profesora Ždanova lekcijā [Krievijas pretalkoholisma aktīvists, kurš braukā pa valsti un lasa pretalkoholiskas u.c. lekcijas: http://dfiles.ru/files/iw31lui8n ; http://www.youtube.com/watch?v=FImmP6VrvmQ ] Tas, ko viņš pastāstīja uz mani atstāja dziļu iespaidu. Es sapratu, ka ne velti es biju atteikusies no alkohola lietošanas, ne velti mans organisms pretojās šai indei un ne velti man nepatika alkohola garša. Un ne velti es pēc alkohola lietošanas pilnīgas pārtraukšanas jutos pavisam savādāk.

Mans vīrs pārtrauca dzert uzreiz pēc lekcijas, tajā pat vakarā. Un tas neskatoties uz to, ka viņam patika vīns, alus un šampanietis. Kopš tā laika mūsu mājās vispār vairs nav alkohola. Ja, bija sarežģītāki periodi, kad viņš kā iepriekš atnesa mājās aliņu, bet es kā ierasts šņācu, bet, paldies dievam, tās bija pārejošas grūtības.

Pat vairāk, tagad mūsu draugu lokā nelietot alkoholu ir norma. Iedomājaties, nevienam no mums vairs nevajag atbildēt uz to stulbo jautājumu: “A kāpēc Tu nedzer?” Vairs nevajag meklēt attaisnojumu un taisnoties. Neviens alkoholu nelieto un tā vispār nav. Un visiem tāpat ir labi. Svinības tāpat ir sirsnīgas. Izrādās, ka arī tā var.

Un šai brīdī tu saproti, ka esi ļoti smagi apmānīts. Ka tevi mānija kopš agras bērnības. Tie nebija tikai vecāki un radinieki, bet visa sabiedriskā sistēma, kura bērniem paskaidro, ka alkohols tas ir labi, bet tikai priekš pieaugušajiem. Un ka ne katrs alkohols ir labs, bet gan tas dārgais, un ka tas esot pat veselīgs. Tā ir sistēma, kura “veic pētījumus”, kuri pierāda, ka alus un vīns ir cilvēkiem ļoti nepieciešami produkti. Tā ir sistēma, kura tevi “paņem apritē” vēl tad, kad tu neko nesaproti. Paņem un ieprogrammē.

Kad cilvēks kopš bērnības ir ieprogrammēts, tad viņam vairs nav izvēles. Formāli it kā ir, bet pēc fakta nav. Visi dzer, visi pieaugušie lieto alkoholu un, ja vēlies būt pieaudzis un “kā visi”, tad arī tev ir jālieto alkohols. Un tu taču neesi alkoholiķis, jo tiek dzerts “tikai” alus vai vīns [patiesībā ir gan]. Un tad jaunais cilvēks pie tā pierod. Pierod atslābināties ar alkoholu. Pierod pārdzīvot savas sāpes ar glāzīti rokās. Pierod tieši tā atzīmēt svētkus. Pierod būt jautrs tikai alkohola reibumā.

Lielākā daļa noziegumu tiek veikti alkohola reibumā. Lielākā daļa gadījuma seksuālo sakaru arī. Tas attiecas arī uz lielāko daļu kļūdu. Tas ir drausmīgi, ka tieši tā rodas liela daļa bērnu, kurus pēc tam vēl “atmazgā”. Tas ir drausmīgi, ka ar to sākas liela daļa ģimeņu. Tas ir drausmīgi, ka pudele ir kļuvusi par elku galda viducī, aizstājot svētbildes vai vismaz puķes. Tas ir drausmīgi, ka tieši tā mēs sagaidām Jauno gadu, tādējādi programmējot savu nākotni. Tas ir drausmīgi, ka tieši tā mēs svinam savas dzimšanas dienas.

Cilvēks neaizdomājas par to kādu patiesībā indi viņš uzņem [pašam vēl par to samaksājot lielu naudu] un kādas tam ir sekas. Īpaši sievietes. Jo visas olšūnas atrodas mūsu ķermenī  kopš dzimšanas. Bet tas nozīmē, ka katra izdzertā alkohola deva nogalina mūsu bērnus, padara tos vājākus, atņem viņiem veselību un intelektu. Cilvēki nezina, ka alkohols tiek izvadīts no organisma vairāku gadu laikā un ka no tā cieš daudzi mūsu ķermeņa orgāni. Bet pats galvenais – alkohola lietošana padara cilvēku stulbāku. Jaunībā vispār cilvēki maz par kaut ko aizdomājas. Tikko esi kļuvis pieaudzis tā sāc dzīvot pēc iestrādājušās programmas – kā visi.

Sešus gadus es vairs nelietoju alkoholu. Un ziniet, tā ir īpaša brīvības sajūta. Tu vari pārdzīvot jebkādas jūtas bez dopinga – gan priekus, gan bēdas. Pirms “izkratīt” kādam sirdi tev nav sevī obligāti kaut kas jāielej. Tu vari sevi kontrolēt jebkurā situācijā, jebkādu svētku laikā. Tev nav kauns vēlāk skatīties pasākumu bildes. Tev nav kauns skatīties acīs saviem bērniem, jo tu zini, ka viņi mājās alkoholu nekad neredzēs. Un dod dievs, lai viņiem mērenais alkoholisms nekļūtu par normu. Pat ne glāze vīna svētkos un ne alus pudele vakarā.

Žēl, ka mūsu vecāki to nezināja. Bet labi, ka mēs savu dzīvi varam izmainīt. Es nelepojos ar to, kas manā dzīvē bija agrāk – “kā visiem”. Man ļoti gribētos iegrozīt pareizajā virzienā smadzenes tai jauniņajai meitenītei, kura, sākot lietot alkoholu, negribēja darīt neko sliktu. Tas nav iespējams. Toties ir iespējams dot pareizu piemēru saviem bērniem, parādot viņiem dzīvi bez alkohola.

Olga Valajeva
/26.01.2015/

Avoti:
http://www.valyaeva.ru/shest-let-sovsem-bez-alkogolya/
http://infoagentura.wordpress.com/2014/10/15/par-alkohola-un-cigaresu-navejoso-ietekmi/
http://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/1253/
http://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/alus-lietosana-izraisa-neauglibu-impotenci-un-padaru-viriesus-sieviskigus/

http://infoagentura.wordpress.com/2015/04/22/merenas-ex-alkoholikes-pardomas-jeb-ka-bernus-padara-par-alkoholikiem/

Publicēts iekš K01: Par alkohola un smēķēšanas nāvējošo ietekmi, T: Raksti | Komentēt

RAKSTS: Alus lietošana izraisa neauglību, impotenci un padaru vīriešus sievišķīgus

AlusKaut arī alus ir pazīstams jau sen, bet Eiropā apiņus kultivē jau aptuveni 1000 gadu, joprojām nav noskaidrots, kā šis „dzēriens” ietekmē cilvēka organismu. No vienas puses – kaut kādās grāmatelēs sastopamies ar alum veltītām odām, kuras vainago ieteikumi neatsacīties no alus lietošanas grūtniecēm un mātēm zīdītājām. No otras puses, Krievijas Federācijas galvenais sanitārais ārsts Genādijs Oņiščenko apgalvo: „Krieviju nepazudinās nedz AIDS, nedz tuberkuloze, bet gan jaunās paaudzes alus alkoholisms”.

Šajā rakstā daudz nerunāšu par alū esošā alkohola ietekmi, bet pievērsīšu uzmanību citiem aspektiem: alus lietotāju dzimumsfēras traucējumiem, alū esošajai psihoaktīvo un narkotisko vielu klātbūtnei, kā arī alus rūgšanas procesa pavadonēm – „fūzeļa” eļļām.

Jau sen bija pamanīts, ka alus lietošana veicina vīriešu feminizāciju un sieviešu maskulinizāciju, proti, vīriešiem izpaužas dažas sieviešu iezīmes un attīstās impotence, bet sievietes top vīrišķīgākas – balss un raksturs kļūst rupjāki, uz sejas parādās apmatojums. Visā esošajā alkoholisko izstrādājumu daudzveidībā tieši alum piemīt visnegatīvākā ietekme uz sieviešu un vīriešu dzimumhormonu saturu. Oficiālā zinātne šim alus lietošanas efektam zinātniski tuvāk piekļuva tikai 1999. gadā. Izrādās, ka apiņu ”čiekuri”, kas alum piešķir specifisko rūgtumu, satur 8-prenilnaringenīnu (8-PN) – fitoestrogēnu klases vielu (fito – augs, estrogēns – sieviešu dzimumhormons) [1].

Līdzīgi savienojumi rodami arī dažos citos augos, piemēram, sarkanajā āboliņā, lucernā. Tautas medicīnā tas bija zināms jau sen, tāpēc gani rūpīgi sekoja, lai lopi nepatērētu šos augus lielā daudzumā – pretējā gadījumā iestājas neauglība, kas bija novērojama, piemēram, Austrālijā, ganot aitas tikai sarkanā āboliņa ganību pļavās [2].

Turklāt jāatzīmē, ka hormonālā spēka ziņā 8-PN pārspēj visus pārējos fitoestrogēnus 10-100 reizes un aktivitātes ziņā tuvojas cilvēka hormonam – estrogēnam [3]. Kopš 1999.gada šis fakts tiek aktīvi apspriests specializētajā zinātniskajā literatūrā, bet plašam lasītāju lokam šī informācija nav pieejama.

Kas ir dzimumhormoni? Tie regulē dzimumorgānu veidošanos un funkcionēšanu, sekundāro dzimumpazīmju un dažu cilvēka uzvedības iezīmju izpausmes. Ja runājam par atšķirībām starp vīrieti un sievieti, tās galvenokārt nosaka vīrieša organismā izstrādātais vīrieša hormons (testosterons), sievietes organismā – sievietes hormons (estrogēns). Tieši šo vielu iedarbība nosaka ne tikai vīrieša un sievietes ārējās atšķirīgās pazīmes – tās vīrietim piešķir lielu muskuļu spēku, atbilstošu figūru, apmatojumu uz sejas, bet sievietei – sievišķīgu figūru, maigāku balsi un sievietes raksturu.

Ja cilvēks sāk lietot viņam neparastu hormonu, strauji mainās viņa ārējais tēls, balss un raksturs. Svarīga hormonu īpatnība ir to augstā aktivitāte pat zemās koncentrācijās. Tā, piemēram, veselas sievietes organismā diennakts laikā izstrādājas tikai 0,3-0,7 mg estrogēna, kas pēc svara atbilst pusei cukura graudiņa. Tas ir pilnīgi pietiekams daudzums, lai cilvēks būtu sieviete. Vienā litrā alus sievietes hormona koncentrācija, pārrēķinot estrogēnos, var sasniegt 0,15 mg [4]. Šeit jāpiebilst, ka alū 90 procenti fitoestrogēna ir neaktīvā formā, bet 30 procentiem eiropiešu zarnu mikroflora strādā, hormonu pārvēršot aktīvā formā jau pašā organismā – tievajā zarnā [5].

Kā alus iedarbojas uz vīrieša organismu? Vīrietis, dzerot alu, savā organismā būtiskā pakāpē aizvieto vīrieša hormonu ar sieviešu hormonu [6]. Agrāk viņam vīrieša hormons piešķīra aktivitāti, gribasspēku, tiekšanos pēc uzvaras, bet tagad mēs sastopamies ar apātisku, vājas gribas radījumu, kas spēj tikai gulšņāt uz dīvāna un truli blenzt TV. Turpmāk var izpausties pat stiprs aizkaitinājums un vulgaritāte. Tādam radījumam mainās arī figūra – platāks kļūst iegurnis, uz gūžām – kā sievietei – nogulsnējas tauku slānis; vājāka kļūst vēdera muskulatūra – rodas „alus vēders”; „sakuplo” arī krūšu dziedzeri: tagad tie – aptaukojušies – interesantā veidā nokarājas lejup, papildinot šā “vīrieša” tēlu. Šī procesa ielaistā gadījumā no krūtīm sāk sūkties pirmpiens [7].

Sirds, kas katru dienu, aktīvi lietojot alu, pārsūknē lielu daudzumu šķidruma, redzami palielina savu apmēru, plānākas un vārgulīgākas kļūst sirds sieniņas; sirds no ārpuses apaug ar taukiem. Attīstās sirds išēmiskā slimība un pieaug infarkta risks, aizvien smagāk izturamas kļūst fiziskās slodzes, parādās aizdusa. Ārsti šo sindromu dēvē par „alus sirdi” vai „Bavārijas sirdi” [7]. Arvien problemātiskāka kļūst vīrieša pienākuma pildīšana, pakāpeniski attīstās impotence. Tieksmi pēc sievietes nomaina tiekšanās pēc alkohola. Un apstiprinās Vācijas reihskanclera Oto Bīsmarka vārdi: „Alus dēļ vīrieši kļūst slinki, glupi un nevarīgi”.

Kā alus dzeršana ietekmē sievietes organismu? Sievietes organisms funkcionē smalkāk un sarežģītāk par vīrieša organismu, tajā katru mēnesi būtiski mainās hormonālais fons, un fitoestrogēnu vai citu hormonālo preparātu „iebrukums” šajā smalkajā mehānismā draud ar nopietnām sekām – līdz pat neauglībai (līdzīgi kā Austrālijas aitām). Sievietes organisms normālā stāvoklī pats izstrādā tādu estrogēna daudzumu, kāds šajā laikā nepieciešams. Ja sieviete dzer alu un tādā veidā organismā papildus ievada sieviešu hormonu, tad, kā tas pierādījies eksperimentos ar žurkām, palielinās sievietes dzemdes apmērs, falopija tūbās izdalās pārlieku liels sekrēta un gļotu daudzums [8, 9], sākas menstruālā cikla traucējumi [3]. Tiek nopietni apdraudēta sievietes – dzimtas turpinātājas – loma.

Jau sen bija zināma apiņu ietekme uz sievieti. Apiņu plantācijās sievietes centās neiesaistīt apiņu „čiekuriņu” novākšanā, jo drīz vien lielākajai daļai sieviešu sākās no iekšējā menstruālā cikla neatkarīga asiņošana [1, 3]. Ja vīriešiem alus dzeršanas dēļ izzūd tieksme pēc pretējā dzimuma, tad sievietēm notiek pretējais – šī tieksme palielinās, un tā rezultātā ģimeniskās attiecībās tā iestājas disharmonija. Īpaši skumji ir redzēt meiteni vai jaunavu ar alus pudeli vienā rokā un cigareti otrā – meitene visu garāmgājēju acu priekšā „uzkārusies” puisim kaklā. To var dēvēt par „kaķu meklēšanās” sindromu, kad meitenes dzimumdziņa tik stipri sakāpināta, ka zaudē sievietei raksturīgo atturību, kautrību un pieklājību un aktīvi izpauž dominējošo lomu, sevi piedāvājot puisim. (Starp citu, maza piebilde smēķēšanas sakarā: tabakas dūmos ir atrasts vesels fitoestregonu spektrs [10], bet vīrieši pīpējot sevi noved līdz impotencei, kas attīstās 10-20 gadu laikā). Meklēšanās ir prāta sajukuma stāvoklis, kad saprāts vairs nespēj kontrolēt hipertrofētu vēlmi. Par nožēlu, dažkārt meitenes to uzskata par normu un pat neapjauš šī psihiskā traucējuma cēloņus: alus dzeršanu, pīpēšanu un arī reklāmu, kas pūlas uzspiest šādu dzīves un uzvedības stilu.

Diemžēl es nevēlos, lai šo rakstu uzskatītu par aicinājumu pāriet no alus dzeršanas uz daudz stiprākiem alkoholiskiem izstrādājumiem – vīnu un degvīnu. Tieši pa šādu maldu ceļu virzās alkoholiķis iesācējs, pakāpeniski palielinot alkohola stiprumu un lietojamo devu. Piebildīšu, ka jebkurš spirtots dzēriens rada hormonālus traucējumus gan vīriešiem, gan sievietēm, jo, laikam ritot, alkohols nomāc funkcijas un izraisa sēklinieku, olnīcu, virsnieru un aknu (orgāni, kas regulē cilvēka hormonālo fonu) deģenerāciju. Bet galveno triecienu alkohols dod smadzenēm, postot smadzeņu šūnas un radot vispirms galvas smadzeņu vissmalkāko funkciju traucējumus. Mazliet problēmu vienkāršojot, var sacīt: ja iesākumā cilvēks grib kļūt par morālu kropli, bet pēcāk – par impotentu, viņš dzer degvīnu; ja priekšroku viņš piešķir atpakaļejošā secībā – vispirms iegūst impotenci, bet pēcāk debilitāti, tad dzer alu. Normālam cilvēkam ne alus, ne degvīns nav vajadzīgi.

Starp citu – mazs iepriecinājums vīriešiem un sievietēm, kas aizrāvušies ar alus dzeršanu: šķiroties no šīs dziras uz visu atlikušo mūžu, viņi sniegs savam organismam iespēju atjaunot sākotnējo hormonālo statusu un, laikam ritot, spēs atjaunot zaudēto veselību. Bet tādiem cilvēkiem atsacīties no alus ir ārkārtīgi sarežģīti. Kāpēc? Te atkal jāpiemin apiņus. No botānikas viedokļa apiņiem tuvākais radniecīgais augs ir kaņepes [10], abus šos augus var sakrustot un iegūt hibrīdu. Kaņepes ir avots tādām narkotikām kā marihuāna un hašišs. Šīs narkotiskās vielas satur arī apiņi, tikai daudz zemākā koncentrācijā [11]. Apiņi izstrādā nedaudz morfīna [12] – opija un heroīna aktīvo sākotni. Arī alū esošais alkohols patiesībā ir narkotika, kas savulaik bija arī fiksēts PSRS etanola standartā ГОСТ 5964-82: «Etilspirts (..) pieder pie stipras iedarbības narkotikām”.

Stiprs pieradums pie alus veidojas nemanāmāk un ātrāk, nekā pieradums lietot citus alkohola izstrādājumus, bet alus alkoholisms ir arī grūtāk ārstējams – jāiegulda smags darbs. Višņevska hospitāļa Psihoterapeitiskās nodaļas priekšnieks B.G. Afanasjevs apgalvo, ka atkarība veidojas, pat lietojot bezalkoholisko alu, un paskaidro, ka tas notiek citu alū esošo narkotisko vielu ietekmē. Raksturīgi, ka alus narkomāniem dažreiz izpaužas narkotisko „lomku” simptomi [13]. Tāpēc diferencējot narkotikas kā „starta” un „iegūtās” narkotikas, tabaka un alus ir starta narkotikas. Īpaši bīstams alus ir tāpēc, ka veicina ļoti agru bērnu piesaisti alkoholam. Pusaudžu turpmākajā garīgajā, fiziskajā un dzimumattīstībā tam ir ļoti nepatīkamas sekas.

Tagad nedaudz par to, kā tiek gatavots tradicionālais alus. Alkoholiskā rūgšana noris uz miežu iesala bāzes, un iesala ogļhidrāti alus rauga ietekmē pārstrādājas par etilspirtu. Bet līdzās etilspirtam raugs vienmēr izdala īstenu vielu buķeti – dažādus spirtus ( metil-, propil- u.c.), sarežģītus ēterus, aldehīdus, ketonus – visu, ko tautā pazīst kā „fūzeļa” eļļas. Gatavu alu pārdod patērētājiem, dažreiz pat nenofiltrējot mikroorganismu paliekas.

Tautā pareizi mēdz sacīt: „Alus – tas nav degvīns!” Patiesi, alus, ievērojot izdzerto daudzumu, sava toksikoloģiskā raksturojuma dēļ ir daudz kaitīgāks par degvīnu un pat pašbrūvētu degvīnu – kandžu. Jo degvīna ražotāji izmanto speciāli attīrītu spirtu. Un kaut arī spirts ir inde, kas vispirms sagrauj smadzenes, ražotāji tomēr lepojas, ka spirtu attīrījuši no „fūzeļa” eļļām – ļoti toksiskām vielām. Pat kandžas ražotāji savu brūvējumu tā vienkārši traukos nesalej – to pārtvaicē, destilē, daļēji attīra spirtu no smagajiem „fūzeļa” komponentiem. Saskaņā ar degvīna ГОСТu (valsts noteikto standartu) fūzeļa eļļa tajā nedrīkst pārsniegt 3 mg/l, bet alū šo toksīnu ir 50-100 mg/l. Tieši tādēļ saindēšanās ar alu ir daudzkārt smagāka. Bet alū „fūzeļa” piegarša ir vāji jūtama, jo to pārspēj apiņu rūgtums – tāpēc apiņi tiek pievienoti speciāli. Interesanti, ka apiņu „čiekuriņi” tāpat satur dažus augstākos spirtus, turklāt daži no tiem ietekmē smadzeņu darbību [11].

Līdz pat šim laikam nav veikti plaši pētījumi par alus ietekmi uz cilvēka organismu. Izskaidrojums – alus darītāju ieinteresētība. Tomēr ir zināms, ka alus dzeršana vairāk nekā par 30 procentiem veicina krūts vēža attīstību, turklāt – neatkarīgi no patērējamā alus daudzuma [14]. Alus dzeršana veicina dažu acu slimību izcelsmi [15]. Kataraktas attīstības un dzeltenā plankuma distrofijas risks (izraisa aklumu) palielinās 1,5-3 reizes, bet negatīvais efekts pastiprinās, papildus arī vēl smēķējot [18, 19].

Noziedzīgi ieteikumi

Pakavēšos pie dažiem kaitīgiem ieteikumiem, kas sastopami „dziednieku” grāmatelēs. Ir grāmatas, kurās …grūtniecēm iesaka dzert alu… To bez pārspīlējuma var saukt par noziedzīgu padomu, un mūsdienu medicīna tādus padomus nesniedz! Alkohols ātri nokļūst augļa asinsrites sistēmā, var demonstrēt savas mutagēnās īpašības un radīt nopietnus traucējumus mazuļa orgānos. Pētījumi arī pierādījuši, ka alus dzeršana augļa ūdenī būtiski samazina vīriešu un sieviešu hormonu līmeni, var samazināties arī jaundzimušā svars [20].

Ja māte zīdītāja dzer alu, tas var palielināt mātes piena daudzumu, bet zīdainis šajā gadījumā jau ar pirmajām savas dzīves dienām kopā ar mātes pienu saņems arī alkoholu. Mātes zīdītājas alus dzeršana ārkārtīgi kaitīgi atbalsosies mazuļa attīstības procesā un nākotnē viņu „apveltīs” ar noslieci uz alkoholismu…

Dažreiz nākas dzirdēt padomu, ka mazuļa „labākam miedziņam” viņam jādod pa ēdamkarotei alus. Un padoms patiešām nostrādā! Bet… Nemaz nerunājot par narkotiskajām blakusvielām, atzīmēsim tikai spirta iedarbību uz mazuļa veselību. Etanols uz bērna veselību iedarbojas 5 reizes stiprāk, jo mazuļa svars ir 12-15 reizes mazāks par mātes svaru; šī 15 mg doza bērnam ir ekvivalenta pieauguša cilvēka 1 litram. Ja šī māmiņa vēl nav fanātiska apreibinošo vielu pielūdzēja, tad viņa skaidri var iztēloties to apdullinošo, pretīgo stāvokli kāds rodas, kad izdzer 1 litru alus vienā paņēmienā, bez uzkodas. Pat tāds vienreizējs eksperiments ir noziegums pret bērnu!

Kāpēc cilvēki dzer alu? Šī dzēriena pielūdzēji apgalvo, ka viņiem tīk alus garša. Bet alus lietotāji nospiedošā vairumā stāsta, ka iesākumā alus garša viņiem nav bijusi tīkama, bet pakāpeniski pie tās pieraduši. Sacīto var salīdzināt ar pirmo ievilkto tabakas dūmu – iesākumā bija pretīgi…

Cilvēks sevi pārvar, sevī veidojot šo īpašo tiekšanos pēc alus garšas. Daudzi alus lietotāji atsakās no bezalkoholiskā alus – esot sliktāka garša. Bet statistiskie pētījumi pierādījuši, ka testos ar slēptām etiķetēm viņi bezalkoholisko alu nespēja atšķirt no parastā [17]. Tad kāpēc tomēr cilvēks dzer alu? Iesākumā dzer, lai izskatītos „pieaudzis”, vēlāk – tikai tāpēc, ka tajā ir alkohols. Tātad viss slēpjas jautājumā: „Kāpēc cilvēki apdullinās?”

Par Krievijas alus industriju [analoģiski ir arī Latvijā]

Padomju Savienībā alus patēriņš manāmi sāka palielināties 70. – 80. gados, kad valsts no lietošanas velti pūlējās izstumt degvīnu, aizvietojot to ar daudz „vājākiem” alkoholiskiem izstrādājumiem, un mākslīgi samazināja alus cenu. Galu galā alum palielinājās pieprasījums, jo tas bija vislētākais reibinošais dzēriens. 1990.gadu sākumā alus patēriņš krasi samazinājās, jo ievērojami lētāks kļuva degvīns un uzradās „dzeramais” spirts. Ar alu piedzerties bija neizdevīgi. 1990-o gadu vidū alus ražošana sāka „atveseļoties”: 1995. gadā – 12 litri uz iedzīvotāju gadā, 1998. gadā – 22 l, 1999. gadā – 29 l, 2000. gadā – 37 l [7]. 2000. gadā alus tirgus apjoms sasniedza 5 miljardus dolāru[21].

Kas notika? Alus tirgus būtiski sāka pārorientēties uz jaunatni, kurai svarīga nebija cena, bet gan alus „simboliskās īpašības”, kuras aktīvi „bīdīja” reklāma. Svarīga nozīme bija Krievijas parlamenta 1997. gada pieņemtajam likuma labojumam, kas tapa ar aktīvu alus darītāju „atbalstu” un ar kuru alus tika izsvītrots no to alkoholisko dzērienu saraksta, kuru ražošana un izplatība no valsts puses tika regulēta. Tas ļāva ārzemju korporācijām ienākt Krievijas tirgū, izvērst plašu alus ražošanu un noietu, izvērst sparīgu reklāmas kampaņu, uzspiežot jaunatnei atbilstošas „vērtības”.

Atbilstošu „veiksmi” un tās pašas metodes demonstrē tabakas ražotāji. Saskaņā ar KF ZA akadēmiķa N. F. Gerasimenko datiem (Viskrievijas forums „Veselība vai tabaka?” 2007.g. maijā) ārzemju ražotāju ekspansija Krievijas tirgū sasniedz 94% un arī pašreiz Krievijas alus tirgu kontrolē ārzemju kapitāls. Jāatzīmē, ka pašlaik imports Krievijā nav tik plašs, un lielākā daļa ārzemju marku produkcijas tiek ražota tieši Krievijā. Tātad uzskaitīsim galvenos Krievijas alus tirgus „spēlētājus”, jo ienaidniekus ir jāpazīst. [21]

Baltic Beverages Holding (reģistrēta Zviedrijā, 1991.g. nodibināja somu un zviedru alus ražošanas kompānijas, tagad uz paritātes bāzes pieder kompānijai „Carlsberg” (Dānija) un „Scottish & Newcastle”(Lielbritānija)). Aptver 35,8% Krievijas tirgus (šeit un turpmāk 2006.g. aprīļa dati). Nopirktās meitaskompānijas – „Pikra” (Krasnojarska), „Jarpivo” (Jaroslavļa, Voroņeža) un „Vena” (Sanktpēterburga, Čeļabinska). Ražo galvenokārt šādu marku produkciju:”Baltika”, „BaltikaKuler” (speciāli jaunatnei), „Arsenaļnoje”, „Tri Tolstjaka”,„Ļeņingradskoje”, „Žiguļevskoje”,”Ņevskoje”; pastāv arī vesela virkne reģionālo brendu, piemēram, „Uraļskij Master”, „DB”, „Don”, „Jarpivo”, „Volga”, „Kupečeskoje”, „Ļegenda”; kaut ko ražo pēc citu kompāniju licenzes: „Tuborg”, „Carlsberg”, „Foster”s”, „Kronenbourg”, „Irish Red”.

Sun Iterbrew InBev – dzimtene Beļģija, 18,7% Krievijas tirgus. Ražo šādas markas: „Sibirskaja Korona”, „Kļinskoje”, „Tolstjak”, kā arī pēc „Lowenbrau”, „Beck”s”, „Stella Artois”, „Hoegarden”, „Lele”,”BagBeer”, „Brahma” licencēm

Heineken – dzimtene Nīderlande, 13,3% Krievijas tirgus. Ražo šādas alus markas: „Ohota”, „Bočkarev”, „Tri Medvedja”, „Stepan Razin”, „Patra”. Izmanto arī vietējos brendus, piemēram: „Amur Pivo”, „Streļec”, „PIT Akapulko”, „Okskoe”, „Rusič”; ražo pēc „Heineken”, „Amstel”, „Zlati Bazant”, „Edelweiss”, „Bud”, „Guinness”,”Kilkenni”, „Buckler” un „Gosser” licencēm.

Efes Breweries Int. – dzimtene Turcija. Pēc kompānijas „Krasnij Vostok” grupas iegādāšanās (Kazaņa, Novosibirska) aptver 12,5% Krievijas tirgus. Ražo galvenokārt šādas alus markas: „Starij Meļņik”, „Krasnij Vostok”, „Solodov”, „Češskij Standart”, „Sokol”, „Belij Medvedj”, arī ārzemju markas: „Efes Pilsener”, „Warsteiner Premium Beer””Amsterdam Navigator”, „Zlatopramen”, „Bavaria”.

SABMiller – dibināta, sapludinot South African Breweries (DĀR) un Miller Brewing (ASV), reģistrēta Londonā, būtiska akciju pakete – Altria Group (bij. Philip Morris Companies Inc., cigarešu ražotājs). Aptver 8,7% Krievijas tirgus. Alus markas: „Zolotaja bočka”, „Tri bogatirja”, arī ārzemju: „Miller”, „Holsten”, „Velkopopovicky Kozel”,” Pilsner Urquell”, „Redd”s”.

Tiek sniegts tik sīks transnacionālo kompāniju uzskaitījums, lai parādītu, cik veikli šīs kompānijas maskē savu darbību [līdzīgi ir arī Latvijā], slēpjoties zem desmitiem, pat simtiem dažādu marku, kurām lielākoties ir nevainīgi krieviski nosaukumi [Latvijā – latviski]. Uzskaitītās kompānijas kontrolē 89% Krievijas alus tirgus un gūst milzu peļņu.

Interesanti, ka Rietumeiropas valstīs alus patēriņš samazinās (pat Vācijā un Beļģijā), bet ražošana palielinās. Šā plebejiskā dzēriena pārpalikumu ielej trešās pasaules valstīs [arī Latvijā]. Senajā Romā alus tika uzskatīts par plebeju dzērienu. Romas pilsoņi alu nedzēra, bet smirdus, kas ar alu apdzērās, viņi nicināja un uzskatīja par lopiem.

Cilvēki! Kāpēc mums apvienot netīkamo ar veltīgo un kaitīgo?! Mūsu demogrāfiskā un tautas veselības situācija jau tā ir katastrofāla! Ārzemju „labdari” labi prot manipulēt ar cilvēku apziņu. Viņiem tikai jāizkliedz saukļi un – jaunatne jau skrien pēc [Lāčplēša u.c.] alus. Jāiet taču vienā solī ar baru! „Winston” reklāma – cigarešu paciņa un uzraksts uz tās :”Tagadnes jaunais veidols”! (Ak, dievs, vai nespējam vairs tagadni bez cigaretes iedomāties?!”) Un, lūk, mēs uzvelkam cigaretes dūmu jau 10-12 gadu vecumā. Jābūt taču mūsdienīgiem! No neķītru žurnālu lappusēm mūs ietekmē, ka jāpaņem no dzīves visu, ko tā sniedz. Ja jau tā, tad kāpēc aprobežoties tikai ar tabaku un alkoholu? Ir pieejamas arī vēl narkotikas! Šajā dzīvē taču jāizbauda visu! Ir jāizvārtās katrā smirdošā peļķē, jāuztver visus netīrumus… Kāds pēc tam lien cilpā – arī to ir „jāizgaršo”! Patiesībā šajā dzīvē ne jau visu ir „jāizgaršo”, ne visu jāizmēģina – tikai vienu, vienu vienīgo: jāmēģina kļūt Cilvēkam. Ne augam, ne lopam, ne spēļu kauliņam un marionetei svešās rokās, bet Cilvēkam. Cerams, ka mēs šī vārda nozīmi vēl izprotam pareizi.

Atsauces:
[1] S.R. Milligan, J.C. Kalita, A. Heyerick, H. Rong, L. de Cooman, D. de Keukeleire // Identification of a potent phytoestrogen in hops (Humulus lupulus L.) and beer // Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 84, 2249-2252 (1999).
[2] P. Cos, T. de Bruyne, S. Apers, D.V. Berghe, L. Pieters, A.J. Vlietinck // Phyto¬estrogens: recent developments // Planta Medica 69, 589-599 (2003).
[3] S.R. Milligan, J.C. Kalita, V. Pocock, V. Van de Kauter, J.F. Stevens, M.L. Deinzer, H. Rong, D. de Keukeleire // The endocrine activities of 8-prenylnaringenin and related hop (Humulus lupulus L.) flavonoids // Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 85, 4912-4915 (2000).
[4] S. Possemiers, A. Heyerick, V. Robbens, D. de Keukeleire, W. Verstraette // Activation of proestrogens from hops (Humulus lupulus L.) by intestinal microbiota; conversion of isoxanthohumol into 8-prenylnaringenin // Journal of Agricultural and Food Chemistry 53, 6281-6288 (2005).
[5] S. Possemiers, S. Bolca, C. Grootaert, A. Heyerick, K. Decroos, W. Dhooge, D. de Keukeleire, S. Rabot, W. Verstraette, T. Van de Wiele // The prenylflavonoid isoxanthohumol from hops (Humulus lupulus L.) is activated into potent phytoestrogen 8-prenylnaringenin in vitro and in the human intestine // Journal of Nutrition 136, 1862-1867 (2006).
[6] A. Sierksma, T. Sarkola, C.J.P. Eriksson, M.S. Van der Gaag, D.E. Grobbee, H.F.J. Hendriks // Effect of moderate alcohol consumption on plasma dehydroepiandrosterone sulfate, testosterone, and estradiol levels in middle-aged men and postmenopausal women: A diet-controlled intevention study // Alcoholism: Clinical and Experimental Research 28, 780-785 (2004).
[7] http://adic.org.ua/sober-cool/thematic/beer/beer-top.htm
[8] P. Diel, R.B. Thomae, A. Galdarelli, O. Zierau, S. Kolba, S. Schmidt, P. Schwab, P. Metz, G. Vollmer // Regulation of gene expression by 8-prenylnaringenin in uterus and liver of Wistar rats // Planta Medica 70, 39-44 (2004).
[9] G. Rimoldi, J. Christoffel, W. Wuttke // Morphologic changes induced by oral long-term treatment with 8-prenylnaringenin in the uterus, vagina, and mammary gland of castrated rats // Menopause 13, 669-677 (2006).
[10] T. Takamura-Enya, J. Ishihara, S. Tahara, S. Goto, Y. Totsuka, T. Sugimura, K. Wakabayashi // Analysis of estrogenic activity of foodstuffs and cigarette smoke condensates using a yeast estrogen screening method // Food and Chemical Toxicology 41, 543-550 (2003).
[11] Б.М. Зузук, Р.В. Куцик // Хмель вьющийся (син. хмель обыкновенный). Humulus lupulus L. (Аналитический обзор) //Провизор 13-14 (2004).
[12] R.D. Gibbs // Chemotaxonomy of flowering plants // Montreal; L.: MacGill-Queen’s Univ. press, 1974.
[13] Б.Г. Афанасьев // Отчет о XVII практической конференции // Трезвость и культура 2, 7 (2005).
[14] K. Katsovyanni, A. Trichopoulou, S. Stuver, S. Vassilaros, Y. Papadiamantis, N. Bournas, N. Skarpou, N. Mueller, D. Trichopoulos // Ethanol and breast cancer: An association that may be both confounded and casual // International Journal of Cancer 58, 356-361 (1994).
[15] G. Corzo-Alvarez, T. Urribarri-Delgado // Eye damage and lighting among workers in beer industry // Investigacion clinica 38, 113-126 (1997).
[16] L.L. Ritter, R. Klein, B.E.K. Klein, J.A. Mares-Perlman, S.C. Jensen // Alcohol use and age-related maculopathy in the Beaver Dam Eye Study // American Journal of Ophthalmology 120, 190-196 (1995).
[17] S.E. Moss, R. Klein, B.E.K. Klein, S.C. Jensen, S.M. Meuer // Alcohol consumption and the 5-year incidence of age-related maculopathy: The Beaver Dam eye study // Ophthalmology 105, 789-794 (1998).
[18] J.J. Harding, R. Van Heyningen // Drugs, including alcohol, that act as risk factors for cataract, and possible protection against cataract by aspirin-like analgesics and cyclopenthiazide // British Journal of Ophthalmology 72, 809-814 (1988).
[19] S. Fraser-Bell, J. Wu, R. Klein, S.P. Azen, R. Varma // Smoking, alcohol intake, estrogen use, and age-related macular degeneration in Latinos: The Los Angeles Latino Eye Study // American Journal of Ophthalmology 141, 79-87 (2006).
[20] L. Westney, R. Bruney, B. Ross, J.F.J. Clark, S. Rajguru, B. Ahluwalia // Evidence that gonadal hormone levels in amniotic fluid are decreased in males born to alcohol users in humans // Alcohol and Alcoholism 26, 403-407 (1991).
[21] Рынок пива России // Международный аналитический журнал «Пивное дело» 4 (2006). http://www.pivnoe-delo.com/?mag=39&op=journal&txt=126

Ivans Kļimenko, ķīmijas zinātņu kandidāts
/11.09.2007/

Avoti:
http://www.suverenssuverens.org/blog/index.php?id=d5w81430
http://www.sbnt.ru/analitika2/klimenko-pravda_o_pive/
http://infoagentura.wordpress.com/2015/03/06/alus-lietosana-izraisa-neauglibu-impotenci-un-padaru-viriesus-sieviskigus/

Publicēts iekš K01: Par alkohola un smēķēšanas nāvējošo ietekmi, T: Raksti | Komentēt

PREZENTĀCIJA: Par alkohola un smēķēšanas nāvējošo ietekmi

Prezentācijas teksts par alkohola un smēķēšanas nāvējošo ietekmi uz cilvēka veselību. Sastādīts jauniešu un nezinātāju, kādi ir lielākais Latvijas iedzīvotāju vairums, informēšanai.

1. Galvenais īsumā

Alkohols un cigaretes ir INDE (nogalina pakāpeniski). Alkohols un cigaretes ir NARKOTIKAS (rada «dullu» galvu un fizisku/psiholoģisku atkarību). NEDRĪKST LIETOT NEKĀDOS DAUDZUMOS JO ĪPAŠI SIEVIETES.

Alkohols iznīcina smadzeņu šūnas. Alkohols ir galvenais mirstības un kroplu bērnu dzimšanas iemesls. Alkohols izraisa asinsvadu un sirds slimības. Alkohols + cigaretes = daudzkārt kaitīgāk nekā katrs atsevišķi. Smēķēšana izraisa vēzi, asinsvadu nosprostošanos (galējā fāzē gangrēnu un locekļu amputāciju) un vīriešiem IMPOTENCI.

2.Kas ir alkohols?

ALKOHOLS – etilspirtu (C2H5OH) saturoši dzērieni (šņabis, viskijs, konjaks, vīni, šampanietis, alus u.c.).

Etilspirts (spirts) ir nāvējoša inde. Ja cilvēks izlieto vairāk kā 8g/kg, tad viņš mirst. Piemēram, ja 60 kg smags cilvēks izdzer 480g tīra spirta viņš mirst. Etilspirts darbojas kā narkoze (4-6g/kg). Agrāk izmantoja medicīnā, bet no tā atteicās, jo alkoholam ir ļoti šaurs narkotiskais slieksnis (viegli kļūdīties ar devu – līdz noteiktā izdzertam daudzumam vēl sāp, bet pēc iestājas nāve)

3.Kā darbojas alkohols

Cilvēks sastāv no miljardiem šūnu, kuras nepārtraukti atjaunojas. Katra šūna ir pieslēgta asinsvadu sistēmai, pa kuru līdz katrai šūnai tiek nogādāts skābeklis un barības vielas, kā arī aiznestas projām nevajadzīgās vielas (ķīmisko reakciju blakusprodukti). Skābekļa nogādi un CO2 aizvadi veic sarkanie asinsķermenīši – eritrocīti. Eritrocīti satur hemoglobīnu (sarkanu pigmentu, kurš satur dzelzi), kurš piesaista skābekli. Eritrocīti veidojas kaulu smadzenēs – apmēram 2,5 miljoni sekundē un tie dzīvo apmēram 100-120 dienas. Eritrocīti sastāda apmēram 1/4 daļu no visām šūnām. Eritrocītiem nav kodola. Eritrocītu veidošanai nepieciešamās vielas – Fe, Cu, Zn, CO, Mg, vitamīni B12, B6 un B2, folskābe, olbaltumvielas. ASINSRITE – galvenais dzīvību nodrošinošais process.

Iedzerot alkoholu, tas izšķīst asinīs un daļai eritrocītu atņem negatīvo lādiņu, kā rezultātā eritrocīti salīp ķekaros (10-100 eritrocīti katrā ķekarā). Alkohola ietekmē radušies eritrocītu ķekari NOSPROSTO ASINSVADUS !!!

Cilvēka smadzenēs ir 10-20 miljardi (caurmērā 15) neironu (smadzeņu šūnu), kas koordinē un nosaka visu organisma darbu. Cilvēka veselība un spējas pirmkārt atkarīga no smadzenēm (neironudaudzuma, to veiktspējas, saiknes starp neironiem). Katra smadzeņu šūna, līdzīgi kā citas šūnas, ir pieslēgta asinsvadu sistēmai ar mikroasinsvadiem – mikrokapilāriem caur kuriem var iziet tikai viens eritrocīts.

00402_Alkohola_ietekme

Alkohola lietošanas rezultātā radušies eritrocītu ķekari nosprosto smadzeņu šūnas barojošos asinsvadus un nosprostotās smadzeņu šūnas 7 sekunžu laikā, nesaņemot barību, neatgriezeniski mirst. Smadzeņu šūnu iznīcināšanas process arī rada reibuma stāvokli (smadzeņu šūnas neatjaunojas). ALKOHOLS jebkuros daudzumos IZNĪCINA SMADZEŅU ŠŪNAS!!! Jo vairāk un biežāk cilvēks lieto alkoholu, jo stulbāks kļūst!!! Katrs izdzertais alkohola malks padara stulbāku!!!

4.Abstinences sindroms (paģiras, pohas)

Pēc liela alkohola daudzuma lietošanas cilvēka galva ir pilna ar mirušām smadzeņu šūnām, kuras pēc kāda laika sāk pūt, izraisot galvassāpes. Lai nesaindētu smadzenes un visu organismu, organisms izmanto savas šķidruma rezerves, lai aizvadītu un izvadītu mirušās un pūstošās smadzeņu šūnas (tāpēc pēc iedzeršanām arī gribas dzert). Tas, kurš lieto alkoholu, vēlāk burtiskā nozīmē izčurā savas smadzenes!!!

5.Smadzeņu izskats

Alkohola lietošanas rezultātā smadzeņu apjoms samazinās (saraujas un sačokurojas). Pietiekami ievērojami atšķiras vispār nekad alkoholu nelietojuša cilvēka smadzenes no retumis alkoholu lietojuša cilvēka smadzenēm (tās ir apjomā sarāvušās, čūlainas un tajās ir vairāk ūdens), bet hroniska alkoholiķa smadzenes izskatās drausmīgi.

6. Sirds slimības

Pēc līdzīga principa alkohols izraisa sirds slimības, kas ir viens no biežākajiem cilvēku nāves iemesliem. Laika gaitā dažādu iemeslu dēļ (mazkustīgs dzīvesveids, stress, neveselīgs uzturs, smēķēšana un arī alkohola lietošana) «aizsērē» sirds darbībai vitāli nepieciešami asinsvadi. Alkohola ietekmē radušies eritrocītu ķekari var aizsprostot «aizsērējušos» sirds darbībai nepieciešamos asinsvadus, kas var izraisīt pat cilvēka nāvi. Līdzīgā kārtā alkohols izraisa vai saasina arī citas slimības.

7. Alkohols bojā visas šūnas

Etilspirts ir ļoti labs, universāls šķīdinātājs, kurš spēj labi iesūkties, iekļūt citās vielās. Šūnu apvalks (membrāna) sastāv no taukiem (lipīdiem), kas nešķīst ūdenī un sargā šūnu no kaitīgu vielu ietekmes. Etilspirta molekula bojā šūnu apvalku un caur bojāto vietu šūnā var ienākt infekcijas, cita etilspirta molekula, šlakas, citas ķīmiskas vielas, kas var šūnu novājināt, sakropļot vai iznīcināt. Cilvēka organismā ir ļoti daudz šūnu un tās nepārtraukti atjaunojas, tāpēc atsevišķu šūnu bojāeja nebūtu nekas īpašs, BET: *) pārmērīgi šūnas bojājoši/nogalinoši procesi novājina organismu; *) ir šūnas, kuras kategoriski nedrīkst bojāt.

8. Alkohola ietekme uz bērniem

Bērni no vecākiem (viņu dzimumšūnām) manto vecāku un visu viņu senču uzkrāto ģenētisko informāciju, kas nosaka bērna fizioloģiskās īpašības (piemēram, smadzeņu lielumu), kas savukārt nosaka tā spējas, izturību, veselību, noslieces utt.

JO VESELĪGĀKI UN GUDRĀKI VECĀKI, JO BĒRNI SĀKOTNĒJI IR VESELĪGĀKI UN GUDRĀKI!!! JO NEVESELĪGĀKI, SLIMĀKI, DUMJĀKI VECĀKI (tai skaitā arī alkohola lietošanas dēļ), JO BĒRNI SĀKOTNĒJI IR SLIMĪGI UN MAZĀK ATTĪSTĪTI!!! Lietojot alkoholu (pat mazos daudzumos), cilvēks samazina savu nākamo bērnu iedzimto potenciālu!!!

ALKOHOLS BOJĀ ARĪ DZIMUMŠŪNAS (gan sieviešu, gan vīriešu), tas ir šūnas, no kurām rodas bērns (kuras izveido bērnu). Ja kaut viena no divām bērnu izveidojušajām dzimumšūnām ir alkohola sakropļota, tad piedzimst kropls vai nedzīvs bērns.

VĪRIEŠA DZIMUMŠŪNAS ATJAUNOJAS IK DIENAS (Dienā vīrietim veidojas apmēram 250 miljoni spermatozoīdu. Ja vīrietis nav lietojis alkoholu 3 mēnešus, viņa dzimumšūnas nebūs alkohola sakropļotas). Vīrietis, lietojot alkoholu, tikai indē sevi un tādējādi tikai samazina sava nākamā bērna iedzimto potenciālu (smadzeņu apjoms, veselīgums utt.).

SIEVIETES NEDRĪKST LIETOT ALKOHOLU VISPĀR NEKAD UN NEKĀDOS DAUDZUMOS!!! (Sieviešu dzimumšūnas neatjaunojas. Kopš dzimšanas katrai sievietei ir apmēram 1 miljons nenobriedušu olšūnu, kuras, sasniedzot attiecīgo vecumu, nobriest pa vienai.)

9. Sievietes vispār nedrīkst lietot alkoholu!!!

Sievietei kopš dzimšanas uzreiz ir dotas visas dzimumšūnas (olšūnas). Jaunas dzimumšūnas sievietes dzīves laikā nerodas, cik un kādas piedzimstot ir dotas, tādas arī ir. Olšūnas glabājas īpaši aizsargātā apvalkā, kurš aizsargā tās gandrīz pret jebkurām vielām un infekcijām, izņemot …. etilspirtu. Etilspirts kā labs šķīdinātājs spēj izsūkties cauri olšūnu aizsargapvalkam un neatgriezeniski sabojāt olšūnas (ne visas uzreiz, bet tik daudz un tik lielā mērā cik etilspirts ir izsūcies cauri olšūnas aizsargapvalkam).

JO SIEVIETE DZĪVES LAIKĀ SUMMĀRI VAIRĀK IR IZDZĒRUSI ALKOHOLU, JO LIELĀKA VARBŪTĪBA KA VIŅA DZEMDĒS KROPLU VAI NEDZĪVU BĒRNU!!!

Un, iespējams, kad pienāks laiks, tiks apaugļota tieši tā olšūna, kas savulaik tika sabojāta izdzerot «tikai» vienu glāzi šampanieša jaunajā gadā vai «tikai» vienu glāzi vīna tonusam. Šādas bojātas olšūnas apaugļošanas sekas ir nedzīva vai kropla bērna piedzimšana (prāta atpalicība, dažāda veida fiziskās kroplības, sirds defekti, augšanas grūtības u.c.). SIEVIETES KATEGORISKI NEDRĪKST LIETOT ALKOHOLU NEKAD UN NECIK!!!

10. Kādēļ daži nodzeras, bet citi nē? Kādēļ vieni «tur daudz», bet citi gandrīz nemaz?

Jo dažādiem cilvēkiem ir dažāds iedzimtais (ģenētiskais) potenciāls, jeb veselības rezerve. Vieniem cilvēkiem veselības rezerve ir liela un dzerot (vai savādāk aktīvi bojājot veselību) tā tiek tērēta, bet citiem iedzimtā rezerve ir maza un problēmas parādās ātri vai uzreiz. Tie, kuri dzerot, tērē savu iedzimto veselības potenciālu, atņem to saviem nākamajiem bērniem, jo dzerot (vai savādāk bojājot veselību) tā samazinās un bērniem iedzimtības ceļā nododamais veselības potenciāls ir mazāks.

Ir cilvēki, kuriem aknas spēj gandrīz pilnībā neitralizēt uzņemto alkoholu. Šādiem cilvēkiem alkohols kaitē minimāli, neatkarīgi no izdzertā alkohola daudzuma. Viena no šādu cilvēku pazīmēm – nereibšana (daudz dzer, bet nereibst). Mēdz gadīties, kad dēļ pārmērīgas alkohola lietošanas šādu cilvēku aknas zaudē savas spējas un viņi ļoti strauji nodzeras.

11. Kā rodas alkohols?

ALKOHOLS IR RAUGA BAKTĒRIJU IZKĀRNĪJUMI (rauga baktērijas ēd cukuru un izvada no sevis etilspirtu)!!!

Rauga baktērijas spēj pārstrādāt alkoholā JEBKURAS organiskas vielas. Ķīnā, piemēram, alkoholu taisa arī no cilvēku sūdiem un eksportē to.

Kā taisa vīnu? 1. Ielej pudelē vīnogu sulu. 2. Ielaiž vīnogu sulā rauga baktērijas. 3. Aiztaisa korķi un gaida. Rauga baktērijas ēd vīnogu sulā esošo cukuru, vairojas un nokārto savas dabīgās vajadzības, izdalot etilspirtu. Kad etilspirta koncentrācija bijušajā vīnogu sulā sasniedz 11%, rauga baktērijas nosprāgst pašas savos mēslos. Šādu šķidrumu sauc par sauso ordināro vīnu.

Ja «sauso ordināro vīnu» patur ilgāk un nofiltrē rauga baktēriju līķīšus, tad tas ir augstākās klases vīns un to pārdod par lielāku naudu. Ja, kad vēl rauga baktērijas ir dzīvas, tās negaidīti apstaro ar spožu gaismu, rauga baktērijas no pārsteiguma nomirst ar pirmsnāves caureju burbulīšu veidā. Šādu dzērienu sauc par šampanieti.

12. Smēķēšana

Cigaretes satur apmēram 60 (!) indīgu vielu, zināmākās no kurām ir darva un nikotīns. Cigaretes tiek speciāli ražotas, lai tās būtu maksimāli patīkami lietot un lai tās izraisītu maksimālu atkarību (pievieno speciālas aromāt un atkarību izraisošas vielas). Ar cigarešu indīgajiem dūmiem pakāpeniski tiek indēts viss organisms (caur ieelpotajiem dūmiem indīgās vielas nonāk asinīs, kuras aiznes indīgās vielas līdz visām šūnām).

Smēķēšana izraisa: *) Vēzi; *) Asinsvadu vājināšanos, asinsvadu plīsumus; *) Gangrēnu un locekļu amputāciju (galējos asinsvadu nosprostošanās gadījumos); *) Impotenci vīriešiem.

Katrs ieviltais cigarešu dūms izraisa asinsvadu spazmas (raustīšanos). Dēļ regulārām asinsvadu spazmām, smēķētāja asinsvadi kļūst trausli, nespēcīgi, mazāk elastīgi un sāk plīst.

00402_Smekesanas_ietekme

Ar laiku, kad asinsvadi ir kļuvuši neelastīgi un nespēcīgi, asinsvadu spazmu ietekmē asinsvadi nosprostojas (saraujas, bet neatraujas atpakaļ, nespēj atrauties atpakaļ). Ja nosprostais asinsvads atrodas ķermeņa vidusdaļā, tad orgāni parasti necieš, jo asinspievadei tiek atrasti «apvedceļi». Ja asinsvadu nosprostojums ir noticis ķermeņa gala daļā (kājas, rokas, pirksti), tad asinspiegādes «apvedceļš» neizveidojas, šūnām netiek piegādātas barības vielas un skābeklis, tās atmirst, sāk pūt (sākas gangrēna) un daļa no ķermeņa ir jāamputē. Locekļu amputācija ir klasiska ilglaicīgu smēķētāju problēma.

SMĒĶĒŠANA un ALKOHOLS – 10x kaitīgāk.

SIEVIETES KATEGORISKI NEDRĪKST SMĒĶĒT NEKAD UN NECIK!!! Smēķējot, sieviete indē savus nākamos bērnus, jo cigarešu dūmos esošās indes caur asinsvadu sistēmu tiek aizvadītas līdz olšūnām. Ja grūtniecības pirmo mēnešu laikā mirklī, kad bērnam veidojas Centrālā nervu sistēma (CNS), sieviete izsmēķē kaut vai puscigareti, tad bērns piedzimst kropls.

13. Alkoholiķi

ALKOHOLIĶIS – CILVĒKS, KURŠ REGULĀRI LIETO ALKOHOLU!!!

*) MĒRENIE IEDZĒRĀJI (GADĪJUMA DZĒRĀJI) – Dzer mazliet, retumis, «tikai pa svētkiem» utt.;

*) ŽŪPAS – Dzer bieži (vismaz reizi nedēļā) un pietiekami daudz, bet ir vēl pietiekami normāli (spējīgi strādāt, viss vēl nav pakārtots alkoholam);

*) HRONISKI ALKOHOLIĶI – Nožēlojamas, nodzērušās personas ar spēcīgi izteiktu alkohola atkarību. Visa dzīve tiek pakārtota alkoholam. Viss tiek nodzerts. Izskatās nožēlojami. Par hroniskiem alkoholiķiem kļūst apmēram 10% no visiem alkoholiķiem.

SOCIĀLI VISKAITĪGĀKIE IR MĒRENIE IEDZĒRĀJI, jo viņi attaisno dzeršanu, izplata mītus par alkohola lietošanu, iemāca jauno paaudzi lietot alkoholu (hroniskie alkoholiķi ir labs piemērs, kas māca nelietot alkoholu). Mērenie iedzērāji ar savu paraugu un sarunām parasti pieradina bērnus (jau līdz 3 gadu vecumam), ka lietot alkoholu ir labi.

13. Mīti par alkoholu

1) «MĒRENAS IEDZERŠANAS» MĪTS jeb mīts «DZERT IR SLIKTI, BET MAZLIET DRĪKST» (Drīkstot dzert glāzi sarkanvīna (šņabja) dienā; tikai svētkos; šņabja glāzi saaukstēšanās sākumā utt.). Nedrīkst dzert nevienu no alkoholu saturošiem dzērieniem ne cik un nekādos daudzumos, jo tas novājina organismu, pazemina ģenētisko potenciālu, izraisa un saasina virkni slimību, iznīcina smadzeņu šūnas, kropļo dzimumšūnas.

«Mērenas iedzeršanas» mītu, savas produkcijas noieta palašināšanai, radīja un izplata alkohola ražotāji. Šim mītam ir sena vēsture. Piemēram, vēl cariskajā Krievijā 1900ajos gados alkohola ražotāji mēģināja noalgot tā laika slavenākos zinātniekus, lai tie «zinātniski pamato» apgalvojumu, ka ir veselīgi dienā izdzert glāzi šņabja. To laiku zinātnieki ne tikai tam nepiekrita, bet asi pret to iestājās, tai skaitā slavenais krievu zinātnieks, Nobela prēmijas laureāts Ivans Pavlovs, kurš atklāti presē uzstājās pret šādu alkohola tirgotāju amorālu manipulāciju.

Mūsdienu expadomju telpā «mērenas iedzeršanas» mīti tika radīti pēc Staļina nāves PSRS propogandas iespaidā, kad Padomju valdība nolēma «pelnīt» uz savas tautas nodzirdīšanas rēķina un izvērsa visaptverošu alkohola un «mērenas iedzeršanas» tiešu un visvairāk netiešu reklāmu (filmas, dziesmas utt.)

2) ŠŅABIS AUKSTUMĀ SASILDA (Ja ir auksti, jāiedzerot šņabis un tad paliks siltāk). Alkohols, gluži pretēji, veicina ādas poru atvēršanos un organisms alkohola ietekmē straujāk zaudē siltumu. Īslaicīga siltuma izjūta pēc daudzgrādīga alkoholiska dzēriena iedzeršanas ir dēļ tā, ka no ķermeņa straujāk prom plūstošais siltums uzkrājas drēbēs. Vairums ziemā nosalušo cilvēku ir bijuši alkohola reibumā!!!

3) Kaukāzā dzer daudz vīna un ļoti ilgi dzīvo (sarkanvīna lietošana paildzinot dzīvi). Padomju laikā Kaukāzā bija ilgdzīvošanas pētījums, kurā tik tiešām tika konstatēts, ka dažos kalnu rajonos iedzīvotāji vidēji dzīvo ievērojami ilgāk nekā citur. BET TIE BIJA MUSULMAŅU RAJONI, KUR ALKOHOLU NELIETO VISPĀR (Islāms kategoriski aizliedz lietot alkoholu). Savukārt Kaukāza rajonos, kur ir vīna lietošanas tradīcijas, ilgdzīvošanas fenomens netika konstatēts.

4) ALKOHOLS NOŅEM STRESU (UZLABO GARSTĀVOKLI). Alkohols nomāc centrālo nervu sistēmu. Pasaules veselības organizācija alkoholu pieskaita depresantu grupai, kas bieži vien tieši pasliktina garastāvokli. Liela daļa pašnāvību tiek izdarītas tieši alkohola reibumā.

5) ALKOHOLS PALĪDZ SAAUKSTĒŠANĀS SĀKUMPOSMĀ. Alkohols dezinficē, bet tai pat laikā novājina organismu un izsauc citus kaitīgus blakusefektus. Daudz veselīgāks ārstēšanās veids ir kakla skalošana ar sāls (sodā) ūdeni, kumelīšu tējas dzeršana un/vai iešana karstā vannā, kas palielina cirkulējošo asiņu daudzumu.

14. Alkohols nogalina sabiedrību

Sabiedrības alkoholisma līmeņa mērīšana: *) pārvērš visu alkoholisko dzērienu apjomus tīra etilspirta mērvienībā (piemēram, 1l 11% vīna = 0,11l etilspirta); *) summē gada laikā pārdoto visu alkoholisko dzērienu apjomus; *) kopsummu izdala ar iedzīvotāju skaitu; *) Iegūst pārdotā (tātad izdzertā) tīra alkohola daudzumu uz vienu iedzīvotāju (litri uz iedzīvotāju).

Sabiedrības alkohola patēriņa normas (pēc PVO klasifikācijas): *) līdz 3 l/iedz. – zems alkohola patēriņš; *) 4-5 l/iedz. – vidējs alkohola patēriņš; *) virs 8 l/iedz. – rada sabiedrības ģenētisku deģenerāciju (degradāciju).

Daži zīmīgi valstu alkohola patēriņa rādītāji: *) Francija 1895.g.: 23l/iedz.; *) PSRS (60ie gadi): 1-3 l/iedz.; *) PSRS (80ie gadi): 11 l/iedz.; *) Turcija (2000ie gadi): 1,5 l/iedz.; *) Ķīna (2000ie gadi): 5 l/iedz.; *) Krievija un līdzīgi arī Latvija (2000ie gadi): 15-18 l/iedz.

15. Kādēļ ļauj smēķēt, dzert alkoholu un to vēl PLAŠI REKLAMĒ?

1) NAUDA (liela peļņa). Padomju laika 0,5l vodkas (šņabja) cena: – pašizmaksa 15 kapeikas (0,15 rubļi); – cena veikalos 3 rubļi 60 kapeikas (3,6 rubļi); – Peļņa: 24 reizes lielāka (tas ir, ieguldot, piemēram 1Ls, nopelnam 24 Ls)

2) KONKURĒJOŠU SABIEDRISKO GRUPU IZNĪCINĀŠANA. Paši nedzeram, bet citus pārliecinām, lai dzer, indē sevi un vēl maksā par to lielu naudu. Tādējādi apkārtējie tiek novājināti, ir slimi, dumji un nespēcīgi, atbrīvo nedzērājiem dzīves telpu un ļauj viņiem to vidū izcelties.

3) PASAULES PĀRAPDZĪVOTĪBAS PROBLĒMAS RISINĀŠANA. Lai, samazinot cilvēku skaitu uz planētas, mazāks cilvēku skaits būtu tieši jānogalina, viņus apmāna un pārliecina nogalināt pašiem sevi, lietojot alkoholu, cigaretes un vēl veicot daudzas citas stulbas darbības (un atkal: cilvēki, nogalinot paši sevi, vēl par to kārtīgi samaksā).

16. KĀ TIEK REKLAMĒTS ALKOHOLS UN CITI KAITĪGI UN NĀVĒJOŠI IERADUMI?

1. Klasiski, kā apmaksāta reklāma radio, TV, avīzēs, plakātos, kino utt.
2. Kā speciāli pasūtīti «zinātniski» «pētījumi», lekcijas, «speciālistu» slēdzieni par alkohola maz kaitīgumu vai pozitīvo ietekmi.
3. Caur īpaši izveidotām un apmaksātām filmām (multfilmām, izrādēm, grāmatām utt.) un to ainām, kurās tiek lietots alkohols, smēķēts, tiek slavētas un attaisnotas tamlīdzīgas darbības utt.
4. Caur populārām dziesmām (šlāgeriem u.c.) ar lipīgu meldiņu, kuru vārdos slavē alkoholu un tā lietošanu (piem.«Kā man garšo alus»,«Šur tur it nekur, krodziņā zem galda» utt.).
5. Kā slavenību «dzeltenās preses» izreklamēts piemērs (uzvedība un viedoklis). Plaši raksta par dzerstiņiem un dzerstiņos notiekošo, plaši izplata slavenību uzdzīves stāstus, viedokli, kas pamato, attaisno un slavē uzdzīvi, alkohola lietošanu utt.
6. Kā ieradums (tradīcija), ko tās veicēji ( «mērenie iedzērāji») nodod saviem bērniem un ar piemēru, ieteikumiem izplata savu paziņu lokā.
7. Kā masu alkohola lietošanas un tā slavināšanas pasākumi (piemēram, Oktoberfest Vācijā, dažādi koncerti ar alkoholdziesmu repertuāru un masveida lietošanu un arī tie paši Vispārējie latviešu dziesmusvētki, kuros atskaņoja arī dzērājdziesmas).

17. Avoti un papildinformācija

*) RAKSTS (latviski): Alkohols – sabiedrības nogalināšanas tehnoloģija (http://infoagentura.wordpress.com/2013/01/19/1253/);
*) LEKCIJA (krieviski): Vladimira Ždanova (Владимир Жданов) lekcija par alkohola un smēķēšanas kaitīgumu (http://depositfiles.com/files/iw31lui8n (intro: http://www.youtube.com/watch?v=rdDZPNmS0p8 ; http://www.youtube.com/watch?v=556-55l9osE));
*) FILMA (krieviski): «ТЕХНОЛОГИИ СПАИВАНИЯ» (Nodzirdīšanas tehnoloģija ), 2012;
*) GRĀMATA (krieviski): “Народные заблуждения и научная правда об алкоголе” (1924), Тяпугин Николай (Cilvēku maldi un zinātniska patiesība par alkoholu) (http://www.koob.ru/tyapugin/pravda_ob_alkogole);
*) GRĀMATA (latviski): “Dzert vai nedzert?”, Ēvalds Apīnis (http://www.host-a.net/u/fribuuki/dzertvainedzert.zip);
*) GRĀMATA (latviski): “Par alkoholismu” Imants Eglītis un Jānis Strazdiņš (http://uploadingit.com/file/o1nva32nhiwjyqvu/Par_alkaholismu.zip);
*) GRĀMATA (latviski): „Kā viegli atmest smēķēšanu”, Alens Karrs (http://www.host-a.net/u/fribuuki/atmestsmekesanu.zip);
*) ĪSFILMAS (krieviski): 13 alkohola nelietošanas sociālās reklāmas,kuras vienu brīdi rādīja pa Krievijas 1.TV kanālu (http://dfiles.ru/files/ow6ip38ms (DVD) ; http://dfiles.ru/files/lzezyvtgc (flv));
*) GRĀMATA (krieviski): “Алкогольный террор” (2010), Владимир Жданов (Alkohola terors) (http://dfiles.ru/files/xwo2jw08u);
*) FILMA (krieviski, apraksts – latviski): Kas patiesībā ir cigaretēs? Šokējoši! (http://infoagentura.wordpress.com/2012/01/15/kas-patiesiba-ir-cigaretes-sokejosi/);
*) INTERNETA MĀJASLAPA (krieviski): leģendārā krievi ķirurga, absolūtā nedzērāja un cīnītāja pret alkohola lietošanu Fjodora Uglova interneta mājas lapa, kura satur daudz materiālu un grāmatu par veselīgu dzīvesveidu un alkohola kaitīgumu (http://www.uglov.tvereza.info/).

Noformēts prezentācijas fails ar ilustrācijām: http://www.mediafire.com/download/96wlev0rki4id6q/Alkohols_cigaretes.ppt

Publicēts iekš K01: Par alkohola un smēķēšanas nāvējošo ietekmi, T: Lekciju prezentācijas | Komentēt

VIDEO: Vladimira Ždanova lekcija par alkohola un cigarešu nāvīgo ietekmi (krieviski)

Visa videofaila lejuplāde: http://depositfiles.com/files/iw31lui8n

Publicēts iekš K01: Par alkohola un smēķēšanas nāvējošo ietekmi, T: Video | Komentēt

VIDEO: Sociālās reklāmas par alkohola un cigarešu nāvējošo ietekmi

Sociālās reklāmas par alkohola un smēķēšanas nāvējošo ietekmi, kuras tika pārraidītas pa Krievijas TV (krieviski).

Sociālo reklāmu video var lejupielādēt te: http://www.mediafire.com/file/k5cvn9930utje0t/SARGI_SEVI.mp4/file

Publicēts iekš K01: Par alkohola un smēķēšanas nāvējošo ietekmi, T: Video | Komentēt

GRĀMATA: “Dzert vai nedzert?”, Ēvalds Apīnis

DzertvainedzertEApinisfb2Alkohols ir klasiskākā narkotiskā viela. Pagaidām tā ir legāla, visu aizstāvēta, pierasta, visplašāk lietota un tādēļ vispostošākā. Daudzi cilvēki alkoholu un citas narkotikas vispār nelieto. Ja nedzersi un nesāksi lietot narkotikas, dzīvē būsi patiesi brīvs, neatkarīgs, vesels un laimīgs. Tev pavērsies tādas garīgās un fiziskās dzīves iespējas, kas liegtas alkohola un citu narkotisko vielu lietotājiem. Šī brošūra palīdzēs saprast, kā aizstāvēt nedzērāja nostāju un kā atspēkot visprasmīgākā dzeršanas aizstāvja prātojumus par dzeršanas vajadzību un neizbēgamību, kā arī rosinās neuzsākt alkohola un citu narkotiku lietošanu, bet dzērājam palīdzēs kļūt par atturībnieku – nedzērāju. Vecākiem un skolotājiem tā būs labs izziņas materiāls audzināšanas darbā. Nedzert – nozīmē patiesi rūpēties par savu bērnu, ģimenes un tautas veselību, tāpēc šeit izteiktās domas jāzina visiem – arī valsts vadītājiem. Ir jāveic neparasti, ārkārtas soļi, lai mirstošā latviešu tauta saglabātos. Tas ir latviešu tautas nacionālais uzdevums, lai spētu atdzimt un attīstīties.

Ēvalds Apīnis ir dzimis 1928. gadā Madonas apriņķī lauksaimnieka ģimenē. 1953. gadā viņš pabeidz Veterinārmedicīnas fakultāti. Strādā savā specialitātē un pedagoga  darbā Smiltenē. Līdzteku savam darbam izstrādā un aizstāv doktora disertāciju par govju leikozes citoģenētiku. Ir precējies. Ģimenē divi pieauguši bērni -dēls un meita, četri mazbērni. Mātes un pirmo skolotāju pozitīvā ietekme pamatskolā, dzīvē vēro¬tais, kā arī iepazīšanās ar savu audzēkņu likteņiem ir ļāvis Ē. Apīnim saskatīt alkohola lietošanas radīto postu un bezjēdzību. Tādēļ viņš ir kļuvis pilnīgs atturībnieks un aktīvs cīnītājs pret alkohola postu, kas vissmagāk skar ģimenes un bērnus. Smiltenē Ē. Apīnis ir vadījis attu¬rības klubu „Avots” un sadarbojies ar pretalkohola organizācijām un narkologiem Lietuvā, Igaunijā un Krievijā. Grāmata ir mēģinājums mainīt sabiedrības kļūdaino priekšstatu par dzeršanas neizbēgamību, īpaši domājot par bērniem un mazbērniem. Interesenti šeit atradīs daudz vērtīgu ideju un praktisku padomu.

Grāmatu var lejupielādēt te: https://host-a.net/f/81554-dzertvainedzertzip  ; http://yadi.sk/d/rkgp42WEMP3U5 ; https://e-gramatas.com/arhivs/FILOSOFIJA%20UN%20PSIHOLOGIJA/Dzert%20vai%20nedzert(E.Apinis).fb2

Publicēts iekš K01: Par alkohola un smēķēšanas nāvējošo ietekmi, T: Grāmatas | Komentēt

GRĀMATA: Cilvēku maldi un zinātniska patiesība par alkoholu (1924, krieviski)

TjipuginsPadomju Krievijas populārzinātniska grāmata, kura attīstīja Krievijas pretalkoholiskos noskaņojumus agrīnajos PSRS laikos. Grāmatā no zinātniskā viedokļa ir apskatīta alkohola ietekme uz cilvēkiem un dzīviem organismiem vispār bez alkohola reklamētāju un lobiju maldiem un pseidozinātniskajām muļķībām, kuras jau pietiekami sen tiek ļoti plaši tiražētas.

Grāmata: “Народные заблуждения и научная правда об алкоголе” (Cilvēku maldi un zinātniska patiesība par alkoholu), Тяпугин Николай (Nikolajs Tjapugins), 1924, 161lpp

Grāmata ir lejupielādējama te: http://www.koob.ru/tyapugin/pravda_ob_alkogole ; http://www.mediafire.com/download/389kplsal7ux8eb/Pravda_ob_alkogole.zip

Grāmatas lasīšanai nepieciešams lejupielādēt un uzinstalēt programmu “DjvU Reader” (http://download.cnet.com/Free-DjVu-Reader/3000-18497_4-76098610.html )

Publicēts iekš K01: Par alkohola un smēķēšanas nāvējošo ietekmi, T: Grāmatas | 1 komentārs