Par “Dzīvības skolu”

“Dzīvības skola” ir sabiedrisks projekts, kura mērķis ir dot cilvēkiem (pirmkārt jauniešiem) pamatinformāciju par laimīgas, pilnvērtīgas un veiksmīgas dzīves priekšnosacījumiem, un atspēkot sabiedrībā plaši izplatāmos mītus, kuriem noticot cilvēki izposta savu un apkārtējo dzīves.

“Dzīvības skola” rada un izplata informatīvus materiālus, kā arī lasa lekcijas.

Lekciju tēmas:
•    Par alkohola un smēķēšanas nāvējošo ietekmi.
•    Par dzīves jēgu.
•    Par aristokrātiskas uzvedības pamatiem.
•    Par netikumiska un izlaidīga dzīvesveida nāvējošo ietekmi.
•    Par darbu.
•    Par lasīšanu. Kāpēc gudri cilvēki lasa?
•    Par veselīgu dzīvesveidu.
•    Par mākslu.
•    Par zinātni, zinātnisko domāšanu un problēmām.
•    Par redzi. Kāpēc labāk nenēsāt brilles?

IPLekcijas ilgums: 45 – 90 min.
Mērķauditorija: jaunieši, bet var būt gana noderīgas arī vecākiem cilvēkiem.

Lektors: Ivars Prūsis, dzimis 1978.gadā Alūksnē. Beidzis Ogres ģimnāziju, Rīgas Tehnisko koledžu (telekomunikāciju inženieris) un Latvijas Universitātes Ekonomikas un Vadības fakultāti (vadības zinību bakalaurs). Vairāk kā 15 gadus nostrādājis SIA Lattelekom. Publicists, tulkotājs, izdevējs, vairāku sabiedrisku interneta projektu autors.

Kontakti: ip2500@gmail.com